Klasowy o rodek bada statystycznych
Download
1 / 17

KLASOWY OŚRODEK BADAŃ STATYSTYCZNYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

KLASOWY OŚRODEK BADAŃ STATYSTYCZNYCH. Nauczyciel: Jolanta Fic Uczniowie: Alicja ,Paulina, Maja, Wiktoria, Patrycja, Klaudia, Mariusz, Eryk, Nikodem, Karolina, Aleksandra, Małgorzata, Konrad, Jarosław, Albert, Weronika, Wojciech, Florian. CELE PROJEKTU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KLASOWY OŚRODEK BADAŃ STATYSTYCZNYCH' - gisela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klasowy o rodek bada statystycznych

KLASOWY OŚRODEK BADAŃ STATYSTYCZNYCH

Nauczyciel: Jolanta Fic

Uczniowie: Alicja ,Paulina, Maja, Wiktoria, Patrycja, Klaudia, Mariusz, Eryk, Nikodem, Karolina, Aleksandra, Małgorzata, Konrad, Jarosław, Albert, Weronika, Wojciech, Florian.

Opracowała: Jolanta Fic


Cele projektu
CELE PROJEKTU

 • uczeń potrafi zebrać potrzebne informacje dotyczące prostej i dobrze mu znanej sytuacji oraz przedstawić je w czytelny sposób;

 • uczeń potrafi zbierać dane, które mogą posłużyć do znalezienia odpowiedzi na postawione wcześniej pytania;

 • uczeń potrafi przedstawiać zebrane informacje w postaci tabelki oraz prezentuje je graficznie;

 • uczeń potrafi wyciągnąć wnioski z zebranych danych,

 • uczeń potrafi wykonywać obliczenia procentowe,

 • uczeń rozumie potrzebę właściwej organizacji czasu wolnego młodzieży,

 • uczeń potrafi wykorzystać komputer w procesie uczenia się,

 • uczeń potrafi sporządzić w oparciu o program komputerowy diagram procentowy,

 • uczeń potrafi wyszukać informacje w dostępnych źródłach.

Opracowała: Jolanta Fic


Opis projektu
OPIS PROJEKTU

 • Uczniowie nauczą się przygotowywać ankietę w edytorze Word, następnie ją przeprowadzą, posortują dane i umieszczą je w tabeli.

 • Uczniowie sporządzą diagramy procentowe korzystając z arkusza kalkulacyjnego Excel, następnie przedstawią efekty swojej pracy korzystając z oprogramowania SMART Notebook i Power Point.

Opracowała: Jolanta Fic


Pe na lista temat w tego projektu
PEŁNA LISTA TEMATÓW TEGO PROJEKTU

 • Udział uczniów w kołach zainteresowań – zadaniem uczniów było opracować, jaki procent uczniów uczęszcza na poszczególne koła, określenie, jakiego rodzaju zajęcia warto by wprowadzić w roku przyszłym.

 • Ulubione dyscypliny sportowe naszych uczniów – zadaniem uczniów było znalezienie najbardziej popularnej dyscypliny sportu wśród uczniów naszej szkoły.

 • Co najczęściej kupujemy w sklepiku szkolnym? – Zadaniem uczniów było określenie grupy produktów najpopularniejszych wśród uczniów, znalezienie produktów, które nie są dostępne w sprzedaży, a cieszyłby się powodzeniem wśród dzieci.

 • Stan czytelnictwa w naszej szkole – zadaniem uczniów było określenie poziomu czytelnictwa, wyłonienie najlepszych klas w tej dziedzinie.

 • W jaki sposób uczniowie „dostają” się rano do szkoły? – zadaniem uczniów było podanie jaki procent uczniów dojeżdża do szkoły autobusem, ile jeździ rowerem, ilu przychodzi do szkoły pieszo.

 • Uczniowie korzystający ze świetlicy, stołówki szkolnej i zajęć logopedycznych i pedagogicznych?- zadaniem uczniów było określenie ilu uczniów korzysta z pomocy pedagoga, logopedy, zajęć świetlicowych a ile chodzi na obiady.

Opracowała: Jolanta Fic


Narz dzia i programy komputerowe i internetowe
NARZĘDZIA I PROGRAMY KOMPUTEROWE I INTERNETOWE

 • Microsoft Office Outlook – liderzy grup za pośrednictwem poczty elektronicznej kontaktowali się z nauczycielem i przedstawiali stopień zaawansowania prac, lub konsultowali się w sprawach niejasnych.

 • Microsoft Office Excel– program wykorzystaliśmy do analizy danych i tworzenia wykresów

 • Microsoft Power Point -ten program pozwolił na pokazanie innym efektów pracy grup roboczych, do wykonania prezentacji.

 • SMART Notebook – to niesamowite narzędzie do prezentacji efektów pracy dzieci.

Opracowała: Jolanta Fic


Organizacja pracy zespo w uczniowskich
ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH

 • Zespoły powołałam na podstawie indywidualnych możliwości uczniów oraz co było równie ważne miejscem zamieszania uczniów.

 • Wyznaczyłam w każdej grupie lidera grupy. Obowiązkiem lidera grupy jest przedstawianie zaawansowania prac grupy na poszczególnych etapach projektu poprzez kontakt e-mailowy z nauczycielem prowadzącym projekt.

  Zadaniem każdego zespołu było:

 • Przygotowanie ankiety w edytorze Word,

 • Zebranie potrzebnych informacji,

 • Analiza zgromadzonych materiałów,

 • Wykonanie diagramów w Microsoft Office Excel,

 • Przygotowanie szkicu prezentacji w Microsoft Office PowerPoint,

 • Wykonanie ostatecznej wersji na SMART Notebook,

 • Prezentacja wyników pracy.

Opracowała: Jolanta Fic


Organizacja pracy zespo w uczniowskich1
ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH

Zasady pracy zespołów zadaniowych:

 • współpracujemy w grupie (sprawiedliwie dzielimy się zadaniami);

 • przestrzegamy ustalonych terminów;

 • każdy ma prawo do wypowiedzi i swojego zdania,

 • każdy odpowiada za przydzielone mu zadanie,

 • w razie jakichkolwiek wątpliwości śmiało zadajemy pytania

 • materiały przygotowywane w domu przesyłamy pocztą mailową do weryfikacji na adres nauczyciela,

 • każdego dnia sprawdzamy pocztę elektroniczną.

Opracowała: Jolanta Fic


Rola nauczyciela
ROLA NAUCZYCIELA

 • Wybór tematu projektu, podział grupy na zespoły i koordynowanie działań zespołów,

 • Udzielanie pomocy przy redagowaniu pytań do ankiety, Przedstawienie sposobu zaprezentowania badania społeczności szkolnej,

 • Udzielanie pomocy w pracy z programem Excel,

 • Pomoc przy ułożenie informacji w prezentacji, w sposób czytelny i przejrzysty,

 • Ustalenie terminu publicznej prezentacji oraz przygotowanie sali,

 • Ocena pracy uczniów.

Opracowała: Jolanta Fic


Dzia ania uczni w
DZIAŁANIA UCZNIÓW

 • wywiady przeprowadzone wśród uczniów szkoły,

 • rozmowa z nauczycielem informatyki,

 • rozmowy z logopedą, pedagogiem szkolnym, opiekunami świetlicy szkolnej,

 • rozmowa z kierownikiem biblioteki szkolnej,

 • przygotowanie ankiety w edytorze Word

 • analiza zgromadzonych materiałów,

 • wykonanie diagramów w Microsoft Office Excel,

 • przygotowanie szkicu prezentacji w Microsoft

  Office PowerPoint,

 • wykonanie ostatecznej wersji na

  SMART Notebook,

Opracowała: Jolanta Fic


Dzia ania uczni w1
DZIAŁANIA UCZNIÓW

 • Uczniowie przeprowadzając badanie ankietowe „Udział uczniów w kołach zainteresowań”, „Ulubione dyscypliny sportowe naszych uczniów”,  mogli przedstawić Dyrektorowi szkoły propozycję zajęć pozalekcyjnych ,także sportowych,  które obecnie nie są prowadzone, a cieszyłyby się wśród uczniów zainteresowaniem. Propozycje zostały wsparte na wynikach badania.

 • Przeprowadzając badanie ankietowe „ Co najczęściej kupujemy w sklepiku szkolnym?” uczniowie mogli negocjować wprowadzenie do sklepiku towarów, których dotąd w nim nie było,

  a które byłyby mile widziane przez społeczność szkolną.

 • Wyniki  badania „Stan czytelnictwa w naszej szkole”

  posłużą do sporządzenia listy tytułów, które uczniowie

  chętnie widzieliby w księgozbiorze naszej biblioteki.

Opracowała: Jolanta Fic


Rezultaty pracy uczni w
REZULTATY PRACY UCZNIÓW

 • Przygotowanie pytań ankietowych i przeprowadzenie badania

Opracowała: Jolanta Fic


Rezultaty pracy uczni w1
REZULTATY PRACY UCZNIÓW

 • Sporządzenie diagramów słupkowych i kołowych

Opracowała: Jolanta Fic


Rezultaty pracy uczni w2
REZULTATY PRACY UCZNIÓW

 • Przygotowanie prezentacji

Opracowała: Jolanta Fic


Prezentacja projektu
PREZENTACJA PROJEKTU

 • Prowadząca Weronika powitała wszystkich i krótko przedstawiła istotę projektu.

 • Każda z grup uczniów przedstawiała swoją prezentację.

 • Uczniowie bardzo płynnie zmieniali się przy tablicy, na której wyświetlane były kolejne slajdy ich prezentacji.

Opracowała: Jolanta Fic


Prezentacja projektu1
PREZENTACJA PROJEKTU

 • Na zakończenie wszystkim podziękowano,

 • Uczestnicy projektu odetchnęli z ulgą po dobrze wykonanej pracy.

 • Po uprzątnięciu sali odbyła się rozmowa na temat wrażeń uczniów z prezentacji i tego, jak oceniają swoją pracę. 

Opracowała: Jolanta Fic


Wnioski
WNIOSKI

Uczniowie nauczyli się:

 • przygotowywać ankietę w edytorze Word,

 • sporządzać diagramy procentowe korzystając z arkusza kalkulacyjnego Excel,

 • przygotowali prezentację korzystając z oprogramowania SMART Notebook i Power Point. Zwracali szczególną uwagę na jej estetykę, animacje, czcionki i wszelkie elementy, które wpływają na odbiór pokazu.

 • Uczniowie rozwinęli umiejętność pracy w grupie,

 • mogli przekonać się, jak reagują w sytuacji stresu, w czasie występu przed większą publicznością.

Opracowała: Jolanta Fic


Wnioski1
WNIOSKI

Co ja zyskałam realizując projekt?

 • nowe doświadczenia w pracy metodą projektu

 • nowe umiejętności informatyczne

 • lepszy kontakt z moimi uczniami

  Jak to doświadczenie wykorzystam w przyszłości?

 • wprowadzę metodę projektu do procesu dydaktycznego na szerszą skalę

Opracowała: Jolanta Fic


ad