Download
1 / 54

Dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku po byłej filii DPS w Jeżówce na potrzeby utworzenia - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno terapeutycznego pn.” Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce" powstała na miejscu byłej filii Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku po byłej filii DPS w Jeżówce na potrzeby utworzenia ' - jillian-hardin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno terapeutycznego pn.” Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce" powstała na miejscu byłej filii Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu


W latach 2009 – 2010 Powiat Olkuski realizował rozbudowę budynku w Jeżówce po byłej filii DPS na potrzeby Ośrodka Terapii Uzależnień.


 • Dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku po byłej filii DPS w Jeżówce na potrzeby utworzenia

 • Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży” zostało przyznane w ramach

 • Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO),

 • Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego,

 • Schemat B: Opieka społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Całkowita wartość zadania inwestycyjnego zrealizowanego w ramach projektuwyniosła

2.037.186,25 PLN,

w tym:

 • 1.289.635,46 PLN PLN - wartość dofinansowania

 • ze środków UE,745.771,22 PLN - dotacja ze środków budżetu

 • samorządu Województwa

 • Małopolskiego,1.779,57 PLN - środki Powiatu Olkuskiego


.

 • Projekt rozbudowy przewidywał 17 miejsc

 • w urządzonych dla mieszkańców placówki pokojach 1 i 2 osobowych, łazienki, kuchnie, saunę, gabinet lekarski, odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i sportowych, pomieszczenia do wypoczynku, pokój gościnny.
Otoczenie

placówki


 • Faza organizacyjna związana z utworzeniem Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży

 • realizowana była w 2011 roku.

 • Obejmowała ona działania dotyczące:

 • realizacji czynności formalnych, prawnych

 • i administracyjnych związanych z utworzeniem

 • placówki opiekuńczo- wychowawczej jako

 • powiatowej jednostki organizacyjnej,

 • pozyskania i zawarcia umów z podmiotem

 • świadczącym na terenie placówki usługi zdrowotne

 • w zakresie terapii uzależnień dzieci i młodzieży,

 • pozyskania kontraktu na realizację tych świadczeń

 • z Narodowego Funduszu Zdrowia.


Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce rozpoczął działalność od 1.10. 2011 roku.


Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce jest całodobową placówką opiekuńczo - wychowawczą typu specjalistyczno – terapeutycznego prowadzoną przez Powiat Olkuski.


Na terenie placówki funkcjonuje szpitalny Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży prowadzony przez NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu.


Misja placówki Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży prowadzony przez NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu.

to

terapia i wychowanie


Ośrodek Terapii Uzależnień Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży prowadzony przez NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu.

Dzieci i Młodzieży w Jeżówce równolegle działa w obszarach terapii i wychowania.

Obszary te nie są tożsame.

Ośrodek jest pierwszą i jak dotąd jedyną w Polsce publiczną placówką tego typu.


Okres dorastania Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży prowadzony przez NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu.

to czas zaburzeń zachowania,

a gdy dochodzi do tego uzależnienie

tylko działanie kompleksowe

może być skuteczne,

czyli równolegle prowadzona terapia i wychowanie.


Klient Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży prowadzony przez NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu.

w Jeżówce to grupa adolescentów szczególnie podatna na konsumowanie substancji psychoaktywnych.


Narkotyki w osobliwy sposób Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży prowadzony przez NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu.wpisują się w potrzeby tego okresu;

eksperymentowanie,

owoc zakazany,

silny wpływ grup rówieśniczych,

w których często wzmocnienie relacji związane jest ze spożywaniem narkotyków.


Problem uzależnień od substancji psychoaktywnych w Polsce dotyczy ponad 10% populacji młodzieży w grupie wiekowej 16-18 lat


Placówka przyjmuje dzieci i młodzież w wieku 16 – 18 lat uzależnioną od środków psychoaktywnych.

Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie Postanowienia Sądu o umieszczeniu dziecka

w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz zawartego porozumienie z powiatem pochodzenia dziecka.

Pobyt i terapia trwa około 6 miesięcy.


Terapię uzależnień prowadzą wykwalifikowani terapeuci działającego na terenie placówki Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień - Nowy Szpital w Olkusz w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.


 • są słabo zmotywowani do zmian, działającego na terenie placówki Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień - Nowy Szpital

 • moralnie zdezorientowani,

 • mają zapotrzebowanie na silne bodźce,

 • mają bardzo silnie rozwinięty system usprawiedliwień,

 • potrzebują szybkiej gratyfikacji,

 • wybierająca ośrodek jako mniejsze zło,

 • nie mają spójnego realistycznego świata.


Program działającego na terenie placówki Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień - Nowy Szpital Ośrodka jest ukierunkowany na zmianę postaw pacjenta:

 • zaspokajamy potrzeby emocji,

 • uczymy realnych umiejętności,

 • działamy na zasobach pacjenta,

 • umożliwiamy pacjentowi przeżywanie satysfakcji i sukcesów,

 • uporządkowujemy obraz świata,

 • uczymy brania odpowiedzialności za siebie i za innych.


 • Plan dnia działającego na terenie placówki Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień - Nowy Szpital

 • Zebrania społeczności (planowe, wieczorne, interwencyjne, okolicznościowe)

 • Terapia indywidualna i grupowa

 • Terapia rodzinna

 • Praca nakładcza

 • Grupy wychowawcze

 • Uczestnictwo w życiu społecznym


 • specjaliści terapii uzależnień, działającego na terenie placówki Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień - Nowy Szpital

 • lekarz psychiatra,

 • psycholog,

 • wychowawcy (instruktorzy: sportu, terapii zajęciowej, tańca itp.),

 • administracja (konserwator, gospodyni).


Zajęcia kulinarne działającego na terenie placówki Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień - Nowy Szpital

Zajęcia plastyczne


Zajęcia sportowe działającego na terenie placówki Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień - Nowy Szpital


Nasze możliwości związane działającego na terenie placówki Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień - Nowy Szpital z otoczeniem i kwalifikacjami kadry.


Wspinaczka skałkowa działającego na terenie placówki Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień - Nowy Szpital

Park linowy


Obozy przygody działającego na terenie placówki Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień - Nowy Szpital


Zwiedzanie jaskiń Jury Krakowsko - Częstochowskiej działającego na terenie placówki Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień - Nowy Szpital


W naszej placówce organizowane są cyklicznie rajdy survivalowe mające na celu integracje społeczności terapeutycznej...


Z życia ośrodka... survivalowe mające na celu integracje społeczności terapeutycznej...


Oferujemy: survivalowe mające na celu integracje społeczności terapeutycznej...

całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry

pedagogicznej i psychologicznej oraz specjalistów terapii zajęciowej,

dostęp do kształcenia zgodnie z możliwościami intelektualnymi,

komfortowe warunki mieszkaniowe w pokojach 2-3 osobowych,

2 aneksy kuchenne, pełne wyżywienie,

salę komputerową, pokoje do wypoczynku, pokój gościnny,

różne formy wypoczynku w ramach zajęć organizowanych przez wychowawców: np. kulinarne, majsterkowanie, teatralno - literackie, sportowo - rekreacyjne, relaksacyjne.


Naszym celem jest nie tylko uwolnienie od uzależnienia ale również przygotowanie do osiągnięcia szczęścia i wolności

w życiu poza ośrodkiem, a także pomoc dzieciom

i młodzieży oraz ich rodzinom borykającym

się z problemem nadużywania środków psychoaktywnych.


Dziękuję również przygotowanie do osiągnięcia szczęścia i wolnościza obejrzenie prezentacji dotyczącej Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży

Sekretarz Powiatu Ewa Klich

Dyrektor Ośrodka Terapii Uzależnień w Jeżówce

Dominika Sobera-Goc


ad