Dofinansowanie projektu adaptacja budynku po by ej filii dps w je wce na potrzeby utworzenia
Download
1 / 54

Dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku po byłej filii DPS w Jeżówce na potrzeby utworzenia - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno terapeutycznego pn.” Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce" powstała na miejscu byłej filii Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku po byłej filii DPS w Jeżówce na potrzeby utworzenia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Placwka opiekuczo-wychowawcza typu specjalistyczno terapeutycznego pn. Orodek Terapii Uzalenie Dzieci i Modziey w Jewce" powstaa na miejscu byej filii Domu Pomocy Spoecznej w Olkuszu


W latach 2009 2010 Powiat Olkuski realizowa rozbudow budynku w Jewce po byej filii DPS na potrzeby Orodka Terapii Uzalenie.


 • Dofinansowanie projektu Adaptacja budynku po byej filii DPS w Jewce na potrzeby utworzenia

 • Orodka Terapii Uzalenie Dzieci i Modziey zostao przyznane w ramach

 • Osi Priorytetowej 6. Spjno wewntrzregionalna Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 (MRPO),

 • Dziaanie 6.3. Poprawa bezpieczestwa mieszkacw, w tym socjalnego i zdrowotnego,

 • Schemat B: Opieka spoeczna, wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Cakowita warto zadania inwestycyjnego zrealizowanego w ramach projektuwyniosa

2.037.186,25 PLN,

w tym:

 • 1.289.635,46 PLN PLN - warto dofinansowania

 • ze rodkw UE,745.771,22 PLN - dotacja ze rodkw budetu

 • samorzdu Wojewdztwa

 • Maopolskiego,1.779,57 PLN - rodki Powiatu Olkuskiego


.

 • Projekt rozbudowy przewidywa 17 miejsc

 • w urzdzonych dla mieszkacw placwki pokojach 1 i 2 osobowych, azienki, kuchnie, saun, gabinet lekarski, odpowiednio wyposaone pomieszczenia do zaj terapeutycznych i sportowych, pomieszczenia do wypoczynku, pokj gocinny.


Orodek w trakcie budowy


Obiekt placwki po zakoczeniu inwestycji


Otoczenie

placwki


 • Faza organizacyjna zwizana z utworzeniem Orodka Terapii Uzalenie Dzieci i Modziey

 • realizowana bya w 2011 roku.

 • Obejmowaa ona dziaania dotyczce:

 • realizacji czynnoci formalnych, prawnych

 • i administracyjnych zwizanych z utworzeniem

 • placwki opiekuczo- wychowawczej jako

 • powiatowej jednostki organizacyjnej,

 • pozyskania i zawarcia umw z podmiotem

 • wiadczcym na terenie placwki usugi zdrowotne

 • w zakresie terapii uzalenie dzieci i modziey,

 • pozyskania kontraktu na realizacj tych wiadcze

 • z Narodowego Funduszu Zdrowia.


Orodek Terapii Uzalenie Dzieci i Modziey w Jewce rozpocz dziaalno od 1.10. 2011 roku.


Orodek Terapii Uzalenie Dzieci i Modziey w Jewce jest caodobow placwk opiekuczo - wychowawcz typu specjalistyczno terapeutycznego prowadzon przez Powiat Olkuski.


Na terenie placwki funkcjonuje szpitalny Dzienny Oddzia Terapii Uzalenie Dzieci i Modziey prowadzony przez NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu.


Misja placwki

to

terapia i wychowanie


Orodek Terapii Uzalenie

Dzieci i Modziey w Jewce rwnolegle dziaa w obszarach terapii i wychowania.

Obszary te nie s tosame.

Orodek jest pierwsz i jak dotd jedyn w Polsce publiczn placwk tego typu.


Okres dorastania

to czas zaburze zachowania,

a gdy dochodzi do tego uzalenienie

tylko dziaanie kompleksowe

moe by skuteczne,

czyli rwnolegle prowadzona terapia i wychowanie.


Klient Orodka Terapii Uzalenie Dzieci i Modziey

w Jewce to grupa adolescentw szczeglnie podatna na konsumowanie substancji psychoaktywnych.


Narkotyki w osobliwy sposb wpisuj si w potrzeby tego okresu;

eksperymentowanie,

owoc zakazany,

silny wpyw grup rwieniczych,

w ktrych czsto wzmocnienie relacji zwizane jest ze spoywaniem narkotykw.


Problem uzalenie od substancji psychoaktywnych w Polsce dotyczy ponad 10% populacji modziey w grupie wiekowej 16-18 lat


Placwka przyjmuje dzieci i modzie w wieku 16 18 lat uzalenion od rodkw psychoaktywnych.

Przyjcie dziecka odbywa si na podstawie Postanowienia Sdu o umieszczeniu dziecka

w placwce opiekuczo wychowawczej oraz zawartego porozumienie z powiatem pochodzenia dziecka.

Pobyt i terapia trwa okoo 6 miesicy.


Terapi uzalenie prowadz wykwalifikowani terapeuci dziaajcego na terenie placwki Dziennego Oddziau Terapii Uzalenie - Nowy Szpital w Olkusz w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.


 • s sabo zmotywowani do zmian,

 • moralnie zdezorientowani,

 • maj zapotrzebowanie na silne bodce,

 • maj bardzo silnie rozwinity system usprawiedliwie,

 • potrzebuj szybkiej gratyfikacji,

 • wybierajca orodek jako mniejsze zo,

 • nie maj spjnego realistycznego wiata.


Program Orodka jest ukierunkowany na zmian postaw pacjenta:

 • zaspokajamy potrzeby emocji,

 • uczymy realnych umiejtnoci,

 • dziaamy na zasobach pacjenta,

 • umoliwiamy pacjentowi przeywanie satysfakcji i sukcesw,

 • uporzdkowujemy obraz wiata,

 • uczymy brania odpowiedzialnoci za siebie i za innych.


 • Plan dnia

 • Zebrania spoecznoci (planowe, wieczorne, interwencyjne, okolicznociowe)

 • Terapia indywidualna i grupowa

 • Terapia rodzinna

 • Praca nakadcza

 • Grupy wychowawcze

 • Uczestnictwo w yciu spoecznym


 • specjalici terapii uzalenie,

 • lekarz psychiatra,

 • psycholog,

 • wychowawcy (instruktorzy: sportu, terapii zajciowej, taca itp.),

 • administracja (konserwator, gospodyni).


Zajcia kulinarne

Zajcia plastyczne


Zajcia sportowe


Nasze moliwoci zwizane z otoczeniem i kwalifikacjami kadry.


Wspinaczka skakowa

Park linowy


Obozy przygody


Zwiedzanie jaski Jury Krakowsko - Czstochowskiej


W naszej placwce organizowane s cyklicznie rajdy survivalowe majce na celu integracje spoecznoci terapeutycznej...


Z ycia orodka...


Oferujemy:

caodobow opiek wykwalifikowanej kadry

pedagogicznej i psychologicznej oraz specjalistw terapii zajciowej,

dostp do ksztacenia zgodnie z moliwociami intelektualnymi,

komfortowe warunki mieszkaniowe w pokojach 2-3 osobowych,

2 aneksy kuchenne, pene wyywienie,

sal komputerow, pokoje do wypoczynku, pokj gocinny,

rne formy wypoczynku w ramach zaj organizowanych przez wychowawcw: np. kulinarne, majsterkowanie, teatralno - literackie, sportowo - rekreacyjne, relaksacyjne.


Naszym celem jest nie tylko uwolnienie od uzalenienia ale rwnie przygotowanie do osignicia szczcia i wolnoci

w yciu poza orodkiem, a take pomoc dzieciom

i modziey oraz ich rodzinom borykajcym

si z problemem naduywania rodkw psychoaktywnych.


Dzikuj za obejrzenie prezentacji dotyczcej Orodka Terapii Uzalenie Dzieci i Modziey

Sekretarz Powiatu Ewa Klich

Dyrektor Orodka Terapii Uzalenie w Jewce

Dominika Sobera-Goc


ad
 • Login