Je as obr ti pres pacie hodiny
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Je čas obrátiť presýpacie hodiny PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Je čas obrátiť presýpacie hodiny. MATURITNÉ SKÚŠKY 2013. Itt az idő megfordítani a homokórát. Skôr či neskôr príde deň , keď sa nebudeme môcť schovať pred tým, čo sme urobili . ( Battlestar Galactica ). „ Azért születtem ,

Download Presentation

Je čas obrátiť presýpacie hodiny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Je čas obrátiť presýpacie hodiny

MATURITNÉ SKÚŠKY 2013

Ittazidőmegfordítani

a homokórát


Skôr či neskôrprídedeň, keďsa nebudeme môcťschovaťpredtým, čosme urobili. (BattlestarGalactica)

„Azértszülettem,

hogymindazt, ami van, egy felmérhetetlenÉLETBEN kifejezzem.“ VáciMihály


V školskom roku 2012/2013 maturovaloA 2012/2013 –astanévbenérettségizett

87 študentov - diák

61 žien 26 mužov

nőférfi


ÚstnematuritnéskúškySzóbeliérettségivizsgák

Predmetové maturitné komisie

si vypočuli

372 odpovedí

Elhangzott372felelet


Poradie predmetov podľa dosiahnutého priemeru A tantárgyaksorrendjeazelérteredményekalapján

 • Umenie a kultúra........................................................ 1,00

 • Francúzsky jazyk ....................................................... 1,00

 • Ekonomikaa ............................................................... 1,20

 • Nemecký jazyk............................................................ 1,25

 • Informatika ................................................................. 1,33

 • Matematika ................................................................. 1,43

 • Chémia ....................................................................... 1,50

 • Geográfia.................................................................... 1,60

 • Fyzika ................................................................ 1,67 Náuka o spoločnosti .................................................. 1,69

 • Občianska náuka........................................................ 1,72

 • Anglický jazyk ............................................................ 1,94

 • Slovenský jazyk a literatúra ....................... .............. 1,98

 • Maďarský jazyk ................................................... 1,98

 • Biológia ................................................................ 2,18

 • Dejepis ................................................................ 2,21

 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra................... 2,26


Štatistickévyhodnotenieústnej formy internej časti maturitnejskúšky

A szóbeliérettségivizsgastatisztikaikiértékelése


Prihlásení na dobrovoľnú maturitnú skúšku: 54 žiakov

Nemkötelezőérettségivizsgárajelentkezett: 54 diák

Dobrovoľnú maturitnú skúšku konalo: 29 žiakov

Nemkötelezőérettségivizsgáttett: 29 diák

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky

Nemkötelezőérettségivizsgáktantárgyaiátlag – priemer

Informatika – 11,00

Matematika – 11,00

Ekonomika – 51,20

Chémia – 51,00

Geografia – 21,00

Občianska náuka – 31,00

Francúzsky jazyk – 1 1,00

Dejepis – 2 1,50

Fyzika – 6 1,66

Nemecký jazyk – 2 1,00

Umenie a kultúra – 1 1,00


Známky z jednotlivých predmetovAz egyes tantárgyakban elért eredmények


Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


„A tudástcsakakkortudjukmegemészteni, ha jó étvággyalfogyasztottuk.“

France

Či sa ti to páči, alebonepáči, smertvojej cesty, ktorása volá život, určujú tvoje myšlienky. Ak máš myseľplnúskľúčenosti a sklamania, žiješ v ich zajatí.

Povedzčloveku, že je hlúpy.

A hlúpymsa stane.

Povedz mu, že je schopný

a odhalíš v ňom génia.

„Nem a tudásban van a boldogság, hanemannakmegszerzésében.“

Poe


Blahoželáme, v ďalšom štúdiu a v osobnom živote prajeme veľa úspechovGratulálunk , továbbimunkátokhozés a tanuláshoz sok sikertkívánunk!


 • Login