Téma hodiny:
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Téma hodiny: Bělorusko Předmět: Zeměpis Ročník: 2., 3. ročník PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Téma hodiny: Bělorusko Předmět: Zeměpis Ročník: 2., 3. ročník Anotace: Seznámení se s Běloruskem, jeho přírodními a socioekonomickými poměry Klíčová slova: Poloha, povrch, vodstvo, obyvatelstvo, hospodářství,… Autor: Mgr. Sandra Vanišová Datum vytvoření: 13. 11. 2013

Download Presentation

Téma hodiny: Bělorusko Předmět: Zeměpis Ročník: 2., 3. ročník

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T ma hodiny b lorusko p edm t zem pis ro n k 2 3 ro n k

Téma hodiny:

Bělorusko

Předmět: Zeměpis

Ročník: 2., 3. ročník

Anotace: Seznámení se s Běloruskem, jeho přírodními a socioekonomickými poměry

Klíčová slova: Poloha, povrch, vodstvo, obyvatelstvo, hospodářství,…

Autor: Mgr. Sandra Vanišová

Datum vytvoření: 13. 11. 2013

Škola – adresa: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace


B lorusko b lorusk republika

BĚLORUSKO(Běloruská republika)


T ma hodiny b lorusko p edm t zem pis ro n k 2 3 ro n k

Co víte o Bělorusku?

Kde leží?

Jak je velké?

Kolik má obyvatel?

Jaké je zde státní zřízení?

Jak se zde mluví?

Jaká běloruská města znáte?


Z kladn daje

Základní údaje

rozloha: 208 000 km²

počet. ob.: 10 mil.

státní zřízení: prezidentská republika

úřed. jazyk: běloruština

hl. m.: Minsk

Významná města: Minsk, Homel, Mohylev, Brest, Vitebsk,…


St tn znak a vlajka

Státní znak a vlajka

Zdroj: www.wikipedia.org


Poloha

Poloha

Zdroj: www.luko2.com


Poloha1

Poloha

  • Na východním okraji střední Evropy

  • Největší evropský vnitrozemský stát


P rodn pom ry

Přírodní poměry

Zdroj: www.cestovatel.cz


Povrch

Povrch

Převážně rovinatý, na S zvlněn (morénové valy)

J – bažinaté Polesí

Nejvyšší hora - Dzjaržynskajahara (345 m n. m., Běloruské vrchy)


Dzjar ynskaja hara

Dzjaržynskajahara


Podneb

Podnebí

Mírné s narůstající kontinentalitou na V


Vodstvo

Vodstvo

Západní Dvina

Dněpr

Němen


Rostlinstvo a ivo i stvo

Rostlinstvo a živočišstvo

Třetinu povrchu pokrývají lesy (bříza, borovice, jedle)

Během 2. světové války mnoho lesů zničeno (dvakrát tudy prošla fronta)

Při hranici s Polskem Bělověžský prales (zubr, los, bobr)


B lov sk prales

Bělověžský prales


Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

80% - Bělorusové

Menšiny Rusů a Poláků

Během války zemřela ¼ obyvatel země

SDŽ 65 a 75,5

Urbanizace – 70%


Hospod stv

Hospodářství

Tradiční zemědělská orientace

Po válce rozvoj průmyslu


T ma hodiny b lorusko p edm t zem pis ro n k 2 3 ro n k

Těžba

Málo nerostných surovin

Významná těžba draselných solí a rašeliny


Pr mysl

Průmysl

Těžké strojírenství (nákladní auta, traktory)

Chemický průmysl (významný producent hnojiv)

Dřevozpracující průmysl

Potravinářský průmysl


Zem d lstv

Zemědělství

Významný producent žita, brambor a lnu

Chov vepřů


Doprava

Doprava

Důležitý tranzit Rusko – střední a západní Evropa

Minsk – významný železniční uzel

Hustá síť vodních cest

Významné ropovody a plynovody


Zahrani n vztahy a cr

Zahraniční vztahy a CR

Silná orientace na Rusko

CR – Bělověžský prales, Minsk, hrady, zámky, pevnosti


Minsk

Minsk

Zdroj: www.bělorusko.tripzone.cz


Minsk n rodn knihovna

Minsk – Národní knihovna

Zdroj: www.bělorusko.tripzone.cz


Polotsk katedr la sv sofie

Polotsk - katedrála sv. Sofie

Zdroj: www.bělorusko.tripzone.cz


Hrad mirsky ve m st mir

Hrad Mirsky ve městě Mir

Zdroj: www.bělorusko.tripzone.cz


Pevnost belogradchik

Pevnost Belogradchik

Zdroj: www.bělorusko.tripzone.cz


Z cenina hradu v novogrodeku

Zřícenina hradu v Novogrodeku

Zdroj: www.bělorusko.tripzone.cz


Kl ter svat eufroz ny v polotsku

Klášter Svaté Eufrozýny v Polotsku

Zdroj: www.bělorusko.tripzone.cz


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost!


Pou it zdroje

Použité zdroje:

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Belarus.svg>

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_of_Belarus.svg>

LUKO2 [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z WWW:

<http://www.luko2.com/cestovani/info_belorusko.htm>

CESTOVATEL [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z WWW:

<http://www.cestovatel.cz/ob/belorusko/>

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:G%C3%B3ra_Dzier%C5%BCy%C5%84skiego.jpg>

WIKIPEDIA [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Poland_Bialowieza_-_BPN.jpg>

BĚLORUSKO TRIPZONE [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z WWW:

<http://belorusko.tripzone.cz/fotogalerie/historicke-centrum-minsku-5611>

BĚLORUSKO TRIPZONE [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z WWW:

<http://belorusko.tripzone.cz/fotogalerie/polotsk-katedrala-sv-sofie-1415>

BĚLORUSKO TRIPZONE [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z WWW:

<http://belorusko.tripzone.cz/fotogalerie/hrad-mirsky-ve-meste-mir-6165>


T ma hodiny b lorusko p edm t zem pis ro n k 2 3 ro n k

BĚLORUSKO TRIPZONE [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z WWW:

<http://belorusko.tripzone.cz/fotogalerie/pevnost-belogradchik-10369>

BĚLORUSKO TRIPZONE [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z WWW:

<http://belorusko.tripzone.cz/fotogalerie/zricenina-hradu-v-novogrodeku-6171>

BĚLORUSKO TRIPZONE [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z WWW:

<http://belorusko.tripzone.cz/fotogalerie/klaster-svate-eufrozyny-v-polotsku-6166>

BĚLORUSKO TRIPZONE [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupné z WWW:

<http://belorusko.tripzone.cz/fotogalerie/minsk-narodni-knihovna-1410>


  • Login