Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách
Download
1 / 9

Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách Praha, květen 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách Praha, květen 2014. Mgr. Antonín Shejbal Odbor sociálních služeb. Dotace na podporu poskytování sociálních služeb. Dotační program pro poskytovatele bez ohledu na právní formu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách Praha, květen 2014' - fedora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách

Praha, květen 2014

Mgr. Antonín Shejbal

Odbor sociálních služeb


Dotace na podporu poskytov n soci ln ch slu eb
Dotace na podporu poskytování sociálních služeb sociálních službách

 • Dotační program pro poskytovatelebez ohledu na právní formu

 • podmínka: sociální služba daného poskytovatele musí být registrovanou službou dle Zák. č. 108/2006 Sb.

 • Program vyhlašován 1 x ročně (řádné kolo dot. řízení), funguje v této podobě od 2007

 • PpA – místní a regionální služby, žádosti hodnotí kraje, přes které služba žádá

 • PpB – nadregionální a celostátní působnost (cca do 100 služeb,) hodnotí pracovníci MPSV

 • O výsledcích rozhoduje dotační komise (složení MPSV, Mzdrav, AKČR, UZS, ÚVČR, SMO, Odb.svaz zdrav. a soc. péče ČR)


Dotace na podporu poskytov n soci ln ch slu eb1
Dotace na podporu poskytování sociálních služeb sociálních službách

 • V ČR cca 2,5 tis. poskytovatelů, 5,5 tis. služeb, pro 2014 žádalo cca 5 000 služeb

 • Objem požadavků pro 2014: 10,1 mld. Kč

 • Prostředky pro 2014: cca 7,4 mld. Kč

 • Výhled na rok 2015 – požádáno o 8 mld. Kč

 • Priority Dotačního řízení pro daný rok vycházejí z potřeb praxe a v průběhu roku diskutovaných problémů (např. podpora hospicové péče)

 • Při projednávání návrhů je zvláštní pozornost věnována změnám v podpoře, nepodpořeným službám, sleduje se podíl NNO

 • Podmínky dotací na webu MPSV


Metodika k poskytov n dotac
Metodika k poskytování dotací sociálních službách

 • „Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ – na webu mpsv.cz

 • Část V. odstavec 11: Z poskytnuté dotace lze hradit (tzv. uznatelné náklady/výdaje):

 • osobní náklady – včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních nákladů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět . Pracovníci v přímé péči, dále vedoucí pracovníci, administrativní, provozní pracovníci atd. atd.

 • Platí i pro DPP, DPČ


Hrada osobn ch n klad z dotace mpsv je preferovan
Úhrada osobních nákladů z dotace MPSV je preferovaná sociálních službách

 • Na kvalitě služby se zásadním způsobem podílí kvalita lidského zdroje

 • Úhrada osobních nákladů z dotace, zejm. nákladů na pracovníky v přímé péči je podporována

 • Ulehčení realizace kontroly čerpání dotace, nevzniká diskuse o uznatelných/neuznatelných nákladech


Pod l osobn ch n klad na celkov ch n kladech soci ln ch slu eb
Podíl osobních nákladů na celkových nákladech sociálních služeb

 • Údaje z výkaznictví MPSV

 • Většina z 32 služeb má podíl osobních nákladů k ostatním nad 70%

 • Maximum – 84% osobních nákladů = osobní asistence

 • Minimum – 60 % = domovy pro seniory, chráněné bydlení


Platy v odv tv soci ln p e
Platy v odvětví sociální péče sociálních služeb

 • MPSV sleduje platy (nikoliv mzdy), tyto sleduje a vyhodnocuje oddělení 622 odvětvové ekonomiky práce

 • Platy zaměstnanců v odvětví soc. péče 2013: 9,4 mld. Kč (2012: 9,23 mld. Kč), z toho:

  • Pracovníci v sociálních službách 4,1 mld. Kč

  • Sociální pracovníci 0,44 mld. Kč


Mo nosti ovlivn n v e ohodnocen
Možnosti ovlivnění výše ohodnocení sociálních služeb

 • Platy = navýšení platových tabulek (diskuse – pracovníkům v přímé péči, všem pracovníkům – provozním, administrativním, managementu?)

 • Mzdy = smluvní princip, sekundárně přes podporu poskytovatelů soc. služeb (dotacemi, odstraněním stropů úhrad klientů…)

 • Problém: zdroj krytí


Dotazy
Dotazy sociálních služeb

Děkuji za pozornost

e-mail: [email protected]


ad