Gazdasági és pénzügyi válság Európában Székely P. István Igazgató Magyar Közgazdasági Társaság - PowerPoint PPT Presentation

Gazdasági és pénzügyi válság Európában
Download
1 / 40

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gazdasági és pénzügyi válság Európában Székely P. István Igazgató Magyar Közgazdasági Társaság 49. Közgazdász-vándorgy ű lése Pécs, 2011. szeptember 30.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Gazdasági és pénzügyi válság Európában Székely P. István Igazgató Magyar Közgazdasági Társaság

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gazdas gi s p nz gyi v ls g eur p ban sz kely p istv n igazgat magyar k zgazdas gi t rsas g

Gazdasági és pénzügyi válság Európában

Székely P. István

Igazgató

MagyarKözgazdasági Társaság

49. Közgazdász-vándorgyűlése

Pécs, 2011. szeptember 30.

A prezentáció az előadó saját véleményét és nézeteit tükrözi, és nem az Európai Bizottságét, vagy annak bármelyik részéét.

1


Gazdas gi s p nz gyi v ls g eur p ban sz kely p istv n igazgat magyar k zgazdas gi t rsas g

 • Gazdasági és pénzügyi válság

  • Világgazdaságban

  • Európában

  • Európa perifériáján

 • Okok és következmények, gazdaságpolitikai válasz

  • Egyensúly hiánya, eszközár buborék

  • Pénzügyi rendszer válsága

  • Növekedés, szerkezet változás

  • Gazdaságpolitika és reformok

  • Az Európai Bizottság szerepe


A gazdas gi vil gv ls g okok

Macroeconomic roots

Complacency of policy makers (belief in Great Moderation)

Abundant global liquidity diverted to real estate (global imbalances)

Rapid credit growth, high leveraging

Microeconomic roots

Originate and distribute model

Complex and opaque financial products

Conflicts of interest of rating agencies

Incentives for short-run risk taking

Incentives to move assets off balance sheet

Maturity mismatches

Weaknesses in supervision and regulation

Moral hazard

A gazdasági világválság: Okok

Powerful domino effects and feedback loops when bubbles pop


K ls egyens ly hi nya

Külső egyensúly hiánya

Source: AMECO, European Commission


A gazdas gi vil gv ls g okok p nzpiacok

A gazdasági világválság, okok: pénzpiacok


A v ls g hat sa a potenci lis kibocs t s cs kken se

A válság hatása: a potenciális kibocsátás csökkenése

Source: European Commission Services


A vil ggazdas gi v ls g k vetkezm nyek

A világgazdasági válság: következmények


Gazdas gi vil gv ls g kezel se az eur pai bizotts g szerepe

Gazdasági világválság kezelése: Az Európai Bizottság szerepe

 • Gazdaságpolitikai válaszok koordinálása (G20, IMF)

  • A fiskális stimulus

  • Monetáris politika lazítása

  • Gazdaságpolitikai felügyelet megerősítése

  • Gazdaságpolitikai koordináció megerősítése

 • Pénzügyi rendszer reformja (G20, IMF, FSF)

  • Bajbajutott bankok megsegítése

  • Stressz tesztek

  • Bankok feltőkésítése

  • Szabályozás és a felügyeletek együttműködésének megerősítése


V ls g eur p ban okok k ls egyens ly hi nya

Válság Európában, okok: külső egyensúly hiánya

Source: AMECO, European Commission


V ls g eur p ban okok k ls egyens ly hi nya1

Válság Európában, okok: külső egyensúly hiánya

Net international investment position of euro-area Member States in 2009

Source: Eurostat

Note: EA-16 includes all euro area members except Estonia


V ls g eur p ban okok rossz er forr s allok ci

Válság Európában, okok: rossz erőforrás allokáció


V ls g eur p ban okok versenyk pess g

Válság Európában, okok: Versenyképesség

Price competitiveness relative to the rest of the euro area

(ULC indices; 2000 = 100, increases represent losses in competitiveness)

Source: AMECO


V ls g eur p ban k vetkezm nyek

Válság Európában: következmények


V ls g eur p ban az eur pai bizotts g szerepe

Válság Európában: Az Európai Bizottság szerepe

 • A gazdaságpolitikai válasz és fiskális stimulus koordinálása

  European Economic Recovery Plan (2008. nov.)

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:EN:PDF

 • Európai stressz teszt és a bankok feltőkésítése

 • Ország felügyelet megerősítése: Európai Szemeszter

 • Gazdaságpolitikai koordináció megerősítése (6 törvényjavaslat)

 • Strukturális reformok felgyorsítása: Europe 2020

 • Második európai stressz teszt


Fisk lis stimulus s konszolid ci

Fiskális stimulus és konszolidáció

Source: I. P. Székely and P van den Noord, Economic crisis in Europe: Cause, consequences, and responses, VoxEu.org, October 6, 2009


Fisk lis stimulus s konszolid ci1

Fiskális stimulus és konszolidáció


Fisk lis stimulus s konszolid ci2

Fiskális stimulus és konszolidáció


V ls g eur p ban k vetkezm nyek1

Válság Európában: következmények


Fisk lis stimulus s konszolid ci3

Fiskális stimulus és konszolidáció


V ls g eur p ban k vetkezm nyek2

Válság Európában: következmények

Source: Bloomberg


V ls g a perif ri n a z eur pai bizotts g szerepe

Válság a periférián: az Európai Bizottság szerepe

 • Közép és Kelet Európa:

  • BoP facilitás megerősítése (2008. dec. €12 md-ról 25 md-ra, 2009. máj. €50 md-ra)

  • EU-IMF programok kialakítása, felügyelete

 • Euroövezet perifériája

  • Görögország: EU tagországok kétoldalú hiteleinek koordinálása

  • EFSF-EFSM kialakítása, EFSF további megerősítése

  • EU-IMF programok kialakítása, felügyelete


Fenntarthatatlan n veked s

Fenntarthatatlan növekedés


Er forr s allok ci t lfogyaszt s

Erőforrás allokáció: túlfogyasztás


Er forr s allok ci t lberuh z s

Erőforrás allokáció: túlberuházás


Versenyk pess g

Versenyképesség

Price competitiveness relative to the rest of the euro area

(ULC indices; 2000 = 100, increases represent losses in competitiveness)

Source: AMECO


Versenyk pess g1

Versenyképesség


Versenyk pess g2

Versenyképesség

Fő versenyképességet gátló tényezők Írországban: Makrogazdasági stabilitás, verseny hiánya a helyi piacokon, bér merevség, hiring-firing, finanszírozás elérhetősége, bankok stabilitása


V ltoz piaci reakci k a perif ri n

Változó piaci reakciók a periférián

Source: Bloomberg


Rorsz g lak s rak

Írország: Lakásárak


V ls g a perif ri n eu imf programok

Válság a periférián: EU-IMF programok

 • Közép és Kelet Európa

  • Magyarország (€20 md) 2008 (okt.) – 2010 (júl.)

  • Lettország (€7,5 md) 2008 (dec.) -

  • Románia (€20 +5 md)2009 (jún.) -

 • Euroövezet perifériája

  • Görögország (€110 md)2010 (május) -

  • Írország (€85 md)2010 (nov.) -

  • Portugália (€78 md)2011 (május) -


Rorsz g eu imf program

Írország: EU-IMF program

 • Program

  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2011/op76_en.htm

  • Bankrendszer reformja

  • Fiskális konszolidáció, fenntarthatóság visszaállítása

  • Növekedést és alkalmazkodást ösztönző reformok

 • Pénz felhasználása

  • Bankrendszer megerősítése €35 md

  • Költségvetés finanszírozása €50 md

 • Finanszírozás:

  • EFSM €22,5 md EFSM es kétoldalú hitelek €22,5

  • IMF €22,5 md

  • Saját eszközök: €17,5 md


Rorsz g bankrendszer reformja

Írország: Bankrendszer reformja

 • PCAR

  • Továbbra is működő bankok feltőkésítése (€24 md)

  • Nem életképes bankok felszámolása, beolvasztása

  • Takarékszövetkezeti szektor megerősítése

 • PLAR

  • A bankrendszer mérleg főösszegének karcsúsítása

  • Új finanszírozási modell kialakítása

 • Bankfelügyelet megerősítése


Fisk lis konszolid ci fenntarthat s g vissza ll t sa

Fiskális konszolidáció, fenntarthatóság visszaállítása

 • Fiskális konszolidáció

  • 2011-es költségvetés

  • 2011-15 kiigazítási pálya, 2015: 3%-os hiány

  • Költségvetési programok széleskörű felülvizsgálata

 • Fenntarthatóság visszaállítása

  • Fiscal Responsibility Bill

  • Kötelező érvényű, főbb kiadási kategóriákat lefedő középtávú terv a költségvetési kiadásokra

  • Fiskális Tanács


N veked st s alkalmazkod st szt nz reformok

Növekedést és alkalmazkodást ösztönző reformok

 • Versenyképesség megerősítése

  • Fő irány: a verseny erősítése a non-tradable szektorban

 • Munkaerő piaci reformok

  • Intézményrendszer átszervezése és megerősítése

  • A munkaerő piacra és a munkába való visszatérés segítése

  • Szektor szintű bér megállapodások reformja

 • Szociális ellátó rendszer reformja

 • Árupiaci reformok

  • Védett szakmák

  • Kiskereskedelem szabályozása

  • Állami vállalatok átszervezése, privatizálása


Felz rk z s

Felzárkózás


Felz rk z s1

Felzárkózás


Mi v ltozott

Mi változott?

Source: Bloomberg


Tov bbi inform ci k

További információk

Az Európai Bizottság jelentése a válságról

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication12682_en.pdf

Lettországnak nyújtott pénzügyi segélyprogramhttp://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/latvia/latvia_en.htm

Romániának nyújtott pénzügyi segélyprogram http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/romania_en.htm

Görögországnak nyújtott pénzügyi segélyprogramhttp://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/greece_en.htm

Írországnak nyújtott pénzügyi segélyprogramhttp://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/ireland_en.htm

Portugáliának nyújtott pénzügyi segélyprogramhttp://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/portugal/index_en.htm

38


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!


Eu imf programok

EU-IMF programok

Görögország Eurogroup nyilatkozat (2010. május 2.)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/100502-%20Eurogroup_statement.pdf

Írország: A Tanács döntése az EU-IMF programról (2010. december 7.)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/122047.pdf

Portugália: A Tanács döntése az EU-IMF programról (2011. május 17.)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/122047.pdf

40


 • Login