Gazi EKİCİ Yönetim Hizmetleri Uzmanı EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı - PowerPoint PPT Presentation

LSANSLI GNE ENERJS SANTRALI PROJELER N EPDK TARAFINDAN YRTLEN ARAZ EDN...
Download
1 / 51

 • 412 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LİSANSLI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALI PROJELERİ İÇİN EPDK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAZİ EDİNİM VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ . Gazi EKİCİ Yönetim Hizmetleri Uzmanı EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı “ SOLAREX İstanbul 2004-GENSED” 11.04.2014 - İSTANBUL. SUNUM PLANI. Giriş

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Gazi EKİCİ Yönetim Hizmetleri Uzmanı EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

LSANSLI GNE ENERJS SANTRALI PROJELER N EPDK TARAFINDAN YRTLEN ARAZ EDNM VE KAMULATIRMA LEMLER

Gazi EKC

Ynetim Hizmetleri Uzman

EPDK Kamulatrma Dairesi Bakanl

SOLAREX stanbul 2004-GENSED

11.04.2014 - STANBUL


Sunum plani

SUNUM PLANI

 • Giri

 • Tanmazlarn Snflandrlmas

 • Mlkiyet Hakk & Kamu Yarar

 • EPDK Tarafndan Yrtlen Arazi Edinim ve Kamulatrma Sreci

 • Gne Enerji Santrali Projeleri in Arazi Edinim artlar

 • Sonu

Ankara 2014 Gazi EKC


Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

GR

Ankara 2014 Gazi EKC


Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

Enerji projelerinde,

proje alannn seimi ve ihtiya duyulan arazilerin temini nemli bir unsurdur.

Projenin hazrlk aamasnda bu sre inaat ncesi dnem olarak deerlendirilmektedir.

Ankara 2014 Gazi EKC


Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

Bu kapsamda;

enerji projeleri iin gerekli olan tanmaz mallarn

mlkiyetdurumlarnagre

deiiklikgsteren

araziedinimi

ilemlerinin nemli bir ksm EPDK tarafndan yrtlmektedir.

Ankara 2014 Gazi EKC


Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

Bu sunumda;

- Enerji projeleri kapsamnda yer alan tesislerin kurulaca

alanlarda bulunan arazilerin tasnif edilmesi,

 • Mlkiyet ve kullanm durumlarnn belirlenmesi,

 • lgili yasal dzenlemelerin incelenmesi ve (bu bilgilerin harita ve raporlara aktarlmas sonucunda )ekillenen ilem aamalarnn belirlenerek,

  alnacak izin, onay, ruhsat, karar, tescil vb. admlarn gerekletirilmesi

  ile arazilerin edinimi konularn ele alacaz.

Ankara 2014 Gazi EKC


Ta inmaz mallarin siniflandirilmasi

TaInmazMALlarInSInIflandIrIlmasI

Ankara 2014 Gazi EKC


Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

Mlkiyet Durumlarna Gre Araziler;

1 -zel mlkiyete ait olan araziler

a) Tapulu (Tescilli) Tanmaz Mallar,

b) Tapusuz (Tescilsiz, Zilyetlik Halindeki) Tanmaz Mallar

2 - Maliye Hazinesine ait araziler

a) Maliye Hazinesinin zel mlkiyetine ait tapulu tanmaz mallar

b) Devletin Hkm ve Tasarrufu Altndaki Tanmaz Mallar (Tescil Harici Braklm veya Tapulama ilemi yaplmam)

c) Mera Vasfl Araziler

d) Orman Arazileri

3 - Dier kamu tzel kiileri ve kurumlarna ait olan araziler

a) Tapulu Tanmaz Mallar

b) Tapusuz Tanmaz Mallar

c) Orta mal nitelikli tanmaz mallar (Mera, Harmanyeri vb.)

4 - Vakf Arazileri

a) Kamu Vakflar: Vakflar Genel Mdrlnce ynetilen vakflar

b) zel Vakflar: zel hukuk tzel kiiliine sahip vakflar

Ankara 2014 Gazi EKC


Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

1- zel Mlkiyete Ait Tanmazlarn Edinimi; Kamulatrma

Yasal Dayanak:

Anayasann 46nc maddesi

ile2942 sayl Kamulatrma Kanunu

Ankara 2014 Gazi EKC


Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

 • Anayasann Kamulatrma balkl 46nc maddesi;

Devlet ve kamu tzel kiileri; kamu yararnngerektirdii hallerde, gerek karlklarn pein demek artyla, zel mlkiyette bulunan tanmaz mallarn tamamn veya bir ksmn, kanunla gsterilen esas ve usullere gre, kamulatrmaya ve bunlar zerinde idar irtifaklar kurmaya yetkilidir.

 • Kamulatrma bedeli ile kesin hkme balanan artrm bedeli nakden ve pein olarak denir. Ancak, tarm reformunun uygulanmas, byk enerji ve sulama projeleri ile iskn projelerinin gerekletirilmesi, yeni ormanlarn yetitirilmesi, kylarn korunmas ve turizm amacyla kamulatrlan topraklarn bedellerinin denme ekli kanunla gsterilir. Kanunun taksitle demeyi ngrebilecei bu hallerde, taksitlendirme sresi be yl aamaz; bu takdirde taksitler eit olarak denir.

 • Kamulatrlan topraktan, o topra dorudan doruya ileten kk iftiye ait olanlarnn bedeli, her halde pein denir.

 • kinci fkrada ngrlen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple denmemi kamulatrma bedellerinde kamu alacaklar iin ngrlen en yksek faiz uygulanr.

Ankara 2014 Gazi EKC


Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

Kamulatrma;

darenin, kamu yarar dncesiyle ve kamu gcne dayanarak, karlk parasn pein vermek artyla bir tanmaz zorla yani mal sahibinin rza ve muvafakatna baklmakszn edinmesi olarak

tanmlanr,

mlkiyet hakk zerine,

kamunun yararna bir snrlama konulmasn gerektirir.

Ankara 2014 Gazi EKC


Kamula tirma ek ller

KAMULATIRMA EKLLER

MLKYETN KAMULATIRILMASI

KAMULATIRMA YOLUYLA RTFAK HAKKI KURULMASI

Tanmazn mlkiyetinin kamulatrlmas yerine, ama iin yeterli olduu takdirde tanmazn belirli kesimi, ykseklii, derinlii veya kaynak zerinde kamulatrma yoluyla irtifak hakk kurulabilir.

 • Tanmazn tamam veya bir ksm iin mlkiyetinin alnarak kamulatrlmas sz konusudur.

Ankara 2014 Gazi EKC


M lkiyet hakki kamu yarari

Mlkiyet HakkI& Kamu YararI

Ankara 2014 Gazi EKC


Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

Mlkiyet;

Sahibine; hukuk dzeni erevesinde sahip olduu ey zerinde diledii gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi veren ayni bir haktr.

 • Anayasann Mlkiyet Hakk balkl 35inci maddesi;

 • Herkes, mlkiyet ve miras haklarna sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yarar amacyla, kanunla snrlanabilir. Mlkiyet hakknn kullanlmas toplum yararna aykr olamaz.

 • Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  Kamu Yarar;

  Mlkiyet hakknn snrlarnn belirtilmesinde

  ve

  bu hakkn zne yaplacak mdahalelerde

  bir l olarak kullanlr.

  Toplum Yarar;

  Toplumun varln srdrebilmesine ilikin

  karlarn tmdr.

  Yani; lkede yaayan tm insanlarn ortak karn anlatr.

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Kamula tirma s rec

  EPDK tarafndan yrtlen

  KAMULATIRMA SREC

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu;

  • 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanunu,

  • 4646 sayl Doal Gaz Piyasas Kanunu,

  • 5015 sayl Petrol Piyasas Kanunu

   kapsamndaki faaliyetler iin gerekli olan

   tanmazlarn elde edilmesinde

   kamulatrma yapma yetkisine sahiptir

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  Kamulatrma Kanunu;

  (1inci madde, 2inci fkra)

  zel kanunlarna dayanlarak gerek ve zel hukuk tzel kiileri adna yaplacak kamulatrmalarda da bu kanun hkmleri uygulanr

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Epdk tarafindan kamula tirmaya konu olan enerj tes sler

  EPDK TARAFINDAN KAMULATIRMAYA KONU OLAN ENERJ TESSLER

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  EPDK tarafndan

  6446 sayl Elektrik Piyasas Kanunu gereince KAMU YARARI KARARI alnan ve MALYE BAKANLII tarafndan kamulatrma yaplan tanmazlarn mlkiyetinin

  HAZNEYE,

  kullanm hakknn kamulatrma bedelini deyen nlisans/lisans sahibi tzel kiiye ait olmas esastr.

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Kamula tirma y ntemler

  KAMULATIRMA YNTEMLER

  OLAAN KAMULATIRMA

  (SATIN ALMA USUL)

  ACELE KAMULATIRMA

  Kamulatrma Kanunu

  27nci madde

  • Tapuda kaytl olan tanmazlar iin ncelikle satn alma usulnn uygulanmas esas alnmaktadr.

   Kamulatrma Kanunu

   8inci madde

  Ankara 2014 Gazi EKC


  1 ger ek ki iler veya zel hukuk t zel ki ilerine ait ta nmaz mallar n temini kamula tirma

  1 Gerek Kiiler veya zel Hukuk Tzel Kiilerine Ait Tanmaz Mallarn Temini:KAMULATIRMA

  6446 SAYILI

  ELEKTRK PYASASI KANUNU

  KAPSAMINDAK

  ELEKTRK RETM

  TESSLER N

  KAMULATIRMA SREC

  Ankara 2014 Gazi EKC


  6446 say l elektr k p yasasi kanununa g re elektr k ret m tes sler n araz ed n m s stem

  6446 sayl ELEKTRK PYASASI KANUNUNA greELEKTRK RETM TESSLER N ARAZ EDNM SSTEM

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  6446 sayl Elektrik Piyasas Kanunu 19/1:

  Elektrik piyasasnda retim faaliyetlerinde bulunan nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiilerinin, nlisans ve lisansa konu faaliyetleri iin gerekli olan kiilerin zel mlkiyetinde bulunan tanmazlara ilikin kamulatrma talepleri Kurum tarafndan deerlendirilir ve uygun grlmesi hlinde Kurul tarafndan kamu yarar karar verilir. Sz konusu karar erevesinde gerekli kamulatrma ilemleri 2942 sayl Kamulatrma Kanununda belirtilen esaslar dhilinde Maliye Bakanl, tarafndan yaplr. Bu durumda kamulatrma bedelleri ile kamulatrma ilemlerinin gerektirdii dier giderler kamulatrma talebinde bulunan nlisans veya lisans sahibi tzel kii tarafndan denir.

  Ankara 2014 Gazi EKC


  6446 say l elektrik piyasas kanunu 19 2

  6446 sayl Elektrik Piyasas Kanunu 19/2:

  Kamulatrlan tanmazn mlkiyeti ve/veya zerindeki snrl ayni haklar, Hazineye ait olur. Kamulatrma bedeli nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiisi tarafndan denerek tapuda Hazine adna tescil edilen veya nitelii gerei tapudan terkin edilen tanmazlar zerinde Maliye Bakanlnca kamulatrma bedelini deyen nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiileri lehine bedelsiz irtifak hakk tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. rtifak hakknn ve/veya kullanma izninin sresi nlisans veya lisansn geerlilik sresi ile snrldr.

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Kamula t rma lem s re leri maliye bakanl nca y r t lecek lemlerdir

  Kamulatrma lem Sreleri (Maliye Bakanlnca yrtlecek lemlerdir.)

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  2 - Maliye Hazinesine Ait veya Devletin Hkm ve Tasarrufu Altndaki Tanmaz Mallarn Temini

  a) Maliye Hazinesinin mlkiyetinde bulunan (tapulu) tanmaz mallar;

  a-1 ) rtifak Hakk Tesisi Karar

  a-2 ) Kiralama Karar

  a-3 ) Bedelsiz Kullanma zni (YEK Kanunu 8. madde 4. fkra)

  b) Devletin Hkm ve Tasarrufu Altndaki Tanmaz Mallar (Tescil Harici Braklm veya Tapulama ilemi yaplmam)

  b-1 ) rtifak Hakk Tesisi Karar

  b-2 ) Kiralama Karar

  b-3 ) Bedelsiz Kullanma zni (YEK Kanunu 8. madde 4. fkra)

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  rtifak Hakk, Kullanma zni ve Kiralama:

  (6446 sayl Elektrik Piyasas Kanunu, Madde: 19/8-a)

  Piyasada retim faaliyetinde bulunan lisans veya nlisans sahibi zel hukuk tzel kiileri, faaliyetleri ile ilgili olarak Hazinenin mlkiyetindeki veya Devletin hkm ve tasarrufu altndaki tanmazlar zerinde irtifak hakk tesisi, kullanma izni verilmesi veya kiralama yaplabilmesi iin Kurumdan talepte bulunur. Bu talebin Kurulca uygun grlmesi hlinde, Maliye Bakanl ile nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiileri arasnda nlisans veya lisans sresi ile snrl olmak zere irtifak hakk tesisi, kullanma izni veya kiralama szlemesi dzenlenir. Bu szlemelerde, szlemenin geerliliinin nlisans veya lisansn geerlilik sresi ile snrl olaca hkm yer alr. rtifak hakk, kullanma izni veya kiralama bedelini deme ykmll, nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiisine aittir.

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  • BABAKANLIK GENELGES

  • (15.06.2012 tarihli ve 2012 / 9 sayl R.G.16/06/2012 tr. 28325 sy.)

  Kamu kurum ve kurulular (Belediyeler ve il zel idareleri hari) ile sermayesinin yzde ellisinden fazlas kamu kurum ve kurulularna ait irketlerin, kendi mlkiyetlerinde veya tasarruflarnda bulunan tanmazlaryla ilgili olarak; kamu kurum ve kurulular, vakf, dernek veya bunlarn irketlerine, gerek veya tzel kiilere; sat, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her trl tasarrufa ynelik ilemleri iin Babakanlktan izin alnacaktr.

  Bu Genelgeden Muafiyetler:

  • Babakanln 08.03.2013 tr. ve 12050 sayl Oluru ile; EPDK tarafndan Lisans verilmi projeler iin n zin, Kullanma zni ve rtifak Hakk ilemleri.


  Ankara 2014 gazi ek c

  Ankara 2014 Gazi EKC

  c- Mera Vasfl Tanmaz Mallar

  4342 Sayl Mera Kanununun 14/ maddesi gereince,

  Mera, Yaylak ve Klak Olarak Tahsis edilen arazilerin;

  - Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunun talebi zerine, 4628 sayl (atfen 6446 sayl) Elektrik Piyasas Kanunu, 4646 sayl Doal Gaz Piyasas Kanunu ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanunu hkmlerine gre, petrol iletim faaliyetleri ile elektrik ve doal gaz piyasas faaliyetleri iin gerekli bulunan, yerlerin EPDKnn talebi, komisyonun ve defterdarln uygun gr zerine, valilike tahsis amac deitirilebilir ve sz konusu yerlerin tescilleri Hazine adna, vakf meralarnn tescilleri ise vakf adna yaptrlr.

  - Harman yeri, panayr, svat ve eyrek yerleri gibi kamu orta mallarnn tahsis amac deiikliinde bu madde hkmleri uygulanr.

  Mera Tahsis deiiklii yaplan tanmaz mallarda, Maliye Hazinesi adna tapu tescil ilemi yapldktan sonra EPDK tarafndan, 6446 sayl Kanunun 19/8-a maddesine gre ilem yaplr.


  Ankara 2014 gazi ek c1

  Ankara 2014 Gazi EKC

  Mera Ynetmelii 8-a/7 maddesi

  - Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunun talebi zerine, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl (30.03.2013 tarihli ve 6446 sayl) Elektrik Piyasas Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayl Doal Gaz Piyasas Kanunu ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanunu hkmlerine gre, petrol iletim faaliyetleri ile elektrik ve doal gaz piyasas faaliyetleri iin gerekli bulunan mera, yaylak ve klaklarn zorunlu hallerde, ilgili mdrlk veya Genel Mdrlkten yatrm projesi, gerekeli rapor, lisans, talep edilen alann 1/5000 lekli harita zerine ilenmi vaziyet plan, ED raporu gerektiren yatrmlar iin ED raporu, komisyonca istenecek dier bilgi ve belgeler ile tahsis amac deiiklii yaplabilir.

  d- Orman Arazileri

  - Orman Arazilerinde izin ilemleri 6831 sayl Kanunun 17 inci maddesi erevesinde Orman ve Su leri Bakanl (Orman Genel Mdrl) tarafndan yrtlr.

  Orman ve Su leri Bakanlnn genelgesi ile Orman Arazilerinde Gne Enerjisi Santrallerine izin verilmemektedir.


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  3 - Dier Kamu Kurum veya Kurulularna Ait Tanmaz Mallarn Edinimi

  Kamu kurumlar ve Tzel kiileri arasnda mal devri 2942 sayl Kamulatrma Kanununun 30uncu maddesi ile dzenlenmitir.

  Elektrik retim projeleri iin gerekli olan, Kamu Kurum veya Kurulularna Ait Tanmaz Mallarn edinimi hususunda uygulanacak usul, 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununun 19/7 maddesi ile belirlenmitir.

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Ankara 2014 gazi ek c2

  Ankara 2014 Gazi EKC

  6446 sayl Kanunun 19/7 maddesi

  zel hukuk tzel kiilerince yrtlen retim faaliyetleri iin gerekli olan Hazineye ait tanmazlar dndaki kamu kurum veya kurulularna ait tanmazlar, Kurul tarafndan verilecek kamulatrma karar uyarnca retim faaliyetlerinde bulunan nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiileri iin Maliye Bakanlnca, 2942 sayl Kanunun 30 uncu maddesi uygulanarak temin edilir. Bu durumda kamulatrma bedelleri ile kamulatrma ilemlerinin gerektirdii dier giderler kamulatrma talebinde bulunan zel hukuk tzel kiisi tarafndan denir. Bu tanmazlarn mlkiyeti Hazineye ait olur.


  Ankara 2014 gazi ek c3

  • 2942 sayl Kamulatrma Kanununun 30. maddesi;

  Ankara 2014 Gazi EKC

  • Kamu tzelkiilerinin ve kurumlarnn sahip olduklar tanmaz mal, kaynak veya irtifak haklar dier bir kamu tzelkiisi veya kurumu tarafndan kamulatrlamaz.

  • Tanmaz mala; kaynak veya irtifak hakkna ihtiyac olan idare, 8 inci madde uyarnca bedeli tespit eder. Bu bedel esas alnarak deyecei bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazl olarak bavurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altm gn iinde cevap vermez ise anlamazlk, alc idare Dantaya bavurur.

  • Taraflar bedelde anlaamadklar takdirde; alc idare, devirde anlama tarihinden veya Dantay kararnn teblii tarihinden itibaren otuz gn iinde, 10 uncu maddede yazl usule gre mahkemeye bavurarak, kamulatrma bedelinin tespitini ve tanmazn kendisi adna tescilini ister.

  • Bu suretle devir alnan tanmaz mal, kaynak veya irtifak hakk, sahibinden kamulatrma yolu ile alnm saylr ve devir amac veya devreden idarenin izni dnda bakaca bir kamusal amala kullanlamaz. Aksi takdirde 23. madde bu hususta da geerlidir.


  Ankara 2014 gazi ek c4

  Ankara 2014 Gazi EKC

  4 - Vakf Arazileri

  a- Vakflar Genel Mdrlne veya Mazbut Vakflara ait tanmaz mallar hakknda 2942 sayl Kanunun 30uncu maddesine gre ilem yaplacaktr.

  (Mazbut vakf:Vakflar Kanunu uyarnca Genel Mdrlke ynetilecek ve temsil edilecek vakflar ile mlga 743 sayl Trk Kanunu Medenisinin yrrlk tarihinden nce kurulmu ve mlga 2762 sayl Vakflar Kanunu gereince Vakflar Genel Mdrlnce ynetilen vakflar)

  b- zel (Mlhak) vakflarda ise zel mlkiyet tanmaz mallarda yaplan ilemler (Kamulatrma) yaplacaktr.

  (Mlhak vakf:Mlga 743 sayl Trk Kanunu Medenisinin yrrlk tarihinden nce kurulmu ve ynetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere art edilmi vakflar)


  Ankara 2014 gazi ek c5

  Ankara 2014 Gazi EKC

  5403 sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanununun 13/f maddesi

  Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunun talebi zerine 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl (Atfen 6446 sayl) Elektrik Piyasas Kanunu uyarnca yenilenebilir enerji kaynak alanlarnn kullanm ile ilgili yatrmlar,

  hkm gereince YEK Kanunun kapsamndaki yatrmlar iin EPDK tarafndan, proje alannda yer alan tarm arazilerinin tarm d kullanm talebi yaplmaktadr.

  • Gda, Tarm ve Hayvanclk l Mdrl tarafndan bu talepler deerlendirilmekte ve uygun grlmesi halinde tarm d kullanm izni verilmektedir.


  Araz ed n m artlari

  GNE ENERJ SANTRAL

  ARAZ EDNM ARTLARI

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Ankara 2014 gazi ek c6

  Ankara 2014 Gazi EKC

  6446 sayl ELEKTRK PYASASI KANUNU

  retim lisans bavurusunda bulunan tzel kiiye ncelikle, retim tesisi yatrmna balamas iin mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri edinebilmesi ve retim tesisinin kurulaca sahann mlkiyet veya kullanm hakkn elde edebilmesi iin Kurum tarafndan belirli sreli nlisans verilir.

  nlisansnsresi mcbir sebep hlleri hari yirmi drt ay geemez. Kurul, kaynak trne ve kurulu gce bal olarak bu sreyi yars orannda uzatabilir.

  Lisans Ynetmelii Madde 9: nlisansnsresi mcbir sebep hlleri hari yirmi drt ay geemez. nlisans verilirken, bavurunun kaynak trne ve kurulu gcne bal olarak, bu srenin otuz alt aya kadar uzatlmasna ilikin hususlar, Kurul karar ile dzenlenir.

  EPDKnn 21/11/2013 tarihli ve 4711 sayl Karar ile Gne Enerjisi Santralleri retim tesisleri iin tablodaki referans sreler uygulanr.


  Ankara 2014 gazi ek c7

  Ankara 2014 Gazi EKC

  nlisanssahibi tzel kii, nlisansa konu retim tesisinin yatrmna balanabilmesi iin nlisans sresi ierisinde aadaki i ve ilemleri tamamlamakla ykmldr;

  a) retim tesisinin kurulaca sahann nlisans sahibi tzel kiinin mlkiyetinde olmamas halinde, sz konusu sahann mlkiyet veya kullanm hakknn elde edilmesi,

  b) Kurulmas planlanan retim tesisine ilikin imar planlarnn onaylanmas,

  c) retim tesisinin inaatna balanabilmesi iin gerekli olan n proje onaynn alnmas,

  ) Balant ve sistem kullanm anlamalar iin TEA veya ilgili datm irketine bavurunun yaplmas,

  d) 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Askeri Yasak Blgeler ve Gvenlik Blgeleri Ynetmelii uyarnca gerekli grlerin alnmas,

  e) ED Ynetmelii kapsamnda gerekli olan kararn alnmas,

  f) retim tesisine ilikin yap ruhsatnn veya sz konusu ruhsatn yerine geecek belgenin alnmas veya sz konusu ruhsatn alnmasna gerek olmadna ilikin belgenin sunulmas,

  g) nlisansa konu Gne enerjisine dayal retim tesisleri ile ilgili olarak TEA ile imzalanm GES Katk Pay anlamasnn yaplm olmas.

  nlisanssahibi tzel kiiler, nlisans alma tarihinden itibaren;

  a) Doksan gn ierisinde, ED Ynetmelii kapsamnda gerekli olan kararn alnmas iin,

  b) Yzseksen gn ierisinde Teknik Etkileim zni iin, ilgili kuruma bavurmak zorundadr.


  Ankara 2014 gazi ek c8

  Ankara 2014 Gazi EKC

  Enerji Piyasas Dzenleme Kurulunun, 23/11/2013 tarihli ve 4709-7 sayl kararnn gne enerjisine dayal lisans bavurularna ilikin blmlerinde;

  Tarm Arazilerinin Korunmas, Kullanlmas ve Arazi Toplulatrmasna likin Tzk uyarnca;

  • -Mutlak tarm arazileri,

  • -zel rn arazileri,

  • -Dikili tarm arazileri,

  • -Sulu tarm arazileri,

  • -evre arazilerde tarmsal kullanm btnln bozan alanlarda,

   gne enerjisine dayal retim tesisleri iin lisans bavurusu alnmamasna,

  • Lisans bavurularnda her bir MW'lk proje iin azami olarak 20 dnm santral sahasnabavuruda bulunulmasna, bu alan snrn aan lisans bavurularnn iade edilmesine, karar verilmitir.

  • Marjinal tarm arazisi: Yukarda belirtilen tarm arazileri dnda kalan, toprak ve topografik snrlamalar nedeniyle zerinde sadece geleneksel toprak ilemeli tarmn yapld araziler.

  • Tarm d alanlar: zerinde toprak bulunmayan plak kayalar, daimi karla kapl alanlar, rmak yataklarn, sahil kumullarn, sazlk ve bataklklar, askeri alanlar, endstriyel, turizm, rekreasyon, iskn, altyap ve benzeri amalarla plnlanm araziler.

  • Meralar: Zayf Meralar


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  6446 sayl Kanunun 7/4 maddesi

  (4) Rzgr veya gne enerjisine dayal elektrik retim tesisi kurulmas iin yaplan nlisans bavurularnn deerlendirilmesi aada belirtilen esaslara gre yaplr:

  a) retim tesisinin kurulaca sahann maliki tarafndan bavuru yaplmas durumunda, ayn saha iin yaplan dier bavurular dikkate alnmaz.

  Lisans Ynetmelii 13/(3) e-2 alt bendinde

  retim tesisinin kurulaca sahann maliki tarafndan bavuru yaplmas durumunda, ayn saha iin yaplan dier bavurular,

  Kurul karar ile reddedilir.

  Ankara 2014 Gazi EKC


  G ne enerjisine dayal nlisans ba vurular nda stenecek bilgi ve belgeler

  Gne Enerjisine Dayal nlisans Bavurularnda stenecek Bilgi Ve Belgeler

  • Bavurularda bavuru yaplacak projenin EPDKnn 28/11/2013 tarihli ve 4709-7 sayl kararnda belirtilen arazileri kapsamadna ilikin Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl veya sz konusu Bakanln l/le Mdrlklerinden alnacak belge,

  • zel mlkiyete konu tanmazlarda; nlisans bavurusuna konu tesis yerleim sahasnn tamamna nlisans bavurusunda bulunan tzel kiinin sahip olmas halinde, buna ilikin belgeler,

   istenilmektedir.

  Ayrca:

  • - Tesisinin Yerini Gsteren 1/25.000 lekli Harita. (Gne enerjisine dayal retim tesisinin kurulaca yer, snrlarn belirleyen ke koordinatlarn da ierecek ekilde harita zerinde iaretlenerek belirtilir.)

  • - Tesisinin Yerleim Yeri Projesi .

   (Mevcut mlkiyet durumunun (dalmnn) gsterildii 1/5.000 lekli kadastral pafta zerinde, retim tesisine ait tm tesislerin yerleim yerleri ve snrlar izilerek gsterilecektir).

  • - ED Ynetmelii Ek 5de belirtilen duyarl yreler kapsamnda olup olmadnn beyan edilmesi.

  • - Yerleim yerinin mevcut imar durumu ve imar tadilat yaplp yaplamayaca hususunda mevzuat engelinin bulunup bulunmadnn beyan ve tadil yaplmasnn nasl mmkn olabileceinin aklamas.

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  • Lisanssz Elektrik retim Tesislerinde Arazi Temin Durumu

  1- Lisansz Elektrik retim Tesisleri iin EPDK tarafndan 6446 sayl Kanuna gre ilem yapma imkan bulunmamaktadr.

  2- Bu tesislerin kurulaca alanlarn zel mlkiyet olmas halinde tanmaz maln satn alnmas ya da kiralanmas yntemi uygulanmaldr.

  3- Bu tesislerin kurulaca alanlarn Kamu Kurumlarna ve tzel kiiliklerine ait olmas durumunda da tanmaz maln satn alnmas ya da kiralanmas veya irtifak hakk kurulmas yntemi uygulanmaldr.

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  4- 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna ilikin Kanunun Arazi ihtiyacna ilikin Uygulamalar balkl 8 inci maddesinde;

  Orman vasfl olan veya Hazinenin zel mlkiyetinde ya da Devletin hkm ve tasarrufu altnda bulunan tanmazlardan bu Kanun kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynaklarndan elektrik enerjisi retimi yaplmak amacyla tesis, ulam yollar ve ebekeye balant noktasna kadarki enerji nakil hatt iin kullanlacak olanlar hakknda evre ve Orman Bakanl veya Maliye Bakanl tarafndan bedeli karlnda izin verilir, kiralama yaplr, irtifak hakk tesis edilir veya kullanma izni verilir.

  Bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen amalarda kullanlacak olan tanmazlarn 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayl Mera Kanunu kapsamnda bulunan mera, yaylak, klak ile kamuya ait otlak ve ayr olmas halinde, 4342 sayl Mera Kanunu hkmleri uyarnca bu tanmazlar, tahsis amac deitirilerek Hazine adna tescil edilir. Bu tanmazlara ilikin olarak, Maliye Bakanl tarafndan bedeli karlnda kiralama yaplr veya irtifak hakk tesis edilir.

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  - Bu madde hkmne gre, Lisanssz Elektrik retiminde tesisin bu alanlarda kurulmas halinde Maliye Bakanlna irtifak hakk tesisi iin mracaat edilmelidir.

  • MLL EMLAK GENEL TEBL (SIRA NO: 362)

   (Hazine tanmazlar zerinde yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal lisanssz elektrik retimi yaplmas amacyla irtifak hakk tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilikin usul ve esaslar hakknda.)

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  5- Gne Enerjisi Santrali retim Tesisinin sisteme balanmasn salayan Enerji Nakil Hatlar iin gerekli olan tanmaz mallarn temini, ise ilgili Elektrik Datm irketi (EDA) tarafndan talep edilecek 6446 sayl Kanunun 19 uncu maddesine gre EPDK ve TEDA tarafndan yaplacaktr.

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Sorunlar

  sorunlar

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  • 1. Acele kamulatrmaya ilikin Bakanlar Kurulu Kararnn Dantay tarafndan yrtmesinin durdurulmas

  • 2. Her proje iin Bakanlar Kurulu Karar alnmas zorunluluu

  • 3. Acele el koyma kararlarnn infaz

  • 4. Kamulatrma bedelinin tespitinde yaanlan sorunlar

  • 5. Kamulatrma davalarnda vekalet cretlerinin belirlenme metodolojisi

  • 6. ED Belgelerine ilikin yrtmeyi durdurma veya iptal kararlar

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  • 7. Jeotermal enerjiye dayal elektrik retim tesislerinin sondaj yerleri, isale hatlar gibi unsurlarnn l zel darelerince yrtlmesi

  • 8. Kadastro almalarnn tamamlanmamas nedeniyle ortaya kan sorunlar

  • 9. Tapu kt kaytlarnn gncel olmamas ile veraset ve intikal ilikin sorunlar

  • 10. Maliklerin adres tespitinde, dolaysyla tebligatta yaanlan sorunlar

  • 11. Gne ve Rzgar Santrallerinde lm sorunu

  Ankara 2014 Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  • 12. Lisansz retimlerde arazi temini sorunu

  • 13. Mera vasf deiikli (tahsis kaldrma) sorunu

  • 14. Tarm arazilerinde tarm d kullanm izni sorunu

  • 15. Maliye Hazinesine ait veya Devletin hkm ve tasarrufu altndaki arazilerde Babakanlktan izin alnmas zorunluluu

  • 16. Yeni Elektrik Piyasas Kanununa gre kamulatrma sreci deiiklii

  Ankara 2014- Gazi EKC


  Gazi ek c y netim hizmetleri uzman epdk kamula t rma dairesi ba kanl 2335323

  Teekkrler

  gaziekici@gmail.com

  Ankara 2014 Gazi EKC


 • Login