Ocuklarda lyak hastali i
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 91

ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞI PowerPoint PPT Presentation


 • 596 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞI. Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgEÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Ege Çölyakla Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 2007. Çölyak Hastalığı. 1950’li Yıllardan Beri Türk Hekimlerince Bilinmektedir… Ancak Ülkemiz Çölyak Gündemi

Download Presentation

ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞI

Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

EgEÜTF

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve

Beslenme Bilim Dalı

Ege Çölyakla

Yaşam Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

2007


Çölyak Hastalığı

1950’li Yıllardan

Beri Türk Hekimlerince

Bilinmektedir…

Ancak

Ülkemiz Çölyak Gündemi

Aralık 2001’de

İZMİR’de Başladı…


Ege Üniversitesi’ndeBir Öğretim Üyesinin Odasında Başladı…


Günün Birinde Artık Bundan Sonra Ömür Boyu…

Ekmek

Makarna

Börek

Baklava

Gofret

Gevrek, boyoz v.b.

Yiyemeyeceğiniz söylenirse…???


İŞTE BU

ÇÖLYAK

HASTALIĞIDIR…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Kronik

(Ömür Boyu Süren !!!)

Sistemik

Otoimmün

Bir Hastalık…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Tıpta

Yaşam Boyu

Süren

Tek

Gıda Alerjisi…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Buğday - Arpa

Çavdar

Yulafta ???

Bulunan GLUTEN’e Alerji…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Tıbbın Çok Özel Bir Hastalığı

Ölüme Kadar Gidebilen

Ancak

Sadece Diyetle (Glutensiz)

Düzelen Tek Sorun…


Tüm DünyadaEn Yaygın Genetik Hastalık…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Sorumlu Tek Bir Gen

YOK…

Sorumlu Genler

VAR…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Genetik Olarak

Hastalığa Yatkınlık

Hasta Olabilirlik

Taşınmaktadır…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Genetik Yatkınlık

6. Kromozom

HLA Bölgesinde

Taşınır…

Kromozom 5 ? 11?


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Doku Tipi Genleri

ÖNEMLİ…

Çölyaklılarda

HLA DQ2

%90 - 95 Sıklıkta…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Doğuştan

Genetik Yatkınlığı Olan

Bireylerde

Yaşamın Herhangi Bir Anında

Ortaya Çıkar…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Çocukluk Çağı Hastalığı

Değildir…

Her Yaşta Karşımıza

Gelebilir…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Glutenin Diyete Girdiği

İlk Andan İtibaren

Her Yaşta

Karşımıza Gelebilir…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Literatürde

En İleri

Tanı Alma Yaşı

80…???


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Temel Bozukluk

İnce Bağırsaklarda…

Yakınmalar ve Bulgular

Tüm Organlara

Ait Olabilir………


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Bu Nedenle;

Tüm Dünyada

Ciddi Tanı Alma Sorunu

Yaşanan Bir Hastalık…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Tıbbın

Tüm Disiplinleri

Uyanık

Olmak Zorunda…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

! ! !

Dahiliye

Cerrahi

Pediatri

Kadın-Doğum

Dermatoloji

Diş Hekimliği vb.


ÇÖLYAK HASTALIĞIGörülme Sıklığı

Öncelikle

Beyaz Irkın

Hastalığı…

Sıklık 100 Kişide 1…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

ABD’de

Sıklık

133 Kişide 1


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Türkiye’de

Sıklık 150 Kişide 1…

Olarak

Tahmin Edilmektedir…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

ANCAK…

Küreselleştirilmeye

Çalışılan

Dünyamızda

Herkesin SORUNU…


TARİHÇE

 • İlk bulgular M.Ö. II yy –Kapadokya

 • 1888:Samuel Gee

  Çölyağın Babası

  Çölyak kliniğinin tanımı

 • 1953:II. Dünya Savaşı sonu

  Hastalığın Gizi Çözülüyor…

  Dicke (Hollandalı…)

  Sorun buğday unu


TARİHÇE

2000’li YILLAR

 • Genetik zeminde

  Glutene artmış T hücre duyarlılığı

 • Batıda malnütrisyonun en sık nedeni

 • Tüm dünyanın en sık

  kronik sorunlarından biri…!!!


Çölyak Hastalığının İsimleri

 • Celiac Sprue

 • Celiac Disease

 • Celiacs

 • Gee-Herter’s Syndrome

 • Gluten Intolerance

 • Gluten Sensitive Enteropathy


Çölyak Hastalığının İsimleri

 • İntestinal İnfantilism

 • Non-Tropical Sprue

 • The Celiac Affection

 • The Celiac Condition

 • The Celiac Syndrome


Sağlıklı İnce Barsak *Endoskopik Görünüm*


Çölyak Hastalığında İnce Barsak

Mukozal fissürler

Mukozal nodülarite


İnce BarsakNormal Çölyaklı

Villöz Atrofi

Histopatolojik Görünüm


İnce BarsakNormal Çölyaklı

Elektron Mikroskopik Görünüm


İnce BarsakNormal Çölyaklı

Scan Mikroskopik Görünüm


İnce Barsakta Emilim


SONUÇTA

İnce Bağırsak

Sindirim ve Emilim

Yüzeyi Azalır

Yetersiz Sindirim ve Emilim

İshal

(Her Zaman Mutlak Değil)

Diğer Sistemik Bulgular


Çölyak Hastalığını

Düşündüren !!!

Akla Getiren…

Bulgular

Nelerdir ???


Klasik Çölyak Üçlemesi

Kronik

Durdurulamayan

Yineleyen

Diyare

Karın Şişliği

Kilo Kaybı


İlk 2-3 Yaşta Tanı Alanlar

Kronik

Durdurulamayan

Diyare

Karın Şişliği

Büyüme Geriliği


Klasik Çölyak Kliniğiİlk 2-3 Yaşta Tanı Alanlar

 • Depressif kişilik

  (içe kapanıklık)

 • Konstipasyon (%10)

 • Kusma(%30)

 • Çölyak krizi(%1-5)


Bebeklerde Başkaca Bulgu Olmaksızın :

 • Dışkılama alışkanlığında değişiklik

 • İştahsızlık

 • Kilo alımında duraklama - gerileme

 • Kişilik değişikliği

 • Psikomotor gerilik

  ÇÖLYAĞI HATIRLATMALI !!!!!!


Atipik Bulgular

 • İzole Boy Kısalığı

 • Tek bulgu olabilir…

 • Büyüme gerilikli çocukların

  %8-20’si çölyaklı !!!!!


Atipik Bulgular

 • Nedeni belirsiz Fe eks. anemisi

 • Oral demir tedavisine yanıtsızlık

 • Demir eksikliği anemili çocukların

  %6-12’si çölyaklı


Atipik Bulgular

 • Dispeptik Yakınmalar

  Pirozis

  Şişkinlik

  Erken Doygunluk

  Dispeptiklerde Çölyak Sıklığı

  Toplumun İki Katı !!!


Atipik GİS Bulguları

 • Yineleyen Aftöz Stomatitler

 • Diş Mine Defektleri

  (Diş Hekimleri DİKKAT !!!)

 • Yineleyen İnvajinasyonlar

  (Çocuk Cerrahları DİKKAT !!!)


Atipik GİS Bulguları

 • Nedeni Bilinmeyen Her Türlü

  Karaciğer Hastalığı

 • Kriptojenik Hepatit

 • İzole SGOT/SGPT Yüksekliği


Atipik GİS Bulguları

 • Kronik - Yineleyen

  Her Türlü Karın Ağrısı

 • İntestinal Lenfoma

  (Genel Cerrahlar DİKKAT !!!)


Atipik Bulgular - Nörolojik

 • Epilepsi

 • Bilateral Oksipital Kalsifikasyon

 • Serebellar Ataksi

 • Periferik Nöropati

 • Demans

 • İrritabilite - Letarji

 • Psikomotor Gelişim Geriliği


Atipik Bulgular

 • Kardiyak Bulgular

  Perikardiyal effüzyon

  Kardiyomiyopati


Atipik Bulgular

Jinekolojik Bulgular

 • Puberte gecikmesi

 • Menstürel bozukluklar

 • İnfertilite

 • Yineleyen düşükler

 • Prematür doğum


Atipik Bulgular

HEMATOLOJİK BULGULAR

 • Fe, folik asit, vit B12 malab.

 • Anemi

 • Trombositoz

 • Trombositopeni

 • Lökopeni

 • IgA eksikliği


Atipik Bulgular

Lokomotor Sistem Bulguları

Kas Güçsüzlüğü

Kas Krampları

Osteoporoz

Artralji

Artrit


Atipik Bulgular

Mukokutanöz Bulgular

 • Dermatitis Herpetiformis

 • Nedeni Belirsiz Kaşıntı

 • Kronik Ürtiker

 • Alopesi Areata

 • Vaskülit


Dermatitis Herpetiformis

 • Derinin çölyak hastalığı

 • Dermatolojik olarak aktif

 • Gastroenterolojik olarak sessiz

  tek çölyak hastalığı formudur…

 • Glutensiz diyete yanıtlı


Çölyakla Birlikte Olan Durumlar

 • Dermatitis Herpetiformis

 • Tip I diabetes mellitus

 • Otoimmün tiroidit

 • Addison hastalığı

 • Sjögren sendromu

 • Kollajen vasküler hastalıklar


Çölyakla Birlikte Olan Durumlar

 • Down sendromu

 • IgA nefropatisi

 • Krohn hastalığı

 • Kistik fibrozis

 • Juvenil romatoit artrit

 • CVID (Total Ig’ler< 500 mg/dl)


Çölyak Görülme Yüzdesi

 • Birinci derece akrabalar%4-11

 • İkinci derece akrabalar%5

 • Hastanın çocukları%10-13

 • Juvenil kronik artrit%2.5

 • Otoimmün tiroid hast.%8


Çölyak Kliniğinde 20.YY Eğilimleri

 • Görülme sıklığında artış

 • Klinik bulguların değişmesi

  Semptomatik

  Oligo - Monosemptomatik

  Asemptomatik

  Atipik bulgular

 • Tanı yaşının ileriye kayması


Çölyak Kliniğinde 20.YY Eğilimleri

1970-80’li Yıllarda

Kuzey Avrupa’da Endemi…

 • Anne Sütü Kullanımının Artması

 • Glutenin Diyete geç Girmesi

 • Endemiyi Kontrol Altına Aldı…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

 • Günümüzde form değiştiriyor !!!

 • Atipik

 • Asemptomatikler tanınıyor

 • Teknolojik gelişimin katkıları ile

 • Sıklığı giderek artmakta !!!


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Batılı Verilere Göre;

Her Tanı Alana Karşılık

5-7 Asemptomatik…

Tanı Almamış

Birey Var…!!!


Çölyak Buz Dağı

?

?

?


Are you The One ?

Thanks

for

your support!!


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Finlandiya

Nüfus : 5 Milyon

50.000 Hasta Bekleniyor

Tanı Alan

20.000


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Ülkemizde

Sıklık

150’de 1’se…

500.000 Hasta Yapar…

Bilinen 5.000 Bile Değil…

GERİSİ NERDE ???


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Beyaz Irkta

Bu Kadar Sık Görülen

Bu Hastalığı

Türk Hekimleri Olarak

Nasıl Tanıyacağız ???


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Bu Noktada

Çok Uyanık Olmak

Zorundayız…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Her Türlü

Kronik, Geçmeyen

Yakınmada

Çölyak Hastalığını

Düşünmeliyiz…


ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI

 • Klinik

 • Hematolojik

 • Biyokimyasal

 • Serolojik

 • Histopatolojik

 • Doku Tiplemesi (HLA DQ, D8)


ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI

Serolojik Testler

 • IgA tipi daha spesifik

 • IgA eksikliğinde IgG tipi

 • Anti-Gliadin IgA(AGA)

 • Anti-Endomisium IgA(EMA)

 • Anti-Doku transglutaminaz IgA

  (tTG)


ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI

İnce Barsak Biyopsisi Histopatolojik Bulgular Olmaksızın

Tanı Konulamaz…


ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI

Tüm Bulguların

Sentezi

Yapılarak

Konulabilir…


ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI

Unutmayalım

Bu Sorun

Kişinin

Tüm Yaşamını

Değiştirecektir…


ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI

Tahıl

Özellikle

Buğday Ağırlıklı

Beslenen Toplumumuzda

Tanıyı Çok Kesin Koymalıyız…


ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI

Böyle Bir Tanıdan

Kesinlikle

Emin Olmak

Zorundayız…


ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI

Aksi Takdirde

Yaptığımız İş

Hekimlik

Değil

Şarlatanlık Olacaktır…


ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TEDAVİ

2007 Dünyasında

Tek Tedavi Yöntemi

Ömür Boyu

Glutensiz Beslenmektir…


ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TEDAVİ

Diyete Uyulmazsa

İntestinal Lenfoma

Özefagus-Mide-Barsak Kanseri

Diyabet-Otoimmun Hast.

Olasılığı

Artacaktır…


ÇÖLYAK HASTALIĞI

Gluten-Free

Glutensiz Diyet

Risk-Free

Diyet


ÇÖLYAK DURUMU

Tanıdan Sonra

Artık Hastalık Değil

Tam Bir Yaşam Biçimidir…

Glutensiz Yaşam


ÇÖLYAK DURUMU

Burada Devreye

Gıda Sektörü

Giriyor

Yerli-İthal

Glutensiz Gıdalar


Doğal Glutensiz Gıdalar

 • MısırUnu, Nişastası

 • PirinçUnu, Nişastası

 • Nohut Unu

 • Fasulye Unu

 • Siyah Buğday (Sorgum)

 • Baklagiller


ÇÖLYAK DURUMU

Ancak

Bu Sorunda

Öncelik

Hekimlerde…

Önce Bizler Tanıyacağız

Sonra

Gıda Sektörü Çalışacak…


ÇÖLYAK DURUMU

Bu Konuda

Pratisyen Hekimlerimize

Düşen

Görevler

Nelerdir ???


ÇÖLYAK DURUMU

 • Kronik

 • Düzelmeyen

 • Yineleyen

 • Her türlü yakınmalarda

  UNUTULMAMALIDIR !!!

  HATIRLANMALIDIR !!!!


ÇÖLYAK DURUMU

Anne Sütünün

Pür Olarak

4-6 Ay

Kullanımı

Özendirilmeli…


ÇÖLYAK DURUMU

Bu Süreçte

Glutenin

Bebe Bisküvisi

Şeklinde

Diyete Girmesine

Engel Olunmalıdır…


ÇÖLYAK DURUMU

Ailede

Çölyaklı Biri Varsa

Yeni Bebek

Yaşamın ilk Yılında

Glutenli Gıdalardan Uzak Tutulmalıdır…


 • Login