Actualisering Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda - PowerPoint PPT Presentation

Actualisering uitvoeringsprogramma strategische agenda
Download
1 / 24

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ecologisch Domein. Actualisering Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda. NETWERKBIJEENKOMST 13 MEI 2014. facts & figures (F&F). Het proces: de zandloper. trends & ontwikkelingen (T&O). Analysefase: maart-april 2014. foto. kernthema’s. Bepalen ambities: mei-juni 2014. Uitwerking:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Actualisering Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Actualisering uitvoeringsprogramma strategische agenda

Ecologisch Domein

Actualisering Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda

NETWERKBIJEENKOMST 13 MEI 2014


Het proces de zandloper

facts & figures (F&F)

Het proces: de zandloper

trends & ontwikkelingen

(T&O)

Analysefase:

maart-april 2014

foto

kernthema’s

Bepalen ambities: mei-juni 2014

Uitwerking:

juni-augustus 2014

uitvoerings-programma

Regio West-Brabant


F f ecologisch domein 1 bodem

F&F ecologisch domein-1Bodem

Op vermesting van natuur na, scoort voorraad bodem slecht, hoewel sprake is van lichte verbetering. Is vraagstuk voor alle Brabantse regio’s.

Regio West-Brabant


F f ecologisch domein 2 lucht

F&F ecologisch domein -2lucht

Met uitzondering van fijnstoflatenindicatorengeengoede scores zien; bovendienverslechtert de situatie. Dit is vergelijkbaar met Brabantsebeeld.

Regio West-Brabant


F f ecologisch domein 3 oppervlaktewater

F&F ecologisch domein -3Oppervlaktewater

Oppervlaktewaterscoortgoed, zeker in vergelijking tot de Noord-Brabantsesituatie.

Regio West-Brabant


F f ecologisch domein 4 grondwater

F&F ecologischdomein -4Grondwater

Grondwater is relatiefschoon, hoewelkwaliteitterugloopt. West-Brabant doet het beterdan de Brabantse score.

Regio West-Brabant


F f ecologisch domein 5 natuur en landschap

F&F ecologischdomein -5Natuur en landschap

Kwantiteit acceptabel, maar kwaliteit blijft achter. Zowel afstand tot als tevredenheid over openbaar groen in de buurt is voor verbetering vatbaar.

Regio West-Brabant


F f ecologisch domein 6 duurzame energieopwekking

F&F ecologisch domein -6Duurzame Energieopwekking

Regio West-Brabant


F f ecologisch domein 7 afvalscheiding

F&F ecologisch domein -7afvalscheiding

Regio West-Brabant


Trend 1 toenemende aandacht voor klimaateffecten mitigatie en adaptatie

Trend 1-toenemende aandacht voor klimaateffecten: mitigatie en adaptatie

Regio West-Brabant


Trend 2 zuiniger omgaan met energie trias energetica

Trend 2-zuiniger omgaan met energie: trias energetica

Regio West-Brabant


Trend 3 dalend energiegebruik woningen in west brabant

Trend 3: dalend energiegebruik woningen in West-Brabant

Regio West-Brabant


Trend 4 toenemende aandacht voor de energieke samenleving

Trend 4-toenemende aandacht voor de energieke samenleving

Regio West-Brabant


Trend 5 toenemende aandacht voor duurzaam ver bouwen

Trend 5-toenemende aandachtvoor duurzaam (ver)bouwen

Regio West-Brabant


Trend 6 hogere eisen aan directe woon en leefomgeving

Trend 6-hogere eisen aan directe woon- en leefomgeving

Regio West-Brabant


Trend 7 meer aandacht voor groen als instrument voor andere doelen

Trend 7-meer aandacht voor groen als instrument voor andere doelen

Regio West-Brabant


Trend 8 vergroening mobiliteit zet door

Trend 8-vergroening mobiliteit zet door

Regio West-Brabant


Trend 9 duurzaam ruimtegebruik en landschappelijke inpassing

Trend 9-duurzaam ruimtegebruik en landschappelijke inpassing

Regio West-Brabant


Trend 10 meer aandacht voor circulaire economie

Trend 10-meer aandacht voor circulaire economie

Regio West-Brabant


Trend 11 kansen voor nieuwe duurzame verdienmodellen

Trend 11-kansen voor nieuwe duurzame verdienmodellen

Regio West-Brabant


Trend 12 meer aandacht voor gebouwde omgeving in west brabant

Trend 12: meer aandacht voor gebouwde omgeving in West-Brabant

 • Duurzaam bouwen (zie ook: Huis van de Toekomst)

 • SER-Energieakkoord

 • Ondersteuningsstructuur VNG

 • particuliere eigenaar/bewoner

 • Maatwerk van onderop

 • Lokale werkgelegenheid

 • Maatschappelijke allianties

Regio West-Brabant


Trend 13 kansen voor energietransitie

Trend 13: kansen voor energietransitie

 • Overwegingen

  • Milieu- en klimaatproblematiek

  • Prijsstijgingen

  • Voorzieningszekerheid

 • Noodzaak

  • Economische kansen verzilveren

  • Risico’s vermijden

  • Maatschappelijke dynamiek benutten

 • Samenwerking 4 O’s

  • Energieke samenleving

  • Bottom-up & top-down

  • Duidelijke kaders en zekerheid

Regio West-Brabant


Ecologische foto west brabant

Ecologische Foto West-Brabant

 • Natuur en landschap

 • Interessante steden en dorpen in afwisselende zand- en kleigebieden met bijbehorende gevarieerde occupaties en blauw-groenedooradering. Kwaliteit moet beter!

 • Sterke landschapselementen: Nationaal Park De Biesbosch, Nationaal Park Oosterschelde, Landschap Van Allure: Brabantse Wal.

 • Energie

 • Energietransitie langs twee wegen: gebruik en opwekking. Versterken en verstevigd doorzetten!

 • Afval

 • Scheiding van afval verbetert en totale hoeveelheid restafval neemt af. Er is nog lange weg te gaan naar afvalloos en circulair!

Regio West-Brabant


Discussie

Discussie

 • Wordt de “foto” herkend?

 • Wat missen we aan beelden om tot een goede focus te komen?

 • Gegeven de “foto” wat zou wat u betreft de focus voor Ecologie in het uitvoeringsprogramma moeten zijn?

Regio West-Brabant


 • Login