Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde - PowerPoint PPT Presentation

Actualisering leerplan eerste graad meetkunde
Download
1 / 89

 • 218 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde. Sessie 5: Meetkundevorming. Inhoudstafel. Meetkunde in de basisschool p.1 Bespreking van de leerdoelen p.1 - 19 Ruimtelijke oriëntatie p.1 - Vormleer p.3 - Meetkundige relaties p.14 - Meetkundige kennis en

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Actualisering leerplan eerste graad meetkunde

Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde

Sessie 5: Meetkundevorming


Inhoudstafel

Inhoudstafel

 • Meetkunde in de basisschoolp.1

  • Bespreking van de leerdoelenp.1 - 19

   • Ruimtelijke oriëntatiep.1 -

   • Vormleerp.3 -

   • Meetkundige relatiesp.14 -

   • Meetkundige kennis en

    vaardigheden toepassenp.17 -

  • Voorbeelden p.20 - 32


Inhoudstafel1

Inhoudstafel

 • Meetkunde in de 1ste graad A-stroom p. 33

  • Observeren en kijken p. 33 - 40

   • Ruimtelijk voorstellingsvermogen p. 33 -

   • Patronen en figuren p. 35 -

   • Bouwstenen van meetkunde p. 37 -

  • Vormen en figuren p. 41 - 49

   • Rechten, vlakken, bijzondere lijnen p. 41 -

   • Vlakke figuren p. 41 -

   • Ruimtemeetkunde p. 44 -


Inhoudstafel2

Inhoudstafel

 • Leerplan eerste leerjaarp. 50 - 56

  • Doelstellingen uit leerplanp. 50 -

  • Actualisering leerplanp. 51 -

 • Leerplan a tweede leerjaarp. 57 - 59

  • Doelstellingen leerplanp. 57

  • Actualisering leerplanp. 57 -

 • Leerplan b tweede leerjaarp. 59 - 61

  • Doelstellingen leerplanp. 59 -

  • Actualisering leerplanp. 60 -


Inhoudstafel bijlagen

Inhoudstafel bijlagen

 • Commentaar IDP baop. 2 - 34

 • Voorbeeldopgaven baop. 35 - 42

 • Gereedschapskist meetkunde

  1ste graad A-stroomp. 43 - 45

 • Meet- en tekenopdrachtenp. 46 - 50

 • Waarom constructies met

  passer en liniaal?p. 51 - 53

 • Onderscheid tekenen en construerenp. 54 - 61


Inhoudstafel bijlagen1

Inhoudstafel bijlagen

 • Oefeningen meetkunde 1ste graad p. 62 - 68

 • Oefeningen ruimtemeetkunde p. 69 - 74

 • Voorbeelden van

  geïntegreerd materiaal p. 75 - 101

 • Vergelijking leerplannen

  bao-so – meetkunde p. 102 - 107

 • Websites p. 108 - 109


Meetkunde bao

Meetkunde bao

Opbouw meetkunde

 • Twee leerdomeinen

  • Meten en Metend rekenen

  • Meetkunde


Meetkunde bao leerdoelen

Meetkunde bao - leerdoelen

 • Opdeling in 4 rubrieken:

  • Ruimtelijke oriëntatie

  • Vormleer

  • Meetkundige relaties

  • Toepassingen


Meetkunde bao ruimtelijke ori ntatie

Meetkunde bao – ruimtelijke oriëntatie

 • Oriëntatie in de ruimte

  t.o.v. referentiepunten

 • Ruimte observeren

 • Gebruik maken van situaties en hun voorstellingen op figuren en schema’s


Meetkunde bao vormleer

Figuren en vormen kwalitatief vergelijken

Figuren vergelijken wat betreft vorm en grootte

Meetkunde bao - vormleer

Welk voorwerp heeft zowel platte als gebogen oppervlakken en kan dus ook schuiven?


Meetkunde bao vormleer1

Meetkunde bao - vormleer

 • Begrippen i.v.m. lijnen en oppervlakken

  herkennen en benoemen!

 • Vlakke figuren

  herkennen, benoemen, tekenen!

 • Vlakke figuren classificeren

  intuïtief verwoorden!

 • Het verantwoorden

  intuïtief verantwoorden!

  Merk op: inclusieve werkwijze niet meer algemeen gebruikt.


Meetkunde bao vormleer2

Meetkunde bao - vormleer

Voorbeeld classificatie vierhoeken


Meetkunde bao vormleer3

Meetkunde bao - vormleer


Meetkunde bao vormleer4

Meetkunde bao - vormleer

Omstructureren: belangrijk bij bijv. oppervlakteberekening van vlakke figuren


Meetkunde bao vormleer5

Meetkunde bao - vormleer

In de 1ste graad:

 • Voldoende teken- en schetsopdrachten

 • Vlakke figuren in allerlei situaties (niet steeds stereotiepe vorm)

 • Intuïtieve verwoording uitzuiveren

 • Het intuïtief verantwoorden, omvormen naar argumenteren, verklaren, bewijzen.


Meetkunde bao vormleer6

Meetkunde bao - vormleer

 • Voor ruimtefiguren

  herkennen en juist benoemen!

 • Werken met aanzichten vanuit observatie

 • Verband leggen tussen ruimtelijke voorstelling en tweedimensionale voorstel-lingen.


Meetkunde bao vormleer7

Meetkunde bao - vormleer


Meetkunde bao meetkundige relaties

Meetkunde bao – meetkundige relaties

 • Evenwijdigheid

 • Loodrechte stand

 • Symmetrie

 • Gelijkheid van vorm en grootte

 • Gelijkvormigheid

  herkennen, tekenen, benoemen

  vanuit observatie en ervaring


Meetkunde bao meetkundige relaties1

Meetkunde bao – meetkundige relaties

In de 1ste graad:

 • Rechtebegrip aanbrengen!

 • Spiegelbeelden zelf tekenen (geruit papier)

 • Situaties met spiegelbeelden onderzoeken

 • Congruentie en congruentiekenmerken

  Merk op: intuïtieve voorbereiding in bao is soms obstakel in verder verfijnen

  van begrippen naar minimale voorwaarden.


Meetkunde bao meetkundige kennis en vaardigheden toepassen

Meetkunde bao – meetkundige kennis en vaardigheden toepassen

 • Herkennen, gebruiken van patronen in fig.

 • Gebruik van adequaat tekenmateriaal

 • Werken met kijklijnen

 • Werken met schaduwbeelden

  in vraagstukken

  in contextsituaties


Meetkunde bao meetkundige kennis en vaardigheden toepassen1

Meetkunde bao – meetkundige kennis en vaardigheden toepassen

In de 1ste graad:

 • Dergelijke oefensituaties gebruiken om het verwerven van de meetkundekennis te ondersteunen!

  Bijv. in leerwandelingen, projecten, …


Meetkunde so

Meetkunde so

Meetkunde – nog sterk ervaringsgericht!

 • Hogere beheersingsniveaus van

  • Verwoorden

  • Definiëren

  • Verklaren

  • Bewijzen

   meerwaarde t.o.v. bao!


Meetkunde so observeren en kijken

Meetkunde so – observeren en kijken

 • Voortdurende transfer van ruimtelijke situatie naar vlakke situatie

 • Gamma van meetkundige elementen in versieringen en patronen

  opbouw meetkunde

  • Ruimtelijk voorstellingsvermogen

  • Patronen en figuren

  • Bouwstenen van meetkunde


Meetkunde so observeren en kijken1

Meetkunde so – observeren en kijken

Ruimtelijk voorstellingsvermogen:

 • Ruimtelijk inzicht (vanuit bao)

 • Ruimtelijk voorstellingsvermogen, hieraan moet nog gewerkt worden!

  Contextsituaties!


Meetkunde so observeren en kijken2

Meetkunde so – observeren en kijken

Ruimtelijk voorstellingsvermogen:

2 doelstellingen uit leerplan:

1.Zich vanuit diverse vlakke weergaven een beeld vormen van een eenvoudige ruimtelijke figuur

 • Hoe?

  • Mentale handelingen

  • Waarnemings- en tekenoefeningen


Meetkunde so observeren en kijken3

Meetkunde so – observeren en kijken

Ruimtelijk voorstellingsvermogen:

2.Aangeven welke informatie verloren gaat in een tweedimensionale voorstelling van een driedimensionale situatie

 • Hoe?

  • Voorstellen in perspectief

  • Voorstellen vanuit projectie


Meetkunde so observeren en kijken4

Meetkunde so – observeren en kijken

Patronen en figuren:

 • Uit natuurlijke omgeving

 • Na-tekenen

 • Ontwerpen

 • Figuren doorgronden


Meetkunde so observeren en kijken5

Meetkunde so – observeren en kijken

Bouwstenen van meetkunde:


Meetkunde so observeren en kijken6

Meetkunde so – observeren en kijken

Bouwstenen van meetkunde:

 • Verfijning van verwoording

 • Vraag naar verklaring en verantwoording

 • Vraag onderlinge samenhang begrippen, eigenschappen

  meerwaarde t.o.v. bao


Meetkunde so observeren en kijken7

Meetkunde so – observeren en kijken

Bouwstenen van meetkunde:

 • Omschrijvingen, definities, eigenschappen over samenvallen, snijden, evenwijdigheid, loodrechte stand van rechten en vlakken

  intuïtief

  basiseigenschappen:

  Bijv. Bepaling van rechte en vlak

  • Door twee verschillende punten gaat precies een rechte.

   Vergelijk met de ribben van een balk of een kubus door de hoekpunten.


Meetkunde so vormen en figuren

Meetkunde so – vormen en figuren

Rechten, vlakken, bijzondere lijnen:

 • Grondelementen van de meetkunde!

 • Abstractie: overgang begrensde verzameling – onbegrensde drager, voorbeelden

 • lengte, hoek vanuit bao maar beter omschrijven (complement, supplement, overstaande, …)

 • Onderlinge relaties leidt tot nieuwe begrippen: middelloodlijn, bissectrice.


Meetkunde so vormen en figuren1

Meetkunde so – vormen en figuren

Vanuit observatie werken!


Meetkunde so vormen en figuren2

Meetkunde so – vormen en figuren

Vlakke figuren:

 • Is deze figuur een ruit of een vierkant?

 • Zijn deze twee rechthoeken gelijkvormig?

 • Vertoont deze figuur symmetrie?

  noodzaak van goede, vlothanteerbare formulering van begrippen met minimaal aantal voorwaarden,

  definities en eigenschappen

Geleidelijk proces!


Meetkunde so vormen en figuren3

Meetkunde so – vormen en figuren

Vlakke figuren:

Voorbeeld

 • Een rechthoek is een parallellogram met één rechte hoek en diagonalen met gelijke lengte.

  Laat een parallellogram tekenen met één rechte hoek.

  Biedt het bijkomende element nog een bijkomende uitsluiting van bepaalde figuren? Neen.

  Alle parallellogrammen die aan het ene criterium voldoen, voldoen ook aan het andere.


Meetkunde so vormen en figuren4

Meetkunde so – vormen en figuren

Vlakke figuren:

 • Na observatie volgt consolidatie!

  • Het kennen van begrippen en eigenschappen moet tot gebruik in toepassingen leiden.

   Jan heeft de hoogtelijn AH

   getekend in driehoek ABC en

   daarna de hoogtelijn KE in driehoek

   BEC.

   Piet bekijkt de tekening en er komt een gesprek …


Meetkunde so vormen en figuren5

Meetkunde so – vormen en figuren

Vlakke figuren:

Eline en Mathias zijn nu 1 jaar getrouwd en ze

willen gaan bouwen. Maar dit blijkt een probleem te zijn. De schoonmoeder (=S) wil dat haar schoondochter en zoon even ver van haar wonen als van Elines moeders (=M). De werkgever van Eline eist dat ze binnen een straal van 4 km van haar werk (=W) gaat wonen.

Waar kunnen Eline en haar echtgenoot hun droomhuis bouwen? Maak de plaats(en) met groen zichtbaar.

Opm : teken op schaal 1/100 000

.M

. S

. W


Meetkunde so vormen en figuren6

Meetkunde so – vormen en figuren

Vlakke figuren:

 • ‘Waar of niet waar’ – oefeningen

Kwaliteit verbeteren door waarom-vraag!


Meetkunde so vormen en figuren7

Meetkunde so – vormen en figuren

Vlakke figuren: Gereedschapskist!

Hoe kunnen we bewijzen dat twee rechten evenwijdig zijn? (ER)

Door bijv. aan te tonen dat

 • de ene rechte het beeld is van de andere door een verschuiving, een puntspiegeling

 • beide rechten elk evenwijdig zijn met een gegeven andere rechte

 • eenzelfde rechte loodrecht staat op beide rechten

 • het twee rechten zijn die gesneden worden door een snijlijn en als zich daarbij één van de volgende gevallen voordoet:

  • 2 overeenkomstige hoeken gelijk zijn

  • 2 verwisselende binnenhoeken gelijk zijn

  • 2 verwisselende buitenhoeken gelijk zijn

  • 2 binnenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn elkaars supplement zijn

  • 2 buitenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn elkaars supplement zijn

 • beide rechten de middelloodlijnen zijn van 2 lijnstukken gelegen op evenwijdige rechten

 • de rechten dragers zijn van overstaande zijden van een parallellogram (rechthoek, ruit, vierkant).


Meetkunde so vormen en figuren8

Meetkunde so – vormen en figuren

Vlakke figuren: Gereedschapskist!

 • Niet MEMORISEREN!

 • Eventueel gebruik bij examens

 • Vademecum

 • Eventueel opbouwen met leerling


Meetkunde so vormen en figuren9

Meetkunde so – vormen en figuren

Ruimtemeetkunde:

 • Meetkunde gebruiken in ruimtelijke situaties

  • Inkapselen van begrippen en eigenschappen uit vlakke meetkunde in ruimtelijke situaties


Meetkunde so vormen en figuren10

Meetkunde so – vormen en figuren

Ruimtemeetkunde:


Meetkunde so vormen en figuren11

Meetkunde so – vormen en figuren

Ruimtemeetkunde:


Meetkunde so vormen en figuren12

Meetkunde so – vormen en figuren

Ruimtemeetkunde:

 • Voorstellen van ruimtefiguren

  • Perspectief

  • Centrale projectie

   • Cavalièreperspectief (45° en verkorting 0,5 of 0,6)

   • Isometrische projectie (30° en lijnstukken ware grootte)

  • Zichtbare en onzichtbare delen


Meetkunde so vormen en figuren13

Meetkunde so – vormen en figuren

Ruimtemeetkunde:

 • Voorstellen van ruimtefiguren

  • Loodrechte projectie – aanzichten

  • Gebruik in blokkenconstructies


Meetkunde so vormen en figuren14

Meetkunde so – vormen en figuren

Ruimtemeetkunde:

 • Ruimtelijk denken in het leerplan 1ste graad A

  • Het herkennen en manipuleren van standaardfiguren (in bao, behalve recht prisma en veelvlak)

  • Het voorstellen van ruimtefiguren


Meetkunde so vormen en figuren15

Meetkunde so – vormen en figuren

Ruimtemeetkunde:

Het twee-

dimensionaal

voorstellen van

een ruimtelijke

figuur houdt

verarming van

de situatie in!


Meetkunde so vormen en figuren16

Meetkunde so – vormen en figuren

Ruimtemeetkunde:

 • Ontwikkeling van

  ruimtefiguren

Voorbeeld mieren


Meetkunde so vormen en figuren17

Meetkunde so – vormen en figuren

Ruimtemeetkunde:

 • Maak voldoende vraagstukken

 • Welke?

  • Integratie van metend rekenen

  • Verhoudingselementen

  • Afsluitend constructieopdracht


Meetkunde so vormen en figuren18

Meetkunde so – vormen en figuren

Ruimte-

meetkunde:

Geïntegreerd

voorbeeld


Meetkunde so leerplan 1 ste jaar

Meetkunde so – leerplan 1ste jaar

Terminologie: vlak, punt, rechte, lengte, hoek, …

 • Vertrouwd vanuit bao

 • Herhaling vanuit observaties en vaststellingen

 • Voortdurende transfer van ruimtelijke naar vlakke situatie

 • Onderlinge relaties niet geïsoleerd inoefenen.


Meetkunde so leerplan 1 ste jaar1

Meetkunde so – leerplan 1ste jaar

Beheersingsniveau: herkennen!

Hoekbegrip en aanverwante begrippen

 • Herhaling van verworven kennis bao, meetoefeningen doen!

 • Begripsvorming vanuit sorteerfase

 • Intuïtieve formulering

 • Leerlingen bouwen zelf een haalbare formulering op!


Meetkunde so leerplan 1 ste jaar2

Meetkunde so – leerplan 1ste jaar

Beheersingsniveau Eherkennen!

Onderlinge ligging rechten

1.Vanuit observaties van ruimtelijke en vlakke situaties

2.Fase verwoording in actief leerproces!

3.Eigenschappen onderzoeken op voorbeelden.

Voor alle leerlingen!


Meetkunde so leerplan 1 ste jaar3

Meetkunde so – leerplan 1ste jaar

Afstand, middelloodlijn, bissectrice

 • Afspraak maken over begrip afstand

 • Tekenen i.p.v. construeren (gebruik geodriehoek!)

Beheersingsniveau:

definiëren

Beheersingsniveau E

Tekenen!


Meetkunde so leerplan 1 ste jaar4

Meetkunde so – leerplan 1ste jaar

Onderscheid tekenen – construeren (p.b. 54)

Geodriehoek en meetlat

Passer en liniaal


Meetkunde so leerplan 1 ste jaar5

Meetkunde so – leerplan 1ste jaar

Onderscheid tekenen – construeren

Voorbeeld

schets tekenen construeren


Meetkunde so leerplan 1 ste jaar6

Meetkunde so – leerplan 1ste jaar

1ste jaar louter schetsen en tekenen

Teken deze figuur

zo nauwkeurig

mogelijk na. Je mag

enkel passer en liniaal

(niet om te meten)

gebruiken!


Meetkunde so leerplan 1 ste jaar7

Meetkunde so – leerplan 1ste jaar

Beheersingsniveau:

definiëren

Vlakke figuren

 • Inclusieve naamgeving!

 • ‘Ongelijkbenig’ meer vertrouwd!

 • Driehoek, vierhoek, straal, middellijn, …

 • TEKENEN

Beheersingsniveau herkennen!


Meetkunde so leerplan 1 ste jaar8

Meetkunde so – leerplan 1ste jaar


Meetkunde so leerplan 1 ste jaar9

Meetkunde so – leerplan 1ste jaar

R

Vlakke figuren tekenen!

Teken een ruit ABCD waarbij de diagonaal [BD] = 9 cm.

Noteer een eigenschap die je hierbij gebruikt.

. A

. C


Meetkunde so leerplan 1 ste jaar10

Meetkunde so – leerplan 1ste jaar

V

Vlakke figuren tekenen!

Geg. [AP]

Teken zo nauwkeurig

mogelijk

de driehoeken

PIF, PAF, FIN

rekening houdend

met de geg. hoekgroottes

op bijgevoegde schets.

(p.b. 65)


Meetkunde so leerplan 1 ste jaar11

Meetkunde so – leerplan 1ste jaar

B

Vlakke figuren tekenen!

Teken hetparallellogram MAIN,rekening houdend met de geg. afmetingen(eenheid 1 cm).

|MA|=5

|MI|=7

|MN|=3,5

Noteer een eigenschap die je gebruikt hebt.


Meetkunde so leerplan 1 ste graad

Meetkunde so – leerplan 1ste graad

V

Vlakke figuren tekenen!

Teken het parallellogram PIED, rekening houdend met de volgende gegevens. O is het snijpunt van de diagonalen.

Hoek PÔD = 70° Hoek IÊO = 40°

Noteer een eigenschap die je gebruikt hebt bij deze constructie.

. P

. O


Meetkunde so leerplan 1 ste jaar12

Meetkunde so – leerplan 1ste jaar

Beheersingsniveau:

Herkennen

Tekenen

Ruimtefiguren

 • Onderscheid snijdende en kruisende rechten

 • Onderlinge ligging in de ruimte koppelen aan concrete situaties

 • Hierbij eigenschappen verzamelen vanuit observatie

 • Voorstellingswijzen en ontwikkelingen


Actualisering leerplan eerste graad meetkunde

Beheersingsniveau: E

balk, kubus voorstellen,

tekenen


Meetkunde so leerplan 2 de jaar lp a

Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a

Snijlijn bij evenwijdige rechten,

toepassingen

 • Subtiele gradatie in verwoorden,

  verklaren, bewijzen!


Meetkunde so leerplan 2 de jaar lp a1

Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a

Eigenschappen van vlakke figuren

 • Er kunnen al een aantal eigenschappen onderzocht worden op basis van gekende eigenschappen van zijden, hoeken, diagonalen door teken- en constructieopdrachten.

 • Classificeren van figuren op basis van zijden en hoeken in bao!


Meetkunde so leerplan 2 de jaar lp a2

Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a

Eigenschappen van vlakke figuren

Gegeven is de hoogtelijn uit A en de hoogtelijn uit B.

Bepaal het 3de hoekpunt C.

Hoe aanpakken?

Heuristiek: stel het probleem voor

als opgelost, m.a.w.

Teken driehoek ABC.


Meetkunde so leerplan 2 de jaar lp a3

Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a

Eigenschappen van vlakke figuren

Gegevens aanduiden.

Analyse/exploratie van de

Figuur.

Punt C?

Uit B: loodlijn op geg. hoogtelijn

Uit A: loodlijn uit geg. hoogtelijn


Meetkunde so leerplan 2 de jaar lp a4

Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a

Eigenschappen van vlakke figuren

Uitvoering (uitgaande van het geg.)

Reflectie:

Is er altijd een oplossing?

Zijn er meerdere oplossingen mogelijk?


Meetkunde so leerplan 2 de jaar lp a5

Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a

Eigenschappen van vlakke figuren

 • Driehoeken en vierhoeken classificeren op basis van de eigenschappen van zijden en hoeken.

 • Vierhoeken classificeren op basis van de eigenschappen van hun diagonalen.

 • Driehoeken en vierhoeken classificeren op basis van het aantal symmetrieassen.

E

B

B


Meetkunde so leerplan 2 de jaar lp a6

Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a

Ruimtemeetkunde

 • Het herkennen en het identificeren!

 • Het lezen en het interpreteren van figuren!

 • Het verbeteren van foutieve tekeningen

 • Het aanvullen van tekeningen


Meetkunde so leerplan 2 de jaar lp a7

Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a

Ruimtemeetkunde

Welke van de onderstaande figuren kunnen eenontwikkeling zijn van een vierzijdige piramide?


Meetkunde so leerplan 2 de jaar lp a8

Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a

Ruimtemeetkunde


Meetkunde so leerplan 2 de jaar lp b

Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp b

Onderzoekenvan eigenschappenop voorbeelden en tegenvoorbeelden,

Gebruikenvan eigenschappen

Waaromvraag

Middelloodlijn, bissectrice,

eigenschappen van vlakke

figuren,

 • Driehoeken en vierhoeken classificeren op basis van de eigenschappen van zijden en hoeken.

 • Vierhoeken classificeren op basis van de eigenschappen van hun diagonalen.

 • Driehoeken en vierhoeken classificeren op basis van het aantal symmetrieassen.

B

B

B


Meetkunde so leerplan 2 de jaar lp b1

Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp b

Ruimtemeetkunde

 • Ruimtelijk voorstellingsvermogen

 • Verloren gaan van informatie

  differentiëren!


Meetkunde so leerplan 2 de jaar lp b2

Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp b

Ruimtemeetkunde

 • Het herkennen en het identificeren!

 • Het lezen en het interpreteren van figuren!

 • Het verbeteren van foutieve tekeningen

 • Het aanvullen van tekeningen


Sessie 4 opbouw van meetkunde

Sessie 4: Opbouw van meetkunde

Hoe moet het verder?

 • Overleg met de vakgroep.

 • Hou rekening met de opmerkingen.

 • Probeer uit.

 • Bedenkingen, reacties doormailen.

 • Volgende afspraak: 9 mei (Kulak)

 • Onderwerp:

  • congruentie – transformaties

  • Verwoordingvaardigheid

  • redeneervaardigheid


Actualisering leerplan eerste graad meetkunde

Bedankt voor je aandacht


 • Login