Hvordan overleve som personale i skjermet enhet ? Hvordan leve med krisene? - PowerPoint PPT Presentation

Hvordan overleve som personale i skjermet enhet hvordan leve med krisene
Download
1 / 14

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hvordan overleve som personale i skjermet enhet ? Hvordan leve med krisene?. Alderspsykiatri i Helse Vest 23-24 Mars 2004 Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe NKS Olaviken Behandlingssenter. Skjerming. Skjerming er et uklart definert begrep

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hvordan overleve som personale i skjermet enhet ? Hvordan leve med krisene?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hvordan overleve som personale i skjermet enhet hvordan leve med krisene

Hvordan overleve som personale i skjermet enhet? Hvordan leve med krisene?

Alderspsykiatri i Helse Vest

23-24 Mars 2004

Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe

NKS Olaviken Behandlingssenter


Skjerming

Skjerming

 • Skjerming er et uklart definert begrep

 • Lovgivningen sleper etter i sykehjemsmedisinen- erkjennelsen er underveis men kommet kort.

 • Indikasjoner for å skjerme pasienter:

 • Stimuli – reduksjon

 • Utagering

 • Blamering – ”kler av seg går ut i avdelingen”


Skjerming1

Skjerming

 • Straffelovens nødrett (§47)

  • Legeundersøkelse, ev livreddende operasjon

  • Lov om Helsepersonell –plikt å gi påtrengende hjelp

 • Lov om pasientrettigheter

  • Samtykkekompetanse – pårørendes funksjon

 • Psykisk Helsevernloven – Lov om tvangsinnleggelser

  • Kontroll kommisjon.


Tvang skjerming hva gj r det med oss

Tvang – Skjerming Hva gjør det med oss?

 • Belastning over tid

 • Hjelpeløshet

 • Håpløshet

 • Ikke alle er i stand til å arbeide med demente pasienter.


Autonomi

Autonomi

Enhver har rett til liv frihet og personlig sikkerhet.

Ingen må utsettes for tortur eller grusomme, umenneskelige eller nedverdigende behandling eller straff

Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.


Definisjon

Definisjon

 • Følelsesmessig utmattet

 • Kronisk mellom menneskelig overbelastning

 • Depersonalisasjon – FORAKT

 • Manglende jobbtilfredsstillelse


Konsekvenser

Konsekvenser

 • Opplevelse av nedsatt personlig prestasjon:

 • “ Jeg har nok valgt galt yrke”

 • “Det er meg det er noe galt med”

 • “Jeg duger ikke “


Symptom

Symptom

 • Nedsatt omtenksomhet

 • Emosjonell avstand - distanse

 • Konsentrasjonsevnen er dårlig

 • Gleden forsvinner i tidligere gledefullt arbeide.

 • Uviktig hvordan resultat blir

 • “ Bare jeg blir ferdig - kvitt det”


Psykiske symptom

Gleden blir borte

Øket irritabilitet

Negativism

Nedsatt konsentrasjon

Tretthet - det ikke går å hvile seg fra.

Nedsatt hjelpsomhet

”Alt” er belastning

Ser bare mot- forestillinger.

Distanserer seg

Opplever sterk grad av ensomhet.

Kan føle at andre er opptatt av en selv på en kontrollerende måte

Psykiske Symptom


Fysiske symptom

Hodepine

Smerter i kroppen

Anspenthet

Jaget respirasjon – høy-costal

Øket infeksjons-tilbøyelighet

Kvalme

Ubehag i magen.

Nedsatt kondisjon

Fysiske Symptom


Manglende kontroll

Manglende Kontroll

 • Ingen mulighet til kontroll

 • “ Alle andre “ bestemmer over meg

 • “Jeg detalj styres”

 • Lite opplevet forståelse

 • Prisgitt andre

 • Andres forgodt befinnende


Manglende kontroll1

Manglende Kontroll

 • Ingen hører på hva jeg sier

 • Ingen lytter til mine behov

 • “Jeg opplever ingen lojalitet”

 • “Kjenner meg stengt”

 • Håpløshet

 • Hjelpeløshet


Etisk refleksjon

Etisk Refleksjon

 • Regelmessig

 • Problematisering av de utfordringer arbeidet med demente mennesker fører med seg.


Viktige forutsetninger

Viktige forutsetninger

 • Kjenne seg Sett

 • Være i utvikling

 • Fellesskap

 • Faglig oppdatering


 • Login