slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vonkajšie patogénne faktory vzniku a rozvoja chorôb

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Vonkajšie patogénne faktory vzniku a rozvoja chorôb - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Vonkajšie patogénne faktory vzniku a rozvoja chorôb. Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc. Štúdijný program - VZ. I. Hlavné skupiny príčin chorôb z vonkajšieho prostredia a mechanizmy ich pôsobenia na organizmus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vonkajšie patogénne faktory vzniku a rozvoja chorôb' - dorit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Vonkajšie patogénne faktory

vzniku a rozvoja chorôb

Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc.

Štúdijný program - VZ

i hlavn skupiny pr in chor b z vonkaj ieho prostredia a mechanizmy ich p sobenia na organizmus
I. Hlavné skupiny príčin chorôb z vonkajšieho prostredia a mechanizmy ich pôsobenia na organizmus
 • Patogénnymi faktormi môžu byť rôzne druhy energie pôsobiace na človeka z vonkajšieho prostredia, ktoré svojou neadekvátnou kvantitou alebo kvalitou sú schopné porušiť homeostázuvnútorného prostredia. Tieto patogénne faktory nazývame noxami
noxy vonkaj ieho prostredia del me na
Noxy vonkajšieho prostredia delíme na:
 • 1. fyzikálne :
 • a) mechanická energia
 • b) akcelerácia, decelerácia, gravitácia
 • c) vibrácia, hluk, ultrazvuk
 • d) vysoká a nízka teplota prostredia
 • e) ionizačné žiarenie
 • f) elektrický prúd
 • g) klíma a počasie
 • h) iné (open space syndróm, elektromagnetické vlnenie)
slide4

2. chemické :a) anorganické

- prvky ( As, Hg, Pb…..)

- zlúčeniny (SO2, Nox, HCN, O3 ..)

- iné - kyseliny, zásady,

b) organické

- rastlinné a živočíšne toxíny

- organický prach

 • 3. biologické :
 • a) vírusy e) nedostatok alebo nadbytok živín
 • b) baktérie f) prióny
 • c) parazity g) iné
 • d) plesne
slide5

4. spoločenské a sociálne:

Stresory:

• psychogénne -

• sociálne – zlé medziosobné vzťahy

• spoločenské – napätie v spoločnosti

 pracovné - strata práce

mechanizmy p sobenia mechanickej noxy na loveka
Mechanizmy pôsobenia mechanickej noxy na človeka
 • Hlavný mechanizmus:- poškodenie integrity orgánov
 • a systémov organizmu
 • - poškodenie integrity tkanív
 • - poškodenie integrity buniek
 • Priame dôsledky :poranenia- odreniny, pomliaždeniny,
 • vpichy, seknutie, pohryznutie,
 • prestrelenie, vykĺbenie, zlomenie...
 • Nepriame dôsledky: ischémia, poškodenie inervácie,
 • dislokácia orgánov alebo ich
 • častí (herniácia), tlak...
slide7

Príklady poškodenia organizmu priamym

pôsobením mechanickej energie

 • Blast syndróm - tlaková vlna vyvolaná explóziou

(priamy vplyv)poškodenie sluchu

ruptúra pľúcnych alveol

ruptúra stien GIT

 • Crush syndróm- stlačenie mäkkých tkanív dlho pôsobiacim

(nepriamy vplyv tlakom (zasypanie zemou, snehom...) 

aj priamy vplyv) hypoperfúzia až ischémia tkanív 

ischemické poškodenie buniek

(reverzibilné, ireverzibilné), reperfúzia 

 vyplavenie toxických metabolitov do

celého organizmu ohrozenie života

človeka

 vznik hypovolemického šoku

slide8
Preležaniny ( dekubity)- stlačenie tkanív (dlhodobé)

nemeniacou sa polohou tela ischémia

poškodenie kože, podkožia infekcia

sepsa

 • Comotio cerebri- makro-, mikro - krvácania do mozgu

poškodenie funkcie a štruktúry mozgu

trvalé poškodenie mozgu rôznej intenzity

(až demencia)

 • Comotio cordis -asystólia a iné poruchy rytmu insuficiencia

srdca (MO srdca)  zlyhanie KVS  smrť

(Využíva sa aj terapeuticky pri fibrilácii

komôr srdca na jej prerušenie až trvalé

odstránenie)

mechanizmy p sobenia gravit cie akceler cie a deceler cie na loveka
Mechanizmy pôsobenia gravitácie, akcelerácie a decelerácie na človeka
 • gravitačná sila (1G)- človek je na jej pôsobenie adaptovaný,

ale jej vplyv sa v organizme prejavuje

- nižším prietokom krvi apikálnými ako bazálnymi časťami pľúc,

- lokalizáciou edémov v dolnej polovici tela (resp. na báze pľúc),

- obezita zaťaženie nosných kĺbov (bedrové, kolenné),

- vazokonstrikcia v DK vo vertikálnej polohe

•gravitačná sila viac ako 1G(letci, automobiloví pretekári,

parašutisti)- zvýraznenie vplyvu na cirkuláciu krvi v mozgu

a v ostatných orgánoch

- dislokácia nefixovaných a odtrhnutie fixovaných

viscerálnych orgánov

slide10
Akcelerácia a decelerácia- náhle a rýchle zmeny smeru pohybu

človeka v priestore

- negatívne ovplyvnenie cirkulácie krvi (hlavne v mozgu)

(závraty, synkopy, TK v mozgových cievach  bolesť hlavy,

krvácanie do mozgu)

- negatívne ovplyvnenie funkcie vestibulárneho aparátu

Kinetózy – časté sú búrlivé vegetatívne reakcie (porušenie funkcie

sympatikového a parasympatikového nervového systému)

spôsobené zvýšenou stimuláciou vestibulárneho aparátu

pohybmi organizmučloveka v troch dimenziách

(cestovanie autom, plavba loďou, let malými lietadlami)...

Dôsledok:nauzea, zvracanie, zmeny činnosti srdca (tachy-bradykardia),

pokles TK, bolesti brucha, závraty...

mechanizmy p sobenia vibr cie hluku a ultrazvuku na loveka
Mechanizmy pôsobenia vibrácie, hluku a ultrazvuku na človeka
 • Vibrácia -vlnenie o frekvencii 25 - 8.200 Hz

- profesionálna expozícia (obsluha ťažných

mechanizmov, píliari, stavbári...)

- poškodenie nervovej regulácie prietoku krvi

artériami končatín spazmus ciev bolesti

prstov, atrofické zmeny na koži, svaloch prstov,

osteoporóza,

- poškodenie sluchu, CNS

slide12
Hluk - zvuk (16 - 20.000 Hz), ktorý pôsobí na človeka rušivo

a každý zvuk, ktorého intenzita je väčšia ako 50 dB

 • Ultrazvuk - vlnenie o vyššej frekvencii ako 20. 000 Hz
 • Mechanizmus: možnosť poškodenia bunkových jadier (tlakové vlny v MPa)

Terapeutické a diagnostické využitie:

- využíva sa termálny efekt - hĺbkový tepelný účinok, tíšenie bolesti,

uvoľnenie dlhotrvajúceho lokálneho svalového napätia, zvýšenie

miestneho krvného obehu, zvýšenie metabolizmu. Používa sa

predovšetkým pri kĺbnych a nervových zápaloch(ale nad 3 W/cm2

majú za následok ireverzibilné morfologické zmeny – rozbitie

bunkového jadra, tepelná koaguláceia bielkovín

- sonografické vyšetrovacie metódy (odraz vĺn na rozhraní tkanív)

mechanizmy p sobenia ioniza n ho iarenia na loveka
Mechanizmy pôsobenia ionizačného žiarenia na človeka
 • Ionizačné žiarenie- žiarenie spôsobujúce ionizáciu
 • v látke, do ktorej preniká
 • Druhy ionizačného žiarenia (IŽ): - röntgenove lúče,
 • - gama žiarenie
 • a) elektromagnetické vlnenie
 • b) korpuskulárne žiarenie - alfa- a beta- častice
 • - protónové žiarenie
 • - neutrónové žiarenie
slide14
Mechanizmy účinku ionizačného žiarenia

a)Zásahová teória - v každej bunke existuje „citlivý terč“,

zasiahnutie ktorého vedie k poškodeniu bunky

b)Radikálová teória - IŽ spôsobuje vo vodeprítomnej v organizme

rádiolýzu vznik radikálov (hydroxylový,

kyslíkový) poškodenie bb.

Kyslíkový efekt- v prítomnosti O2 spôsobí IŽ v tkanive väčšie

poškodenie ako v tkanive bez prítomnosti O2

Na ktoré štruktúry bunky IŽ hlavne pôsobí ?

- Je to dvojvlákno DNK:

- IŽ spôsobízlom dvojvlákna

- Dvojitý zlom (zlom oboch vlákien DNK) letálne

poškodenie bunky

ak tna choroba z o iarenia acho
Akútna choroba z ožiarenia (ACHOŽ)
 • Vzniká po ožiarení celého telaalebo jeho väčšej časti dostatočne vysokou dávkou žiarenia
 • V závislosti od dávky žiarenia sa vyvíjajú symptómy a príznaky poškodenia hemopoetického, tráviaceho alebo centrálneho nervového systému
formy acho
Formy ACHOŽ
 • a) Krvná (dreňová) forma- pri ožiarení celého tela dávkou 3 - 5 Gy
 • Tri fázy:
 • - nešpecifické prejavy:nevolnosť, apatia, bolesti hlavy, nauzea, zvracanie
 • (v dôsledku poruchy rovnováhy neurotransmiterov
 • v nervovom systéme)
 • - bezpríznakové obdobie:1 - 2 týždne (je ešte dostatočné množstvo
 • „starých“funkčných krvných elementov)
 • - špecifické prejavy: -  LE pod kritickú hodnotu
 • (pod 2.500/mm3 , z toho je 30% Ne = 750 Ne/ mm3 =
 • agranulocytóza)
 • - granulocytov pod 1000/ mm3 sepsa
 • - krvácanie ( počtu trombocytov)
 • - anémia (počtuEr)
 • - defekty slizníc - farynx, dutina ústna
slide17
b) Črevná forma-po ožiarení celého tela dávkou cca 10 Gy
 • - nešpecifické prejavy (ako vyššie) sú výraznejšie
 • - latentné obdobie trvá len do 4 - 6. dňa po ožiarení
 • - manifestné štádium - nekróza buniek epitelu GIT 
 • krvavé hnačky, perforácia čreva, ileus
 • c) Nervová forma-ožiarenie dávkou niekoľko desiatok Gy
 • (CNS je najrezistentnejším tkanivom proti ožiareniu)
 • - nešpecifické prejavy sú výrazné a intenzívne
 •  psychická dezorientácia až zmätenosť, kŕče a bezvedomie
 •  smrť za niekoľko hodín až dní po ožiarení
mechanizmy p sobenia elektrick ho pr du a elektromagnetick ho po a na iv syst my
Mechanizmy pôsobenia elektrického prúdu a elektromagnetického poľa na živé systémy
 • Elektrický prúd spôsobuje termické, chemické

a mechanické poškodenie tkanív

Efekt závisí od: •druhu prúdu - jednosmerný, striedavý

• od parametrov prúdu - napätie, intenzita

• od miesta vstupu, smeru a dĺžky

prechodu prúdu organizmom

• od vodivosti (odporu) tkanív

slide19
 Závažné poškodenie tkanív organizmu spôsobuje striedavý prúd

• termický efekt - popáleniny(v dôsledku vzniku odporového

tepla)

• depolarizačný efekt - depolarizácia buniek, ktorými prúd

prejde

Dôsledky: - fibrilácia komôr srdca

- generalizované kŕče kostrových svalov

- bezvedomie

• mechanický efekt - ruptúra kože, svalov v mieste vstupu prúdu

do organizmu, zlomeniny kostí

 Parametre striedavého prúdu ohrozujúce životčloveka

•intenzita prúdu: > 25 -30 mA až do 3A

• napätieprúdu: > 50 V

slide20
Najnebezpečnejšie dôsledky úrazu striedavým prúdom
 • •fibrilácia komôr srdca zastavenie cirkulácie krvi
 • • kŕče dýchacích svalov (pretrvávajúce)  zastavenie
 • dýchania
 • • paralýza životne dôležitých nervových centier v CNS
 •  vazodilatácia, asystólia, zastavenie dýchania,
 • kóma...
mechanizmus negat vneho inku elektrick ho a magnetick ho po a na loveka
Mechanizmus negatívneho účinku elektrického a magnetického poľa na človeka
 • Elektrické (EP) a magnetické pole(MP) - vzniká pri prenose a využívaní elektrickej energie

Prečo pôsobí EP a MP negatívne na živé systémy?

Neexistuje jednoduchá a jednoznačná odpoveď!

Potenciálne nebezpečné frekvenčné rozsahy elektrického poľa:

a) extrémne nízka frekvencia: < 300 Hz (teda aj

frekvencia bežne používaného prúdu - 50Hz)

b) veľmi nízka frekvencia: 3 - 30 kHz ( televízna

obrazovka, obrazovka počítača)

mechanizmus emp 50 60 hz
Mechanizmus - EMP (50 - 60 Hz):
 • - spôsobuje osciláciu kalciových iónov v bunkách
 • dôsledok:?
 • - spôsobuje zvýšenie inositol-3-fosfátu v bunkách
 • - dermatitída (tváre) operátorov pri
 • obrazovkách
 • psychosomatický sy.- aktivácia vegetatívneho nervového
 • systému (sympatikus, parasympatikus)
 • a CNS
 • - aktivácia DS, KVS a GIT
 • Nový termín:
 • citlivosť na elektrinu vznik psychosomatického sy.(?)
 • (popísaný vyššie)
 • Psychosomatický sy. však zrejme nie je dôsledkom pôsobenia elektormagnetického poľa, ale pôsobenie psychogenných stresov, ktoré vzniku pri obsluhe zariadení s obrazovkou

Možné dôsledky:

2 chemick noxy mechanizmy ich p sobenia na organizmus
2. Chemické noxy - mechanizmy ich pôsobenia na organizmus
 • Účinokheterogénnej skupiny chemických látok na tkanivá,
 • orgány a systémy človeka závisí od niekoľkých
 • faktorov:
 • a) veľkosti dávky a rýchlosti jej vstupudo organizmu
 • b) celkového času trvania expozície
 • c) vlastností noxy
 • d) detoxikačnej kapacity organizmu
 • f) miesta vstupu do organizmu
d sledky p sobenia chemick ch nox na bunky
Dôsledky pôsobenia chemických nox na bunky
 • 1. inaktivácia a denaturácia enzýmov
 • 2. vznik inaktívnych komplexovtvorených chemickou noxou a aktívnymi súčasťami bunky
 • Napr. otrava kyanidom:kyanid + Fe  inaktívny komplex inhibícia aktivity cytochrómu a3 (v terminálnej časti cytochrómového reťazca)
 • spomalenie až zastavenie oxidačných procesov „dusenie sa tkanív“
 • otrava arzénom: arzén +pyruvátdehydrogenéza
 •  inaktívny komplex: v srdci: využívajú sa MK na tvorbu energie
 • (preto srdce nie je poškodené)
 •  inaktívny komplex v nervovom systéme:
 • využíva sa glukóza blok tvorby energie poškodenie NS
 • (NS nedokáže tvoriť energiu spaľovaním MK, len glukózy)
slide25
3. indukcia toxicity chemickej látky jej metabolickou
 • premenou v bunke
 • Napr. otrava metanolom:
 • metanol  oxidácia  formaldehyd  cytotoxicita
 • (ireverzibilné poškodenie bielkovín)
 • Najintenzívnejšie toxické poškodenie je v orgánoch (bunkách) obsahujúcich najviac alkoholdehydrogenézy(pečeň, ale aj retina) poškodenie pečene, poškodenie zraku
 • 4. poškodenie konjugačného procesu v pečeňovej bunke
 • Napr. chemická látkakonjugačný proces  vylúčenie
 • (alkohol,Hg) chemickej noxy z organizmu
 • poškodenie konjugačného procesu
 • neschopnosť vylúčiť chemickú noxu
 • z organizmu
slide26
5. letálna syntéza - ide o „omyl“ detoxikačných mechanizmov
 • normálne
 • Napr.: detoxikácia floroacetátu sodného neaktívna látka
 • „omyl“
 • florocitrát inhíbicia akonitázy
 • zastavenie Krebsovho cyklu
 • 6. väzba chemickej noxy na dôležité komplexné látky
 • Napr. •väzba CO na Hbkarboxyhemoglobín neprenáša O2
 • •oxidácia Fe2+ v Hbmethemoglobín neprenáša O2
 • (fenacetín, dusitany, sulfonamidy, anilín)
 • •živočíšny jed obsahujúci lecitinázuzmena
 • fosfolecitínu na lyzolecitín v Er. hemolýza
slide27
Endogénne chemické noxy
 • Sú to produkty metabolizmu, ktoré sa tvoria vo veľkom množstve a/alebo v zmenenej kvalite a nemôžu byť detoxikované a/alebo vylúčené z organizmu
 • Napr.- ketolátky pri diabetes melitus,
 • - NH3, falošné neurotransmiterypri insuficiencii pečene,
 • - akumulácia K+, H+,laktátu pri hypoxii tkanív,
 • - akumulácia bilirubínu (žltačka),
 • - nadmerná tvorba voľných (kyslíkových) radikálov (faječenie
 • cigariet),
 • - nadmerná tvorba prozápalových cytokínov,
 • - akumulácia porfyrínov v tkanivách (pri porucha metabolizmu
 • porfirínov),
 • - protilátky proti normálnym tkanivám (autoimunita)
 • - iné
ak tne po kodenie organizmu leptav mi l tkami
Akútne poškodenie organizmu leptavými látkami
 • Klasické leptavé látky: anorganické kyseliny a zásady
 • Iné leptavé látky:izokyanáty, dimetylsulfát, nitrózne plyny, fosgén

(bojová chemická látka), chlór, čpavok, SO2 ,

Dôsledky(všeobecné): poškodenie tkaniva v mieste ich pôsobenia (zápal, denudácia epitelu, ulcerácia slizníc/kože), nekróza epitelu a subepiteliálnych štruktúr

Anorganické kyselinykoagulačné nekróza (relatívne stabilná)

Lúhy penetrácia do tkaniva penetrácia, perforácia

slide29
• Nitrózne plyny:•zmes oxidov dusíka [hlavne oxidu dusičitého
 • (NO2 , N2O4) a oxidu dusnatého (NO)]
 • - zapácha/vonia ako ozón
 • Vznikajú pri :-kontakte HNO3 s kovmi (výroba výbušnín)
 • - pri výrobe umelých hnojív
 • - pri horení filmového materiálu
 • - pri zváraní elektrickým oblúkom
 • Dôsledky:- zápal sliznice dýchacích ciest rôznej
 • intenzity s dvojfázovým priebehom
 • - vznik methemoglobinémie
slide30
Fosgén- karbonylchlorid (COCl2)

Vzniká pri:- hasení požiaru tetrachlórovými hasiacimi prístrojmi

(termický rozklad chlórovaných uhľovodíkov)

- bojový plyn

Dôsledky: poleptanie dýchacích ciest

 • Dymy z farebných kovov:(medi, zinku, mosadze)

Vzniká v zlievárňach farebných kovov

Dôsledky:denaturácia bielkovín slizničného epitelu 

vznik pyrogénovichresorbcia reakcia

imunitného systému  horúčka (horúčka zlievačov)

slide31
Otrava organofosfátmi

Sú to látky s insekticídnym účinkom(napr. malathion, parathion…)

Vstup do organizmu:

kožou, spojivkami, sliznicou dýchacieho a tráviaceho traktu

Detoxikácia:

v pečeni, obličkách - detoxikačné metabolity môžu

byť toxickejšie ako originálna látka

Hlavný účinok: inhibícia cholinesteráz  nahromadenie ACh

slide32

Dôsledky:

 koncentrácia ACH stimulácia postganglionárnych

cholinergných nervových vlákien

a)prejavy muskarínové

-nauzea, zvracanie, bolesti brucha, hnačka, zvýšené slinenie,

- potenie,  sekrécia hlienu v dýchacích cestách až pľúcny edém,

- mióza poruchy zraku

b) prejavy nikotínové - triaška, svalové zášklby, kŕče,

c) prejavy dráždenia sympatika - hypertenzia, tachykardia

d) príznaky dráždenia CNS - kŕče, kóma

prejavom po kodenia bunky vplyvom chemickej l tky je zmena jej funkcie r znej intenzity
Prejavom poškodenia bunky vplyvom chemickej látky je zmena jej funkcie rôznej intenzity
 • a) cytopatický efekt -zmena niektorých biochemických procesov,
 • ktoré obmedzujú funkcie bunky, nie jej
 • existenciu
 • b)cytostatický efekt -sú poškodené tie funkcie bunky, ktoré
 • zabezpečujú jej delenie, ale existencia bunky
 • nie je ohrozená
 • c)cytotoxický (cytocídny) efekt -všetky dôležité funkcie bunky
 • sú poškodené tak intenzívne, že bunka zaniká
slide34
Rozdielnu intenzitu poškodeniabuniek rôznychtkanív ako aj toho istého tkaniva tou istou chemickou látkou možno vysvetliť:
 • a) nerovnakou citlivosťou bb. rôznych druhov tkanív na
 • konkrétnu chemickú noxu
 • b) nerovnakou citlivosťou bb. toho istého tkaniva na
 • konkrétnu noxu (rôzne fázy bunkového cyklu)
3 biologick noxy a mechanizmy ich p sobenia na organizmus
3. Biologické noxy a mechanizmy ich pôsobenia na organizmus
 • Živočíšne toxíny - produkty metabolizmu živočíchov všetkých
 • tried s výnimkou vtákov
 • Najvýznamnejšie živočíšne druhy žijúce v SR produkujúce toxíny
 • 1) blanokrídle - včela, osa, sršeň,
 • 2) pavúkovité - križiak
 • 3) plazy - vretenica obecná (Vipera berus)
 • 4) obojživelníky - ropucha
 • Podľa hlavného účinku delíme živočíšne toxíny na:
 • a) vazoaktívne -  vazodilatácia hypotenzia  cirkulačný šok
 • (histamín, acetylcholín)
 •  hemoragíny poškodenie endotelu kapilár 
 • krvácanie
slide36
b) hemolytické:živočíšny toxín obsahuje:
 • - fosfolipázu A  lecitín mení na lyzolecitín hemolýza
 • c) prokoagulačné a antikoagulačné
 • - prokoagulačné: jed vretenice  premena protrombínu na
 • trombín trombotizácia
 • - antikoagulačné: vyššia koncentrácia toxínov  afibrinogenémia 
 •  krvácanie
 • d) neurotoxíny:je to smrtiaca zložka jedov
 • - blokáda nervo - svalového spojenia (blok tvorby ACH)
 • - paralytický vplyv na dýchacie centrum  zastavenie dýchania
 • e) enzýmy: - hyaluronidáza  podporuje prienik jedu do tkanív
 • - proteázy  proteolýza v mieste pôsobenia jedu
 •  nekróza tkaniva
ad