Bilgisayar Destekli Eğitim - PowerPoint PPT Presentation

Bilgisayar destekli e itim
Download
1 / 17

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bilgisayar Destekli Eğitim. Bu Ders…. Giriş Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Eğitim Teknolojilerinin Kullanım Hedefleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi. Giriş-1.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bilgisayar Destekli Eğitim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bilgisayar destekli e itim

Bilgisayar Destekli Eğitim


Bu ders

Bu Ders…

 • Giriş

 • Çağdaş Eğitim Gereksinimleri

 • Eğitim Teknolojilerinin Kullanım Hedefleri

 • Bilgisayarların Eğitime Girişi

 • Bilgisayarların Eğitime Etkisi


Giri 1

Giriş-1

 • Çağdaşlığın genel simgesi teknolojidir. Bireyler ve toplumlar, ihtiyaçlarını teknoloji aracılığıyla daha kolay karşılamaktadırlar.

 • Teknolojik gelişmelerini tamamlamış ve çağa uyum sağlamış toplumların yaşam ve kültür düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmektedir.

 • Birçok yenilikler gibi teknolojik yeniliklerin de öncelikle eğitim kurumlarına taşınarak aydın gençlerin yetişmesinde ışık tutması sağlanmalıdır.


Giri 2

Giriş-2

 • Öğretmen merkezli eğitim???

 • Düşünen, üreten, bilgi gelişimine katkıda bulunan, yaratıcı, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, sosyal özellikleri kuvvetli, bilimsel ve teknolojik okuryazar bireyler yetiştirmek…

 • Hangi yöntem ve teknikler kullanılmalı??


Bilgisayar destekli e itim

Eğitim alanında kullanılan teknolojileri geçen süreç içerisinde gelişimleri sıralanacak olursa, şu teknolojileri kullanıldıklarını görmek mümkündür.


A da e itim gereksinimleri

Çağdaş Eğitim Gereksinimleri

 • Öğrenci sayısının hızla artması

 • Öğretmen niteliğinin artması

 • Bilgi miktarının hızla artması

 • Eğitime olan talebin hızla artması

 • Bireysel öğretim gereksinimi

 • ….


E itimde teknoloji kullan m hedefleri

Eğitimde Teknoloji Kullanım Hedefleri

 • 1980’li yılların başından itibaren etkin olarak kullanılmaya başlanılan eğitim teknolojilerinde “çağ atlandı” tabiri yerinde bir ifade olduğu kanısı hakimdir.

 • Gelişen teknolojiyi verimli ve yerinde kullanabilmek için hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu hedefler:

  • Öğrenme ve öğretme süreçlerini daha verimli bir sistem haline getirmek.

  • Eğitim hizmetlerini büyük kitlelere kadar ulaştırmak.

  • Bireysel eğitimin gerçekleşmesine olanak sağlamak.

  • Eğitim ihtiyaçlarını ve olanaklarını tespit etmek.

  • Eğitim kurumlarında uygulama alanları oluşturarak, öğretim programlarını sürekli hale getirmek.

  • Çevre faktörlerinin olumsuzluklarını kaldırarak uygun hale

   getirmek ve kontrol etmek.

  • Eğitim programlarını öğrenci yeteneklerine göre

   geliştirmek ve uyarlamak.


Bilgisayarlar e itime ni in girsin

Bilgisayarlar Eğitime Niçin Girsin?

 • Sosyal Gerçeklik

  Öğrenciler, yeni teknolojilerle donanık bir topluma hazırlanmalılar..

 • Mesleki Gerçeklik

  Öğrenciler, teknolojiyi mesleklerinde profesyonelce kullanabilmeliler..

 • Pedagojik Gerçeklik

  Bilgisayar, öğrenme öğretme ortamını zenginleştirecektir..


Bilgisayarlar n e itime etkisi

Bilgisayarların Eğitime Etkisi

 • Öğrenci ve öğretmen rollerini

 • Öğrenme-öğretme yöntemlerini

 • Yönetim biçimini

 • Bilgi edinme yöntemlerini


Rencinin de i en rol

Öğrencinin Değişen Rolü

 • Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı

  bilgiye ulaşabilme

 • Ulaştığı bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanabilme

 • Problem çözebilme

 • Teknolojiyi etkili olarak kullanabilme

 • İletişim kurabilme ve grup çalışması yapabilme


Retmenin de i en rol

Öğretmenin Değişen Rolü

 • Teknoloji okur-yazarı olma

 • Derslerinde teknoloji kullanabilme

 • Öğrencilerini teknoloji kullanmaya yöneltebilme

 • Öğrencilere, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandırma

 • Mesleki gelişim ve deneyim paylaşımı için meslektaşlarıyla iletişim kurma


E itimde bilgisayar uygulamalar

YÖNETİM UYGULAMALARI

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

ÖĞRETİM ARACI OLARAK

BİLGİSAYARLAR

(BDE)

ÖĞRETİMİ DESTEKLEYİCİ

UYGULAMALAR


E itimde bilgisayar uygulamalar1

Bilgisayar Destekli Eğitim

Yönetim Uygulamaları

Öğretimi Destekleyici Araç

Alıştırma Uygulama

Ofis Otomasyonu

Ofis Uygulamaları

Bire-Bir Öğretim

Veri Tabanı

Çizim Programları

Benzeşim

Öğretici Oyunlar

Tablolaştırma

Yazarlık Uygulamaları

Problem Çözme

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları


E itim ara t rmalar nda bilgisayar

Eğitim Araştırmalarında Bilgisayar

 • Literatür taramasında

 • Araştırmanın tasarımının yapılması

 • Verilerin hızlı ve doğru biçimde analiz edilmesi

 • Bulguların grafik ve tablo haline getirilmesi

 • Araştırma raporunun hazırlanması


E itim y netiminde bilgisayar

Eğitim Yönetiminde Bilgisayar

 • Öğrenci kayıtlarının yapılması

 • Ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması

 • Sınavların düzenlenmesi

 • Öğretmenler arasında görev dağılımının yapılması

 • Ders planlarının hazırlanması

 • Personel kayıtlarının tutulması ve düzenlenmesi

 • Derslik ve laboratuarların düzenlenmesi


Rehberlik ve dan manl k hizmetlerinde bilgisayar

Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinde Bilgisayar

 • Öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren dosyaların tutulması

 • Kişilik, tutum gibi konulardaki ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi

 • Meslek seçimi ve yönlendirmelerde bilgi verilmesi


L me de erlendirmede bilgisayar

Ölçme-Değerlendirmede Bilgisayar

 • Testlerin hazırlanması

 • Uygulanması

 • Değerlendirilmesi

 • Sonuçlarla ilgili istatistiki bilgilerin çıkarılması

 • Soru bankaları oluşturulması


 • Login