แผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัด กำแพงเพชร Health Education & Environmental Health - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 68

 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

แผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัด กำแพงเพชร Health Education & Environmental Health. “ Good Health Starts Here : สุขภาพดี เริ่มต้นจากที่นี่ ”. แผนสุขภาพจังหวัด ปี 2556-60. แผนพัฒนาสุขภาพ. วิธีดำเนินการ. ปัญหาสุขภาพ. IP+OP+PP. โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

แผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัด กำแพงเพชร Health Education & Environmental Health

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Health education environmental health

Health Education & Environmental Health

Good Health Starts Here:


Health education environmental health

2556-60

IP+OP+PP

 • 7

 • 8.

 • 9.

 • 10.

 • 11.

 • 12.

 • 13.

 • 14. 62%

 • 15. -

,

5

+++

,

/


Health education environmental health

1O Care

,,

,,

To be number 1

720,000

2O Care

DM,HT 76% Depress 50.37%

CA cx 65% , CA breast 90%

Pre-DM, Pre-HT, ANC, WCC

Stroke Fast tract

STEMI fast tract 50%

Trauma fast tract 55%,68%

+

600,000

3O Care

Modi-CKD Clinic,

/

Caregiver , Re-Admit

Re-Visit,Unit Cost, HbA1c 60%

+

120,000


Health education environmental health

Health SocialSetting : 17 274


Health education environmental health

DHS 2557

/

1. District Health System (DHS) ( 50)

1.

2.


Health education environmental health

 • 100 %


5 district health system dhs

5 DistrictHealth System (DHS)

 • 2 6 : // /

 • 3 5 : ///

 • 2 3


District health system dhs

District Health System (DHS)

DHS


Health education environmental health

 • 2 -> 3

 • PMQA PCA HA.

 • ODOP 3.9 24

 • 1.Long term care, 2.Modified CKD Clinic

 • 3.Teenage Preg. 4.CA Liver : Liver fluke ,

 • 5. . 6.

 • DM&HT

 • 4.8 (4,865 )

DHS

DHS

.

 • Service Plan

 • Quality

 • 1.

 • 2.

 • .

 • 3. -

 • /

5 Node

.

 • HA 6 50%(.)

 • . (.56)

 • . Re-opening OR

 • Referral system: 5 Labour,UGIH,

 • Apendicitiis, Anemia ,Colles' fracture

 • LAB LA 6

 • 4

25:46

132

PCA 2 3 =

PCA 2 = 8 , 1 = 2


Odop 24 3 9

ODOP 24 3.9

53.90%

. / 100%


District health system dhs1

District Health System (DHS)

DHS

3 :


Health education environmental health

Crisis Management


Health education environmental health

..

:

/


Health education environmental health

2556

 • /././CUP Management

 • /Service plan / MIS

 • /(ODOP)

  (Long term care & Modified CKD Clinic)

 • 3.8 + 4.8 (ODOP)

 • HA/PCA CBL

 • 3

 • .

 • Good practice


Health education environmental health

DMAT, MCATTSRRT ( 80)

SRRT

 • SRRT 3

 • , ,


Health education environmental health

  • - HA ( 100) 6

   ( )

  • -

  • - /

  • -

  • ( 100) (

  • )

  • - ( 100)

   (

   )


Health education environmental health

..: PCA

- ..(PCA) . 121

* .. PCA 3

-

( 100) * . 2 . 25 . 46

.: PMQA

- : PMQA . 11

-


Health education environmental health

/


Health education environmental health

I

IV

Discharge plan Re-admit

... /

.

II

PMQA

III


Cmi 2555 2556

: Service plan 10

CMI 2555-2556

CMI 55

CMI (F1-F3) = 0.72

2256


Adjrw 2556

.(AdjRW) 2556

<0.5

2

> 2

.

30

: 55 7., 56 2256


Adjrw 25561

.(AdjRW) . 2556

<0.5

2

> 2

: .56


Health education environmental health

Adj.RW 2556 3

4,000


Adjrw 2554 2556

(Adjrw) 2554-2556


External internal 2556

(External : Internal) 2556


Cmi service plan

(CMI) Service Plan

CMI (Case Mix Index)

(Adjusted Relative Weights : AdjRw)

. (S) CMI 1.2

. (M2) CMI 0.8

.(F1-F3) CMI 0.6

SAdjRw <0.5 .(S)

= 30%

1.

2.

3.

CMI 10%

4.


Health education environmental health


45 2556

45 ../. 2556

NEW

WK 1


Health education environmental health

../. 2556

45


Health education environmental health

12 (54.54%) 10 (45.45%)

/ / . ()

 • 49 (62.82%)

 • 14

 • 599 (60.51%)

 • CBI 346 (36.19%)


Health education environmental health

Long Term Care


Health education environmental health

: 70

-

2

-

5

:

()

:

(

)

:

(

- 70

- .

20

-

7

)

:

()

:

()

/ /

 • *

 • .

..

(. .)

.

 • /


 • Health education environmental health

  / SRM SLM

  /

  ./

  . .. / /

  ..

  .


  Health education environmental health

  • 60.51

  • 5 : 2556

  70

  Online : www.thaiphc.net

  70


  Health education environmental health

  5 2552 - 2556= 494

  50

  60


  Health education environmental health

  (Health Literacy)

  15

  KPI/

  /

  Air War

  Ground War

  (Ground War) ./

  .

  . //

  .

  . ( . )

  . .

  .

  .

  Social marketing

  (AirWar)

  .

  . - Banner

  .

  - , Spot

  . Website /.

  . /

  .

  .

  . /

  • / .

  • .

  • .

  • .

  • .Suicide

  • .COPD

  • .

  • .

  • . . (D.H.F./HandFootmouth/Diarrhea)

  • :

  ..E Hale


  Health education environmental health

  SP Social Marketing


  Health education environmental health

  (.)

  . 11 & Service plan 10


  Health education environmental health

  . 70

  55 - 56 54.30


  Health education environmental health

  /

  85

  KPI: /


  Health education environmental health


  Health education environmental health

  / ,

  /


  Health education environmental health

  43


  Health education environmental health

  8 : 6 / 12


  Health education environmental health

  ()

  • ( .)

  • . ( .)

  • ( .)

  • ( .)


  Health education environmental health

  • ,

  • CFGT .

  • CFGT .

  • CFGT .


  Health education environmental health

  CFGT


  Health education environmental health

  cfgt

  85.53%


  Health education environmental health

  ( :., )

  ( .)

  (. .)


  Health education environmental health

  .

  ( .)

  .


  Health education environmental health


  Health education environmental health


  Health education environmental health

  , HAS .


  Health education environmental health

  70


  Health education environmental health

  HAS


  Health education environmental health

  70


  Health education environmental health

  ( )


  Health education environmental health


  Health education environmental health

  70

  4 < 70%


  Health education environmental health

  (Green Clean)


  Health education environmental health

  (Green Clean)

  • 11

  • Green 3 27.27

  • (.)

  • 65 53.28

  • Green Clean 4 6.15

  • (.. / , )


  Health education environmental health


  Health education environmental health


  Health education environmental health

  ..

  16


  Health education environmental health

  2556

  16


  Health education environmental health

  • 1.

  • 2.

  • () (...) 3.

  • 4.

  • 5. ../


  Health education environmental health


  Health education environmental health


 • Login