ontwikkelingen in de bacheloropleiding informatica
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica - PowerPoint PPT Presentation


 • 263 Views
 • Uploaded on

Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica. Lustrumsymposium TouW-Informatica 21 november 2009 Frank Wester. Onderwerpen. Revisies die per 1-1-2010 verschijnen Nieuwe cursussen Webapplicaties Andere opzet Propedeusepracticum Context van informatica naar postpropedeuse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica' - dena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ontwikkelingen in de bacheloropleiding informatica
Ontwikkelingen in de bacheloropleidingInformatica

Lustrumsymposium TouW-Informatica

21 november 2009

Frank Wester

onderwerpen
Onderwerpen
 • Revisies die per 1-1-2010 verschijnen
 • Nieuwe cursussen Webapplicaties
 • Andere opzet Propedeusepracticum
 • Context van informatica naar postpropedeuse
 • Curriculum 2010-2011
 • Revisie Webcultuur: van boek naar webgebaseerd
 • Online begeleiding: opgedane ervaringen
 • Maatregelen bij Continue wiskunde
 • Profieldienst voor opleidingsstudenten (ACiB)
 • Olé-resultaten op Studienet
 • Discussie rond invoering geheime tentaminering
revisies die per 1 1 2010 verschijnen
Revisies die per 1-1-2010 verschijnen

Er wordt hard gewerkt aan afronding/productie van:

 • Discrete wiskunde A en B (kleine aanpassingen)
 • De werking van computersystemen (ingrijpend)
  • inhoud actueler
  • toevoeging experimenteeromgeving (hardware)
 • Kunstmatige intelligentie 1 (andere cursus)
  • andere inhoud (boek) dan Inleiding kennistechnologie
  • wordt cursus voor opleidingsstudenten!
  • andere examinator (i.p.v. Schil de Vos)
 • Datastructuren en algoritmen (nieuwe versie boek)
 • XML: theorie en toepassingen (tekstboek eruit)
nieuwe cursussen webapplicaties
Nieuwe cursussen Webapplicaties

Waarom?

- Curricula Informatica lopen achter op de ontwikkelingen in de praktijk (niet alleen bij de OUNL!)

Wat in 2010-2011?

 • Webapplicaties: de clientkant (herfst 2010)
 • Webapplicaties: de serverkant (juli 2010)

Toekomstplannen?

 • CPP, integrerend practicum
webapplicaties de clientkant
Webapplicaties: de clientkant
 • Gebaseerd op tekstboek: Web Programming Step by Step, Marty Stepp, Jessica Miller en Victoria Kirst (2009)
 • (X)HTML, CSS, Javascript, DOM, Ajax, …
 • Meer dan alleen technieken en toepassingen, ook concepten, principes, afwegingen!
 • Plaats in het curriculum: propedeuse (“CS 1.5”)
 • Beschikbaar in najaar 2010
 • Herman Koppelman (ctl), Sylvia Stuurman
 • Referent: prof. G.J. Houben (TU Delft)
 • Open cursus, gericht op grote instroom
webapplicaties de serverkant
Webapplicaties: de serverkant
 • Komt in de plaats van Distributed computing
 • Cursus voor opleidingsstudenten (ingangseis: Academische comp. in de bachelor); ook ‘+5-variant’
 • Ook gebaseerd op tekstboeken: Web application architecture van L. Shklar en R. Rosen (2009) en Java servlets en JSP van J. Murach en A. Steelman (2008)
 • JSP, Servlets, MVC, sessiebeheer, JavaBeans, Struts, Ruby on rails, frameworks, …
 • Marleen Sint (ctl), Manuela Witsiers, zelfde referent
 • Geen kookboek, maar principes én vaardigheid
 • 1 juli 2010 leverbaar (onder voorwaarden al per 1 april; zie faculteitstab op Studienet)
webapplicaties toekomstplannen
Webapplicaties: toekomstplannen
 • Beide cursussen (WAC en WAS) worden ondergebracht in z.g. Certified professional program (CPP) Web application developer
 • Samen met XML: theorie en toepassingen

(1-1-2010) én integrerend practicum

 • Practicum webapplicaties (> 2010) mogelijk ook in bachelorcurriculum als cursus voor opleidingsstudenten (OER 2011-2012)
andere opzet propedeusepracticum
Andere opzet Propedeusepracticum
 • Van 2 naar 1 module
 • Nieuwe naam: Propedeuseproject informatica
 • Maakt in propedeuse ruimte voor WAC
 • Alleen voor opleidingsstudenten (geen ‘+5’)
 • Online begeleiding binnen één kwartaal
 • Ook tweede practicum in propedeuse (pp → p): Ontwikkelpracticum (cvos, wél ‘+5’) (na DB en MDD)
 • Komt in plaats van Context van informatica (p → pp)
 • Wij hopen op betere doorstroming in propedeuse!
context van informatica naar postpropedeuse
Context van informatica naar postpropedeuse

Waarom?

 • Om plaats te maken voor Ontwikkelpracticum
 • Wij hopen op meer motivatie bij gevorderde studenten
 • Cursus moet dan wel gereviseerd worden.

Revisie

 • Inhoud wordt deels aangepast
 • Exploitatievorm ook (meer gericht op opleidingsstudenten); blijft open cursus
 • Start revisie in 2010; klaar in 2011
curriculum 2010 2011
Curriculum 2010-2011

Wat verandert er nog meer:

- Revisies van Webcultuur (ingrijpend, eind 2010) en Inleiding informatica (beperkt, zomer 2010)

 • Publiekgericht schrijven en spreken voor informatici verdwijnt als aparte cursus
 • Deze competenties worden ondergebracht binnen Academische competenties in de bachelor (minimodules, koppeling aan cursussen)
 • XML: theorie en toepassingen wordt verplicht
 • Nieuwe cursus Semantic web (cvos) in gk-ruimte
revisie webcultuur
Revisie Webcultuur
 • Cursus wordt inhoudelijk én qua vorm gereviseerd
 • Inhoud: technische deel verdwijnt (zit nu in WAC)
 • Inhoud: niet-technische deel wordt verbreed
 • Vorm: zo veel mogelijk elektronisch; pilot binnen faculteit Informatica
 • Vergelijk gratis cursus Human Information Processing (www.opener.ou.nl)
 • Veel animaties, applets, illustraties, directe links
 • Formeel binnen Studienet, gebruikmakend van Moodle (open source, faculteit Psychologie)
 • Project onlangs gestart; eind 2010 klaar
online begeleiding opgedane ervaringen
Online begeleiding: opgedane ervaringen
 • Structureel ingevoerd naast f2f-begeleiding
 • Zwolle en Eindhoven vervallen regelmatig vanwege te weinig deelnemers (< 7)
 • Veel belangstelling van studenten uit Vlaanderen
 • Steeds meer docenten plaatsen opnames op cursussite
 • Elluminate als tool bevalt goed
 • Didactisch nog verder uitwerken: mogelijkheden nog beter benutten (tekentablet, stemmen, …)
 • Stuk in Lustrumboek over Informatica en MW:

www.ou.nl/eCache/DEF/2/14/152.html

maatregelen bij continue wiskunde
Maatregelen bij Continue wiskunde

Probleem

 • CW is struikelvak (ook bij Student meer centraal)
 • Weinig studenten die tentamen doen én lage slagingspercentages: heel laag cursusrendement!
 • Voorkennis is heel wisselend: recent VWO-diploma met wiskunde tot nauwelijks voorkennis

Maatregelen

 • Huiswerkopgaven verplicht maken vóór tentamen
 • Cursusgebonden mentoraat (Ton Smeets)
 • Aparte online begeleidingscyclus voor studenten met weinig voorkennis of rustiger tempo (naast reguliere f2f-begeleiding)
 • Start per 1-1-2010
 • Voorkennistoetsen en Voorbereidingscursussen wiskunde
voorbereidingscursussen wiskunde www ou nl voorbereidingscursussen
Voorbereidingscursussen wiskunde (www.ou.nl/voorbereidingscursussen)

NB: dit is geen BaMa-onderwijs!

profieldienst voor opleidingsstudenten
Profieldienst voor opleidingsstudenten

Wat is dat?

 • Community vergelijkbaar met LinkedIn,Hyves, etc
 • Persoonlijk profiel, zelf te onderhouden
 • Voor studenten ACiB én docenten/management
 • Pilot-implementatie binnen Drupal (ook bij Psychologie)

Waarom?

 • Communityvorming is belangrijk, voor studenten én faculteit

Hoe?

 • Verbreden naar meer ACiB-studenten én docenten
 • Aanmelden bij examinator (Paul Oord)
 • Meer activiteiten vanuit faculteit (chatsessies met coach, examinator, management, leiding afstudeerproject, …)
 • Inventarisatie wensen studenten
 • Overstap naar andere omgeving (Liferay) in 2010
ol resultaten op studienet
Olé-resultaten op Studienet
 • Bijna alle bachelorcursussen in Olé (Online evaluatie)
 • Academische informatica in de bachelor ontbreekt nog
 • Samenvatting beschikbaar via Studienet (zie schermen)
 • Tijdsvenster: laatste jaar
 • Docenten en studenten uit opleidingscommissie zien alles

(opmerkingen van studenten, anoniem)

 • Speelt belangrijke rol bij jaarlijkse cursusrapportages
invoering geheime tentaminering
Invoering geheime tentaminering
 • Ingevoerd per 1-11-2009
 • Liever besparen op tentamens maken dan op cursusontwikkeling en begeleiding
 • Achtergrondinformatie beschikbaar op Studienet
 • Meer oefententamens op Studienet (liefst 3)
 • Overgangsperiode voor ‘schoon’ cursusmateriaal

(brief gestuurd naar groot aantal studenten)

 • Discussie (9-9 tot 15-11) met studenten afgesloten
 • Veel commentaar en tips van ca 10 personen
 • Inzageregeling is nog in de maak
 • Evaluatie eind 2010
vragen

Vragen?

ook over andere onderwerpen die te maken hebben met de bacheloropleiding

ad