ONTWIKKELINGEN - PowerPoint PPT Presentation

Ongewenste belastingontwijking de jacht naar een fair share prof dr peter kavelaars 21 juni 2013
Download
1 / 10

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ongewenste belastingontwijking? De jacht naar een fair share prof. dr. Peter Kavelaars 21 juni 2013. ONTWIKKELINGEN. Mededeling inzake gecoördineerde actie ter bestrijding van belastingfraude, EU (mei 2006) Corporate Loss Utilisation through Agressive Tax Planning, OESO (2011)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ONTWIKKELINGEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ongewenste belastingontwijking de jacht naar een fair share prof dr peter kavelaars 21 juni 2013

Ongewenste belastingontwijking?De jacht naar een fair shareprof. dr. Peter Kavelaars21 juni 2013


Ontwikkelingen

ONTWIKKELINGEN

 • Mededeling inzake gecoördineerde actie ter bestrijding van belastingfraude, EU (mei 2006)

 • Corporate Loss Utilisation through Agressive Tax Planning, OESO (2011)

 • Resolutie EP, EU (april 2012)

 • Fight againt tax fraud and tax evasion in relation to third countries, EU

 • Tackle double non-taxation and more robust tax systems, OESO (november 2011/ juli 2012; report/public consultation)

 • Mededeling inzake tegengaan van fraude en ontduiking, EU (december 2012)

 • Twee Aanbevelingen EU (december 2012)

 • BEPS-report, OESO (februari 2013)

 • Agressive Tax Planning based on After Tax Hedging, OESO (maart 2013)

 • Voortgangsrapport aan G-20, OESO (april 2013)

 • Besluit door G-8 tot intensievere automatische informatieuitwisseling (19 juni 2013)

 • Onderzoek Buza (IBFD) inzake belastingverdragen met ontwikkelingslanden ter zake van effecten op belastinginkomsten, NL (zomer 2013?)


Acties

ACTIES

 • Algemene antimisbruikbepaling in verdragen

 • Specifieke antimisbruikbepalingen – nationaal recht- thincap- controlled foreign corporations

 • Specifieke antimisbruikbepalingen – verdragen- main purpose test- limitation on benefits- claw back

 • Code of conduct

 • Intensivering informatie-uitwisseling- automatische informatieverstrekking- opheffen bankgeheim


Acties1

ACTIES

 • Country-by-country-reporting

 • Overige maatregelen- eenduidige kwalificatie hybride entiteiten- eenduidige kwalificatie hybride financieringen- controle transfer pricing- ondersteuning ontwikkelingslanden verdragsonderhandelingen- substance criteria als voorwaarden (gedeeltelijke) verdragstoepassing- substance criteria nationale regelingen/faciliteiten


Stelling 1

STELLING 1

NEDERLAND MOET DIRECT MAATREGELEN NEMEN TEGEN BRIEVENBUS-VENNOOTSCHAPPEN


Stelling 2

STELLING 2

HET BANKGEHEIM DIENT ZO

SPOEDIG MOGELIJK TE

WORDEN AFGESCHAFT


Stelling 3

STELLING 3

AAN MAATREGELEN GERICHT OP EEN FAIR SHARE KAN ALLEEN WORDEN TOEGEKOMEN INDIEN VOLLEDIGE TRANSPARANTIE BESTAAT TEN AANZIEN VAN VERMOGEN, VERMOGENSSTROMEN EN INKOMENSSTROMEN


Stelling 4

STELLING 4

FATCA IS EEN OPTIMAAL INSTRUMENT DAT WERELDWIJD MOET WORDEN GEÏMPLEMENTEERD


Stelling 5

STELLING 5

DE EU MOET OVERGAAN TOT DE INVOERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE WINSTBELASTING TENEINDE HET ONTGAAN VAN WINSTBELASTINGEN TEGEN TE GAAN


Stelling 6

STELLING 6

IN BELASTINGVERDRAGEN DIENT STANDAARD EEN ALGEMENE ANTI-ONTGAANSBEPALING TE ZIJN OPGENOMEN


 • Login