Olympos z nc r market uygulamalari hakkinda genel b lg ler
Download
1 / 60

OLYMPOS ZİNCİR MARKET UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 463 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OLYMPOS ZİNCİR MARKET UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Olympos Yazılımı Oracle veritabanı üzerinde Oracle Developer 2000 uygulama geliştirme araçlarıyla geliştirilmiştir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

OLYMPOS ZİNCİR MARKET UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Olympos z nc r market uygulamalari hakkinda genel b lg ler

OLYMPOS ZİNCİR MARKET UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Olympos Yazılımı Oracle veritabanı üzerinde Oracle Developer 2000 uygulama geliştirme araçlarıyla geliştirilmiştir.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Olympos, Oracle veritabanının performans, veri güvenliği ve diğer özelliklerini kullanıcılarına sunmakta , Client-Server mimari sayesinde ana makinanın gücünü tüm terminallerin kullanmasını sağlamakta venetwork trafiğini minimuma indirmektedir.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Olympos merkezi veya dağıtık yapıda çalışabilmektedir. Bunun yanı sıra bazı mağazalar merkezi bazıları ise dağıtık çalışabilir.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Yine dağıtık yapıda çalışan bir mağazayı ilerleyen zaman içerisinde merkezi yapıya dönüştürmek de mümkündür.


Da t k yap zerinde merkez ma aza veya ma aza merkez aras ndaki veri ileti imini

Dağıtık yapı üzerinde Merkez-Mağaza veya Mağaza-Merkez arasındaki veri iletişimini;


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Text File Replikasyon, Olympos Replikasyon (Veritabanı Linkleri ile) veya Oracle Raplikasyon yöntemlerini kullanarak yapabilmektedir.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Merkezi yapıda iseuzak nokta veri iletişim gereksinimi olmadığı için, mağazalarla ilgili veriler mağaza adına merkezde girilebilir,


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Veya mağazalara sadece veritabanı olmaksızın programların çalışma ortamları kurulup WAN üzerinden merkeze eş zamanlı bağlanılarak verilerin mağazada girilmesi veya mağaza operayonlarının yapılabilmesi sağlanabilir.


T m veriler sonu olarak merkezde toplan r

Tüm veriler sonuç olarak merkezde toplanır.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

OLYMPOSdiğer özel cihaz yazılımlarıyla haberleşebilmektedir.Yeni programlarla ilgili arabirimlerin geliştirilmesine açıktır.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

OLYMPOS Perakende Mağazacılık konusunda KOMPLE bir çözüm sunmakta ve sürekli değişen isteklere cevap verebilmektedir..


Bu ama do rultusunda olympos zincir market program son derece parametr k yap dad r

Bu amaç doğrultusunda OLYMPOSZincir Market Programı son derece PARAMETRİK yapıdadır.


Her t rl mali haf za onayl kasa ile uyumlu al abilmektedir

Her türlü mali hafıza onaylı kasa ile UYUMLU çalışabilmektedir.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Olympos’un size sunacağı uygulama avantajlarını ve diğer programlardan üstün taraflarını aşağıdaki özet maddelerde inceleyebilirsiniz


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

OLYMPOS zincir marketlere tek ve bütünleşik bir çözüm sunmaktadır.Şirket merkezinden şubelerinizi (mağazalarınızı ve depolarınızı) yönlendirebilir ve kontrol edebilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Örneğin;Mağazalarınızda veya depolarınızda bir üründen gereğinden fazla miktarda stok olduğunu düşünecek olursak program size gereğinden fazla stoklu çalıştığınızın uyarısını raporlar ile yapmakta, kaç günlük stok tutmanız gerektiğini size vermektedir.


Bu durumda isterseniz merkezden ve ubelerinizden mal al m n durdurabilirsiniz

Bu durumda, isterseniz merkezden ve şubelerinizden mal alımını durdurabilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Eğer,- bir ürünün satılmamasını,- firmaya iade edilmesini,- depodan mağazaya sevk edilmemesiniistiyorsanızmerkezden bunu kolaylıkla yapabilirsiniz.


Merkezden ma azalar n fiyatlar n g nl k yada ileri tarihli de i tirebilirsiniz

Merkezden mağazaların fiyatlarınıgünlük yadaileri tarihlideğiştirebilirsiniz.


Her ma azaya zel fiyat girebilirsiniz

Her mağazayaözel fiyatgirebilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Bununla birlikte;-Peşin satışa ayrı fiyat, - Nakit /Kartlı satışa ayrı fiyat, - Taksitli satışa ayrı fiyat, uygulayabilirsiniz.Satış fiyatlarını, toplu yada her ürüne kar marjı girerek sistemin otomatik oluşturmasını sağlayabilirsiniz.


Al ko ullar n ve al fiyatlar n z firma bazl girebilirsiniz

Alış koşullarını ve Alış fiyatlarınızıFirma bazlıgirebilirsiniz.

Aynı ürünü birden fazla firmadan alıyorsanız her firma için ayrı fiyatlar girmeniz mümkündür.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

 • Ürün satınaldığınız firmalar ile yapmış olduğunuzsözleşme koşullarını firma kartlarına girebilir, bu koşullar değiştiğinde yeni koşulları yeni tarih ile girebilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Bir firma kartına girdiğinizde

1 (bir) yıl önce hangi iskontolar

ve vadeler ile çalıştığınızı görebilirsiniz.

 • Sözleşme koşullarını isterseniz

  ürün bazlıdagirebilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

 • Programürün bazında veya caribazlı girilmiş olan alış koşullarını sipariş ve faturaekranlarınaotomatikgetirir.

 • Faturada girilmiş olan fatura fiyatı ve iskontolar ilealış koşullarında belirlenmiş olanfiyat ve iskontoları kontrol ederek,mal aldığınız firmalaraotomatik fiyat farkı ve iskonto farkı faturalarıkesebilir,kesilen bu fark faturalarını ürünlerin alım maliyetlerine otomatik yansıtabilir.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Bu fonksiyon sayesinde mal aldığınız firmaları sistem otomatik olarak denetlemiş olur.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

 • En çok alım yaptığınız,

 • En çok ödeme yaptığınız,

 • En çok sizden alacağı olan

  Firmaları raporlayabilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Firmalara yaptığınıziadelerin, fiyat farklarının, iskonto farklarının, hizmet bedellerinin,toplam alımlarınız içerisindeki oranlarını firma bazlı raporlayabilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

OLYMPOS Programı,ürün vadelerine göre faturalarınızı vadelendirir ve yaşlandırma mantığı ile firmalara olan toplam borcunuzu ve ortalama vade tarihini hesaplar.


Programdaki t m mod ller muhasebeye an nda entegre edilmektedir

Programdaki tüm modüller muhasebeye anında entegre edilmektedir.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Bir fatura girildiğinde otomatik muhasebeye gider yada satış mağazalardan aktarıldığında muhasebe fişi otomatik olarak oluşur.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Bundan dolayı muhasebe fişinden faturaya yada faturadan muhasebe fişine ulaşabilirsiniz.Programda çok yönlü iç içe geçmiş bir yapı mevcuttur.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Merkezinizde yada şubelerinizde yapılmış olan tüm giderleri şube bazlı girebilir ve bunları şube karşılaştırmalı görebilirsiniz.


Ayl k periyodlarda ubelerinizin gelir gider tablolar n olu turabilirsiniz

Aylık periyodlarda şubelerinizingelir/gider tablolarını oluşturabilirsiniz.


S z konusu gelir gider tablolar nda herhangi bir ma azan z n

Söz konusu gelir gider tablolarında herhangi bir mağazanızın ;


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

- firmalardan ne kadar alım yaptığı,- depolardan ne kadar alım yaptığı,- son stok miktarı, - yapmış olduğu giderler,- ne kadar peşin satış yaptığını,- ne kadar banka kartlı satış yaptığını,- toplam satışını, - kar marjı ve net karını görebilir;


B ylece ube karl l n z l ebilirsiniz

Böylece şube karlılığınızı ölçebilirsiniz.


Olympos program nda ma aza kasalar n zdan yap lan sat lar fi bazl tutulmaktad r

OLYMPOS programında mağaza kasalarınızdan yapılan satışlar fiş bazlıtutulmaktadır.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Kasalardan kesilmiş olan fişlerin bir kopyası da OLYMPOS programının içinde tutulmaktadır. Buda zincir marketler için bir çok avantajlar sağlamaktadır.


Rne in ayn fi i erisinde sat lm r nler ile birlikte iptal edilmi r nleri de g rebilmeniz m mk nd r

Örneğin;Aynı fiş içerisinde satılmış ürünler ile birlikte iptal edilmiş ürünleri de görebilmeniz mümkündür.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Bununla birlikte,aynı fiş içerisindekasiyerin müşteriden aldığı parasal değerleri ve müşteriye yaptığı para üstü ödemelerini görebilirsiniz.


Bu i lemleri merkezden veya ma azadan yapabilirsiniz

Bu işlemleri merkezden veya mağazadan yapabilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Sisteme işlenen söz konusu bu detaylı satış bilgileri ile sistemde bulunan çok sayıda rapordan değişik analizler yapmanız mümkündür.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Hangi saatlerde hangi üründen yada ürün grubundan ne kadar satış yapıldığı, günlük yada aylık müşteri sayısı, sepet ortalaması.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Fiyat değişimlerine göre satışlar ve ne kadar kar edildiği,Ürünlerin satış miktarları,tutarları ve ciro payları.


En ok sat lan r nlerin ciro pay ve karl l gibi bir ok say da rapor alabilirsiniz

En çok satılan ürünlerinciro payı ve karlılığıgibi bir çok sayıda rapor alabilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Firma ve Ürün grubu bazlıen çok satılan veya en az satılanürünleri miktarsal ve tutarsal bazda sıralayarak alabilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Stok raporlarından verdiğiniz son tarih itibarı ile şube bazında elinizde hangi üründen miktar ve tutarsal bazda ne kadar olduğunu görebilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Diğer stok raporlarından fifo, lifo, ortalama maliyet, son alış, son satış fiyatına göre son stok miktar ve tutarlarını, stok devir hızlarını,


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Şubeler arası sevk ve iade miktarlarını, asgari azami stoğunuzun altında ve üstünde olan ürünleri, hangi firmadan ne kadar aldığınızı görebilirsiniz.


Rakip firma fiyatlar n programa girerek e itli kar la t rmalar yapabilirsiniz

Rakip firma fiyatlarını programa girerek çeşitli karşılaştırmalar yapabilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Fiyat girişi yaparken program karşınıza bu fiyatları getirerek, fiyat değişimi sırasında rakiplerinizin fiyatlarını dikkat’e almanızı sağlar.


Programda kart uygulamas ve buna ba l promosyon uygulamalar bulunmaktad r

Programda kart uygulaması ve buna bağlı promosyon uygulamaları bulunmaktadır.


M terilerinize kendi kartlar n z da tarak e itli avantajl sat lar sunabilirsiniz

Müşterilerinize kendi kartlarınız dağıtarak çeşitli avantajlı satışlar sunabilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Kart’a farklı fiyat uygulayabilir yada iskonto yapabilirsiniz. Kartlı müşterilerinizin bilgilerini programa işleyebilir ve bu bilgilerden çeşitli analizler yapabilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Hangi kartlı müşteri ne almış, ne kadar indirim yapılmış bunları analiz edebilirsiniz. Kartlara puan verebilir, bu puanlar karşılığında müşterilere hediyeler dağıtabilirsiniz.


Olympos zincir market uygulamalari hakkinda genel bilgiler

Programda bulunan rapor çıktılarınıExcel’e alabilmeniz mümkündür.Programda ön ofis ile muhasebe hareketlerinin mutabakatlarını yapan çeşitli raporlarda mevcuttur.

Kasa-Muhasebe karşılaştırması,

Cari-Muhasebe karşılaştırması gibi.


Ma azacilik konusunda sorunsuz ve m ter odakli z mler

MAĞAZACILIK KONUSUNDA SORUNSUZ VE MÜŞTERİ ODAKLI ÇÖZÜMLER


Olympos

OLYMPOS


ad
 • Login