Olympos z nc r market uygulamalari hakkinda genel b lg ler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 60

OLYMPOS ZİNCİR MARKET UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER PowerPoint PPT Presentation


 • 404 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OLYMPOS ZİNCİR MARKET UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Olympos Yazılımı Oracle veritabanı üzerinde Oracle Developer 2000 uygulama geliştirme araçlarıyla geliştirilmiştir.

Download Presentation

OLYMPOS ZİNCİR MARKET UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OLYMPOS ZİNCİR MARKET UYGULAMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER


Olympos Yazılımı Oracle veritabanı üzerinde Oracle Developer 2000 uygulama geliştirme araçlarıyla geliştirilmiştir.


Olympos, Oracle veritabanının performans, veri güvenliği ve diğer özelliklerini kullanıcılarına sunmakta , Client-Server mimari sayesinde ana makinanın gücünü tüm terminallerin kullanmasını sağlamakta venetwork trafiğini minimuma indirmektedir.


Olympos merkezi veya dağıtık yapıda çalışabilmektedir. Bunun yanı sıra bazı mağazalar merkezi bazıları ise dağıtık çalışabilir.


Yine dağıtık yapıda çalışan bir mağazayı ilerleyen zaman içerisinde merkezi yapıya dönüştürmek de mümkündür.


Dağıtık yapı üzerinde Merkez-Mağaza veya Mağaza-Merkez arasındaki veri iletişimini;


Text File Replikasyon, Olympos Replikasyon (Veritabanı Linkleri ile) veya Oracle Raplikasyon yöntemlerini kullanarak yapabilmektedir.


Merkezi yapıda iseuzak nokta veri iletişim gereksinimi olmadığı için, mağazalarla ilgili veriler mağaza adına merkezde girilebilir,


Veya mağazalara sadece veritabanı olmaksızın programların çalışma ortamları kurulup WAN üzerinden merkeze eş zamanlı bağlanılarak verilerin mağazada girilmesi veya mağaza operayonlarının yapılabilmesi sağlanabilir.


Tüm veriler sonuç olarak merkezde toplanır.


OLYMPOSdiğer özel cihaz yazılımlarıyla haberleşebilmektedir.Yeni programlarla ilgili arabirimlerin geliştirilmesine açıktır.


OLYMPOS Perakende Mağazacılık konusunda KOMPLE bir çözüm sunmakta ve sürekli değişen isteklere cevap verebilmektedir..


Bu amaç doğrultusunda OLYMPOSZincir Market Programı son derece PARAMETRİK yapıdadır.


Her türlü mali hafıza onaylı kasa ile UYUMLU çalışabilmektedir.


Olympos’un size sunacağı uygulama avantajlarını ve diğer programlardan üstün taraflarını aşağıdaki özet maddelerde inceleyebilirsiniz


OLYMPOS zincir marketlere tek ve bütünleşik bir çözüm sunmaktadır.Şirket merkezinden şubelerinizi (mağazalarınızı ve depolarınızı) yönlendirebilir ve kontrol edebilirsiniz.


Örneğin;Mağazalarınızda veya depolarınızda bir üründen gereğinden fazla miktarda stok olduğunu düşünecek olursak program size gereğinden fazla stoklu çalıştığınızın uyarısını raporlar ile yapmakta, kaç günlük stok tutmanız gerektiğini size vermektedir.


Bu durumda, isterseniz merkezden ve şubelerinizden mal alımını durdurabilirsiniz.


Eğer,- bir ürünün satılmamasını,- firmaya iade edilmesini,- depodan mağazaya sevk edilmemesiniistiyorsanızmerkezden bunu kolaylıkla yapabilirsiniz.


Merkezden mağazaların fiyatlarınıgünlük yadaileri tarihlideğiştirebilirsiniz.


Her mağazayaözel fiyatgirebilirsiniz.


Bununla birlikte;-Peşin satışa ayrı fiyat, - Nakit /Kartlı satışa ayrı fiyat, - Taksitli satışa ayrı fiyat, uygulayabilirsiniz.Satış fiyatlarını, toplu yada her ürüne kar marjı girerek sistemin otomatik oluşturmasını sağlayabilirsiniz.


Alış koşullarını ve Alış fiyatlarınızıFirma bazlıgirebilirsiniz.

Aynı ürünü birden fazla firmadan alıyorsanız her firma için ayrı fiyatlar girmeniz mümkündür.


 • Ürün satınaldığınız firmalar ile yapmış olduğunuzsözleşme koşullarını firma kartlarına girebilir, bu koşullar değiştiğinde yeni koşulları yeni tarih ile girebilirsiniz.


Bir firma kartına girdiğinizde

1 (bir) yıl önce hangi iskontolar

ve vadeler ile çalıştığınızı görebilirsiniz.

 • Sözleşme koşullarını isterseniz

  ürün bazlıdagirebilirsiniz.


 • Programürün bazında veya caribazlı girilmiş olan alış koşullarını sipariş ve faturaekranlarınaotomatikgetirir.

 • Faturada girilmiş olan fatura fiyatı ve iskontolar ilealış koşullarında belirlenmiş olanfiyat ve iskontoları kontrol ederek,mal aldığınız firmalaraotomatik fiyat farkı ve iskonto farkı faturalarıkesebilir,kesilen bu fark faturalarını ürünlerin alım maliyetlerine otomatik yansıtabilir.


Bu fonksiyon sayesinde mal aldığınız firmaları sistem otomatik olarak denetlemiş olur.


 • En çok alım yaptığınız,

 • En çok ödeme yaptığınız,

 • En çok sizden alacağı olan

  Firmaları raporlayabilirsiniz.


Firmalara yaptığınıziadelerin, fiyat farklarının, iskonto farklarının, hizmet bedellerinin,toplam alımlarınız içerisindeki oranlarını firma bazlı raporlayabilirsiniz.


OLYMPOS Programı,ürün vadelerine göre faturalarınızı vadelendirir ve yaşlandırma mantığı ile firmalara olan toplam borcunuzu ve ortalama vade tarihini hesaplar.


Programdaki tüm modüller muhasebeye anında entegre edilmektedir.


Bir fatura girildiğinde otomatik muhasebeye gider yada satış mağazalardan aktarıldığında muhasebe fişi otomatik olarak oluşur.


Bundan dolayı muhasebe fişinden faturaya yada faturadan muhasebe fişine ulaşabilirsiniz.Programda çok yönlü iç içe geçmiş bir yapı mevcuttur.


Merkezinizde yada şubelerinizde yapılmış olan tüm giderleri şube bazlı girebilir ve bunları şube karşılaştırmalı görebilirsiniz.


Aylık periyodlarda şubelerinizingelir/gider tablolarını oluşturabilirsiniz.


Söz konusu gelir gider tablolarında herhangi bir mağazanızın ;


- firmalardan ne kadar alım yaptığı,- depolardan ne kadar alım yaptığı,- son stok miktarı, - yapmış olduğu giderler,- ne kadar peşin satış yaptığını,- ne kadar banka kartlı satış yaptığını,- toplam satışını, - kar marjı ve net karını görebilir;


Böylece şube karlılığınızı ölçebilirsiniz.


OLYMPOS programında mağaza kasalarınızdan yapılan satışlar fiş bazlıtutulmaktadır.


Kasalardan kesilmiş olan fişlerin bir kopyası da OLYMPOS programının içinde tutulmaktadır. Buda zincir marketler için bir çok avantajlar sağlamaktadır.


Örneğin;Aynı fiş içerisinde satılmış ürünler ile birlikte iptal edilmiş ürünleri de görebilmeniz mümkündür.


Bununla birlikte,aynı fiş içerisindekasiyerin müşteriden aldığı parasal değerleri ve müşteriye yaptığı para üstü ödemelerini görebilirsiniz.


Bu işlemleri merkezden veya mağazadan yapabilirsiniz.


Sisteme işlenen söz konusu bu detaylı satış bilgileri ile sistemde bulunan çok sayıda rapordan değişik analizler yapmanız mümkündür.


Hangi saatlerde hangi üründen yada ürün grubundan ne kadar satış yapıldığı, günlük yada aylık müşteri sayısı, sepet ortalaması.


Fiyat değişimlerine göre satışlar ve ne kadar kar edildiği,Ürünlerin satış miktarları,tutarları ve ciro payları.


En çok satılan ürünlerinciro payı ve karlılığıgibi bir çok sayıda rapor alabilirsiniz.


Firma ve Ürün grubu bazlıen çok satılan veya en az satılanürünleri miktarsal ve tutarsal bazda sıralayarak alabilirsiniz.


Stok raporlarından verdiğiniz son tarih itibarı ile şube bazında elinizde hangi üründen miktar ve tutarsal bazda ne kadar olduğunu görebilirsiniz.


Diğer stok raporlarından fifo, lifo, ortalama maliyet, son alış, son satış fiyatına göre son stok miktar ve tutarlarını, stok devir hızlarını,


Şubeler arası sevk ve iade miktarlarını, asgari azami stoğunuzun altında ve üstünde olan ürünleri, hangi firmadan ne kadar aldığınızı görebilirsiniz.


Rakip firma fiyatlarını programa girerek çeşitli karşılaştırmalar yapabilirsiniz.


Fiyat girişi yaparken program karşınıza bu fiyatları getirerek, fiyat değişimi sırasında rakiplerinizin fiyatlarını dikkat’e almanızı sağlar.


Programda kart uygulaması ve buna bağlı promosyon uygulamaları bulunmaktadır.


Müşterilerinize kendi kartlarınız dağıtarak çeşitli avantajlı satışlar sunabilirsiniz.


Kart’a farklı fiyat uygulayabilir yada iskonto yapabilirsiniz. Kartlı müşterilerinizin bilgilerini programa işleyebilir ve bu bilgilerden çeşitli analizler yapabilirsiniz.


Hangi kartlı müşteri ne almış, ne kadar indirim yapılmış bunları analiz edebilirsiniz. Kartlara puan verebilir, bu puanlar karşılığında müşterilere hediyeler dağıtabilirsiniz.


Programda bulunan rapor çıktılarınıExcel’e alabilmeniz mümkündür.Programda ön ofis ile muhasebe hareketlerinin mutabakatlarını yapan çeşitli raporlarda mevcuttur.

Kasa-Muhasebe karşılaştırması,

Cari-Muhasebe karşılaştırması gibi.


MAĞAZACILIK KONUSUNDA SORUNSUZ VE MÜŞTERİ ODAKLI ÇÖZÜMLER


OLYMPOS


 • Login