Dr t th p ter b ky gyul n
Download
1 / 28

Szakmai kompetenciamérés a Humán TISZK-ben - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. Szakmai kompetenciamérés a Humán TISZK-ben. Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ. Problémafelvetés – szakmacsoportok munkatevékenység-preferenciái. Egészségügyi szakmacsoport – 9. évf. – 129 fő. 60%. 50%. 30%. Á09: számítógép általi munka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Szakmai kompetenciamérés a Humán TISZK-ben

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DR. TÓTHPÉTER

BÉKY GYULÁNÉ

Szakmai kompetenciamérésa Humán TISZK-ben

Óbudai Egyetem

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ


Problémafelvetés – szakmacsoportok munkatevékenység-preferenciái

Egészségügyi szakmacsoport – 9. évf. – 129 fő

60%

50%

30%

Á09: számítógép általi munka

Á16: egyéni vállalkozóként való elhelyezkedés

Á24: művészi tevékenység (zene, tánc, ének, stb.) űzése

Kisgyerekekkel, betegekkel vagy rászorultakkal való foglalkozás


Problémafelvetés – szakmacsoportok munkatevékenység-preferenciái

Egészségügyi szakmacsoport – 10. évf. – 47 fő

45%

40%

25%

Á08: vevőkkel való kapcsolat

Á09: számítógép általi munka

Á16: egyéni vállalkozóként való elhelyezkedés

Á24: művészi tevékenység (zene, tánc, ének, stb.) űzése

Á32: növényekkel, állatokkal foglalkozhatok

Á34: emberek munkáját irányíthatom


Problémafelvetés – szakmacsoportok munkatevékenység-preferenciái

Egészségügyi szakmacsoport – 11. évf. – 56 fő

45%

35%

Á08: vevőkkel való kapcsolat

Á09: számítógép általi munka

Á16: egyéni vállalkozóként való elhelyezkedés

Á24: művészi tevékenység (zene, tánc, ének, stb.) űzése

Á32: növényekkel, állatokkal foglalkozhatok

Á34: emberek munkáját irányíthatom


Tanulói létszám alakulása a középfokú oktatásban


Budapesti középiskolások beiskolázási adatai (2009)


A vizsgálatban közreműködő iskolák I.

Egészségügy szakmacsoport

Bókay János Szki. – 3 évf.

Fodor József Szki. – 3 évf.

Kanizsay Dorottya Szki. – 1 évf.

Nemes Nagy Ágnes Szki. – 2 évf.

Semmelweis Ignác Szki. – 3 évf.

Szociális szolgáltatások szakmacsoport

Raoul Wallenberg Szki. – 1 évf.

Oktatás szakmacsoport

Raoul Wallenberg Szki. – 1 évf.


A vizsgálatban közreműködő iskolák II.


Humán terület – alapvető kompetenciák

Személyes kompetenciák

 • Módszerkompetenciák

 • Elkötelezettség, elhivatottság

 • Önfegyelem

 • Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

 • Stressz tűrő képesség

 • Felelősségtudat

 • Problémamegoldó képesség

 • Helyzetfelismerés

 • Logikus gondolkodás

 • Társas kompetenciák

 • Társas kompetenciák

 • Empátia

 • Tolerancia

 • Kapcsolatteremtő készség

 • Segítőkészség

 • Együttműködési készség

 • Kommunikációs készségek

 • Eszközhasználati készségek

 • Térérzékelés


Mérőeszközök

1.

2.

3.

4.

tmpkteki.uni-obuda.hu/meres


Tanári értékelő felület

tmpkteki.uni-obuda.hu/ertekeles


Mérőeszközök - eredmények


1. Tanulási folyamat - problémamegoldásTanulási stílus kérdőív (Kolb-Tóth)

Konkrét

élmények, tapasztalatok szerzése

Tapasztalás

Alkalmazkodó

tanulási stílus

Divergens

tanulási stílus

Alkalmazás

Megfigyelés és a

tapasztalatok

visszatükröződése

A fogalmak aktív

alkalmazása új szituációban

Konvergens

tanulási stílus

Asszimiláló

tanulási stílus

Elmélkedő megfigyelés, megértés

Elvont

fogalmak alkotása

(általánosítás)

Gondolkodás


1. Tanulási stílus

Tapasztalatszerzés

Megfigyelés. megértés

Alkalmazás

Fogalomalkotás, gondolkodás


1. Tanulási stílus

Egészségügy

Szociális szolgáltatások

Oktatás

Oktatás


Divergens tanulási stílusú tanuló

Az igen erős képzelőerő, újítószándék és ötletgazdagság a jellemező rád. A rugalmas gondolkodás révén képes vagy új elméletek kidolgozására, továbbá a problémaszituáció különböző nézőpontokból való vizsgálatára, ami nagyban elősegíti azok eredményes megoldását. Igazi „kultúrlény” vagy, aki érdeklődik az emberi kapcsolatok és a művészetek iránt, szereti a társakkal való együttmunkálkodást, együttműködést. Leginkább a tanári előadást, és a magyarázatot preferálod, továbbá könnyen tanulsz az osztálytársaiddal való együttműködésből is. Az ismeretszerzés során elsősorban a dolgok megtapasztalására és az érzékelésre alapozol. Az induktív gondolkodás jellemző leginkább rád, amikor is több feladat megoldása által, illetve a kísérletek, kísérletezgetések révén szerzett tapasztalatokból jutsz el az általános összefüggések, törvényszerűségek felismeréséhez. Leginkább a saját tapasztalataiban bízol, és jól össze tudod kapcsolni azokat a már korábban megszerzett tudásoddal. Kedvenc kérdésed a „Miért?”, vagyis szereted a dolgok hátterét feltárni, az összefüggéseket felismerni.


1. Tanulási stílus – valamennyi tanuló


1. Tanulási stílus – valamennyi tanuló


1. Tanulási stílus – 10. évf.


1. Tanulási stílus – 12. évf.


2. Kötődések (Tóth P.)

Emelkedik!

Változatlan!


2. Kötődések (Tóth P.)

Csökken!

Emelkedik!


3. Énerő (Lukács D. – Pressing L. nyomán Tóth P.)

 • Kifejezi, hogy

 • mennyire képes valaki szándékait és céljait a saját viselkedése során megvalósítani,

 • mennyire képes valaki uralkodni a belső feszültségei felett.

!


3. Énerő (Lukács D. – Pressing L. nyomán Tóth P.)

Enyhe emelkedés!


4. Empátia (Buda B.)


4. Empátia (Buda B.)

Mérsékelt emelkedés!


Megállapítások

 • A divergens tanulási stílus markánsan jellemző a szakterületre, ami a képzés különböző évfolyamain azonos arányú.

 • A pedagógushoz és az iskolához való kötődés folyamatosan erősödik, míg a tanulásé csökken.

 • Az énerő tekintetében enyhe, míg az empátia vonatkozásában mérsékelt emelkedés figyelhető meg.


toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu

beky.judit@fppti.hu

Óbudai Egyetem

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ


ad
 • Login