Kultúrák találkozása Békés megyében:
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 59

Kultúrák találkozása Békés megyében: PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kultúrák találkozása Békés megyében: a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai. [név]. Az újjászervezett, felújított Békés Megyei Tudásház és Könyvtár intézményegységei. Megyei Könyvtár Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Pedagógiai Szakszolgálat.

Download Presentation

Kultúrák találkozása Békés megyében:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kultúrák találkozása Békés megyében:

a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai

 • [név]


Az újjászervezett, felújított Békés Megyei Tudásház és Könyvtár intézményegységei

 • Megyei Könyvtár

 • Pedagógiai Szakmai Szolgáltató

 • Pedagógiai Szakszolgálat


BMTK - területi ellátás

 • Mozgókönyvtári szolgáltatások

 • Nemzetiségi ellátás

 • Könyvfutár szolgálat, könyvtárközi kölcsönzés

 • Módszertani szolgáltatások


A BMTK nemzetiségi környezeteBékés megye térképe


Nemzetiségi önkormányzatok Érdekképviselet, identitás megőrzésének segítése


Etnikai nemzeti kisebbségek megoszlása városok és községek szerint

 • Lengyelek: Békéscsaba

 • Németek: Almáskamarás, Elek, Gyula, Kétegyháza, Mezőberény (5)

 • Romák 26 településen élnek nagyobb számban szétszórtan

 • Románok: Battonya, Békéscsaba, Elek, Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza, Méhkerék (7)

 • Szerbek: Battonya

 • Szlovákok: Békéscsaba, Csabacsüd, Csorvás, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Nagybánhegyes, Örménykút, Tótkomlós, Szarvas (10)


A Nemzetiségi kultúra jellemzői

 • Közös nyelv, nyelvi formában megjelenő irodalom, könyv

 • Közösségi szokások, hagyományok, jelképek, normák

 • Vallásos és egyéb ünnepek

 • Önkifejező eszközök: zene és tánc.


Juraj Dolnozemskỳtótkomlósiköltő):

Kötődés

Kötődésem kettős

Korhoz igazodik az identitás

Itt születtem, itt élek

Két nyelven tanultam

Két nyelven beszélek

Ide is oda is kötődöm, tartozom

Ugyanúgy álmodom….


Szlovákok

 • A legnagyobb arányúa szlovákok, illetve a szlováksághoz kötődők száma

 • Letelepedés a török hódoltság után

 • A lakosságcsere következménye: csökkenés

 • Ma még mindig jelentős számú kisebbség.

  A BMTK szolgáltatásai ezen a nyelvterületen a legszélesebb körűek.


Németek

A nyelvhasználat legélénkebb Mezőberényben és Gyulán

A nyelv ápolását segítik:

- az anyaországgal, a kitelepítettekkel felvett kapcsolatok

- a cserelátogatások

- testvérvárosokkal kiépített kapcsolatok pl. Gyula- Ditzingen

- az elekiek találkozója

- Németek Anyanyelvi Kulturális Napja

- a Kisebbségek Napja

- Sváb bálak, Világtalálkozók


Romák

 • Elhelyezkedésük szétszórt

 • A nyelvi asszimiláció felgyorsulása:

  a beások és az oláh cigányok körében

 • A magyar anyanyelvű cigányok aránya: 89 %

 • A folyamat lassítható: széleskörű

  összefogással, a könyvtárak részéről az olvasás népszerűsítésével.


Románok

A határ közelsége segíti :

 • Az identitás megőrzését

 • Az azonosságtudat, román nyelv és kultúra „ébren”

  tartását

 • A kapcsolattartást az anyanemzettel

 • A közvetlen kapcsolatépítést, nyelvhasználatot,

  testvértelepülések, iskolák révén.

  Segítséget jelentenek még:

 • A PHARE pályázatok - művészeti kulturális

  együttműködések, cserelátogatások, kiállítások

 • A gyulai Román Kulturális Központ – képzési, szellemi, kulturális centrum.


Szerbek

 • A szerbek székhelye: Battonya – kb. 500-600 fő.

 • A település arculatának meghatározása volt jellemző a XVIII. sz. végéig.

 • A nyelv, hagyományok megőrzésének segítése: az óvoda, iskola, az egyház és a könyvtár.


Lengyelek

Békéscsaba kicsi, de aktív közössége.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásának célja:

 • nyelvi és kulturális hagyományainak megőrzése  

 • testvérvárosi kapcsolatok fenntartása Tarnowskie Góry-val,

 • saját kis könyvtár működtetése


Nemzetiségi Intézmények

 • Iskolák:

  -két tanítási nyelvű (8 db)

  - nemzetiségi nyelvet oktató: német, román, szerb és szlovák

 • Kulturális intézmények

 • Főkonzulátus: szlovák - Békéscsaba

 • Kutatóintézet: szlovák - Békéscsaba

 • Dokumentációs központ: román - Gyula


Nemzetiségi nyelvű sajtó és nemzetiségi nyelvű televíziós műsorkészítés

Az önkormányzatok fontos feladata:

 • a nemzetiségi nyelvű nyomtatott sajtó megjelentetése

  • szlovák - Čabän

  • román - Cronica

 • a TV- ben sugárzott nemzetiségi műsorok (hírek) széles nyilvánossághoz való eljuttatása.


Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete Kutatás, kiadványozás, konferenciák

kiadványok


A kulturális intézményrendszer

 • Múzeumok néprajzi gyűjteményei

 • Kultúrházak

 • Tájházak: német, román, szlovák

  Feladatuk:

 • A néprajzi, tárgyi anyagok megőrzése

 • A kulturális élet szervezése

 • Nagy részük idegenforgalmi látványosság


Szlovák Tájház


Szlovák Kultúra Háza Programjai: kiállítások, találkozók, könyvbemutatók, szlovák klub, működtetése.


Civil szerveződések

 • Egyesületek

 • Kórusok, énekkarok, zenekarok

 • Néptánc-együttesek

 • Klubok

  Szerepvállalás:

  a gyökerek, a hagyományok megismertetésében (a kötődés feltétele).


Boleráz citerazenekar


Multikulturális rendezvényekSokszínű kultúrákbemutatásának színterei

 • Fesztiválok

 • Konferenciák

 • Kiállítások

 • Kórustalálkozók

 • Színházi programok

 • Irodalmi rendezvények

 • Nemzetiségi napok

 • Városházi Esték

 • Zenit (zenei találkozó)

 • Világtalálkozók


A Csabai KolbászfesztiválA gasztronómiához kapcsolódó rendezvények: kiállítások, zenekarok, és kórusok fellépése


Határon túli Kapcsolatok

 • Testvérvárosi kapcsolatok:

 • Trencsén, Tarnowskie Góry, Zrenjanin, Arad

 • Szomszédolás

 • Kiállítások

 • Folyóiratok, kiadói bemutatkozások: Bárka című folyóirat

 • Író - olvasó találkozók könyvtárakban.


A Bárka című folyóirat kultúraközvetítő szerepe

Kisebbségekkel kapcsolatos írások, szépirodalmi alkotások.

A legfrissebb szám tartalmából:

 • Román irodalomról magyar szemmel

 • A kisebbségi irodalom újraértelmezési lehetőségei.


Szomszédolás a Jókai Színházban

 • Nagy sikerű kezdeményezés a 2009/2010. évad

 • A szomszéd országok színházainak bemutatkozása egy-egy darabbal

 • Országok: Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Románia, Ausztria


Részlet a Javor vitéz c. előadásból


Román darab: Az elveszett levél


NEMZETISÉGI ELLÁTÓ RENDSZER I.

 • 2000-ig a BMK- ban szlovák báziskönyvtári

  feladatkör.

 • 2000-től nemzetiségi ellátórendszer: német,

  roma, román, szerb, szlovák nyelvterületen.

 • A gyarapításban együttműködő partner az

  OIK.


NEMZETISÉGI ELLÁTÓ RENDSZER II.

Együttműködési megállapodás 23 nemzetiségi könyvtárral:

 • Cigány: Doboz, Geszt, Kevermes, Körösnagyharsány, Mezőgyán, Okány, Végegyháza,Vésztő

 • Német: Almáskamarás, Elek, Gyula,

  Mezőberény, Kétegyháza

 • Román: Battonya, Elek, Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza, Méhkerék

 • Szerb: Battonya

 • Szlovák: Csabacsüd,Csorvás, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Nagybánhegyes, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás,

  Tótkomlós


A nemzetiségi könyvtáraknak nyújtott szolgáltatások

 • Az igények - 23 tagkönyvtár - felmérése, összesítése

 • A dokumentumok beszerzése az OIK közreműködésével

 • Leltárba vétel, feldolgozás

 • Letétbe adás- Corvina - visszakereshetőség -egy - egy településen található dokumentumok

 • A tagkönyvtárak adatainak bevitele


A nemzetiségi könyvtáraknak nyújtott szolgáltatások

 • A dokumentumok helyszínre szállítása

 • Weblap frissítés - nemzetiségi oldalak

 • Könyvtárközi kölcsönzés

 • Rendezvények szervezése

 • Irodalomkutatás és témafigyelés


A beszerzett dokumentumok:Szépirodalom, nyelvtanulást segítő kiadványok, ismeretterjesztő könyvek


Az ellátás célja

 • Az asszimilációs folyamatok lassításának segítése.

 • Az iskolák, óvodák, a könyvtárak működésének, és a felmerülő igények nyomon követése.

 • A felhasználók motiválása a nemzetiségi irodalmi műveltség gyarapítására.

 • Esélyteremtés, segítségnyújtás a nyelv, a hagyományok, értékek megőrzéséhez, a hátrányok megszűntetéséhez.

 • Együttműködések szervezése.: Arad, Martin, Nagyvárad, Pozsony, Zrenjanin stb.


Finanszírozás

 • Központi forrás

 • Pályázati lehetőségek:

  - Önkormányzatok

  - MNEKK

  - NKA

  Több, kiszámíthatóbb forrásra lenne szükség.

  Magyarországon is beszerezhető kiadványokra.


A kisebbségek lakóhelyükön anyanyelvükön jussanak hozzá dokumentumokhoz és információkhoz.

Küldetésünk


Milyen szolgáltatásokat kap a lakosság?

 • Tájékoztatás

  • szakkönyvek

  • folyóiratok

  • internetes adatbázisok

  • honlapok

 • Hozzáférés biztosítása

  • a nyelvtanulás alapvető eszközeihez

  • kikapcsolódásához szükséges olvasmányokhoz

  • kisebbségekkel kapcsolatos adatokhoz, jogszabályokhoz


Gyulai Mogyoróssy János Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai

Német olvasóterem működtetése:

 • A Goethe Intézet támogatásával hozták létre 1994-ben.

 • 5000 db dokumentum és 20 féle folyóirat

  2000-ig román báziskönyvtár

 • Jelentős román nyelvűállomány (3000 db)


Német olvasóterem az MJVK-ban


Nemzetiségi rendezvények, programok

 • Író-olvasó találkozók szervezése, a magyarországi nemzetiségi írók bemutatása ( Závada Pál, Blaskó Mihály, Juraj Dolnozemsky, Krupa András, Gyivicsán Mihály, Gregor Papucsek stb.)

 • Kiadói bemutatkozások szervezése

 • Gyermek-foglalkozások, könyvbemutatók, könyvismertetések tartása.


Író-olvasó találkozó Juráj Dolnozemskỳíróval


Szlovák gyermekfoglalkozás a tavaszról


Szlovák irodalmi rejtvényfüzet

 • A "Bystrozraká Barborka" című szlovák nyelvű irodalmi gyermek rejtvénypályázati programfüzet megjelentetése.

 • A kiadvány eljuttatása 26 szlovák nyelvet oktató iskolába, a legjobbak jutalmazása szlovák könyvvel.


Kétnyelvű szórólapok a nemzetiségi szolgáltatások népszerűsítésére


Határon túli együttműködési formák

 • Konferenciák

 • Könyvcsere

 • Író-olvasó találkozók

 • Kutatómunka segítése

 • Tapasztalatcsere látogatások

 • Workshop a Könyvtári Intézet közreműködésével


Együttműködés a martini Nemzeti Könyvtárral

 • Kiadványok, bibliográfiák, folyóiratok ajándékozása.

 • Lehetőség biztosítása kutatómunkára a BMTK-ban:

  • Tessedik bibliográfiához anyaggyűjtés

  • Tranuscius különböző kiadásairól készülő irodalomjegyzék összeállítása

  • Az 1921-től megjelenő Čabjansky kalendár különböző évfolyamainak kutatása.


Látogatás a martini Nemzeti Könyvtárban

 • Martin


Digitalizálás felsőfokon Martinban


Célok és feladatok nyertes projektek megvalósításával

TIOP-1.2.3 - konzorciumi partnerekkel

 • informatikai beszerzések

 • új portál létrehozása, része a nemzetiségi honlap.

  TÁMOP-3.2.4 - konzorciumi partnerekkel

 • tartalomszolgáltatás,

 • honlap egy része nemzetiségi nyelven,

 • olvasás-népszerűsítő programok szervezése.

  ECP-2007 EDLocal kulturális intézményekkel:

 • a helyi értékek digitalizálása,

 • az elektronikus könyvtár anyagának bővítése.


Összegzés helyett

Otthon lenni két vagy több kultúrában értéket jelent.

„Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő”

Szent István király intelmei Imre herceghez

a vendégbefogadásáról és gyámolításáról


„A tradíciókhoz kapaszkodni alapvető emberi szükséglet.”

(Czeszlav Milosz)

 • Törekedni kell arra, hogy a kisebbségi kultúra ne vesszen el, hiszen színesebbé, gazdagabbá teszi egy-egy település, megye életét.

 • A könyvtár mint mindenfajta információ közvetítője, közösségi hely, alkalmas ennek a kultúrának a közvetítésére.


K ö s z ö n ö m a f i g y e l m e t

Lonovics Lászlóné


 • Login