Kultúrák találkozása Békés megyében:
Download
1 / 59

Kultúrák találkozása Békés megyében: - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Kultúrák találkozása Békés megyében: a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai. [név]. Az újjászervezett, felújított Békés Megyei Tudásház és Könyvtár intézményegységei. Megyei Könyvtár Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Pedagógiai Szakszolgálat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kultúrák találkozása Békés megyében: ' - azize


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kultúrák találkozása Békés megyében:

a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai

 • [név]


Az jj szervezett fel j tott b k s megyei tud sh z s k nyvt r int zm nyegys gei
Az újjászervezett, felújított Békés Megyei Tudásház és Könyvtár intézményegységei

 • Megyei Könyvtár

 • Pedagógiai Szakmai Szolgáltató

 • Pedagógiai Szakszolgálat


Bmtk ter leti ell t s
BMTK - területi ellátás

 • Mozgókönyvtári szolgáltatások

 • Nemzetiségi ellátás

 • Könyvfutár szolgálat, könyvtárközi kölcsönzés

 • Módszertani szolgáltatások


A bmtk nemzetis gi k rnyezete b k s megye t rk pe
A BMTK nemzetiségi környezeteBékés megye térképe


Nemzetis gi nkorm nyzatok rdekk pviselet identit s meg rz s nek seg t se
Nemzetiségi önkormányzatok Érdekképviselet, identitás megőrzésének segítése


Etnikai nemzeti kisebbs gek megoszl sa v rosok s k zs gek szerint
Etnikai nemzeti kisebbségek megoszlása városok és községek szerint

 • Lengyelek: Békéscsaba

 • Németek: Almáskamarás, Elek, Gyula, Kétegyháza, Mezőberény (5)

 • Romák 26 településen élnek nagyobb számban szétszórtan

 • Románok: Battonya, Békéscsaba, Elek, Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza, Méhkerék (7)

 • Szerbek: Battonya

 • Szlovákok: Békéscsaba, Csabacsüd, Csorvás, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Nagybánhegyes, Örménykút, Tótkomlós, Szarvas (10)


A nemzetis gi kult ra jellemz i
A Nemzetiségi kultúra jellemzői községek szerint

 • Közös nyelv, nyelvi formában megjelenő irodalom, könyv

 • Közösségi szokások, hagyományok, jelképek, normák

 • Vallásos és egyéb ünnepek

 • Önkifejező eszközök: zene és tánc.


Juraj dolnozemsk t tkoml si k lt
Juraj Dolnozemskỳ községek szerinttótkomlósiköltő):

Kötődés

Kötődésem kettős

Korhoz igazodik az identitás

Itt születtem, itt élek

Két nyelven tanultam

Két nyelven beszélek

Ide is oda is kötődöm, tartozom

Ugyanúgy álmodom….


Szlov kok
Szlovákok községek szerint

 • A legnagyobb arányúa szlovákok, illetve a szlováksághoz kötődők száma

 • Letelepedés a török hódoltság után

 • A lakosságcsere következménye: csökkenés

 • Ma még mindig jelentős számú kisebbség.

  A BMTK szolgáltatásai ezen a nyelvterületen a legszélesebb körűek.


N metek
Németek községek szerint

A nyelvhasználat legélénkebb Mezőberényben és Gyulán

A nyelv ápolását segítik:

- az anyaországgal, a kitelepítettekkel felvett kapcsolatok

- a cserelátogatások

- testvérvárosokkal kiépített kapcsolatok pl. Gyula- Ditzingen

- az elekiek találkozója

- Németek Anyanyelvi Kulturális Napja

- a Kisebbségek Napja

- Sváb bálak, Világtalálkozók


Rom k
Romák községek szerint

 • Elhelyezkedésük szétszórt

 • A nyelvi asszimiláció felgyorsulása:

  a beások és az oláh cigányok körében

 • A magyar anyanyelvű cigányok aránya: 89 %

 • A folyamat lassítható: széleskörű

  összefogással, a könyvtárak részéről az olvasás népszerűsítésével.


Rom nok
Románok községek szerint

A határ közelsége segíti :

 • Az identitás megőrzését

 • Az azonosságtudat, román nyelv és kultúra „ébren”

  tartását

 • A kapcsolattartást az anyanemzettel

 • A közvetlen kapcsolatépítést, nyelvhasználatot,

  testvértelepülések, iskolák révén.

  Segítséget jelentenek még:

 • A PHARE pályázatok - művészeti kulturális

  együttműködések, cserelátogatások, kiállítások

 • A gyulai Román Kulturális Központ – képzési, szellemi, kulturális centrum.


Szerbek
Szerbek községek szerint

 • A szerbek székhelye: Battonya – kb. 500-600 fő.

 • A település arculatának meghatározása volt jellemző a XVIII. sz. végéig.

 • A nyelv, hagyományok megőrzésének segítése: az óvoda, iskola, az egyház és a könyvtár.


Lengyelek
Lengyelek községek szerint

Békéscsaba kicsi, de aktív közössége.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásának célja:

 • nyelvi és kulturális hagyományainak megőrzése  

 • testvérvárosi kapcsolatok fenntartása Tarnowskie Góry-val,

 • saját kis könyvtár működtetése


Nemzetis gi int zm nyek
Nemzetiségi Intézmények községek szerint

 • Iskolák:

  - két tanítási nyelvű (8 db)

  - nemzetiségi nyelvet oktató: német, román, szerb és szlovák

 • Kulturális intézmények

 • Főkonzulátus: szlovák - Békéscsaba

 • Kutatóintézet: szlovák - Békéscsaba

 • Dokumentációs központ: román - Gyula


Nemzetis gi nyelv sajt s nemzetis gi nyelv telev zi s m sork sz t s
Nemzetiségi nyelvű sajtó és nemzetiségi nyelvű televíziós műsorkészítés

Az önkormányzatok fontos feladata:

 • a nemzetiségi nyelvű nyomtatott sajtó megjelentetése

  • szlovák - Čabän

  • román - Cronica

 • a TV- ben sugárzott nemzetiségi műsorok (hírek) széles nyilvánossághoz való eljuttatása.


Magyarorsz gi szlov kok kutat int zete k utat s kiadv nyoz s konferenci k
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete K televíziós műsorkészítésutatás, kiadványozás, konferenciák

kiadványok


A kultur lis int zm nyrendszer
A kulturális intézményrendszer televíziós műsorkészítés

 • Múzeumok néprajzi gyűjteményei

 • Kultúrházak

 • Tájházak: német, román, szlovák

  Feladatuk:

 • A néprajzi, tárgyi anyagok megőrzése

 • A kulturális élet szervezése

 • Nagy részük idegenforgalmi látványosság


Szlov k t jh z
Szlovák Tájház televíziós műsorkészítés


Szlov k kult ra h za p rogramjai ki ll t sok tal lkoz k k nyvbemutat k szlov k klub m k dtet se
Szlovák Kultúra Háza televíziós műsorkészítésProgramjai: kiállítások, találkozók, könyvbemutatók, szlovák klub, működtetése.


Civil szervez d sek
Civil szerveződések televíziós műsorkészítés

 • Egyesületek

 • Kórusok, énekkarok, zenekarok

 • Néptánc-együttesek

 • Klubok

  Szerepvállalás:

  a gyökerek, a hagyományok megismertetésében (a kötődés feltétele).


Boler z citerazenekar
Boleráz citerazenekar televíziós műsorkészítés


Multikultur lis rendezv nyek soksz n kult r k bemutat s nak sz nterei
Multikulturális rendezvények televíziós műsorkészítésSokszínű kultúrákbemutatásának színterei

 • Fesztiválok

 • Konferenciák

 • Kiállítások

 • Kórustalálkozók

 • Színházi programok

 • Irodalmi rendezvények

 • Nemzetiségi napok

 • Városházi Esték

 • Zenit (zenei találkozó)

 • Világtalálkozók


A Csabai Kolbászfesztivál televíziós műsorkészítésA gasztronómiához kapcsolódó rendezvények: kiállítások, zenekarok, és kórusok fellépése


Hat ron t li kapcsolatok
Határon túli Kapcsolatok televíziós műsorkészítés

 • Testvérvárosi kapcsolatok:

 • Trencsén, Tarnowskie Góry, Zrenjanin, Arad

 • Szomszédolás

 • Kiállítások

 • Folyóiratok, kiadói bemutatkozások: Bárka című folyóirat

 • Író - olvasó találkozók könyvtárakban.


A b rka c m foly irat kult rak zvet t szerepe
A Bárka című folyóirat kultúraközvetítő szerepe televíziós műsorkészítés

Kisebbségekkel kapcsolatos írások, szépirodalmi alkotások.

A legfrissebb szám tartalmából:

 • Román irodalomról magyar szemmel

 • A kisebbségi irodalom újraértelmezési lehetőségei.


Szomsz dol s a j kai sz nh zban
Szomszédolás a Jókai Színházban televíziós műsorkészítés

 • Nagy sikerű kezdeményezés a 2009/2010. évad

 • A szomszéd országok színházainak bemutatkozása egy-egy darabbal

 • Országok: Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Románia, Ausztria


R szlet a javor vit z c el ad sb l
Részlet a Javor vitéz c. előadásból televíziós műsorkészítés


Rom n darab az elveszett lev l
Román darab: Az elveszett levél televíziós műsorkészítés


Nemzetis gi ell t rendszer i
NEMZETISÉGI ELLÁTÓ RENDSZER I. televíziós műsorkészítés

 • 2000-ig a BMK- ban szlovák báziskönyvtári

  feladatkör.

 • 2000-től nemzetiségi ellátórendszer: német,

  roma, román, szerb, szlovák nyelvterületen.

 • A gyarapításban együttműködő partner az

  OIK.


Nemzetis gi ell t rendszer ii
NEMZETISÉGI ELLÁTÓ RENDSZER II. televíziós műsorkészítés

Együttműködési megállapodás 23 nemzetiségi könyvtárral:

 • Cigány: Doboz, Geszt, Kevermes, Körösnagyharsány, Mezőgyán, Okány, Végegyháza,Vésztő

 • Német: Almáskamarás, Elek, Gyula,

  Mezőberény, Kétegyháza

 • Román: Battonya, Elek, Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza, Méhkerék

 • Szerb: Battonya

 • Szlovák: Csabacsüd,Csorvás, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Nagybánhegyes, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás,

  Tótkomlós


A nemzetis gi k nyvt raknak ny jtott szolg ltat sok
A nemzetiségi könyvtáraknak nyújtott szolgáltatások televíziós műsorkészítés

 • Az igények - 23 tagkönyvtár - felmérése, összesítése

 • A dokumentumok beszerzése az OIK közreműködésével

 • Leltárba vétel, feldolgozás

 • Letétbe adás- Corvina - visszakereshetőség -egy - egy településen található dokumentumok

 • A tagkönyvtárak adatainak bevitele


A nemzetis gi k nyvt raknak ny jtott szolg ltat sok1
A nemzetiségi könyvtáraknak nyújtott szolgáltatások televíziós műsorkészítés

 • A dokumentumok helyszínre szállítása

 • Weblap frissítés - nemzetiségi oldalak

 • Könyvtárközi kölcsönzés

 • Rendezvények szervezése

 • Irodalomkutatás és témafigyelés


A beszerzett dokumentumok sz pirodalom nyelvtanul st seg t kiadv nyok ismeretterjeszt k nyvek
A beszerzett dokumentumok: televíziós műsorkészítésSzépirodalom, nyelvtanulást segítő kiadványok, ismeretterjesztő könyvek


Az ell t s c lja
Az ellátás célja televíziós műsorkészítés

 • Az asszimilációs folyamatok lassításának segítése.

 • Az iskolák, óvodák, a könyvtárak működésének, és a felmerülő igények nyomon követése.

 • A felhasználók motiválása a nemzetiségi irodalmi műveltség gyarapítására.

 • Esélyteremtés, segítségnyújtás a nyelv, a hagyományok, értékek megőrzéséhez, a hátrányok megszűntetéséhez.

 • Együttműködések szervezése.: Arad, Martin, Nagyvárad, Pozsony, Zrenjanin stb.


Finansz roz s
Finanszírozás televíziós műsorkészítés

 • Központi forrás

 • Pályázati lehetőségek:

  - Önkormányzatok

  - MNEKK

  - NKA

  Több, kiszámíthatóbb forrásra lenne szükség.

  Magyarországon is beszerezhető kiadványokra.


K ldet s nk

A kisebbségek lakóhelyükön anyanyelvükön jussanak hozzá dokumentumokhoz és információkhoz.

Küldetésünk


Milyen szolg ltat sokat kap a lakoss g
Milyen szolgáltatásokat kap a lakosság? hozzá dokumentumokhoz és információkhoz.

 • Tájékoztatás

  • szakkönyvek

  • folyóiratok

  • internetes adatbázisok

  • honlapok

 • Hozzáférés biztosítása

  • a nyelvtanulás alapvető eszközeihez

  • kikapcsolódásához szükséges olvasmányokhoz

  • kisebbségekkel kapcsolatos adatokhoz, jogszabályokhoz


Gyulai mogyor ssy j nos k nyvt r nemzetis gi szolg ltat sai
Gyulai Mogyoróssy János Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai

Német olvasóterem működtetése:

 • A Goethe Intézet támogatásával hozták létre 1994-ben.

 • 5000 db dokumentum és 20 féle folyóirat

  2000-ig román báziskönyvtár

 • Jelentős román nyelvűállomány (3000 db)Nemzetis gi rendezv nyek programok
Nemzetiségi rendezvények, programok szolgáltatásai

 • Író-olvasó találkozók szervezése, a magyarországi nemzetiségi írók bemutatása ( Závada Pál, Blaskó Mihály, Juraj Dolnozemsky, Krupa András, Gyivicsán Mihály, Gregor Papucsek stb.)

 • Kiadói bemutatkozások szervezése

 • Gyermek-foglalkozások, könyvbemutatók, könyvismertetések tartása.


R olvas tal lkoz jur j dolnozemsk r val
Író-olvasó találkozó Juráj Dolnozemsk szolgáltatásaiỳíróvalSzlov k irodalmi rejtv nyf zet
Szlovák irodalmi rejtvényfüzet szolgáltatásai

 • A "Bystrozraká Barborka" című szlovák nyelvű irodalmi gyermek rejtvénypályázati programfüzet megjelentetése.

 • A kiadvány eljuttatása 26 szlovák nyelvet oktató iskolába, a legjobbak jutalmazása szlovák könyvvel.Hat ron t li egy ttm k d si form k
Határon túli együttműködési formák népszerűsítésére

 • Konferenciák

 • Könyvcsere

 • Író-olvasó találkozók

 • Kutatómunka segítése

 • Tapasztalatcsere látogatások

 • Workshop a Könyvtári Intézet közreműködésével


Egy ttm k d s a martini nemzeti k nyvt rral
Együttműködés a martini Nemzeti Könyvtárral népszerűsítésére

 • Kiadványok, bibliográfiák, folyóiratok ajándékozása.

 • Lehetőség biztosítása kutatómunkára a BMTK-ban:

  • Tessedik bibliográfiához anyaggyűjtés

  • Tranuscius különböző kiadásairól készülő irodalomjegyzék összeállítása

  • Az 1921-től megjelenő Čabjansky kalendár különböző évfolyamainak kutatása.


Látogatás a martini Nemzeti Könyvtárban népszerűsítésére

 • MartinC lok s feladatok nyertes projektek megval s t s val
Célok és feladatok nyertes projektek megvalósításával népszerűsítésére

TIOP-1.2.3 - konzorciumi partnerekkel

 • informatikai beszerzések

 • új portál létrehozása, része a nemzetiségi honlap.

  TÁMOP-3.2.4 - konzorciumi partnerekkel

 • tartalomszolgáltatás,

 • honlap egy része nemzetiségi nyelven,

 • olvasás-népszerűsítő programok szervezése.

  ECP-2007 EDLocal kulturális intézményekkel:

 • a helyi értékek digitalizálása,

 • az elektronikus könyvtár anyagának bővítése.


Sszegz s helyett
Összegzés helyett népszerűsítésére

Otthon lenni két vagy több kultúrában értéket jelent.

„Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő”

Szent István király intelmei Imre herceghez

a vendégbefogadásáról és gyámolításáról


„A tradíciókhoz kapaszkodni alapvető emberi szükséglet.”

(Czeszlav Milosz)

 • Törekedni kell arra, hogy a kisebbségi kultúra ne vesszen el, hiszen színesebbé, gazdagabbá teszi egy-egy település, megye életét.

 • A könyvtár mint mindenfajta információ közvetítője, közösségi hely, alkalmas ennek a kultúrának a közvetítésére.


K ö s z ö n ö m a f i g y e l m e t szükséglet.”

Lonovics Lászlóné


ad