Aakkosnumeerinen tieto
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Aakkosnumeerinen tieto PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Tarkoittaa kaikkea muuta tietoa paitsi laskentaan tarkoitettuja lukuja Muuttujan tietosisältö on siis tekstitietoa Muuttujan tietotyypiksi esimerkiksi pseudokoodissa valitaan AN Javalla tietotyyppi on luokka String. Aakkosnumeerinen tieto. AN – MUUTTUJAN KÄSITTELY

Download Presentation

Aakkosnumeerinen tieto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aakkosnumeerinen tieto

Tarkoittaa kaikkea muuta tietoa paitsi laskentaan tarkoitettuja lukuja

Muuttujan tietosisältö on siis tekstitietoa

Muuttujan tietotyypiksi esimerkiksi pseudokoodissa valitaan AN

Javalla tietotyyppi on luokka String

Aakkosnumeerinen tieto


Aakkosnumeerinen tieto1

AN– MUUTTUJAN KÄSITTELY

sitä ei voi käyttää laskentaan

AN – tyyppisiä muuttujia ei voi verrata valintarakenteessa samalla tavalla kuin numeerista tietoa

vertailuoperaattorit ei ole käytössä

Aakkosnumeerinen tieto


Aakkosnumeerinen tieto2

AN - TIEDON VERTAILU

vertailu voidaan tehdä vertailuoperaattoreilla

Javassa käytetään esim. equals tai equalsIgnoreCase – metodia, kun verrataan ovatko merkkijonot samat

Aakkosnumeerinen tieto


Aakkosnumeerinen tieto3

equals – metodi tekee eron isoille ja pienille kirjaimille

esimerkki Javalla:

Stringkaupunki ;…..

if (kaupunki.equals (”Helsinki”))

{

}

Aakkosnumeerinen tieto


Aakkosnumeerinen tieto4

equalsIgnoreCase ei tee eroa isoille ja pienille kirjaimille

esimerkki Javalla:

Stringkaupunki ;…..

if (kaupunki.equalsIgnoreCase (”Helsinki”))

{

}

Aakkosnumeerinen tieto


Aakkosnumeerinen tieto5

esimerkki Javalla (kaksi muuttujaa):String teksti1, teksti2 ;….if (teksti1.equals(teksti2)){… …}

Aakkosnumeerinen tieto


Aakkosnumeerinen tieto6

esimerkki Javalla (kaksi muuttujaa):String teksti1, teksti2 ;….if (teksti1.equalsIgnoreCase(teksti2)){… …}

Aakkosnumeerinen tieto


Aakkosnumeerinen tieto7

null – arvo

tekstitietoa voidaan verrata null – arvoon

silloin verrataan onko muuttujan sisältö tyhjä

tässä tilanteessa käytetään vertailuoperaattoria

Aakkosnumeerinen tieto


Aakkosnumeerinen tieto8

Javalla:

if (etunimi == null)

{

….

….

}

Aakkosnumeerinen tieto


  • Login