Systemowe i indywidualne wsparcie psychologiczne pracowników ochrony zdrowia
Download
1 / 26

V Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Systemowe i indywidualne wsparcie psychologiczne pracowników ochrony zdrowia – potrzeba rozwijania kompetencji komunikacyjnych i emocjonalnych pracownika w odpowiedzi na współczesne wyzwania zawodowe. V Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

V Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Systemowe i indywidualne wsparcie psychologiczne pracowników ochrony zdrowia – potrzeba rozwijania kompetencji komunikacyjnych i emocjonalnych pracownika w odpowiedzi na współczesne wyzwania zawodowe.

V Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy

pt. „Zdrowie Pracujących – Współczesne Zagrożenia”,

mgr psychologii Małgorzata Moczulska, PSYCHOPLASTYKON

Gdańsk, 26.04.2013 r.


PRZYCZYNY ROSNĄCEGO ZNACZENIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

 • zwiększająca się ilość problemów zdrowotnych, pojawiające się trudne do leczenia choroby zakaźne, choroby wynikające

  z niewłaściwego stylu życia, choroby cywilizacyjne, choroby psychiczne, starzenie się społeczeństwa

 • rozwój nauk - medycyny, biologii, technologii, ekonomii- konieczność dokonywania trudniejszych wyborów, rozwiązywania problemów i dylematów etycznych, sytuacji konfliktowych

 • emigracje, imigracje, migracje - przemieszczanie się po całym globie- mieszanie się ras, nacji, kultur i religii

 • ujawnianie się i pogłębianie kontrastów między bogatymi

  i biednymi, rośnie bezrobocie i bezdomność

 • przyspieszenie tempa życia powoduje zapotrzebowanie na szybki obieg informacji i prawidłową komunikację

 • coraz większa potrzeba uporządkowania praw związanych

  z ochroną zdrowia obywateli i profesjonalistów realizujących to zadanie


CHARAKTER PRACY W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA

1. bliskie i częste kontakty z ludźmi

 • zhierarchizowany układ zależności,

 • konieczność kontaktu z wieloma osobami zaangażowanymi

  w ten sam problem,

  2. codzienny kontakt z chorobą

 • obcowanie z ludźmi potrzebującymi pomocy,

 • z osobami cierpiącymi, przeżywającymi silne emocje, specyficznymi partnerami komunikacji,

  3. częste sytuacje stresowe, wymóg ciągłej czujności

  4. ciągłe wystawienie na żądania

  5. niska możliwość kontrolowania otoczenia, sytuacje nieprzewidywalne


1. To nie tak, że ja nie chcę pomagać innym, ja nie jestem w stanie

nic nikomu dać.

2. Zacząłem czuć niechęć do wszystkich potrzebujących mojej pomocy i nie umiem tego ukryć.

3. Nie nadaję się już do tej pracy.

1. WYCZERPANIE EMOCJONALNE

2. DEPERSONALIZACJA

3. NIESPEŁNIENIE

W ROLI ZAWODOWEJ

SYMPTOMY WYPALENIA ZAWODOWEGO


PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOMWYPALENIA ZAWODOWEGO

 • W sferze rozwoju osobistego:

 • zadaniowe nastawienie do rozwiązywania problemów,

 • asertywny monolog wewnętrzny,

 • konstruktywne strategie radzenia sobie ze stresem,

 • umiejętność relaksacji w pracy oraz efektywnego odpoczynku po pracy,

 • poznanie swoich reakcji i troska o samego siebie,

 • aktywność fizyczna.

  2. W sferze relacji międzyludzkich:

 • troska o dobre relacje interpersonalne w miejscu pracy,

 • profesjonalna obsługa pacjenta,

 • stosowanie adekwatnych do sytuacji modeli komunikacji,

 • postawa asertywna.


PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA – Program Promocji Zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku

 • Cel programu:

  Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez wyposażenie pracowników medycznych

  w wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwdziałania powstawania i rozwoju objawów wypalenia zawodowego.


Badania wstępne – diagnozujące skalę zjawiska wypalenia zawodowego

Badania ankietowe na próbie liczącej 460 pielęgniarek, pracujących na oddziałach, przeważnie w systemie zmianowym (68,7% osób).

Poziom zagrożenia ryzykiem wypalenia zawodowego wg samooceny badanych:

 • 73,5 % badanych potwierdziło występowanie

  u siebie objawów wypalenia zawodowego ,

 • 26,5 % badanych nie zauważyło u siebie żadnych objawów.


Dane zebrane z ankiet, dotyczące objawów wypalenia zawodowego

Badani wskazali u siebie następujące symptomy:

 • 58,7 % uczucie nieprzerwanego zmęczenia,

 • 33,0 % częste bóle głowy,

 • 27,8 %bezsenność,

 • 23,0 %trudności z koncentracją,

 • 20,0 %agresja,

 • 17,2 %zaburzenia pokarmowe,

 • 9,8 %unikanie kontaktu osobistego.


Wnioski z otwartych wypowiedzi ankietowanych

 • Powinno być więcej warsztatów tego rodzaju.

 • Powinny być takie zajęcia obowiązkowo dla przełożonych.

 • Potrzebne są psychologiczne konsultacje indywidualne.

  (mgr Anna Raj – koordynator programu)


Badanie ankietowe skuteczności warsztatów

z profilaktyki wypalenia zawodowego wśród Pracowników Ochrony Zdrowia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Gdańsku

styczeń 2011 – marzec 2012 r.

Grupa eksperymentalna – 200 osób/125 osób

Grupa kontrolna – 100 osób/35 osób

w sześciu szpitalach regionu

(badania własne, mgr M. Moczulska – prowadząca warsztaty)


Czy po warsztatach odczuwasz większą satysfakcję z pracy?


Czy korzystasz z wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów?


Czy chciałabyś, żeby takich warsztatów było więcej?


W jakich warsztatach chciałabyś wziąć udział w przyszłości?


Moja praca jest …


Najbardziej lubię w pracy …


Najbardziej przeszkadza mi w pracy …


Chciałabym, żeby moja praca …


Wspieranie pracownika poprzez rozwijanie jego kompetencji komunikacyjnych i emocjonalnych

 • nauka modelu komunikacji asertywnej (H. Fensterheim)

  i empatycznej (M. Rosenberg) – budowanie i zastosowanie konstruktywnych komunikatów,

 • nauka stosowania skutecznych strategii pracy nad własnymi emocjami (J. Gross).


Model asertywny


Model empatyczny – empatia nakierowana na własną osobę


Model empatyczny – empatia nakierowana na drugą osobę


Strategie pracy nad rozwojem i ekspresją własnych emocji

Każdy proces emocjonalny jest rozłożony

w czasie: zaczyna się, trwa i kończy w określonym momencie. To, jaki będzie skutek pracy nad emocjami, zależy od momentu, w którym włączymy działania regulujące emocje: przedwykształceniem się emocji (strategie głębokie – reinterpretacje sytuacji), czy pojej wykształceniu się (strategie płytkie – tłumienie i udawanie innej emocji).


Skutki stosowania strategii głębokich

 • reinterpretacje poznawcze, przyczyniają się do braku powstania emocji niepożądanej, przez co powodują obniżenie pobudzenia emocjonalnego, obniżenie kosztów fizjologicznych, niższy poziom doświadczania emocji negatywnych, nie wymagają od pracownika stałego monitorowania własnych stanów emocjonalnych - lepsze funkcjonowanie spostrzegania i pamięci oraz lepsze relacje międzyludzkie.


Skutki stosowania strategii płytkich

 • tłumienie jednej emocji niepożądanej i udawanie innej - pożądanej, niesie za sobą duże koszty fizjologiczne w postaci pobudzenia, oraz koszty poznawcze - słabsza pamięć, co daje, w efekcie, gorsze funkcjonowanie interpersonalne

  i przyspiesza rozwój objawów wypalenia zawodowego.


Dziękuję za uwagę.


ad
 • Login