DIGITÁLNÍ U
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL. Formy mezilidského jednání. Dva lidé prostřednictvím otázek a odpovědí dosahují svých cílů Šest forem mezilidského jednání: - Stáhnutí se - Obřad - Práce - Zábava - Hra - Důvěrný vztah. Stáhnutí se.

Download Presentation

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Digit ln u ebn materi l

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL


Formy mezilidsk ho jedn n

Formy mezilidského jednání

 • Dva lidé prostřednictvím otázek a odpovědí dosahují svých cílů

 • Šest forem mezilidského jednání:

  - Stáhnutí se

  - Obřad

  - Práce

  - Zábava

  - Hra

  - Důvěrný vztah


St hnut se

Stáhnutí se

 • Každý z účastníků se snaží vyhnout kontaktu s druhými

 • Pro účastníky je toto chování velmi bezpečné, avšak nenabízí mnoho společenských zisků

 • Např. ve veřejných dopravních prostředcích, v čekárnách.


Ob ad

Obřad

 • Mezilidské jednání, které je předepsáno společenskými zvyklostmi

 • Jeho průběh se dá předpovědět

 • Například výměna pozdravů mezi lidmi, oficiální představování....


Pr ce

Práce

 • Zejména práce s lidmi

 • Náročná forma společenského chování


Z bava

Zábava

 • Někdy navazuje na formu „stáhnutí se“

 • Např. cestující v jednom kupé ve vlaku, mezi lidmi v čekárně

 • Často volena témata z okruhu všeobecně společensky přijatelných námětů / počasí, politika, program televize... .


Digit ln u ebn materi l

Hra

 • Jejími účastníky jsou iniciátora objekt

 • Každá hra obsahuje podvodnebo fintu.


D v rn vztah

Důvěrný vztah

 • Jde o jednání lidí, kteří se mají rádi a vzájemně se respektují

 • Pokud není založené na upřímnosti a respektu, hrozí nebezpečí využívání či hry.


Cvi en

Cvičení

Před hodinou učitel vytiskne následujících šest námětů ke scénkám. Studenti si pak scénky ve dvojicích připraví a předvedou ostatním. Ti poznávají jednotlivé formy mezilidského jednání v rozhovorech.


Sc nka 1

Scénka 1

Představte si autoservis, kde přebírá technik od mladé atraktivní dámy porouchaný automobil k opravě. Dáma začne technikovi lichotit, ne však proto, že se jí líbí, ale proto, že si chce zajistit výhody při opravě auta (rychlá přednostní oprava, levná oprava....). Mladý technik chápe, o co jde, a zahraje si na kavalíra. Nakonec oba mají dobrý pocit, jak jsou dovední v předstírání flirtování.


Sc nka 2

Scénka 2

Manželé,kteří se mají rádi a respektují názory zvažují, kam v létě na dovolenou.


Sc nka 3

Scénka 3

Dva neznámí lidé se setkají náhodně v čekárně lékaře. Jeden z nich se pokouší zavést rozhovor. Druhý si však povídat nechce a tak není aktivní, jde mu prostě o to, aby mu neznámý člověk dal pokoj.


Sc nka 4

Scénka 4

Na recepci se u baru setkají dva neznámí vysoce postavení státní úředníci. Pozdraví se, představí se i jejich další rozhovor je samá zdvořilostní fráze, kterou již tolikrát v podobné situaci používali.


Sc nka 5

Scénka 5

V kupé vlaku se sejdou náhodně dva neznámí spolucestující. Oba si pro zkrácení dlouhé chvíle chtějí povídat.


Sc nka 6

Scénka 6

Ve třídě probíhá výuka jakéhokoli předmětu. Učitel se snaží žáka něco naučit, současně jej umravňuje (aby dával pozor, neležel na lavici.....).


Doporu en pou it studijn materi ly

Doporučené použité studijní materiály

De Vito, Joseph A. Základy mezilidské komunikace, Praha: GradaPublishing, s.r.o., 2001. ISBN 80-7169-988-8.


 • Login