Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Ministerstvo práce a sociálních věcí listopad 2011. Sociální reforma 2011 Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Download Presentation

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kon o poskytov n d vek osob m se zdravotn m posti en m

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí

listopad 2011


Z kon o poskytov n d vek osob m se zdravotn m posti en m

Sociální reforma 2011

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Dávky osobám se zdravotním postižením určené k zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začlenění:

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Průkaz osoby se zdravotním postižením


Z kon o poskytov n d vek osob m se zdravotn m posti en m

 • Sociální reforma 2011

 • Příspěvek na mobilitu

 • opakující se dávka

 • jednotná výše 400 Kč

 • věková podmínka: 1 rok

 • neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (+ přechodná ustanovení)

 • opakovaná doprava

 • vyloučení některých pobytových sociálních služeb


Z kon o poskytov n d vek osob m se zdravotn m posti en m

 • Sociální reforma 2011

 • Příspěvek na zvláštní pomůcku

 • jednorázová dávka

 • osoba s těžkou vadou nosného/pohybového ústrojí, s těžkým zrakovým/sluchovým postižením, těžkou/hlubokou mentální retardací (vozidlo)

 • různé věkové podmínky (1, 3, 15 let)

 • pomůcky vyhláška (+ srovnatelnost)

 • sebeobsluha, realizace pracovního uplatnění, příprava na budoucí povolání, získávání informací, vzdělávání, styk s okolím

 • tři režimy výše příspěvku


Z kon o poskytov n d vek osob m se zdravotn m posti en m

 • Sociální reforma 2011

 • Výše příspěvku na zvláštní pomůcku

 • Pomůcka v ceně do 24 000 Kč: jen, je-li příjem nižší než 8nás ŽM 10% spoluúčast (min. 1 000 Kč)

 • Pomůcka v ceně přes 24 000 Kč: žádný vstupní příjmový test 10% spoluúčast nemá-li osoba určí ÚP individuálně

 • Motorové vozidlo: max. 200 000 Kč s ohledem na četnost a důvod dopravy, příjem a celkové sociální a majetkové poměry

 • max. 350 000 Kč na jednu pomůcku

 • max. 800 000 Kč v 60 kalendářních měsících


Z kon o poskytov n d vek osob m se zdravotn m posti en m

 • Sociální reforma 2011

 • Výpůjčka zvláštní pomůcky

 • schodolez, schodišťová plošina, stropní zvedací systém NE příspěvek, ale pomůcky se zapůjčují

 • osoba starší 3 let s vybranými těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí

 • osoba hradí a zajišťuje instalaci, provoz, údržbu, opravy, revize

 • možnost příspěvku na instalaci zapůjčované pomůcky


Z kon o poskytov n d vek osob m se zdravotn m posti en m

 • Sociální reforma 2011

 • Průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP)

 • Průkaz OZP nahradí průkaz MV (papírové kartičky TP, ZTP a ZTP/P).

 • Zažité zkratky zůstávají.

 • Ruší se institut „mimořádných výhod“ a staré průkazy, nikoli benefity pro osoby se ZP!

 • Zákon umožňuje dva způsoby vydání průkazu OZP - automatické v souvislosti s přiznáním příspěvku na péči či příspěvku na mobilitu a samostatné.

 • Průkaz OZP není samostatnou listinou, ale součástí karty sociálních systémů (KSS).

 • Přechodná ustanovení.


 • Login