Projekt zmena kl my sa ma net ka naozaj
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Projekt Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj? PowerPoint PPT Presentation


  • 56 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projekt Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?. Základná škola v Šibe. Prečo sme sa zapojili do projektu?.

Download Presentation

Projekt Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ProjektZmena klímy sa ma netýka. Naozaj?

Základná škola v Šibe


Prečo sme sa zapojili do projektu?

  • Naša škola sa zapojila do projektu na podnet SKCH z dvoch hlavných dôvodov. Prvým bola nedávna povodeň v našej obci a v blízkom okolí a druhým bola snaha prispieť k rastu zodpovednosti každého žiaka k životnému prostrediu. V rámci predmetu Náboženská výchova žiaci v súlade s preberanými témami spoznávali pomocou ponúknutých pracovných materiálov problematiku klimatických zmien. Na ich podnet sme zrealizovali náučnú vychádzku do okolia školy a bydliska. Žiaci spoznávali prírodné zdroje vody v okolí /studničky, potok, zdroj miestneho vodovodu /.


Kde si studnička?


Kde si studnička?

To musíme vyčistiť!

Nie je to až také ťažké, zvládneme to!!


Skrášlili sme si okolie školy skalkou v miske – na polievanie sme nepoužili vodu z vodovodu ale z potoka.


A ešte malý pokus o ódu na Zem od štvrtáčky Simonky chovancovej


  • Login