Matt 5 6
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Die karakter van ‘n dissipel – verlang na god PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Matt 5:6. Die karakter van ‘n dissipel – verlang na god. Die Boodskap. Gelukkig is almal wat met alles in hulle daarna streef om te doen wat God vra . Hy sal binnekort hulle verlange na Hom vir altyd wegvat. Saligsprekinge. Elke saligspreking het 2 dele:

Download Presentation

Die karakter van ‘n dissipel – verlang na god

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Matt 5 6

Matt 5:6

Die karakter van ‘n dissipel – verlangna god


Die boodskap

Die Boodskap

 • Gelukkigis almalwat met alles in hulledaarnastreefomtedoenwat God vra. HysalbinnekorthulleverlangenaHomviraltydwegvat.


Saligsprekinge

Saligsprekinge

 • Elkesaligspreking het 2 dele:

  • Karakter van ‘n dissipel

  • Aard van die koninkryk van God


Begeer god se wil

Begeer God se wil

 • Dissipels is mensewatbegeerdat God se wilmoetgeskied.

 • Ps 42 en 63 – begeerteom in God se teenwoordigheidtewees

 • Jes 55:1 – Komna die water

 • Dissipels tree in vir God se saak


Vervulling van die wet

Vervulling van die wet

 • Meer as die skrifgeleerdes en die Farisieërs – Matt 5:20 en verder

 • Toets: Liefdevir die vyand


Versadig word

Versadig word

 • Koninkryk van God is mensewathulledeur die Heilige Gees laatbeheer – Rom 8:3-5

 • Weerspieël die beeld van Christus – 2 Kor 3:18

 • ‘n lewe van dankbaarheid


Gese nd

Geseënd

 • Dissipelsgetuig van God se sorg

 • Dissipelsgetuig van God se troos

 • Dissipels is niebelangriker as andernie

 • Dissipels tree in vir God se saak


Matt 5 7

Matt 5:7

Die karakter van ‘n dissipel – gee omvirander


Die karakter van n dissipel verlang na god

Praat ek mense-, eng’letale, maar dis nie uit liefde nie, is my woorde hol simbole - klanke sonder melodie.

LB 530 v 1/3 (a)


Die karakter van n dissipel verlang na god

Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof versit, of al het ek al die kennis - sonder liefde is ek niks.LB 530 v 1/3 (b)


Die karakter van n dissipel verlang na god

Sonder liefde sal my gawes, al my ywer, my nie baat. Netdie liefde, onbaatsugtig bly oorwin met goed, die kwaad.

LB 530 v 2/3 (a)


Die karakter van n dissipel verlang na god

Onregkanditnie verdra nie dit is met die waarheid bly. Deur vergifnis, hoop, verwagting, kom die beste in ons vry.

LB 530 v 2/3 (b)


Die karakter van n dissipel verlang na god

Al die tale, profesieë, met die tyd gaan dit verby. Net die liefde, die volmaakte, kom en sal vir altyd bly..LB 530 v 3/3 (a)


Die karakter van n dissipel verlang na god

Want geloof gee troos en rigting; na die toekoms reik die hoop Liefdeisenblydiegrootste Liefde sluit die lewe oop.LB 530 v 3/3 (b)


 • Login