algebra se uitdrukkings emda emdc
Download
Skip this Video
Download Presentation
Les 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Les 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Algebraïse uitdrukkings : EMDA -EMDC. Les 1. Leeruitkomste. Die leerder behoort teen die einde van die les instaat wees om : U1) die reële getalsisteem diagramaties voor te stel ten einde tussen die verskillende klasse getalle te onderskei

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Les 1' - bien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leeruitkomste
Leeruitkomste
 • Die leerderbehoort teen die einde van die les instaatweesom:
  • U1) die reëlegetalsisteemdiagramatiesvoortestel ten eindetussen die verskillendeklassegetalleteonderskei
  • U2) tedefinieer en teonderskeitussennatuurlikegetalle, telgetalle, heelgetalle, rasionalegetalle, reëlegetalle en irrasionelegetalle
  • U3) tedefinieer en teonderskeitusseneindigedesimaleand herhalendedesimale
uitkoms 2 vraag 1 1 1 2
Uitkoms 2 (Vraag 1.1 – 1.2)
 • Natuurlikegetalle( ) is {1; 2; 3; …}
  • Dus is V1.1 se antwoordf 1;2;3… (geennegatiewegetalle, nie 0 nie en geendesimalesyfersanders as 0 nie)
 • Telgetalle(N0) bestaanuit al die natuurlikegetalle, maarsluitook die nie-natuurlikegetal 0 in
  • Dus is V1.2 se antwoorda 0;1;2;3 …(geennegatiewegetalle en geendesimalesyfersanders as 0 nie)
uitkoms 2 vraag 1 3 1 4
Uitkoms 2 (Vraag 1.3-1.4)
 • Heelgetalle( ) sluit in al die telgetallesowel as negatiewegetalle
  • V1.3 se antwoord is duse -5;-3;8;…(geendesimalesyfersanders as 0 nie)
 • Rasionelegetalle( ) is getallewat as breukegeskryfkan word d.i. a / b waar b niegelykaan 0 magweesnie
  • V1.4 se antwoord is duseb ½ ; 0,19; 0,66666…. (eindige and herhalendedesimalekangeskryf word as breuke)
uitkoms 2 vraag 1 5 1 6
Uitkoms 2 (Vraag 1.5-1.6)
 • Irrasionelegetalle( ’ ) is getallewatnie as breukegeskryfkan word nie
  • V1.5 se antwoord is dusd π; 2.738… aangesienoneindige and nie-herhalendegetallenie as breukegeskryfkan word nie
 • Reelegetalle( ) bestaanuitallerasionele en irrasionelegetalle
  • V1.6 se antwoord is dusc
uitkoms 3 vraag 2 1 2 2
Uitkoms3 (Vraag 2.1-2.2)
 • Eindigedesimaleis desimalegetalle met ‘n eindigeaantaldesimaleplekke
  • V2.1 se antwoord is baangesien 0,48 slegs 2 desimaleplekke het en nie ‘n oneindigeaantalnie
 • Herhalendedesimaleis desimale met ‘n herhalendepatroon van desimalesyfers
  • V2.2 se antwoord is b aangesien die 1’e in 0,11111…. herhaal
 • Eindige en herhalendedesimalekangeskryf word as breuke en is dusrasioneel.
huiswerk
Huiswerk
 • Oefening 1.1 bl 8 nr 1-3 & 5
 • Skryf op ‘n kleinstukkiepapierneer die huiswerkprobleemwaarmeejy die meestegesukkel het.
ad