Turvalisuse uuring audentese erakoolis kokkuv te
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Turvalisuse uuring Audentese Erakoolis kokkuv õte PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Turvalisuse uuring Audentese Erakoolis kokkuv õte. 21.Aprill 2005 Audentese Erakoolis. Tallinna Haridusameti poolt korraldatud kooliaasta pidulikul lõpetamisel Lillepaviljonis tunnustati Audentese Erakooli kui turvalist kooli, saime aukirja.

Download Presentation

Turvalisuse uuring Audentese Erakoolis kokkuv õte

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Turvalisuse uuring Audentese Erakooliskokkuvõte

21.Aprill 2005

Audentese Erakoolis

Tallinna Haridusameti poolt korraldatud kooliaasta pidulikul lõpetamisel Lillepaviljonis tunnustati Audentese Erakooli kui turvalist kooli, saime aukirja.

MTÜ Eesti Naabrivalve tegi esitluse pilootprojektina turvalisuse nädalal läbiviidud küsitluste kokkuvõttest.


Audentese üldine turvalisus

Õpilaste kommenaarid:

Vähemturvalised on vahetunnid, kohtadest koridorid ja trepid,kindlam tunne on õpetaja lähedus.


Turvaliselt tunnevad õpilased ennast…

Eelmisel aastal langes vägivalla ohriks 52% 8 klassi õpilasi (Tallinn), millest 35% oli koolis või selle ümbruses.


Kiusamise esinemine koolis

Ülemaailmsete ja eesti uuringute järgi esineb enam kiusamist 6-7 kl, Lastekaitse Liidu uuringute järgi kogeb kiusamist 45%


Õpilaste suhtumine kiusamisse

Kommentaar kokkuvõttest:

Audenteses ei peeta kiusamist loomulikuks,

mujal peab 40% seda loomulikuks.


Õpilaste suhtumine kiusamisse


Õpilaste suhtumine kiusamisse


Õpilaste suhtumine kiusamisse


Kiusamist nähes ei võtnud õpilased midagi ette sest..

 • ei taha end sellesse segada

 • on hirm, et hakatakse neid kiusama

 • ei tea mida teha ja kelle poole pöörduda

 • kiusatav oli selle ära teeninud

 • keegi niikuinii ei tee midagi, isegi kui sellest rääkida


Koolikiusamise vastu

 • kooli juhtkonna tasandil

  *Koolis kõikidele teadaolev käitumisjuhis kiusamise korral – kelle poole tuleb pöörduda ja mis siis saab? tuletatakse aegajalt meelde

  *Õpetajatele kiusamise sekkumise koolitus

  *Paika panna “turvaline kool” kriteeriumid ning püüelda selle poole


Koolikiusamise vastu

 • Klassijuhataja ja õpetajate tasandil

 • Klassireeglid- koos õpilastega – hästi konkreetsed ning kontrollitavad

  * Kirjandus jms. tunnis kasutad kirjanduses ja filmides fiktiivseid tegelasi näitena kiusamise esinemisest. nt. Kevade puhul Kiir

  * Õpilastele koduülesandeks, küsitleda oma vanemaid nende lapsepõlve kogemusest


Koolikiusamise vastu

 • Õpilase tasand

  * Märgates kiusamist, sellest täiskasvanule teda andma

  * Kiustavaga ise rääkida

  * Oma vanematega rääkida nende kogemusest koolikiusamisest


Koolikiusamise vastu

 • Lapsevanema tasand

  * Klassijuhatajale teada andma, kui laps on kodus rääkinud, et teda kiusatakse ja koos kooliga lahendusi otsida


Kooli füüsilineturvalisus

 • Tugevused:

  oma klass

  läbipaistvus

  korras ümbrus

  valvetädi


Kooli füüsiline turvalisus

Järelemõtlemise koht:

* Tiheli olek koridorides tekitab iseenesest agressiivsust

*Liiklus- uue Tondi tänava ehitus

Ettepanekud:

*Koridoridesse rohkem omaette eraldumise kohti (värvidega, pinkidega)

*Ülekäigu radade intensiivsem märgistamine


Kokkuvõte

 • Õpilased tunnevad end koolis hästi ja neile meeldib nende kool

 • Kiusamist ei peeta probleemiks, mis vajaks jõulist sekkumist


 • Login