Hodnocen stn prezentace
Download
1 / 8

Hodnocení ústní prezentace - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Hodnocení ústní prezentace. Mgr. Petra Janečková šk. r. 2007/2008 [email protected] 1. Verbální složka. obsah : struktura, rozčlenění, jasný začátek i konec (mít připravenu poslední větu) navázat na znalosti posluchačů a zároveň říct něco nového

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hodnocení ústní prezentace' - arnaud


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hodnocen stn prezentace

Hodnocení ústní prezentace

Mgr. Petra Janečková

šk. r. 2007/2008

[email protected]


1 verb ln slo ka
1. Verbální složka

 • obsah:

  struktura, rozčlenění, jasný začátek i konec (mít připravenu poslední větu)

  navázat na znalosti posluchačů a zároveň říct něco nového

  zřetelný cíla téma sdělení, čeho mělo projevem být dosaženo

 • věty:

  krátké, gramaticky správné

  při tečce klesnutí hlasem a krátká přestávka

 • slovní vata = nadbytečné vycpávkové slova nebo zvuky

  (př. vlastně, ééé)

 • plynulost výkladu:

  doplněná vhodnými přestávkami

 • živost výkladu:

  zaujmout posluchače (živé příklady, racionální argumentace) zapojit otázkou posluchače do diskuze (řečnickou či skutečnou) vyvrcholení v závěru

 • přiměřená artikulace


2 nonverb ln slo ka
2. Nonverbální složka

3. Paraverbální složka

 • přiměřená gesta, výraz tváře, postoj

 • intonace:

  přesvědčující, sugestivní, ne monotónní, ale i podbarvená citově

  občas důrazy přízvuk v češtině je na první slabice, příp. na předložce

 • plynulost výkladu:

  vhodné přestávky

 • přiměřené tempo a hlasitost řeči

 • sledování reakcí publika a reagování na ně (př. zesílením hlasu při rušení)

 • i věty čteného textu říkat s pohledem do publika (nejprve si je v duchu „přečtu")

 • přesvědčivost

4. Kontakt s publikem


5. Názorné pomůcky

(příklady, grafy, tabulky, schémata apod.)

 • přehlednost, jednoduchost, jednoznačnost, event. čitelnost

 • usnadnění sdělnosti prezentace

 • využití pro argumentaci

  6. Dodržení času

  7. Diskuze / zodpovězení dotazů

 • pokusit se zodpovědět všechny dotazy jasně a přesvědčivě

 • upřímnost řečníka i v případech, kdy se mýlil či odpověď nezná

 • dotazy nebagatelizovat, zbytečně nezaujímat obrannou pozici

  8. Celkový dojem


Z sady pro p sp vek k diskuzi

Zásady pro příspěvek k diskuzi

Mgr. Petra Janečková

šk. r. 2007/2008

[email protected]


1. ujasni si, co chceš říct

 • něco nového, další informaci

 • přidat se k řečenému názoru

 • navázat na řečené

 • podpořit další diskuzi

 • provokovat

 • ukázat, že řečenému rozumíš

 • přesvědčit druhé

 • vyplnit prázdné mlčení

 • vypadat aktivně, aby se neřeklo


2. řekni to po promyšlení si osnovy příspěvku

 • zformuluj příspěvek, aby měl „hlavu a patu"

 • buď jasný, stručný, zajímavý

 • mluv nahlas

 • uveď příklad (zaujme city) i věcná či vědecká fakta a argumenty (zaujme rozum)

 • na konci věty klesni hlasem a udělej krátkou přestávku

 • nepoužívej vycpávková slova

 • při delším příspěvku na konci shrň vše podstatné

 • měj připravenou poslední větu


 • včas přestaň hovořit

 • nemluv zbytečně

 • neprotahuj příspěvek, pokud zaznělo vše podstatné

 • hlavní argument nerozmělňuj vedlejšími odbočkami

 • ukončí příspěvek klesnutím hlasu, aby byl konec zřejmý

 • poslední větu nech doznít a dál už nic nedodávej


ad