prezentace z v re n bakal sk pr ce
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prezentace závěrečné bakalářské práce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Prezentace závěrečné bakalářské práce - PowerPoint PPT Presentation


 • 924 Views
 • Uploaded on

Prezentace závěrečné bakalářské práce. Viktoryia Saprykina učo 218590 Specializace v pedagogice Lektorství cizího jazyka – Ruský Jazyk. Téma práce :. Překlad studie Vasilije Semjonoviče Grossmanna „Treblinskij ad“ z jazyka ruského do jazyka českého.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prezentace závěrečné bakalářské práce' - clancy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prezentace z v re n bakal sk pr ce

Prezentace závěrečné bakalářské práce

Viktoryia Saprykina

učo 218590

Specializace v pedagogice

Lektorství

cizího jazyka – Ruský Jazyk

t ma pr ce
Téma práce:
 • Překlad studie Vasilije Semjonoviče Grossmanna „Treblinskij ad“ z jazyka ruského do jazyka českého
vymezen e en problematiky a z kladn ch pojm
Vymezení řešené problematiky a základních pojmů
 • Hlavní téma - praktický překlad a následná analýza překladu.
 • Daná diplomová práce bude rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické.
 • Teoretická část: teorie překladu, kterou poté použiji při překládání textu originálu v části druhé.
 • Praktická část - samotný překlad jedné ze studií válečného dopisovatele Vasilije Semjonoviče Grossmanna, jež nese název „Treblinskij ad“.
slide4
Záměr - co nejvíce rozšířit povědomí o tomto spisovateli, zabývajícím se problematikou druhé světové války; a také o zločinech, spáchaných v nacisty přísně utajovaném, a tím pádem téměř neznámém, koncentračním táboře Treblinka; rozbor (analýza) překládaného díla; orientace na problémy či obtíže, vzniklé při překládání některých pasáží textu.
slide5
Teorie překladu:
 • dějiny překladu, překladatelský proces a metody, základní pojmy
 • Zdroje informace:
 • КОМИССАРОВ, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. – М. Высшая школа, 1990 – 253 с. ISBN 5-06-001057-0
 • CSIRIKOVÁ, Marie; URIEOVÁ, Libuše. Odborný překlad v praxi :(na rusko-českém materiále). 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. 165 s. ISBN 80-86898-34-2.
slide6

.LEVÝ, Jiří; HONZÍK, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře 1. Vyd. 2. (rozdělené do dvou svazků). Praha : Ivo Železný, 1996. 273 s. PECHAR, Jiří. Otázky literárního překladu. Jiří Pechar. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1986. 87 s. ŽVÁČEK, Dušan. Úvod do teorie překladu : (pro rusisty). 2. vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 51 s.

slide8
Ruský válečný dopisovatel, „hlavní hlasatel z fronty“ – 2. sv. válka
 • Jeho dílo se zabývalo druhou světovou válkou z jiného pohledu, než který byl v tehdejším Rusku považován za oficiální. Zajímal se i o cenu některých vítězství, která někdy byla příliš vysoká. Jeho reportáže a hlášení plné krvavé reality a beznaděje však byly ve své době přísně cenzurovány.
 • Vasilij Grossman jako vnímavý pozorovatel se smyslem pro důležité detaily podává čtenáři barevný a panoramatický pohled na tehdejší události. Českému čtenáři je především znám svou románovou kronikou Život a osud (Žizň i suďba), která bývá označována za Vojnu a mír 20. století. Grossman byl jedním z prvních, kdo v září 1944 napsal o táboře Treblinka. Díky tomuto spisovateli pomohla tato studie zachovat cenná svědectví o této barbarské a tragické epoše.
slide9

Proč Treblinskij ad… Je to téměř neznámá studie o nacistických zločinech, a z tohoto důvodu bych chtěla seznámit českého čtenáře s danou knihou…

slide11
Je to studie, která šokujícím způsobem podrobně popisuje fungování nacistického koncentračního tábora, určeného většinou jen k vyhlazování Židů a Romů ze západní a východní Evropy. Tato kniha otevřela téma Holocaustu v ruské literatuře.

Je součástí tzv. „Černé knihy“, sepsané spisovateli Grossmanem, Erenburgem, Ivanovem aj. na základě materiálů, dokumentujících vyhlazování Židů, nashromážděných v letech 1944-46 na fašisty okupovaném území SSSR. Rozsahem nevelká brožura je plna emocionálních výroků autora, a proto vyvolává působivý dojem na čtenáře.

slide12

Kniha Treblinskij ad není literárním dílem v klasické podobě. Nezastupuje žádný konkrétní žánr…nejedná se ani o povídku, esej či článek…V ní předkládaný materiál lze označit pojmem „dokumentární studie“, avšak namísto publicisty napsána spisovatelem. V této, co a týče objemu, spíše drobnější studii jsou vůbec poprvé rozebírány otázky, jež v současné době jsou podrobeny zkoumání historiků, psychologů a sociologů: podrobný popis fungování táborů a plynových komor, podrobnosti procesu vraždění, chování obětí a katanů, popis případů individuálního odporu, a nakonec i epizody povstání lidí, odsouzených na smrt.

slide13

.

Překlad bude přínosem pro ty, kteří se zabývají dějinami 2. světové války, židovského národa a Holocaustu.

Pokud bereme v úvahu fakt, že studie Treblinskij ad kolovala z jedněch rukou do druhých v průběhu Norimberského procesu ve formě obžalovacího dokumentu, domnívám se, že si zasluhuje naši pozornost. V dané bakalářské práci se pokusím zachovat významový obsah originálu a zároveň učinit překlad přitažlivým pro české čtenáře.

Originální text v ruském jazyce je k dispozici (bezplatně) na WWW: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/trebl.txt

slide14
Cíl práce:

cílem dané bakalářské práce je překlad studie se zachováním autorského stylu.

slide15
Pracovní postup (přístup k řešení, metody, techniky, nástroje apod.)Za nejdůležitější krok považuji nastudování odborné literatury, týkající se překladu, díky čemuž zdokonalím své překladatelské schopnosti. Při samotném překladu budu používat, jak tištěné slovníky, tak on-line slovníky (zejména ruské výkladové, jež obsahují mnohem širší, aktuální slovní zásobu, včetně hovorových výrazů).
slide16
Organizační, materiální a finanční zabezpečení práce (časový harmonogram práce aj.)

Odborné publikace, jež jsou důležité pro nastudování teorie překladu (viz seznam literatury) jsou k dispozici v různých knihovnách (včetně knihoven MU). Také budu používat elektronické zdroje informace.

uk zka p ekladu
Ukázka překladu
 • Na východ od Varšavy, podél Západního Bugu se táhnou písky a bláto, rostou tam husté bory a listnaté lesy. Tato místa jsou pustá a stísněná, vsi jsou zde ojedinělé. Chodec a projíždějící uhýbají z úzkých písečných vozových cest, kde noha vázne a kolo se propadá až po osu do hlubokého písku.
 • Zde, na sedlecké železniční odbočce se nachází malá zapadlá stanice Treblinka, více než šedesát kilometrů od Varšavy, nedaleko stanice Malkinja, kde se protínají železnice vedoucí z Varšavy, Belostoku, Sedlece, Lomži.
uk zka p ekladu1
Ukázka překladu
 • Zřejmě mnozí z těch,které přivezli roku 1942 do Treblinky, projíždějíce tudy v mírových dobách, roztěkaným pohledem pozorovali nudnou krajinu – sosny, písek, písek a znovu sosny, vřes, suché keře, unylá staniční stavení, průsečíky železničních kolejí… A možná, znuděný pohled pasažéra letmo pozoroval ze stanice vedoucí odbočku jednokolejky, jež běží mezi úzce ji obklopujícími sosnami do lesa. Tato odbočka vede k lomu, kde se těžil bílý písek pro průmyslovou a městskou výstavbu.
uk zka p ekladu2
Ukázka překladu
 • Lom je vzdálen čtyři kilometry od stanice a nachází se na pustém místě, obklopeném ze všech stran borovým lesem. Půda zde je planá a neúrodná, a rolníci ji neobdělávají. Pustina tak zůstala pustinou. Někde je zem pokryta mechem,někde ční ubohé borovičky. Zřídka kdy proletí kavka či strakatý chocholatý dudek. Tato bídnápustina byla zvolena gestapáky a schválena německým říšským fýrerem SS Heinrichem Himmlerem za účelem výstavby celosvětového popraviště; podobné nepoznal rod lidský od dob primitivního barbarství až po naši surovou dobu. Tady bylo vybudováno hlavní popraviště SS, podobné Osvětimi, jež předstihlo Sabibur, Majdanek, Belžice.
obt n pas e je se objevily v procesu p ekl d n
Obtížné pasáže, jež se objevily v procesu překládání
 • Стоят леса – rostou lesy
 • В мирное время – v mírových dobách (rozdíl v čísle)
 • Rozdíl v slovosledu
 • Отделяет от станции расстоянием в 4 км – je vzdálen 4 km od stanice
 • rozdíl v interpunkci (místo pomlček čárky)
 • Překlad slova переносица (kořen nosní resp. hřbet nosní – odborný termín, v textu je použit obecný výraz nos)
pot e je vznikly p p ekladu
Potíže, jež vznikly pří překladu
 • Překlad slova губернаторство (rusizmus)
 • ...краснодеревщик (truhlář)
 • Dokonavá a nedokonavá slovesa (nelze automaticky kopírovat vid slovesa)
 • веры, что...- víry v…
 • Rozdíly v předložkách – např. к карьеру – do lomu
 • Подозрение в возможность...– podezření na…
seznam literatury a odkaz citovan a v choz informa n zdroje
Seznam literatury a odkazů (citované a výchozí informační zdroje)
 • КОМИССАРОВ, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. – М. Высшая школа, 1990 – 253 с. ISBN 5-06-001057-0CSIRIKOVÁ, Marie; URIEOVÁ, Libuše. Odborný překlad v praxi :(na rusko-českém materiále). 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. 165 s. ISBN 80-86898-34-2. KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Dagmar Knittlová. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. 215 s. ISBN 8024401436.LEVÝ, Jiří; HONZÍK, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře 1. Vyd. 2. (rozdělené do dvou svazků). Praha : Ivo Železný, 1996. 273 s. ISBN 8023717359 LEVÝ, Jiří, HONZÍK, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. 2. Vyd. 2. (rozdělené do dvou svazků). Praha : Ivo Železný, 1996. 323 s. ISBN 8023728393.
slide23
ВЛЧЕК, Й.Русско-чешский словарь. Издательство „СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ“, МОСКВА – 1968, 896 с.PECHAR, Jiří. Otázky literárního překladu. Jiří Pechar. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1986. 87 s. ŽVÁČEK, Dušan. Úvod do teorie překladu : (pro rusisty). 2. vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 51 s. ISBN 8070678143. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. [zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR ; hlavní redakce Josef Filipec ... et al.]. Vyd. 4. Praha : Academia, c2005. 647 s. ISBN 8020014462. ISBN 9788020013477 (dotisk : váz.).
internetov zdroje
Internetové zdroje
 • ГРОССМАН, В. С. Треблинский ад. Повести, рассказы, очерки, М., "Воениздат", 1958. Dostupný z WWW: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/trebl.txtПАРШИН, Андрей. Теория и практика перевода. Dostupný z WWW:http://www.teneta.ru/rus/pe/parshin-and_teoria-i-praktika-perevoda.htm
 • ШВЕЙЦЕР А. Д. Теория перевода (статус, проблемы, аспекты). М., 1988. Dostupný z WWW:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/shveyz/index.php
slide25
Životopis a dílo V. S. Grossmanna: http://wikipedia.org.ru; http://www.imwerden.info/belousenko/wr_GrossmanV.htm; http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/GROSSMAN_VASILI_SEMENOVICH.html; http://sheba.spb.ru/lit/d20/r258.htm; http://www.c-cafe.ru/days/bio/16/060_16.php;

Словари и энциклопедии на Академике [online]. [2009]. Dostupný z WWW: <http://dic.academic.ru/>.

slide26
Толковые словари и Энциклопедии [online]. [2009] [cit. 2009-07-10]. Dostupný z WWW: <http://www.edudic.ru/>.ГРАМОТА. РУ - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [online]. c2000-2009. Dostupný z WWW: <http://gramota.ru/>. Seznam Slovník [online]. Seznam.cz, a.s., c1996-2009. Dostupný z WWW: <http://slovnik.seznam.cz/>.

Webové stránky, určené umění překládání, dějiny, metody a problémy překladu. Dostupný z WWW: http://tpot.ru/

ad