Prezentace z v re n bakal sk pr ce
Download
1 / 27

Prezentace závěrečné bakalářské práce - PowerPoint PPT Presentation


 • 872 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prezentace závěrečné bakalářské práce. Viktoryia Saprykina učo 218590 Specializace v pedagogice Lektorství cizího jazyka – Ruský Jazyk. Téma práce :. Překlad studie Vasilije Semjonoviče Grossmanna „Treblinskij ad“ z jazyka ruského do jazyka českého.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Prezentace závěrečné bakalářské práce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prezentace zvren bakalsk prce

Viktoryia Saprykina

uo 218590

Specializace v pedagogice

Lektorstv

cizho jazyka Rusk Jazyk


Tma prce:

 • Peklad studie Vasilije Semjonovie Grossmanna Treblinskij ad z jazyka ruskho do jazyka eskho


Vymezen een problematiky a zkladnch pojm

 • Hlavn tma - praktick peklad a nsledn analza pekladu.

 • Dan diplomov prce bude rozdlena do dvou st teoretick a praktick.

 • Teoretick st: teorie pekladu, kterou pot pouiji pi pekldn textu originlu v sti druh.

 • Praktick st - samotn peklad jedn ze studi vlenho dopisovatele Vasilije Semjonovie Grossmanna, je nese nzev Treblinskij ad.


Zmr - co nejvce rozit povdom o tomto spisovateli, zabvajcm se problematikou druh svtov vlky; a tak o zloinech, spchanch v nacisty psn utajovanm, a tm pdem tm neznmm, koncentranm tboe Treblinka; rozbor (analza) pekldanho dla; orientace na problmy i obte, vznikl pi pekldn nkterch pas textu.


 • Teorie pekladu:

 • djiny pekladu, pekladatelsk proces a metody, zkladn pojmy

 • Zdroje informace:

 • , . . ( ): . . , 1990 253 . ISBN 5-06-001057-0

 • CSIRIKOV, Marie; URIEOV, Libue. Odborn peklad v praxi :(na rusko-eskm materile). 1. vyd. Plze : Ale enk, 2005. 165 s. ISBN80-86898-34-2.


.LEV, Ji; HONZK, Ji. esk teorie pekladu : vvoj pekladatelskch teori a metod v esk literatue 1. Vyd. 2. (rozdlen do dvou svazk). Praha: Ivo elezn, 1996. 273 s. PECHAR, Ji. Otzky literrnho pekladu. Ji Pechar. 1. vyd. Praha : eskoslovensk spisovatel, 1986. 87 s. VEK, Duan. vod do teorie pekladu : (pro rusisty). 2. vyd. Olomouc : Vydavatelstv Univerzity Palackho, 1998. 51 s.


Vasilij Semjonovi Grossman(1905-1967)


 • Rusk vlen dopisovatel, hlavn hlasatel z fronty 2. sv. vlka

 • Jeho dlo se zabvalo druhou svtovou vlkou z jinho pohledu, ne kter byl v tehdejm Rusku povaovn za oficiln. Zajmal se i o cenu nkterch vtzstv, kter nkdy byla pli vysok. Jeho reporte a hlen pln krvav reality a beznadje vak byly ve sv dob psn cenzurovny.

 • Vasilij Grossman jako vnmav pozorovatel se smyslem pro dleit detaily podv teni barevn a panoramatick pohled na tehdej udlosti. eskmu teni je pedevm znm svou romnovou kronikou ivot a osud (iz i suba), kter bv oznaovna za Vojnu a mr 20. stolet. Grossman byl jednm z prvnch, kdo v z 1944 napsal o tboe Treblinka. Dky tomuto spisovateli pomohla tato studie zachovat cenn svdectv o tto barbarsk a tragick epoe.


Pro Treblinskij ad Je to tm neznm studie o nacistickch zloinech, a z tohoto dvodu bych chtla seznmit eskho tene s danou knihou


Je to studie, kter okujcm zpsobem podrobn popisuje fungovn nacistickho koncentranho tbora, urenho vtinou jen k vyhlazovn id a Rom ze zpadn a vchodn Evropy. Tato kniha otevela tma Holocaustu v rusk literatue.

Je soust tzv. ern knihy, sepsan spisovateli Grossmanem, Erenburgem, Ivanovem aj. na zklad materil, dokumentujcch vyhlazovn id, nashromdnch v letech 1944-46 na faisty okupovanm zem SSSR. Rozsahem nevelk broura je plna emocionlnch vrok autora, a proto vyvolv psobiv dojem na tene.


Kniha Treblinskij ad nen literrnm dlem v klasick podob. Nezastupuje dn konkrtn nrnejedn se ani o povdku, esej i lnekV n pedkldan materil lze oznait pojmem dokumentrn studie, avak namsto publicisty napsna spisovatelem. V tto, co a te objemu, spe drobnj studii jsou vbec poprv rozebrny otzky, je v souasn dob jsou podrobeny zkoumn historik, psycholog a sociolog: podrobn popis fungovn tbor a plynovch komor, podrobnosti procesu vradn, chovn obt a katan, popis ppad individulnho odporu, a nakonec i epizody povstn lid, odsouzench na smrt.


.

Peklad bude pnosem pro ty, kte se zabvaj djinami 2. svtov vlky, idovskho nroda a Holocaustu.

Pokud bereme v vahu fakt, e studie Treblinskij ad kolovala z jednch rukou do druhch v prbhu Norimberskho procesu ve form obalovacho dokumentu, domnvm se, e si zasluhuje nai pozornost. V dan bakalsk prci se pokusm zachovat vznamov obsah originlu a zrove uinit peklad pitalivm pro esk tene.

Originln text v ruskm jazyce je k dispozici (bezplatn) na WWW: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/trebl.txt


Cl prce:

clem dan bakalsk prce je peklad studie se zachovnm autorskho stylu.


Pracovn postup (pstup keen, metody, techniky, nstroje apod.)Za nejdleitj krok povauji nastudovn odborn literatury, tkajc se pekladu, dky emu zdokonalm sv pekladatelsk schopnosti. Pi samotnm pekladu budu pouvat, jak titn slovnky, tak on-line slovnky (zejmna rusk vkladov, je obsahuj mnohem ir, aktuln slovn zsobu, vetn hovorovch vraz).


Organizan, materiln a finann zabezpeen prce (asov harmonogram prce aj.)

Odborn publikace, je jsou dleit pro nastudovn teorie pekladu (viz seznam literatury) jsou k dispozici v rznch knihovnch (vetn knihoven MU). Tak budu pouvat elektronick zdroje informace.


Ukzka pekladu

 • Na vchod od Varavy, podl Zpadnho Bugu se thnou psky a blto, rostou tam hust bory a listnat lesy. Tato msta jsou pust a stsnn, vsi jsou zde ojedinl. Chodec a projdjc uhbaj z zkch psench vozovch cest, kde noha vzne a kolo se propad a po osu do hlubokho psku.

 • Zde, na sedleck eleznin odboce se nachz mal zapadl stanice Treblinka, vce ne edest kilometr od Varavy, nedaleko stanice Malkinja, kde se protnaj eleznice vedouc zVaravy, Belostoku, Sedlece, Lomi.


Ukzka pekladu

 • Zejm mnoz ztch,kter pivezli roku 1942 do Treblinky, projdjce tudy v mrovch dobch, roztkanm pohledem pozorovali nudnou krajinu sosny, psek, psek a znovu sosny, ves, such kee, unyl stanin staven, prseky elezninch kolej A mon, znudn pohled pasara letmo pozoroval ze stanice vedouc odboku jednokolejky, je b mezi zce ji obklopujcmi sosnami do lesa. Tato odboka vede klomu, kde se til bl psek pro prmyslovou a mstskou vstavbu.


Ukzka pekladu

 • Lom je vzdlen tyi kilometry od stanice a nachz se na pustm mst, obklopenm ze vech stran borovm lesem. Pda zde je plan a nerodn, a rolnci ji neobdlvaj. Pustina tak zstala pustinou. Nkde je zem pokryta mechem,nkde n uboh boroviky. Zdka kdy prolet kavka i strakat chocholat dudek. Tato bdnpustina byla zvolena gestapky a schvlena nmeckm skm frerem SS Heinrichem Himmlerem za elem vstavby celosvtovho popravit; podobn nepoznal rod lidsk od dob primitivnho barbarstv a po nai surovou dobu. Tady bylo vybudovno hlavn popravit SS, podobn Osvtimi, je pedstihlo Sabibur, Majdanek, Belice.


Obtn pase, je se objevily v procesu pekldn

 • rostou lesy

 • v mrovch dobch (rozdl v sle)

 • Rozdl v slovosledu

 • 4 je vzdlen 4 km od stanice

 • rozdl v interpunkci (msto pomlek rky)

 • Peklad slova (koen nosn resp. hbet nosn odborn termn, v textu je pouit obecn vraz nos)


Pote, je vznikly p pekladu

 • Peklad slova (rusizmus)

 • ... (truhl)

 • Dokonav a nedokonav slovesa (nelze automaticky koprovat vid slovesa)

 • , ...- vry v

 • Rozdly v pedlokch nap. do lomu

 • ... podezen na


Seznam literatury a odkaz (citovan a vchoz informan zdroje)

 • , . . ( ): . . , 1990 253 . ISBN 5-06-001057-0CSIRIKOV, Marie; URIEOV, Libue. Odborn peklad v praxi :(na rusko-eskm materile). 1. vyd. Plze : Ale enk, 2005. 165 s. ISBN80-86898-34-2. KNITTLOV, Dagmar. K teorii i praxi pekladu. Dagmar Knittlov. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackho, 2000. 215 s. ISBN 8024401436.LEV, Ji; HONZK, Ji. esk teorie pekladu : vvoj pekladatelskch teori a metod v esk literatue 1. Vyd. 2. (rozdlen do dvou svazk). Praha: Ivo elezn, 1996. 273 s. ISBN 8023717359 LEV, Ji, HONZK, Ji. esk teorie pekladu : vvoj pekladatelskch teori a metod v esk literatue. 2. Vyd. 2. (rozdlen do dvou svazk). Praha : Ivo elezn, 1996. 323 s. ISBN 8023728393.


, .- . , 1968, 896 .PECHAR, Ji. Otzky literrnho pekladu. Ji Pechar. 1. vyd. Praha : eskoslovensk spisovatel, 1986. 87 s. VEK, Duan. vod do teorie pekladu : (pro rusisty). 2. vyd. Olomouc : Vydavatelstv Univerzity Palackho, 1998. 51 s. ISBN 8070678143. Slovnk spisovn etiny pro kolu a veejnost : s Dodatkem Ministerstva kolstv, mldee a tlovchovy esk republiky. [zpracoval lexikografick kolektiv stavu pro jazyk esk AV R ; hlavn redakce Josef Filipec ... et al.]. Vyd. 4. Praha : Academia, c2005. 647 s. ISBN 8020014462. ISBN 9788020013477 (dotisk : vz.).


Internetov zdroje

 • , . . . , , , ., "", 1958. Dostupn zWWW: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/trebl.txt, . . Dostupn zWWW:http://www.teneta.ru/rus/pe/parshin-and_teoria-i-praktika-perevoda.htm

 • . . (, , ). ., 1988. Dostupn zWWW:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/shveyz/index.php


ivotopis a dlo V. S. Grossmanna: http://wikipedia.org.ru; http://www.imwerden.info/belousenko/wr_GrossmanV.htm; http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/GROSSMAN_VASILI_SEMENOVICH.html; http://sheba.spb.ru/lit/d20/r258.htm; http://www.c-cafe.ru/days/bio/16/060_16.php;

[online]. [2009]. Dostupn z WWW: <http://dic.academic.ru/>.


[online]. [2009] [cit. 2009-07-10]. Dostupn z WWW: <http://www.edudic.ru/>.. - - - [online]. c2000-2009. Dostupn z WWW: <http://gramota.ru/>. Seznam Slovnk [online]. Seznam.cz, a.s., c1996-2009. Dostupn z WWW: <http://slovnik.seznam.cz/>.

Webov strnky, uren umn pekldn, djiny, metody a problmy pekladu. Dostupn z WWW: http://tpot.ru/


Zpracovala Viktoryia Saprykina, uo 218590

23.10.2009


ad
 • Login