Auto protil tky v diagnostice autoimunitn ch onemocn n
Download
1 / 27

Auto protilátky v diagnostice autoimunitních onemocnění - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Auto protilátky v diagnostice autoimunitních onemocnění. Praktikum Modul II A Lenka Rossmeislová. Autoimunitní onemocnění. jsou důsledkem komplexních patologických pochodů, charakterizovaných abnormální reakcí na vnitřní antigeny ( autoantigeny ) kombinované s působením vnějších činitelů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Auto protilátky v diagnostice autoimunitních onemocnění' - anneke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Auto protil tky v diagnostice autoimunitn ch onemocn n

Autoprotilátky v diagnostice autoimunitních onemocnění

Praktikum Modul II A Lenka Rossmeislová


Autoimunitn onemocn n
Autoimunitní onemocnění

 • jsou důsledkem komplexních patologických pochodů, charakterizovaných abnormální reakcí na vnitřní antigeny (autoantigeny) kombinované s působením vnějších činitelů

 • o autoimunitních imunopatologických reakcích hovoříme tehdy, když v jejich průběhu dochází k poškození tkání

 • podmínkou vzniku autoimunitních onemocnění je prolomení autolerance, tedy mechanismů, udržujících imunitní reakci vůči vlastním tkáním ve fyziologických mezích


Autoimunitn onemocn n1
Autoimunitní onemocnění

 • postihuje asi 5 – 7 % populace

  Teoretickým kritériem autoimunitního onemocnění je

 • charakterizace autoantigenů

 • průkaz existence autoprotilátky,

 • průkaz autoreaktivních lymfocytů T, které reagují s autoantigenem

  Základní rozdělení

 • orgánově specifická

 • systémová (poškození zprostředkované imunokomplexy)


Autoimunitn onemocn n2
Autoimunitní onemocnění

 • projev- zánět s dominující poškozující složkou

 • multifaktoriální, vícestupňové, dlouhodobé

 • u žádného z onemocnění dosud nebyly přesně a jednoznačně specifikovány příčiny


Autoimun onemocn n vnit n faktory
Autoimun. onemocnění-vnitřní faktory

 • asociace s MHC (HLA) (nejznámější je asociace HLA B27 s Bechtěrevovouchorobou)

 • polymorfismy genů kódujících cytokiny(deficit nebo nadbytek určitého cytokinu)

 • polymorfismy genů řídících apoptózu(při poruše apoptózy aktivovaných lymfocytů nedochází k adekvátní regulaci a ukončení imunitní reakce)

 • asociace s imunodeficity

 • polymorfismy genů kódujících TcR a H řetězce imunoglobulinů, TAP aj.

 • faktory hormonální (většina autoimunitních chorob je častější u žen, incidence se často zvyšuje v dospívání a po porodu).


Autoimun onemocn n vn j p iny
Autoimun.onemocnění-vnější příčiny

 • nejvíce se uplatňuje infekce, stres, léky, chemikálie a UV záření

 • infekce odkryje dosud nedostupný antigen, místní zánět pak napomáhá odkrytí dalších autoantigenů - „epitop spreading“, pod vlivem zánětlivých cytokinů může dojít k expresi kostimulačních molekul a k následné stimulaci anergických autoreaktivních klonů.

 • některé mikrobiální superantigeny mohou vyvolat polyklonální aktivaci B lymfocytů (superantigeny jsou definovány jako antigeny, které nevyžadují pro svou interakci s imunitním systémem zpracování antigen prezentujícími buňkami).

 • Léky a UV záření se zřejmě mohou podílet na modifikaci autoantigenů, stresové faktory se uplatňují zejména prostřednictvím neuroendokrinní osy.


Autoprotil tky
Autoprotilátky

 • přítomnost autoprotilátek je obvykle asociována s imunopatologickým procesem

 • intenzita poškozujícího zánětu obvykle koreluje s množstvím autoprotilátek

 • častým cílem jsou multimolekulové komplexy přítomné v buňce (ATPáza, cytochromy aj.)

 • v nízkých koncentracích se vyskytují fyziologicky

 • jejich výskyt stoupá s věkem


Imunofluorescen n pr kaz protil tek
Imunofluorescenční průkaz protilátek

 • Užívá se k detekci autoprotilátek reagujících s antigeny přítomnými v tkáních nebo lokalizovaných nitrobuněčně

 • Hladina protilátek se mění v závislosti na aktivitě choroby.

  Jako substrát slouží:

  • zvířecí orgánové řezy (orgánově-specifické protilátky, AMA)

  • buněčné suspenze: Hep-G2 buněčná linie (ANA)

   lidské granulocyty (ANCA)Nep m imunofluorescence
Nepřímá imunofluorescence

Výhody

Nevýhody

 • Umožňuje otestovat protilátky bez přesné znalosti antigenu

 • Zjištěný pattern usnadňuje diagnózu

 • Zjištění titru protilátky (semikvantitativní metoda)

 • Není high-throughput

 • Vyhodnocení závislé na zkušenosti technika


Typy autoprotil tek p ehled
Typy autoprotilátek-přehled

 • ORGÁNOVĚ NESPECIFICKÉ (proti mitochondriím, buněčným jádrům)

  • ANA-antinuclearantigens

  • ANCA-antineutrophil cytoplasma antigens

  • AMA-antimitochondrialantigens

 • ORGÁNOVĚ SPECIFICKÉ

  • EMA – endomysium antigen

  • APCA –antiparietal cell antigen


Ana antinuclear antigens
ANA-antinuclear antigens

 • skupinaprotilátekprotikomponentámbuněčnéhojádra, protilátkyprotiss- a ds-DNA, histonům a extrahovatenýmjadernýmantigenům (anti-ENA)

 • jadernéantigenyjsouantigenykryptickýmitzn. zanormálníchpodmínek pro imunitnísystémnedostupné

 • různétypy fluorescence: homogenní, zrnitá, nukleolární,…

 • Pozitivita ANA se vyskytuje u:

  REVMATOIDNÍ ARTRITIDA

  SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTEMATODES

  SKLERODERMIE

  POLYMYOZITIDA

  SJOGRENŮV SYNDROM

 • PozitivitaANA se u 10% zdravé populace vyskytujevevyššímvěku (nad 60 let)


Ana homogenn jadern plasma
ANA-homogenní jaderná plasma

 • difúzní fluorescence zahrnující celou jadernou plazmu

 • antigen: DNA, histony

 • klinická asociace:

  systémový lupus erythematodes

  lékový lupus

  revmatoidní artritida

  systémová skleróza

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns


Ana zrnit fluorescence
ANA-zrnitá fluorescence

 • skvrnité barvení jádra, stejnoměrně distribuované, někdy velmi husté

 • antigen: řada nukleárních proteinů (SS-A/Ro, SS-B/La, RNA polymerázy II a III)

 • klinická asociace:

  systémový lupus Sjőgrenův syndrom sklerodermie

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns


Ana dsdna
ANA-dsDNA

 • Jako substrát je využíván prvok Crithidialuciliae, který obsahuje kinetoplast (mitochondrie) obsahující dsDNA. Kinetoplast neobsahuje ssDNA ani histony a další antigeny.

 • antigen: dsDNA

 • klinická asociace:

  významný autoantigen u systémového lupusu, se specifitou okolo 95%.

pozitivní

negativní

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns


Ana jad rkov fluorescence
ANA-jadérková fluorescence

 • fluorescence celého jadérka

 • antigen: PM-Scl nebo nukleolinový komplex deseti polypeptidů Ku antigen (66 a 68 kDa)

 • klinická asociace:

  překryvný syndrom (50%)

  plicní hypertenze se sklerodermií

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns


Ana centromerov fluorescence
ANA-centromerová fluorescence

 • Stejnoměrně oddělená zrna rozprostřená v jádře (40-60 zrn). Buňky v telofázi a metafázi mají zrna umístěná v oblasti „rovníku.“

 • antigen: kinetochory chromozómů, které mohou být namířeny proti několika centromérovým antigenům (CENP-A,B,C,D,E)

 • klinická asociace:

  CREST syndrom progresivní systémová skleróza

  sklerodermie

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns


P esn ur en antigenu ana
Přesné určení antigenu ANA

 • je možné v případědostupnostimolekulovědefinovanýchantigenů

 • molekulovéterče pro antinukleárnífaktoryjsouprodukoványbiotechnologicky

 • k průkazuslouží: testy ELISA

  imunoblotovétechniky


Anca antineutrophil cytoplasma antigens
ANCA-antineutrophil cytoplasma antigens

 • substrátemjsouetanolemneboformalínemfixovanélidskégranulocyty

 • přítomny u nemocných s některýmitypyvaskulitid

 • typy

  • p-ANCA (fluorescence perinukleární)

  • c-ANCA (fluorescence cytoplazmatická)

  • a-ANCA atypická


C anca
c-ANCA

 • Fluoreskuje celá cytoplazma, mnohdy jsou dobře rozlišitelná jednotlivá granula v podobě zrnité fluorescence. Jádro nesvítí.

 • antigen: proteináza 3 přítomná v primárních granulích

 • klinická asociace:

  protilátky jsou hlavním laboratorním markerem pro Wegenerovu granulomatózu

  primární vasculitidy

  nekrotizující glomerulonefritida Churg-Straussová syndrom


P anca
p-ANCA

 • Při fixaci etanolem se některé cytoplazmatické antigeny shlukují okolo jádra. Navenek se tento stav jeví jako fluorescence jádra s prosvětleným středem či jako prstenec okolo jádra.

 • antigen: enzym myeloperoxidáza (MPO)

  kathepsin, elastáza, laktoferin, lysozym, BPI

 • klinická asociace:

  Cystická fibróza (90%)

  chronická hepatitida (80%)

  mikroskopická polyangiitida

  primární vasculitida primární sklerotizující cholangoitida systémový lupus revmatoidní artritida


Sle syst mov lupus erythematodes
SLE– systémový lupus erythematodes

 • systémové autoimunitní onemocnění

 • autoprotilátky proti jaderným antigenů (specifické pro SLE jsou především antids-DNA a antiSm) a krevním elementům

 • poškození způsobené tvorbou imunokomplexů Ab-Ag vyvolávajících zánět

 • 90 % pacientů jsou ženy


Ama antimitochondrial antigens
AMA-antimitochondrial antigens

 • Substrátem pro detekci je řez z krysích, opičích ledvin i Hep-2 buňky.

 • antigen: pyruvát dehydrogenáza (M2 antigen)

 • klinická asociace: primární biliární cirhóza PBC (95%)

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns


Autoprotil tky proti cytoskeletu
Autoprotilátky proti cytoskeletu

 • Fluorescence cytoskeletu

 • antigen: cytokeratin, tropomyosin, vimentin, vinculin, desmin

 • klinická asociace: chronická onemocnění pojiva, CAH, Crohnova choroba

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns


Org nov specifick autoprotil tky proti pariet ln m bu k m aludku apca
Orgánově specifické autoprotilátky-proti parietálním buňkám žaludku (APCA)

 • Fluorescence mitochondrií

 • antigen: H+/K+/ATP-áza

 • klinická asociace:

  perniciózní anémie (80-90%), vyšší incidence u žen, autoimunitní endokrinní choroby, souvislost s věkem, u osob nad 60 let až 15% pozitivních nálezů

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns


Org nov specifick autoprotil tky ema endomysium
Orgánově specifické autoprotilátky-EMA (endomysium)

 • Substrátem je opičí oesophagus, event. lidský pupečník Cílovým místem pro pozorování je muscularismucosa. V případě pozitivity fluoreskují vlákna (obal) buňky hladkého svalu

 • antigen: tkáňová transglutamináza

 • klinická asociace:

  celiakie

A.R Bradwell, R.G. Hughes: Atlas of tissue autoantibodies. Atlas of Hep-2 patterns


Shrnut autoprotil tky
Shrnutí-autoprotilátky

 • Vznikají na základě kombinace vnějších a vnitřních faktorů, které napomáhají prolomení autotolerance

 • Typy autoprotilátek-orgánově nespecifické (proti základním buněčným strukturám) a specifické (proti proteinům typickým pro danou tkáň)

 • Detekce-imunofluorescence, ELISA, WB


ad