TKY Ekip Raporu Deerlendirme Yntemi
Download
1 / 30

TKY Ekip Raporu Degerlendirme Y ntemi - PowerPoint PPT Presentation


 • 490 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2. . M.E.B T.K.Y UYGULAMALARI EGITIMDE KALITE DL EKIP RAPORUDEGERLENDIRME KRITERLERI, PROBLEM ZME YNTEMLERI VE KALITE TEKNIKLERI. 3. YILIN KALITELI EKIBI RAPOR FORMATIBu kategoride basvuracak okullar/kurumlar, yaptiklari alismalari asagida siralanan basliklari ve aiklamal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

TKY Ekip Raporu Degerlendirme Y ntemi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

TKY Ekip Raporu Deerlendirme Yntemi


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

M.E.B

T.K.Y UYGULAMALARI

ETMDE

KALTE DL EKP RAPORU

DEERLENDRME KRTERLER, PROBLEM ZME YNTEMLER VE KALTE TEKNKLER


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

YILIN KALTEL EKB RAPOR FORMATI

Bu kategoride bavuracak okullar/kurumlar, yaptklar almalar aada sralanan balklar ve aklamalar dikkate alarak 15 sayfay gemeyecek ekilde raporlatracaklardr. Raporlarda Times New Roman harf karakteri ve 11 punto ile 1,5 satr aral kullanlr. Yaplan iyiletirmelerle ilgili varsa fotoraf, video kayd vb. ilaveler raporun sonuna konabilir. Bu ilaveler 15 sayfalk rapor limitinin dndadr.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

YILIN KALTEL EKB RAPOR FORMATI

Rapor Ara Balklar

 • l/le:

 • Okulun/Kurumun bulunduu il ve ile adn belirtiniz.

 • Okul/Kurum Ad:

 • Okulun/Kurumun adn belirtiniz.

 • Adres:

 • Okulun/Kurumun posta adresini belirtiniz.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

YILIN KALTEL EKB RAPOR FORMATI

 • letiim Kurulacak Kiinin Ad, Soyad, Telefonu, E-Posta Adresi:

 • Okul/Kurum mdr ile ekip liderinin ad, soyad, telefonu (varsa cep telefonu) ve e-posta adresini belirtiniz.

 • Ekibin Ad:

 • Ekibin kendisine verdii ismi belirtiniz.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

Yln kaliteli ekibi rapor format

 • Ekip yelerinin Ad, Soyad ve Unvan:

 • Ekip yelerinin tamamnn ad, soyad ve unvann belirtiniz.

 • Yapt almann Ad:

 • Ekibin yapt almann adn belirtiniz.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

 • SELEN PROBLEMN (YLETRME KONUSUNUN) OKUL/KURUM N NEM DERECES:

  Ekibin alma konusu olan iyiletirme ya da problem zme almasnn okul/kurum iin nemini aklaynz.

  Seilen konunun nasl belirlendiini, zellikle okul/kurum zdeerlendirme almas sonular ile olan balantsn belirtiniz.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

 • SELEN PROBLEMN (YLETRME KONUSUNUN) OKUL/KURUM N NEM DERECES:

  TKY kapsamnda yaplan ekip almalarndan temel beklenti zdeerlendirme sonucu ortaya kan iyiletirmeye ak alanlarla ilgili olmas ya da alan veya paydalar tarafndan dile getirilen bir problem olmas gerekir.

  Bu sebeple iyiletirme konusunun okul/kurum iin nem derecesi, bu aklamalar nda net bir biimde bu blmde belirtilmelidir.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

 • PROBLEMN (YLETRME KONUSUNUN) TANIMI VE ANALZ:

  Bu blmde problemin ya da iyiletirme konusunun analiz edilmesi alt ve ana nedenlerin bulunmas gerekir. Bu analiz srecinde problem zme tekniklerinin yerli yerinde ve doru biimde kullanlmas, veri toplama ve incelemeler hakknda bilgi verilmesi gerekmektedir.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

 • PROBLEM ZME (YLETRME) SRECNN KISA ZET:

  Bu blmde, problemin zmne ilikin gelitirilen nerilerin nasl belirlendii, nerilerin deerlendirilmesi ve uygulamaya geirilecek nerilerin seimi ve uygulama hakknda bilgi verilmesi gerekmektedir.

  Eer bir problem zm yerine bir iyiletirme konusu seilmi ise yine ayn anlayla iyiletirmeyi salayacak nerilerin belirlenmesi, seimi ve uygulama hakknda bilgi verilmesi gerekmektedir.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

ELDE EDLEN SONULAR:

 • Bu blmde, iyiletirme ya da problem zme almasnn sonular olabildiince saysal olarak nceki durumla karlatrmal bir biimde ortaya konmaldr. Problemin ya da iyiletirme konusunun muhataplarnn, sonuca ilikin alglar llmelidir.

 • Uygulamann varsa getirdii maddi kazan veya tasarruf, dorudan etkiliyorsa eitim-retime, alana, rencilere ve eitimin dier paydalarna katks belirtilmelidir.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

YILIN KALTEL EKB

DLE ESAS OLAN DEERLENDRME KRTERLER

1-PROBLEMN/YLETRME KONUSUNUN OKUL/KURUM N NEM DERECES : Puan :10

(zdeerlendirme ile ilgisi, payda ikayet veya isteklerinde yer almas, stratejik plan ile ilikisi) Bu kriter deerlendirilirken seilen problem ya da iyiletirme konusunun nasl belirlendiine baklr.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

1-PROBLEMN/ YLETRME KONUSUNUN OKUL/KURUM N NEM DERECES :

Bu blmden puan verilebilmesi iin problemin ya da iyiletirme konusunun zdeerlendirme sonularnda ncelikli bir problem/ iyiletirmeye ak alan olarak yer almas ya da paydalarn dilek veya ikayetlerinde nemli bir yerinin olmas gerekir.

 • Ayrca seilen problem ya da iyiletirme konusu, okulun/kurumun stratejik plan ile ilikisi varsa, yani stratejik amalarna bal faaliyetlerin iinde yer alyorsa deerlendirilir ve puan verilir.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

 • Seilen Problemin/yiletirme Konusunun zdeerlendirme Sonularnda yiletirilmeye Ak Alan Olarak Yer Alma Durumu (+2 Puan)

 • Seilen Problemin/yiletirme Konusunun zdeerlendirme Sonularnda ncelikli yiletirilmeye Ak Alan Olarak Yer Alma Durumu (+4 Puan)

 • Seilen Problemin/yiletirme Konusunun Stratejik Planda Yer Alma Durumu (+2 Puan)

 • Seilen Problemin/yiletirme Konusunun Okul/Kurum Paydalarnn Dilek-ikyetlerinde Yer Alma Durumu

  (+2 Puan)


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

2.SELEN PROBLEMN/ YLETRME KONUSUNUN OKULUN/KURUMUN MSYONU LE LKS: (ANA HZMET, DESTEK HZMET) Puan:18

 • Bu kriter deerlendirilirken seilen problemin ya da iyiletirme konusunun okulun/kurumun misyonunu ile balantsna baklr. Seilecek problem ya da iyiletirme konusunun eitim-retim gibi misyonu ile dorudan ilgili, yani okulun/kurumun ana hizmet alanlarna ilikin bir iyiletirme yapyorsa seilen problem/iyiletirme konusu nemlidir.

 • Eer seilen problemin ya da iyiletirme konusu eitim-retim deil de destek hizmetleri ile ilgili bir problem zm veya iyiletirme yapyorsa nem daha az olacaktr.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

2.SELEN PROBLEMN/ YLETRME KONUSUNUN OKULUN/KURUMUN MSYONU LE LKS: (ANA HZMET, DESTEK HZMET) Puan:18

 • Seilen Problemin/ yiletirme Konusunun Okul/Kurum Misyonu le likisi:

 • Seilen Problemin/yiletirme Konusunun Okul/Kurumun Ana Hizmetidir (18 Puan)

 • Seilen Problemin/yiletirme Konusunun Okul-Kurumun Destek Hizmetidir (5 Puan)

 • Seilen Problemin/yiletirme Konusu Dolayl Olarak Ana Hizmet Srelerini Etkilemektedir (5-15 Puan)


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

3-PROBLEMN/YLETRMEKONUSUNUN TANIMLANMASINDAK YETERLLK: Puan:5

 • Genelde problemler sonu olarak karmza kar. Bu sonucu ortaya karan bir takm nedenler vardr.

 • Bu blmde problemin ya da iyiletirme konusunun ne derece analiz edildiine baklr. Ayrca probleme neden olan alt nedenlerin ne derece baarl bir ekilde tanmland deerlendirilir.

 • Problemin Yaanmasna Neden Olan Durumlarn (Alt Nedenler) Tanmlanma Durumu (+2 Puan)

 • Alt Nedenlerle lgili Saysal Bilgilerin Varl (+3 Puan)


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

4-PROBLEM ZME/KALTE GELTRME TEKNKLERNN DORU VE YERNDE KULLANILMA DERECES: Puan:5

 • Problem zme almasnn bir ok aamasnda problem zme/kalite gelitirme tekniklerinin kullanlmas gerekir.

 • Bu blmde bu tr tekniklerin doru yerde ve baarl bir ekilde kullanlp kullanlmad deerlendirilir.

 • Problem zme/kalite Gelitirme Tekniklerinin YerindeKullanlma Durumu (+2 Puan)

 • Problem zme/kalite Gelitirme Tekniklerinin Doru Kullanlma Durumu (+3 Puan)


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

5. Problemin zm seeneklerinin/iyiletirme admlarnn belirlenmesi ve seimi: (Puan:5)

Problemin zm ya da iyiletirmeyle ilgili birden ok neri ortaya atlabilir.

Bu blmde, ekibin zm ya da iyiletirme seeneklerini nasl belirledii ve bu neriler arasndan en iyi neriyi nasl ortaya koyduu deerlendirilir. Ortaya konan zm ya da iyiletirme nerisinin;

 • Gerekleme Sresi,

 • Maliyeti,

 • Gereken ,gc vb.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

5. Problemin zm seeneklerinin/iyiletirme admlarnn belirlenmesi ve seimi:

 • kriterlere gre deerlendirilerek ne kadar uygulanabilir olduuna baklr. Az i gc, az yada sfr maliyet ve olabildiince ksa srede sonu alabilme zm nerisinin uygulanabilir olduunu gsterir.

 • Problem zmne likin Birden ok zm nerisinin Gelitirilme Durumu (+2 Puan)

 • Problemi zmesi Beklenen neri/nerilerin Seiminde Uygun Yntemin Kullanlmas (+1 Puan)

 • Problemi zmesi Beklenen neri/nerilerin Seiminde Baar (+2 Puan)


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

6. zm ya da iyiletirme admlarnn uygulanmas iin yaplan plnlama: Puan:7

 • Bu blmde zm / i takip plan deerlendirilir. Yaplan plann;

 • Uygulama Admlar, Hedefleri, Sorumlular,

  Zaman Planlamas,

 • Muhtemel Riskleri ve Risklere Kar Alnacak Tedbirleri,

 • Baarl Olup Olmadnn Nasl ve Ne Zaman Deerlendirileceini vb.

  planlama unsurlarn iermelidir.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

 • Uygulama Plannn Yaplma Durumu (+1 Puan)

 • Planda, Faaliyetlerin Ve Sorumlularn Belirlenme Durumu (+1 Puan)

 • Planda, Faaliyetler Ve Problemle Uyumlu Net Saysal Hedeflerin Varl (+3 Puan)

 • Plann, Ne Zaman Ve Nasl zlenip Deerlendirileceinin Belirlenmesi Durumu (+1 Puan)

 • Planda, Muhtemel Risklerin Ve Kar Tedbirlerin Belirlenme Durumu (+1 Puan)


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

7-Belirlenen hedeflerin gerekleme derecesi/problemin zmndeki ya da iyiletirme almasndaki baar:Puan:17

 • Bu blm elde edilen sonularn deerlendirildii blmdr.

 • Problem, Problem Olmaktan Ne Kadar kmtr?

 • yiletirme Ne Dzeyde Gereklemitir?

 • Uygulama ncesi Planda Ortaya Konan zm ya da yiletirme Hedefleri Ne Derece Gereklemitir? vb.

 • sorulara saysal cevaplar verilmi olmaldr.

 • Sonular zm ya da iyiletirme ncesi ve sonrasn da iermeli, bir baka deyile gemile karlatrmal olarak verilmelidir.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

 • Uygulama Plannda Yer Alan Hedeflere Ulama Durumu

  (+5 Puan)

 • Problemin Alt Nedenleri ile ilgili nceden Toplanan Saysal Verilerde Uygulama Sonras Yaanan Deiim (+4 Puan)

 • Problemin ncesi ve Sonrasna ilikin Karlatrma Tablolarnn Varl (+3 Puan)

 • Problemin zlme Derecesi (+5 Puan)


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

8-zmn ya da iyiletirmenin okula/kuruma, hizmet gtrlen kesime, alana vb. salad katma deer:Puan:20

 • Elde Edilen Sonu Kime Ne Salamtr ?

 • Problemden ikayeti Olan veya yiletirilmesi iin Talepte Bulunan Kesimler zm Nasl Deerlendirmektedir?

 • Btn bu sorular cevaplandrlmaldr.

 • yi bir iyiletirme almas bir okulda renci, retmen, veli vb. paydalar tarafndan memnuniyetle karlanmas beklenir.

 • Bu blmde de mutlaka saysal sonulara yer verilmeli ve olabildiince gemi durumla karlatrmal bir biimde sunulmaldr.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

 • Taraflarn (renci, retmen, Veli vb.) Yaplan yiletirme almas ile lgili Alglamalarnn llme Durumu (+5 Puan)

 • Taraflarn Yaplan almay Destekleme Dzeyleri (+10 Puan)

 • Ele Alnan Konu ile lgili Taraflarn Uygulama ncesi ve Sonras Memnuniyet Dzeylerinin Verilme Durumu (+5 Puan)


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

9-Problemin zmndeki/iyiletirmedeki orijinallik, baka kurumlar iin rnek ve model olma zellii: puan:10

 • zm nerisinin orijinalliinin deerlendirildii bu blmde kimseden bulu yapmas beklenmemektedir.

 • Bir zm nerisi ayn problemi yaayan baka okullarda da uygulandnda sonu verebiliyor olmas ve okuyan ya da dinleyeni bunu tm okullar bilmeli deme noktasna getiriyorsa orijinaldir, rnek ve model olma zellii tayor olabilir.


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

 • Problemin zmnde, Orijinal Uygulama/zm Gelitirme Dzeyi (+5 Puan)

 • Uygulamann, Benzer Problemi Yaayan Okul-Kurumlar in rnek Olma Durumu (+5 Puan)


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

10-YAPILAN ALIMANIN RAPORLAMA KALTES: Puan:3

 • Bu blmde ekibin hazrlad rapor ekil ynnden deerlendirilir.

 • Ekip raporunun ak anlalr bir dille yazlmas ve dl ynergesinde yer alan rapor formatna uygun bir biimde kaleme alnp alnmadna baklr.

 • Rapor Dilinin Uygun, Ak ve Anlalr Olmas (+2 Puan)

 • Yazm ve Noktalama Hatalar ermeme Durumu (+1 Puan)


Tky ekip raporu degerlendirme y ntemi

L G N Z E

TEEKKRLER...


ad
 • Login