Njohjen e trashegimise natyrore dhe kulturore te rajonit juglindor te shqiperise
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Njohjen e trashegimise Natyrore dhe kulturore te rajonit Juglindor te Shqiperise PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Njohjen e trashegimise Natyrore dhe kulturore te rajonit Juglindor te Shqiperise. Itinerari : Tirane-Elbasaon-Librazhd-Perrenjas-Pogradec-Korce-Voskopoje. Vlerat Gjeoturistike te Rajonit.

Download Presentation

Njohjen e trashegimise Natyrore dhe kulturore te rajonit Juglindor te Shqiperise

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Njohjen e trashegimiseNatyroredhekulturoreterajonitJuglindorteShqiperise

Itinerari : Tirane-Elbasaon-Librazhd-Perrenjas-Pogradec-Korce-Voskopoje


VleratGjeoturistiketeRajonit

  • RajoniJuglindorshtrihet ne JuglindjeteShqiperise duke filluarngalugina e ShkumbinitteMesem e lugina e Qarrishtesderi ne Leskovik .Nepermjetvijeskufitarekufizohet me MaqedoninedheGreqine ,me tecilatlidhetnepermjetqafavemalore (Qafe-Thane,Tushemisht ,Gorrice ,Kapshtice)


FOTO , Korca


Korca

  • Korcaeshteqyteti me I madh I Rajonitdhenjengaqytetet me temedhateShqiperise .Korcaeshtedheqendra e prefektures me tenjejtinemer .Eshtenjengaqytetet me temedhatevendit me rreth 85.000 banoreteregjistruar .Aktivitetet e sajekonomikekryesorekaneqene :bujqesia ,zejtariadhetregtia.

  • Aktualisht ka lulezuarsektoriindertimevedhe I sherbimevedhetregtise.Turizmi ka persepktivezhvilllimin,bazuarmbitrashegimine e pasurkulturoreqeKorcaka.Korcaeshtenjenyje e rendesishme per transportinshqiptar .Qytetindodhet 181 km largkryeqytetit .Eshte e mirenjohurshkolla e pare shqipeqedaton ne vitin 1887,shkolla e pare ne Shqiperi per vajza ,liceufrancez I ndertuar ne vitin 1917,Muzeu Mesjetar.


Korca :


NatyraKorcare:


Rruget …


Shkolla e pare shqipe :


Voskopoja:

  • Voskopojaeshtevendbanimshqiptarqendodhetrreth 21 km largngaqyteti I Korcesmbinjepllaje 1160 m mbinivelin e detit .Voskopojaeshtenjevendbanimmesjetar I hershemqedatonprejvitit 1130 .NgaShenProdhomihapetparavizitoritnjepamje e mahnitshmengadukenmajat e leniesdheostrovica,menjelartesiprej 2246m.Lulezimin me temadhVoskopoja e ka pasur ne vitin 1764,atehere kurpopullsia e sajarriti ne rreth 30.000 banore.Neketeperiudhekishte 25 kisha me afreskenga me telakmuarat ,ndersataninukkanembetur me shume se 8 kisha.Voskopojaruanvleratemedhateartitmesjetar .


Voskopoja(Fotongakishat)


Voskopoja:


……


…….


Pogradec:

  • Pogradecieshteqytetiidyte per ngamadhesiadherendesia ne rajoninJuglindor .Pogradecindoshetrreth 139 km largnga Tirana .Qytetiantikbanohejngafisi I Enkelejve ,teciletjetoninbrendamurevetekalase.Pogradeciparaviteve 90 ka qenenjeqender e rendesishmeindustriale ne Shqiperi.Pertupermendur ne ate kohejane :industria e kromit ,e hekurit ,nikelit,qymyrit ,turizmit,peshkimit,punimi I drurit ,pijeveetj.Sotpomerrzhvillimturizmidhesektori I sherbimeve .Kalaja e Pogradeciteshte e vendosur ne majen e kodres ne pjesenperndimoreteqytetittePogradecit ,me lartesi 205 m mbinivelin e liqenitteOhrit.


Pogradeci:


Pamje :


Driloni…


…..


Fund

  • Punoi : MIGENA KARAJ


  • Login