Ndermarresia dhe menaxhimi i biznesit te vogel dhe te mesem - PowerPoint PPT Presentation

Ndermarresia dhe menaxhimi i biznesit te vogel dhe te mesem l.jpg
Download
1 / 19

  • 2506 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ndermarresia dhe menaxhimi i biznesit te vogel dhe te mesem. Mr.Venet Shala. Ndermarresia dhe ndermarresit si krijues te bizneseve te vogla dhe te mesme. (Pjesa e II-te). Historiku mbi ndermarresine. Fjala ndermarresi vjen nga fjala frenge ”entrepreneur” qe do te thote me ndermarre diqka

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ndermarresia dhe menaxhimi i biznesit te vogel dhe te mesem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ndermarresia dhe menaxhimi i biznesit te vogel dhe te mesem l.jpg

Ndermarresia dhe menaxhimi i biznesit te vogel dhe te mesem

Mr.Venet Shala


Ndermarresia dhe ndermarresit si krijues te bizneseve te vogla dhe te mesme l.jpg

Ndermarresia dhe ndermarresit si krijues te bizneseve te vogla dhe te mesme

(Pjesa e II-te)


Historiku mbi ndermarresine l.jpg

Historiku mbi ndermarresine

Fjala ndermarresi vjen nga fjala frenge ”entrepreneur” qe do te

thote me ndermarre diqka

Peter Drucker paraqitjen e filozofise se ndermarresise e quan si “ngjarjen me

shpresedhenese” sepse ajo nxit ndryshimet e shpeshta, shfrytezon shanset

qe te tjeret nuk i shohin, krijon diqka ndryshe dhe bene qe nevoja per risi

(inovacione) te jete e perhershme

Ndermarresia eshte nje proces i krijimit te nje gjeje qe eshte ndryshe nga ajo

qe ekziston dhe qe ka vlere ne saje te dedikimit te kohes dhe te perpjekjeve,

duke perfshire rrezikun financiar, fizik dhe social per te sendertuar nje shperblim

financiar ose nje kenaqesi personale


Perkufizimet e ndermarresit dhe te ndermarresise l.jpg

Perkufizimet e ndermarresit dhe te ndermarresise

Ndermarres mund te konsiderohet ai person qe krijon nje biznes,

duke u ballafaquar me rrezikun, duke synuar realizimin e fitimit

dhe rritjen e biznesit, duke perfituar nga shanset dhe aftesia per

te siguruar dhe menaxhuar resurset.

Ndermarresi ka aftesi qe nje ide profitabile ta shnderroje ne realitet

Karakteristikat kryesore te ndermarresit mund te jene:

  • Njohja e shanseve ne treg

  • Gadishmeria per pranimin e rrezikut

  • Aftesia per te siguruar resurset per investim

  • Aftesia per te menaxhuar biznesin


Qka dallon ndermarresi nga menaxheri l.jpg

Qka dallon ndermarresi nga menaxheri?

Ndermarresit dallohen nga menaxheret sipas ketyre cilesive:

  • Rreziku (risku)

  • Efektiviteti

  • Inovacioni

    Ndermarresit dallojne nga menaxheret edhe per shkak te:

  • Qendrimit proaktiv dhe

  • Qendrimit reaktiv


Evoluimi i mendimeve mbi rendesine e ndermarresise se bvm l.jpg

Evoluimi i mendimeve mbi rendesine e ndermarresise se BVM

Lidhur me evoluimin e mendimeve rreth rendesise se ndermarresise

ka pikepamje te ndryshme :

  • Teoria e tregut te lire

  • Teoria e varesise se BVM nga ato te medha

  • Levizjet e mbrojtjes se ambientit “e vogla eshte e bukur”


Mjedisi rrethina e biznesit te vogel dhe te mesem l.jpg

Mjedisi/rrethina e biznesit te vogel dhe te mesem

Faktoret e brendshem ndikues:

  • Motivet e pronarit

  • Vetite personale

  • Shkathetesite teknike

  • Aftesite menaxheriale

  • Aftesite per marketing

  • Aftesite per menaxh.financiar

    Faktoret e jashtem ndikues:

    Mjedisi makro

  • politik

  • ekonomik

  • social

  • teknologjik

    Mjedisi mikro:

  • Ekonomia lokale

  • Furnitoret

  • Konkurrentet

  • bleresit


Barrierat pengesat per hyrje ne biznes modeli i porterit l.jpg

Kercenimi i Produkteve Zevendesuese

Fuqia e Bleresve

Rivaliteti Konkurues Ekzistues

Fuqia e Furnitoreve

Barrierat e Hyrjes

Barrierat/pengesat per hyrje ne biznes (Modeli i Porterit)


Fushat e veprimit te biznesit te vogel dhe te mesem l.jpg

Fushat e veprimit te biznesit te vogel dhe te mesem

Bizneset e vogla dhe te mesme tregojne interes me te madh per

fusha te caktuara, p.sh ne tregti dhe ne sherbime se sa ne sektorin

e prodhimit

  • Tregtia eshte fusha me atraktive per bizneset e vogla dhe te mesme per shkak te kerkesave me te vogla per kapital fillestar

  • Sherbimet gjithashtu jane fusha atraktive dhe dominante ne te cilat veprojne BVM.Kjo ka te beje me sherbime te shumellojshme te individeve apo ndermarrjeve.Fusha e sherbimeve koheve te fundit ka fituar nje peshe te madhe ne zhvillimin e shpejte ekonomik


Trendet e zhvillimit te disa formave te ndermarresise l.jpg

Trendet e zhvillimit te disa formave te ndermarresise

  • Bizneset/ndërmarrësia familjare

  • Femrat ndërmarrëse apo ndërmarrësia e femrave

  • Ndërmarrësit me kohë të pjesëshme

  • Bizneset nga shtëpia


Slide12 l.jpg

Zhvillimi i biznesit te vogel dhe te

mesem ne Kosove


Struktura e bizneseve ne kosove l.jpg

Struktura e bizneseve ne Kosove

  • Bizneset mikro 98.5 %

  • Bizneset e vogla 1.3 %

  • Bizneset e mesme 0.2 %

    Struktura sektoriale e bizneseve:

  • Prodhimi 16%

  • Sherbimet 33%

  • Tregtia 51%


Pengesat ne biznes l.jpg

Pengesat ne biznes


Themeluesit struktura gjinore l.jpg

Themeluesit & struktura gjinore

  • Nje themelues: 81%

  • Dy themelues 11%

  • Tre e me shume 8%

    Struktura gjinore e themeluesve:

  • Meshkuj 95 %

  • Femra 5%


Lokacioni i bvm ne kosove l.jpg

Lokacioni i BVM ne Kosove

  • Ne nje lokacion 78%

  • Dy apo me shume lokacione 20%

  • Jashte Kosoves 2%


Burimet e korrupsionit l.jpg

Burimet e korrupsionit

  • Pagat e ulta 43%

  • Moszbatimi i ligjit 26

  • Mungesa e mekanizmave institucional 21%

  • Mungesa e etikes 10%


Burimet e investimeve te biznesit te vogel dhe te mesem ne kosove l.jpg

Burimet e investimeve te biznesit te vogel dhe te mesem ne Kosove

  • Me mjete vetanake 67%

  • Me kredi bankare të vendit 21%

  • Me kredi nga banka të jashtme 1.1%

  • Mjete pa kthim nga donatorët e jashtëm (OJQ) 0.8%

  • Hua nga familja ose miqtë 9.6%

  • Përmes investimeve të Jashtme Direkte 0.5


  • Login