SİMULASYONLAR (BENZETİŞİM) (Simulations) - PowerPoint PPT Presentation

S mulasyonlar benzet m simulations
Download
1 / 23

 • 199 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SİMULASYONLAR (BENZETİŞİM) (Simulations). Sibel Somyürek. Simulasyonlar. Bir takım olay ve durumları modelleyerek, öğrenciye bu olaylar ve durumlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan ders yazılımlarıdır. Simulasyonlar. Bir benzetişim yazılımı üç temel unsurdan meydana gelir:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SİMULASYONLAR (BENZETİŞİM) (Simulations)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S mulasyonlar benzet m simulations

SİMULASYONLAR (BENZETİŞİM)(Simulations)

Sibel Somyürek


Simulasyonlar

Simulasyonlar

Bir takım olay ve durumları modelleyerek, öğrenciye bu olaylar ve durumlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan ders yazılımlarıdır.


Simulasyonlar1

Simulasyonlar

Bir benzetişim yazılımı üç temel unsurdan meydana gelir:

 • Senaryo

 • Modelleme ve

 • Öğretim taktik ve stratejileri


Simulasyonlar senaryo

Simulasyonlar/Senaryo

 • Senaryo gerçek durumu yansıtır.

  • Ne olacağı,

  • Karakterlerin kimler olduğu,

  • Hangi nesnelerin kullanıldığı,

  • Öğrenenin rolü ve

  • Etkileşim şeklini belirler.


Simulasyonlar model

Simulasyonlar/Model

 • Benzetilen gerçek durumdaki sebep sonuç ilişkilerini yansıtan kurallardır.

 • Modelleme, genellikle eşitliklerin ve mantıksal ilişkiler gibi gerçekliğin bazı yönlerinin sembolik biçimde gösterilmesi sürecidir.


Simulasyonlar retim taktik ve stratejileri

Simulasyonlar/Öğretim Taktik ve Stratejileri

 • Öğretim taktik ve stratejileri

  • Öğrenme ve

  • Motivasyonu artırmak için kullanılır.


Simulasyonlar2

Simulasyonlar

 • Simulasyon oluşturma ise insanların modelle etkileşime girebilecekleri bir bilgisayar programında modeli bütünleştirme sürecidir.

 • STELLA PowerSim gibi yazılımlar kullanılabilir bu amaçla.


Simulasyonlar3

Simulasyonlar

 • Öğrenciler karmaşık becerileri gerçek durumlarla karşı karşıya gelerek öğrenmekte,

 • Bir oyun çerçevesinde belli roller alarak sosyal,ekonomik ve çevre sorunlarını önlemeye çalışmaktadırlar.


Simulasyonlar4

Simulasyonlar

 • Simulasyonlar,

  • Öğrencilerin konuların değişik boyutlarını görmelerini sağlamakta,

  • Öğrenilenlerin genellenmesini kolaylaştırmaktadır.


Simulasyon t rleri

Simulasyon Türleri

 • Kavramlarla ilgili simulasyonlar

  • Fiziksel

  • Tekrarlayan

 • İşlemlerle ilgili simulasyonlar

  • Yöntemsel

  • Durumsal


Fiziksel simulasyonlar

Fiziksel Simulasyonlar

 • Nesne ya da olgunun ekranda gösterildiği simulasyonlardır.

 • Fizik,

 • biyoloji,

 • mühendislik ve

 • Bazı sosyal bilimlerde çok sayıda örneği vardır.


Fiziksel simulasyonlar1

Fiziksel Simulasyonlar

 • Nesne ya da olgunun ekranda gösterildiği simulasyonlardır.

 • Fizik,

 • biyoloji,

 • mühendislik ve

 • Bazı sosyal bilimlerde çok sayıda örneği vardır.


S mulasyonlar benzet m simulations

Örnek

 • Panama kanalı


Tekrarlayan simulasyonlar

Tekrarlayan Simulasyonlar

 • Süreç simulasyonlarıolarakta adlandırılır.

 • Fiziksel simulasyonlar ile arasındaki temel fark bu simulasyonlarda kullanıcının etkileşimde bulunmasıdır.

 • Kullanıcı bazı parametreleri girerek simulasyonu tekrar tekrar izlemekte ve yeni değerlerin sonuçlarını görebilmektedir.


S mulasyonlar benzet m simulations

Örnek

 • Eğik atış


Y ntemsel simulasyonlar

Yöntemsel Simulasyonlar

 • Yöntemsel simulasyonlar belirl bir hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken etkinlikler ve bu etkinliklerin sırasının öğretilmesine odaklanır.

 • Örneğin bir uçağı uçurma ya da bir aracın çeşitli fonksiyonlarını kullanma gibi.


S mulasyonlar benzet m simulations

Örnek

 • Uçuş


Durumsal simulasyonlar

Durumsal Simulasyonlar

 • Durumsal simulasyonlar beceriye dayalı performans yerine farklı koşullar içinde insanlar ve organizasyonların tutumları ve davranışları ile ilgilenir.

 • Pazarlama eğitimi

 • Avukat eğitimi

 • Öğretmen eğitimi gibi alanlarda kullanılabilir.


Durumsal simulasyonlar1

Durumsal Simulasyonlar

 • Kapitalizm


Simulasyonlar5

Simulasyonlar

 • Gerçek durum

  • Tehlikeli,

  • Pahalı,

  • Çok karmaşık,

  • Logistik olarak zor olduğu durumlarda kullanılır.


Simulasyonlar6

Simulasyonlar

 • Kısa bir giriş sayfası

 • Simulasyonla elde edilmek istenen öğretimsel hedeflerin sunulması,

 • Bir şeyimi anlatıyor yoksa bir şeyin nasıl yapılacağınımı açık şekilde söylenmeli,

 • Yönergeler ilk başta verilmeli ve kullanıcı istediğinde yönergelere ulaşabilmeli,

 • Kullanıcı istediğinde anda ilk ayarlara dönebilmeli.


Faydalar

Faydaları

 • Süreyi hızlandırma/yavaşlatma

 • Öğrenci katılımı

 • Deneyleri güvenilir kılma

 • Olanaksızı olanaklı kılma

 • Maddi kazanç

 • Farklı değişkenleri/durumları test edebilme

 • Karmaşık süreçleri gözlemleyebilme


Kaynak a

Kaynakça

 • Yalın, H. İ. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.Nobel Yayın Dağıtım. Ankara

 • Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (2001). Multimedia For Learning. Allyn and Bacon, Boston, London, Toronto, Sydney,Tokyo, Singapore.


 • Login