การบริหารจัดการข้อมูล RRT ปี2554 (ตุลาคม255 0 –กันยายน2554) - PowerPoint PPT Presentation

Rrt 2554 255 0 2554
Download
1 / 26

  • 61 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การบริหารจัดการข้อมูล RRT ปี2554 (ตุลาคม255 0 –กันยายน2554). วัตถุประสงค์. 1. สะท้อนความสำเร็จการบริหารจัดการ Project - การเข้าถึงบริการ - คุณภาพการบริการ 2. กำกับติดตามการชดเชยคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ 3. พัฒนาคุณภาพการบริการการบริหารจัดการ 4. วางแผนการบริหาร.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การบริหารจัดการข้อมูล RRT ปี2554 (ตุลาคม255 0 –กันยายน2554)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rrt 2554 255 0 2554

การบริหารจัดการข้อมูลRRTปี2554(ตุลาคม2550–กันยายน2554)


Rrt 2554 255 0 2554

วัตถุประสงค์

1.สะท้อนความสำเร็จการบริหารจัดการProject

-การเข้าถึงบริการ

-คุณภาพการบริการ

2.กำกับติดตามการชดเชยคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ

3.พัฒนาคุณภาพการบริการการบริหารจัดการ

4.วางแผนการบริหาร


Rrt 3 0 2554

จำนวนผู้ป่วยสะสมRRTณ30ก.ย.2554


Rrt 4 3 0 2554

การบริการผู้ป่วยสะสมRRTสปสช.เขต 4 สระบุรี ณ30ก.ย.2554


Rrt uc 4 3 0 2554

การรับบริการของผู้ป่วยRRT(หน่วยบริการประจำUC)สปสช.เขต 4 สระบุรี ณ30ก.ย.2554


Uc rrt

การลงทะเบียนรับบริการ(หน่วยบริการประจำ UC) แยกตามประเภทRRT


Rrt rrt

การลงทะเบียนให้บริการ( หน่วยบริการลงทะเบียน RRT)แยกตามประเภทRRT


Capd 2554 255 0 2554

การบริหารจัดการCAPDปี2554(ตุลาคม2550–กันยายน2554)


Capd 3 0 2554

การรับบริการของผู้ป่วยCAPDณ30ก.ย.2554


Capd 4 3 0 2554

การรับบริการของผู้ป่วยCAPD(หน่วยบริการลงทะเบียน)สปสช.เขต 4 สระบุรีณ30ก.ย.2554


Rrt 2554 255 0 2554

220


Capd 999

ผู้ป่วยใหม่CAPD รายหน่วย (รวม 999 ราย)


Dropout outcome 3 0 2554

Dropout/Outcomeแยกตามประเภทจากหน่วยลงทะเบียนณ30ก.ย.2554


Rrt 2554 255 0 2554

Peritonitisตค.50–กย.54


Rrt 2554 255 0 2554

ExitSiteตค.50 – กย.54


Hd 2554 2551 2554

การบริหารจัดการHDปี2554(ตุลาคม2551–กันยายน2554)


Hd 3 0 2554

การรับบริการของผู้ป่วย HD ณ30 ก.ย.2554


Hd 4 3 0 2554

การรับบริการของผู้ป่วยHDสปสช.เขต 4 สระบุรีณ30ก.ย.2554


Rrt 2554 255 0 2554

468


Capd hd 30 54

สัดส่วนผู้ป่วยCAPD:HD ณ 30 กย.54


Capd hd 30 541

สัดส่วนผู้ป่วยCAPD:HD ณ 30 กย.54

HD ไม่นับรวมผู้ป่วย HD รายใหม่ (หลัง 1 ตค.51) ได้สิทธิรับยา EPO แต่เสียค่าฟอกเลือดเอง


Rrt 2554 255 0 2554

ขอบคุณค่ะ


  • Login