slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
เคล็ดลับออมเงินเดือนอย่างไร ให้ได้เป็นล้าน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 77

เคล็ดลับออมเงินเดือนอย่างไร ให้ได้เป็นล้าน - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

18 สิงหาคม 2554. เคล็ดลับออมเงินเดือนอย่างไร ให้ได้เป็นล้าน. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานชมรมคนออมเงิน ____________________ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 18 สิงหาคม 2554. ชมรมคนออมเงิน ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร www.saverclub.org E-mail : [email protected] สมาชิก 26,000 คน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' เคล็ดลับออมเงินเดือนอย่างไร ให้ได้เป็นล้าน' - shandi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

18 สิงหาคม 2554

เคล็ดลับออมเงินเดือนอย่างไรให้ได้เป็นล้านเคล็ดลับออมเงินเดือนอย่างไรให้ได้เป็นล้าน

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร

ประธานชมรมคนออมเงิน

____________________

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

18 สิงหาคม 2554

slide2
ชมรมคนออมเงิน

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร

www.saverclub.org

E-mail : [email protected]

สมาชิก 26,000 คน

ไม่เสียค่าสมาชิก

1

slide3

ชมรมคนออมเงิน

เผยแพร่ความรู้ในเชิงทรัพย์สินทางปัญญาและ IT (Information Technology)

เสริมศักยภาพการแข่งขันเพิ่มรายได้

1

ดูแลค่าใช้จ่าย ไม่สร้างหนี้สิน และแก้ไขปัญหาหนี้สิน

2

ส่งเสริม

การออมเงิน

มีวินัยในการออม ใช้ 80% ออม 20%

3

เผยแพร่การลงทุนให้มีผลตอบแทนดี 1) ที่ดิน บ้าน คอนโด 2) หุ้น

3) เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุน 4) ทองคำ เพชร พลอย

5) ลงทุนต่างต่างประเทศ

4

5

วางแผนภาษี ดูแลทรัพย์สิน ทำพินัยกรรม จัดการมรดก รู้เรื่องทายาท

บทความใหม่

หนทางสู่ความมั่งคั่ง ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนจบ

2

slide4

Saver Club

Advise on the importance of Intellectual Properties, Information

Technology and competitiveness enhance your earnings.

1

Control spending, avoid debt and solve debt problems.

2

Promote

Savings

Spend 80%, save 20% and be consistent.

3

Advise members to invest safety with attractive returns in

1) land, houses, condominiums, 2) stocks, 3) bonds, mutual fund, debentures

4) gold and jewelries 5) foreign investment

4

5

Advise on tax planning, property and wealth management,

will, estate planning and succession.

New Articles

Road to Wealth Part I, Part II, Part III and Final Episode

3

slide7

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร

ชี้ทางออก...บอกทางรวย

วันจันทร์ – ศุกร์ 16.30 – 17.00น.

FM 89.5 MHz

รับฟังทาง Internet ที่ www.saverclub.org

เงินทองต้องดูแล

วันเสาร์ 13.00 – 14.00น.

FM 102 MHz

รับฟังทาง Internet ที่ www.saverclub.org

6

natalie portman

18 สิงหาคม 2554

Natalie Portman

- Oscar Winner

- Harvard Graduate

in Psychology

- Speak 6 languages

- Raise Funds for Women’s

Business in Developing

Countries

- Not yet 30 years old

11

harvard

18 สิงหาคม 2554

คุณสมบัติของนักศึกษา Harvard

1) มุ่งมั่นในการเรียน (Work Hard While at Harvard)

2) ทุ่มเทให้ได้ปริญญา มิใช่เรียนเพื่อจบ (Earning Their Degrees,

Not Just Getting Them)

3) ใกล้ชิดอาจารย์ - ขอคำปรึกษา อาจารย์และนิสิตควรเรียนรู้จาก

กันและกัน (Get to Know One Professor Who Will Get to Know

the Student - Learn from and with Each Other)

4) ขยันจดคำอธิบายของอาจารย์ (Don’t Stop Taking Note

in Class When Professor Stop Talking)

5) คบเพื่อนดี ๆ สร้างมิตรภาพไว้ตลอดชีวิต (Make Great Friends

to Last the Entire Lifetime)

6) Harvard รับนักศึกษา 1 คน ต่อผู้สมัคร 30 คน (Each Student is

Admitted Out of 30 Applicants)

Dean Minow welcomes incoming students September 2010

16

slide18

18 สิงหาคม 2554

ความมั่งคั่งมาจาก

1) สุขภาพดี - Exercise, Diet and Take

Resting

2) จิตใจดี - เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซื่อสัตย์สุจริต

3) มีงานทำ มีรายได้จากการลงทุน

Financial Independence

4) ครอบครัวดี - มีเวลาให้ลูกเมีย

5) ทำบุญกุศล

17

slide21

18 สิงหาคม 2554

“หนทางสู่ความมั่งคั่ง”

1) ขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้

2) ประหยัดอดออม คนที่สุ่รุ่ยสุร่ายไม่มีโอกาส

ร่ำรวย

3) ใฝ่หาความรู้ มีความคิดริเริ่ม รู้จักหาทางออก

แก้ปัญหา

4) ทำบุญกุศล

มีครบทั้งสี่อย่าง ร่ำรวยแน่นอน

20

slide22

5 สิงหาคม 2554

ปรัชญาจีน

1) สุขภาพเป็นของเรา เพราะไม่มีใครขโมยจากเราได้

และถ้าเจ็บป่วยก็ต้องรักษาเอง

2) เงินทองเป็นของคนอื่น เมื่อเราตายก็มีคนอื่น

มาหยิบเอาไป

3) อำนาจเป็นของชั่วคราว มีขึ้นมีลง

4) ความดีเท่านั้นที่อยู่ยงคงกระพัน แม้ตายไปแล้ว

ก็จะมีคนระลึกถึง

21

slide23

18 สิงหาคม 2554

ขนมปังชิ้นที่ 3

ชิ้นที่ 1 ใช้ประทังชีวิต

ชิ้นที่ 2 ให้ความสุขสบาย อิ่มท้อง

ชิ้นที่ 3 คือยาพิษ

เงินคือสิ่งจำเป็น ให้ได้ทั้งความสุขและความทุกข์

เงินถ้าไม่รู้จักใช้ ไม่รู้จักหา ไม่รู้จักคุณค่า...มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ

ตัน ภาสกรนที

22

know yourself

18 สิงหาคม 2554

รู้จักตัวเอง – Know Yourself

- คุณชอบลงทุนอะไร? - ฝากแบงค์ ทองคำ หุ้น

พันธบัตร บ้าน คอนโด

- ถนัดหรือมีความรู้ความชำนาญในทางไหน?

- มีเงินมากน้อยเพียงใด?

- จัดอันดับความเร่งด่วน Prioritization

- มีคนช่วยคิด/ช่วยทำ

23

slide25

18 สิงหาคม 2554

Investing Opportunity: Property Fund

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ความเสี่ยงต่ำ

24

slide26

18 สิงหาคม 2554

Equity Fund - Dividend

25

slide27

18 สิงหาคม 2554

Equity Fund Portfolio Analysis

26

slide28

18 สิงหาคม 2554

จัดสรรเงินออม

1) ใช้ให้น้อยกว่าที่หาเงินได้ - ทุกเดือน

2) เงินเดือน, รายได้ประจำ

ออม 20 ใช้ 80

3) รายได้พิเศษ, โบนัส

ใช้ 20 ออม 80

4) เก็บเงินออมในที่ปลอดภัย

27

know yourself1

18 สิงหาคม 2554

รู้จักตัวเอง – Know Yourself

- คุณชอบลงทุนอะไร?

- ถนัดหรือมีความรู้ความชำนาญในทางไหน?

- มีเงินมากน้อยเพียงใด?

- จัดอันดับความเร่งด่วน Prioritization

- มีคนช่วยคิด/ช่วยทำ

28

slide30

18 สิงหาคม 2554

มนุษย์เงินเดือน

1) รายได้คงที่ - ต้องออมเงินทุกเดือน

2) จัดสรรเงินโบนัส

3) ทุ่มเทการทำงานเพื่อความก้าวหน้า

4) เรียนรู้ 3 ภาษา

5) ช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

6) ปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

29

slide31

18 สิงหาคม 2554

วางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่ต้นปี (1)

1) ปีนี้มีรายได้มากน้อยเท่าใด

2) หักรายจ่ายแล้วออมได้เท่าใด

3) ออมอย่างมีวินัย

4) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - หักภาษีได้ 15%ของรายได้

ปีหนึ่งไม่เกิน 1 ล้านบาท พนักงาน + นายจ้างฝ่ายละ

500,000 บาท

5) เลือกลงทุนได้แบบEmployee Choice

30

slide32

18 สิงหาคม 2554

วางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่ต้นปี (2)

6) กองทุน RMF(Retirement Mutual Fund - กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)และ LTF (Long Term Equity Fund - กองทุนหุ้นระยะยาว) เพื่อลดหย่อนภาษี

7) ประกันชีวิต

8) รายจ่าย ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ

9) การหักภาษีของลูกกตัญญู บิดามารดา

อายุ 60 ปี รายได้ไม่เกิน 30,000

31

slide33

18 สิงหาคม 2554

วางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่ต้นปี (3)

10) ใช้เครดิตภาษีให้เต็มที่ ขอคืนภาษี 15%ของ

ดอกเบี้ย หากมีรายได้ไม่เกิน 760,000 บาทต่อปี

11) เงินบริจาคใบเสร็จรับเงินลงวันที่ในปี 2554

12) เก็บรักษาเอกสารหลักฐาน

Soft File หรือ Hard Copy

32

slide34

18 สิงหาคม 2554

ปรัชญาแห่งชีวิต - ตั้งใจว่า

1) ต้องไม่เป็นคนจน

2) เพิ่มพูนปัญญาความรู้

3) สร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครอบครัว

4) สุขภาพดี มีความมั่งคั่ง

5) เป็นคนดีของสังคม

33

reaching target

18 สิงหาคม 2554

Reaching Target- บรรลุเป้าหมาย

1)ตั้งงบไว้เท่าใด - 5 ล้านบาท

ลงทุน ดอกเบี้ย / ผลตอบแทน 5%

ปีละ 250,000 / เดือนละ 21,000 บาท

- ไม่มีหนี้

- จ่ายหนี้ผ่อนบ้านให้หมดโดยเร็ว

- อยู่อย่างพอเพียง

- หาอาชีพเสริม

34

reaching target1

18 สิงหาคม 2554

Reaching Target- บรรลุเป้าหมาย

2) How to? - บรรลุเป้าหมาย - เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

รู้จักลงทุน

3) How long? - ใช้เวลา 20 ปีขึ้นไป

4)หาตัวช่วย เสริมรายได้ ฉลาดลงทุน ลดความเสี่ยง

5)บุญกุศลช่วยท่านได้

35

wealth creation

18 สิงหาคม 2554

สร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation)การวางแผนการเงิน

1)เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส

2)กำไรจากกิจการ เช่น SME หรือการขายตรง

3)ดอกเบี้ย / เงินปันผล

4)ผลได้จากการลงทุน

การลงแรง

การลงทุน

36

slide38

18 สิงหาคม 2554

เป้าหมายการเงิน

1) เป้าหมายการออม

2) กำหนดค่าใช้จ่าย

3) ประหยัด - เก็บออม

4) จ่ายคุ้มค่า

5) ใช้เท่าที่มี

6) ค่าใช้จ่ายที่นึกไม่ถึง

7) อย่าก่อหนี้จนเกินกำลัง

37

slide39

18 สิงหาคม 2554

รากฐานที่มั่นคง

1. รู้ฐานะการเงิน ทรัพย์สิน/หนี้สิน

2. รู้แบบการใช้ชีวิต

เงินออม เงินลงทุน เงินเฟ้อ

3. ต้องเตรียมเงินเท่าใด? วางแผนหรือยัง

4. สุขภาพ และการศึกษา

- ของตนเอง

- ของลูก

38

slide40

18 สิงหาคม 2554

ตรวจสุขภาพการเงิน (1)

1) ออมได้เดือนละเท่าใด

2) ในครอบครัวมีตัวช่วยหรือตัวถ่วง?

3) รายได้จากการลงทุน

4) ดอกเบี้ย

- หุ้นกู้ภาคเอกชนปลอดภัยไหม?

- อัตราผลตอบแทน 5+%

- ขอคืนภาษี 15% คุ้มไหม?

- รายได้ไม่เกินปีละ 760,000 บาท

39

slide41

18 สิงหาคม 2554

ตรวจสุขภาพการเงิน (2)

5) ข้อดีของดอกเบี้ย - ไม่ต้องลงแรง

6) เงินปันผล - ผลตอบแทนอาจดีกว่าดอกเบี้ย

แต่ราคาหุ้นผันผวน

7) หุ้นบางบริษัทให้เงินปันผลมากกว่าดอกเบี้ย

8) การใช้เครดิตภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%ของเงินปันผล

9) ใช้เครดิตภาษีของบริษัทแต่ต้องบวกเครดิตภาษีเป็น

รายได้ก่อน

40

slide42

18 สิงหาคม 2554

ตรวจสุขภาพการเงิน (3)

1) ระวังเรื่องตกงาน

2) ปรับเปลี่ยนการใช้เงิน

3) ถนอมเงินที่ได้มา

4) ลงทุนด้วยความระมัดระวัง

5) ระวังเรื่องความโลภ

41

slide43

18 สิงหาคม 2554

วิธีประหยัดเงิน

1) อย่าเล่นการพนัน

2) ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ทุกเดือน

3) ต้องการเก็บเงินเดือนละ 2,000 บาท

เงินเดือน 10,000 บาท

วันที่เงินเดือนออก เอา 2,000 บาท ฝากแบงก์ทันที

ที่เหลือ 8,000 บาท ใช้ให้พอในเดือนนั้น

4) ทำต่อเนื่องทุกเดือนอย่างมีวินัย

5) ภริยาและสามีช่วยกันประหยัด

6) ระวังหนี้สินบัตรเครดิต ควรมีบัตรเครดิตใบเดียว

42

slide44

18 สิงหาคม 2554

การขจัดหนี้(1)

1) มุ่งมั่นใช้หนี้

2) ตีกรอบการใช้บัตรเครดิต

3) บอกลาหนี้นอกระบบ

4) ปฏิเสธหนี้ที่มาทางโทรศัพท์

5) อยู่ห่างจากชีวิตเงินผ่อน

6) ใช้บัตรเครดิตใบเดียว

43

slide45

18 สิงหาคม 2554

การขจัดหนี้(2)

7) ใจแข็งเมื่อถูกยืมเงิน

8) เลือกจ่ายหนี้ดอกเบี้ยสูง ๆ ก่อน

9) อย่าค้ำประกันส่วนตัว

10) ปรึกษาผู้รู้เมื่อถูกเอาเปรียบ

11) เก็บหลักฐานหนี้สิน

12) เจรจาต่อรองเพื่อลดหนี้

44

slide46

18 สิงหาคม 2554

วิธีเจรจาต่อรอง

1) ตรวจดูหลักฐานแห่งหนี้

2) พักการชำระหนี้

3) กองเงินไว้หน้าตัก

4) เจรจาให้ลดหนี้ – ตัดดอกเบี้ย - ผ่อนยาว

5) ขอให้ศาลไกล่เกลี่ย

6) ทางออกสุดท้าย ล้มละลาย

45

slide47

18 สิงหาคม 2554

เมื่อปลดหนี้แล้ว

1) ระวังหนี้หวนกลับ

2) ตั้งใจไม่เป็นหนี้อีก

3) ศูนย์ข้อมูลเครดิต – Credit Bureau

4) สอนคนรอบข้าง – ลูก เมีย

46

slide48

18 สิงหาคม 2554

ข้อควรคำนึงวางแผนการเงิน (1/5)

รายละเอียดของทรัพย์สิน

เช่น การออกคำสั่งถอนเงินจากธนาคาร คำสั่งซื้อขายหุ้น กุญแจตู้นิรภัย

1) ทรัพย์สินอยู่ที่ใคร

เอกสารสำคัญ เช่น โฉนดที่ดิน, กรมธรรม์ บัญชีธนาคาร ใบหุ้น พันธบัตร ทองคำ เพชรพลอย

2) ใครเป็นผู้มีอำนาจจัดการ

47

slide49

18 สิงหาคม 2554

ข้อควรคำนึงวางแผนการเงิน (2/5)

3) ดูแลแผนการลงทุนให้ทันสมัย

หุ้น

อสังหาริมทรัพย์

ทองคำ

กองทุน

ฝากธนาคาร

หุ้นกู้ พันธบัตร

ลงทุนต่างประเทศ

4) ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน

ตามอายุ สภาพเศรษฐกิจ และการเงิน

48

slide50

18 สิงหาคม 2554

ข้อควรคำนึงวางแผนการเงิน (3/5)

5) ดูแลกระแสเงินสด

(Cash Flow)

อย่าลืม Cash is No. 1

มีเงินสด ซื้ออะไรก็ได้

ไม่ด้อยค่า

6) ต้องมีเงินสดสำรอง

ใช้ได้ 6-12 เดือน หรือมีทรัพย์สินสภาพคล่อง เช่น ทองคำ หุ้นที่ซื้อขายง่าย เช่น BBL, PTT

49

slide51

18 สิงหาคม 2554

ข้อควรคำนึงวางแผนการเงิน (4/5)

7) คำนึงถึงเวลาเกษียณ

เหลืออยู่กี่ปี? เตรียมตัวก่อน

เช่น 20-30 ปี จะสบายกว่า

ทำงานเพิ่มอีกหนึ่งปีจะมีรายได้ตอนเกษียณเพิ่ม 9% หากทำงานเพิ่มอีก 5 ปีรายได้ตอนเกษียณจะเพิ่ม 50%

8) เกษียณให้ช้าลง

50

slide52

18 สิงหาคม 2554

ข้อควรคำนึงวางแผนการเงิน (5/5)

9) ลดความกดดันตัวเอง

อย่ารับฟังข่าวมากจนสับสน เป็นตัวของตัวเองบ้าง

10) สุขภาพดีมีค่าที่สุด

ออกกำลังกาย ทานแต่พอดี และ

พักผ่อนให้พอเพียง

11) สร้างบุญสร้างกุศล

51

slide53

18 สิงหาคม 2554

การออมเงินของครอบครัวการออมเงินของครอบครัว

1) ควบคุมรายจ่าย - ไม่ต้องทำตามผู้อื่น

2) ค่าเล่าเรียนของตัวเองและลูกหลาน

3) สุขภาพและการประกันภัย

4) การค้ำประกัน การให้กู้ยืม

5) หนี้สินและบัตรเครดิต

52

slide54

18 สิงหาคม 2554

ดูแลทรัพย์สิน

1) ใช้ประโยชน์และหาความสุข

2) การลงทุนให้ระวังความเสี่ยง - อย่ามุ่งเฉพาะผลตอบแทน

3) พินัยกรรม

4) จัดสมบัติให้ดูแลง่าย - ทำงบการเงินของครอบครัว

5) ต้องมีเงินออม

6) มีเงินทองส่วนที่เจ้าหนี้แตะต้องไม่ได้

53

2554 2555

18 สิงหาคม 2554

การลงทุนในปี 2554 - 2555

1) มีบ้านของตัวเอง คอนโด บ้านเช่า

2) กองทุน กบข., RMF และ LTF ออมเงิน + ลดภาษี มีกำไร

3) หุ้น / กองทุนหุ้น - หุ้นปันผลดี

4) ทองคำ

5) กองทุนตราสารหนี้ระยะ 6 - 12 เดือน ผลตอบแทน 2 - 3%

ความเสี่ยงต่ำ

6) ประกันชีวิต

54

slide56

18 สิงหาคม 2554

กรมธรรม์แบบบำนาญ (1)

1) หักภาษีได้เพิ่ม 200,000 บาทต่อปี

2) แต่ติดเพดาน 500,000 บาทของส่วนกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพและ RMF

3) จ่ายบำนาญตั้งแต่ 55+ จนไม่ต่ำกว่า 85 ปี

4) ห้ามจ่ายผลประโยชน์ก่อนรับบำนาญ ยกเว้นตาย

55

slide57

18 สิงหาคม 2554

กรมธรรม์แบบบำนาญ (2)

5) ตายก่อนรับบำนาญ - ได้เงินคืน + ผลประโยชน์

อีกเล็กน้อย

6) ตายขณะรับบำนาญ - ได้รับเบี้ยคืน หัก

ประโยชน์ที่รับไปแล้ว

7) ต้องจ่ายบำนาญเป็นรายเดือน / รายปี

8) มีชื่อกรรมธรรม์ “บำนาญแบบลดหย่อนได้”

56

slide58

18 สิงหาคม 2554

กองทุน LTF

1) หักภาษีได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกินปีละ 500,000 บาท

2) ไม่ต้องซื้อทุกปี

3) เลือก LTF ที่จ่ายปันผลเพื่อลดความเสี่ยง

4) ต้องถือไว้ 5 ปีปฏิทิน

5) ควรทยอยซื้อตั้งแต่ต้นปี

ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ย 17.4% ต่อปี

57

slide63

18 สิงหาคม 2554

การลงทุนทองคำ

1) ทองแท่ง – เลือกซื้อทองจากร้านใหญ่ ซื้อร้านไหนขายคืนร้านนั้น

2) ทองรูปพรรณ

3) เหรียญกษาปณ์ทองคำของกระทรวงการคลัง แลกซื้อได้ที่

กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 และกองเหรียญตรา บริเวณ

วัดพระแก้ว ทุกวัน

4) กองทุนทองคำ Gold Fund ซื้อจากธนาคาร หรือ บลจ.

(บริษัทหลักทรัพย์จัดการ)

62

slide64

18 สิงหาคม 2554

การลงทุนทองคำ

5) ซื้อขายทองคำล่วงหน้า Gold Future

6) ETF ทองคำ (Exchange Traded Fund)

7) ซื้อหุ้นเหมืองทอง

8) ลงทุนไม่เกิน 15% ของเงินทุน เว้นแต่คุณถนัดซื้อขายทองคำ

63

slide65

18 สิงหาคม 2554

มารู้จักตัวคุณเอง – รู้เขา - รู้เรา

คุณเป็นนักลงทุนทองประเภทใด

1) นักลงทุนระยะยาว - Investor

ลงทุนระยะยาว 1 ปีขึ้น หรือเก็บไว้ยามฉุกเฉินยามเกษียณ

2) นักค้าทอง - Gold Trader

ได้กำไรบาทละ 300+ ก็ขาย หากซื้อ 500 บาท

จะได้กำไร 150,000 บาท แต่ต้องใช้เงิน 12,500,000 บาท

3) นักเก็งกำไร - Speculator

เก็งกำไรกับทองล่วงหน้า Gold Future ราคาขึ้นลงเร็ว

กำไรและขาดทุนก็เร็ว แต่มีมาตรการป้องกันได้

64

slide66

18 สิงหาคม 2554

March 2011 - History

65

gfms 2011 1 600 23 000

18 สิงหาคม 2554

สำนัก GFMS ทำนายปี 2011 ราคาทองจะถึง$1,600 ต่อออนซ์ คือ บาทละ 23,000 บาท

1) ทองยังเป็น Safe Haven

2) ค่าของเงินสกุลหลัก USD, Euro จะอ่อนลงอีก

3) ดอกเบี้ยจะยังต่ำประมาณ 3% สหรัฐอาจขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้

อีก 2 ปี รัฐบาล Greece กำลังจะล้มละลาย

4) พันธบัตรรัฐบาลเริ่มง่อนแง่น Sovereign Debt Crisis

5) เงินเฟ้อ Inflation จะสูงขึ้น เนื่องจากสินค้าเกษตร

6) น้ำมันจะแตะ USD 100 ต่อบาร์เรลล์

66

slide68

18 สิงหาคม 2554

7) Central Bank หยุดขายทอง แต่กลับมาเป็นผู้ซื้อ

ปี 2009 – 2010 เทียบเรื่องถ่านหินและบ้านปู

8) กองทุนทองขนาดใหญ่ยังซื้อทองต่อเนื่อง

9) ทองเก่า มีแรงขายเริ่มลดลง

10) ราคาจะขยับขึ้น August 2011

11) พ่อค้าจะตุนทองเพื่อขาย Restocking

- เทศกาลแต่งงานของอินเดีย - October - November

- Christmas, New Year - December

12) พันธบัตรของสหรัฐอาจถูกลดความน่าเชื่อถือจาก AAA

เป็น AA ใน 2 ปี หากรัฐบาลไม่แก้ปัญหางบขาดดุล

67

slide71

18 สิงหาคม 2554

พินัยกรรม

1) ถูกต้องตามแบบ

2) ปรับปรุงให้ทันสมัยทุก 5 ปี

3) ให้ใครก็ได้

4) ผู้จัดการมรดก

5) ฝากไว้กับบุคคลที่ไว้ใจ

- หนึ่งฉบับทำไว้สามชุด

70

slide72

185 สิงหาคม 2554

พินัยกรรมแบบสั้น

วันที่

พินัยกรรม

ข้าพเจ้า นายสมชาย เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ขอยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับ

ภริยา คือ นางสุดสวย และลูกสองคน คือ นายสุเมธ และนางสดศรี โดยให้ทายาท

แต่ละคนมีสิทธิได้รับมรดกคนละหนึ่งในสามเท่า ๆ กัน พินัยกรรมฉบับนี้ยกเลิก

พินัยกรรมฉบับก่อน ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้ว

ลงชื่อ..................................ผู้ทำพินัยกรรม

(นายสมชาย)

ลงชื่อ..................................พยาน ลงชื่อ ..................................พยาน

71

slide73

18 สิงหาคม 2554

พินัยกรรมแบบยาว

72

corporate governance

18 สิงหาคม 2554

จรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจCorporate Governance

1. จริงใจต่อลูกค้า

2. ยุติธรรมต่อพนักงาน

3. ไม่เอาเปรียบผู้ถือหุ้น

4. ทำดีต่อสังคม

5. ดูแลเรื่องภาษี

73

slide75

18 สิงหาคม 2554

เสริมสร้างจรรยาบรรณ

1. คิดและทำในสิ่งที่ดี

2. เริ่มต้นแล้วทำอย่างต่อเนื่อง

3. สร้างบุญกุศล

4. มีส่วนร่วมในด้านการเมือง

74

slide76

18 สิงหาคม 2554

หากท่านมีเงิน 20 ล้าน ท่านควรใช้ประโยชน์ดังนี้

1) บ้านและที่ดิน 8.0 ล้าน

2) รถ 2 คัน 2.0 ล้าน

3) ฝากธนาคาร 1.0 ล้าน

4) หุ้นและพันธบัตร 3.0 ล้าน

5) คอนโด, บ้านเช่า 3.0 ล้าน

6) ทองคำ 2.0 ล้าน

7) ลงทุนกิจการอื่นที่ชอบ 1.0 ล้าน

-----------

รวม 20.0 ล้าน

=====

75

wealth health and happiness

18 สิงหาคม 2554

Wealth, Health, and Happiness

รวยอย่างมีสุขภาพดี และมีความสุข

People first, Money later

76

ad