Kohti pysyvää muutosta? - PowerPoint PPT Presentation

Kohti pysyv muutosta
Download
1 / 24

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kohti pysyvää muutosta?. Liikkuva koulu. Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Pilottivaihe 2010-12: 45 koulua Lukuvuonna 2013-14 n. 500 koulua kaikissa maakunnissa Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kohti pysyvää muutosta?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kohti pysyv muutosta

Kohti pysyvää muutosta?


Liikkuva koulu

Liikkuva koulu

 • Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa

 • Pilottivaihe 2010-12: 45 koulua

 • Lukuvuonna 2013-14n. 500 koulua kaikissa maakunnissa

 • Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan

 • Rahoitus veikkausvoittovaroin / opetus- ja kulttuuriministeriö

Antti Blom


Liikkuvan koulun tavoitteet

Liikkuvan koulun tavoitteet

 • Aktiivisempi koulupäivä – hyvinvoiva koululainen

 • Liikettä vähintään tunti päivässä kaikille

 • Käytäntöjä kaikkiin Suomen peruskouluihin

 • Koulusta eväitä aktiiviseen elämäntapaan

Antti Blom


Liikkuva koulu kehitt m ss koulun toimintakulttuuria mutta miksi

Liikkuva koulu kehittämässä koulun toimintakulttuuria, mutta miksi?

Antti Blom


Perusopetuksen haasteet

Perusopetuksen haasteet

 • Ongelmia opetuksen järjestämisessä tänä päivänä

  • Oppilaiden levottomuus

  • Koulujen työrauha

  • Oppilaiden kouluviihtyvyys

  • Kodin ja koulun yhteistyö

  • Koulujen eriarvoistuminen

  • Kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä talouden haasteet: koulutus uhkaa jäädä sosiaali- ja terveyssektorin jalkoihin

   • Menot kasvaneet kymmenessä vuodessa n. 4 MRD€

 • Haasteita vai trendejä?

  • Teknologian parempi hyödyntäminen opetuksessa

  • PISA-tulostenheikentyminen

Antti Blom


Uusia avauksia kehityssuuntia trendej vai jotain ihan muuta

Uusia avauksia, kehityssuuntia, trendejä, vai jotain ihan muuta?

 • ”Opetusalan Ammattijärjestö OAJ harkitsee jäsenilleen kieltoa opettaa sellaisia liikuntalajeja, joissa oppilaiden jatkuva valvominen on mahdotonta.”

 • ”Liikuntalajit poistumassa koululiikunnan opetussuunnitelmasta”

 • ”Riskilajien opetus jatkuu normaalisti liikuntatunneilla”

Antti Blom


Ehdotuksia perusopetuksen ongelmien ratkaisemiseksi

Ehdotuksia perusopetuksen ongelmien ratkaisemiseksi

Lukutaidon heikkeneminen:

"Suomen kouluissa äidinkielen tuntien osuus on sivistysmaiden pienin. Lisätkää alkajaiseksi äidinkielen tunteja. Jos lukutaitoa halutaan edistää äidinkielen tuntien lisääminen on nopein tapa. Muutama tunti viikossa voidaan keskittää "pakkolukemiseen" ipadeillä äidinkielen tunneilla. Ja siirtää ...pakkoruotsi valinnaiseksi oppiaineeksi. Minkä muun maan kouluissa on kaksi pakollista vierasta kieltä ja minimimäärä äidinkieltä? Ei minkään."

-kommentti verkkolehdestä entisen opetusministerin näkemyksiin

Antti Blom


My s koulun toimintakulttuuri on muutoksessa

Myös koulun toimintakulttuuri on muutoksessa

Oleellista on ymmärtää mihin haasteisiin on tartuttava

Antti Blom


Millaista muutosta ollaan tekem ss

Millaista muutosta ollaan tekemässä?

Antti Blom


Reipas liikunta koulup iv n aikana min h

Reipas liikunta koulupäivän aikana (min/h)

Alakoulu 32 min/ 6 tunnin koulupäivä

Yläkoulu 17 min/ 6 tunnin koulupäivä

n=698

Antti Blom

Tulokset vuosilta 2010-2012


Reipas liikunta koulussa

Reipas liikunta koulussa

Tulokset syksyltä 2013

Antti Blom


Reipas liikunta koulup iv n aikana aktiivisuusmittaukset

Reipas liikunta koulupäivän aikana aktiivisuusmittaukset

Antti Blom


Liikkumaton aika koulup iv n aikana min h

Liikkumaton aika koulupäivän aikana, min/h

n=698

Antti Blom

Tulokset vuosilta 2010-2012


Reipas liikunta koulup iv n aikana minuuttia 15 minuutin jaksoa kohti

Reipas liikunta koulupäivän aikana minuuttia 15 minuutin jaksoa kohti

= 5 eniten liikkuvaa

= 5 vähiten liikkuvaa

Antti Blom


Aktiivisuutta lis v t ja passiivisuutta purkavat ty tavat

Aktiivisuutta lisäävät ja passiivisuutta purkavat työtavat

Antti Blom


Kohti pysyv muutosta

2012

Koulupäivän aikaisen liikunnan

lisääminen edistää kouluviihtyvyyttä

2013

2012

Oppilaiden välituntiliikunta edistää

oppituntien työrauhaa

2013

2012

Jokaisen opettajan esimerkki vaikuttaa

oppilaiden asennoitumiseen liikuntaa

kohtaan

2013

Oppilaiden liikunnan edistäminen on

koulussamme jokaisen opettajan

tehtävä

2012

2013

Antti Blom


Miksi kannattaisi olla liikkuva koulu kehitt toimintakulttuuria em suuntaan

Miksi kannattaisi olla Liikkuva koulu (kehittää toimintakulttuuria em. suuntaan)

 • Liikunta edistää oppimista

 • Liikkuminen koulupäivän aikana edistää kouluviihtyvyyttä

 • Oppilaiden välituntiliikunta edistää oppituntien työrauhaa

 • Pitkä liikuntavälitunti edistää oppilaiden keskinäisiä suhteita

 • Liikkuva koulu on oikein toteutettuna väline edistää henkilökunnan ja oppilaiden välistä yhteistoiminnallisuutta

Antti Blom


Perustelut edellisille v itt mille www liikkuvakoulu fi

Perustelut edellisille väittämille:www.liikkuvakoulu.fi

Antti Blom


Oppilaiden liikuttamisen haasteista

Oppilaiden liikuttamisen haasteista

 • Tarvitaan ratkaisuja – erityisesti yläkouluihin – joissa kouluista tehdään viihtyisämpiä paikkoja

 • Ei välttämättä tehokkaampaa opiskelua tai parempaa vähintään kohtuullisesti rasittavaa fyysistä aktiivisuutta

 • Hengailukulttuurinkorostuminen,

  • Oppiminen ja aktiivisuus hengailun lomassa

Antti Blom


Toimintakulttuurin kehitt minen kouluissa

Toimintakulttuurin kehittäminenkouluissa

Antti Blom


Toimintakulttuurin muutos kouluissa

Toimintakulttuurin muutos kouluissa

 • Lähde liikkeelle

  • Päätös mukaan lähtemisestä ja organisoituminen koulun tasolla

  • Nykyisen toiminnan arviointi

  • Ensimmäisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja käynnistäminen

 • Kehitä toimintaa

  • Kehittämistoimenpiteiden suunnitelmallisuuden ja niiden määrän lisääminen

  • Toiminnan laadun kehittäminen

 • Vakiinnuta

  • Toimintakulttuurin pysyvä muutos koulussa

  • Kehittävän työotteen sisäistäminen

Antti Blom


Toimenpiteet joita kehitet n

Toimenpiteet joita kehitetään

 • Toimintasuunnitelma

 • Välituntitoiminta

 • Liikuntatuntien laadun kehittäminen

 • Toimintaympäristö

 • Opetuskäytännöt

 • Aktiivinen kerhotoiminta

 • Aamu- ja iltapäivätoiminta

 • Yhteistyö muiden tahojen kanssa

 • Tärkeää huomioida kaikkien oppilaiden ja opettajien näkökulma toiminnan kehittämisessä

 • Myös passiiviset lapset ja nuoret sekä asialle kriittiset opettajat

Antti Blom


Vain taivas on kattona

Vain taivas on kattona

Liikkuva koulu -ohjelma on siitä mukava ohjelma, kun taivas on kattona. Siitä seuraa se, että lähes koko ajan on riittämättömyyden tunne ja tunne, että niin paljon asioita on tekemättä. Mutta yhdessä tässä opitaan ja kokeillaan erilaisia juttuja.

Antti Blom


Aktiivisesti haasteiden kimppuun liikkuvakoulu fi facebook com liikkuvakoulu

Aktiivisesti haasteiden kimppuun!liikkuvakoulu.fifacebook.com/liikkuvakoulu

Antti Blom


 • Login