Adolesanlarin j nekoloj k problemler
Download
1 / 47

ADOLESANLARIN JİNEKOLOJİK PROBLEMLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

ADOLESANLARIN JİNEKOLOJİK PROBLEMLERİ. Yrd. Doç.Dr . Remzi ABALI NKÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Kadın Hayatının Evreleri. Y enidoğan Dönemi : postpartum ilk 28 gün Çocukluk Dönemi : 8 yaşına kadar Prepuberte ve puberte dönemi : 8- 12 yaş Adolesan Çağ : 12-20 yaş

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ADOLESANLARIN JİNEKOLOJİK PROBLEMLERİ' - albina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Adolesanlarin j nekoloj k problemler

ADOLESANLARIN JİNEKOLOJİK PROBLEMLERİ

Yrd. Doç.Dr. Remzi ABALI

NKÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.


Kad n hayat n n evreleri
KadınHayatınınEvreleri

 • YenidoğanDönemi: postpartum ilk 28 gün

 • ÇocuklukDönemi: 8 yaşınakadar

 • Prepubertevepubertedönemi: 8-12 yaş

 • AdolesanÇağ: 12-20 yaş

 • CinselOlgunlukDönemi: 18-50 yaş

 • Klimakteriumvesenium: 50 yaşsonrakidönem

The Seven Ages of Women

Hans BaldungGrien (1480-1545)


Puberte: Seksüel ve fiziksel gelişmeyi içerir

 • Menarş

Sekonder seks karakterleri

Adolesan: Seksüel, fiziksel ve ruhsal gelişimin tamamlanarak yetişkin birey olma


Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; 10-19 yaş arası adolesan olarak adlandırılmaktadır.

 • ErkenAdolesandönem: 13-15 yaş

 • OrtaAdolesandönem: 15-17

 • GeçAdolesandönem: 17-19 yaş

  İlk değerlendirme 13-15 yaşlarındayapılmalıdır (ACOG).


 • Adolesan yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının fazla olması, toplumdaki sağlık sorunları içinde adolesan yaş grubunun sağlık sorunlarına önem vermeyi gerektirir.

  (Türkiye de 10-19 yaş grubu nüfus, toplam nüfusun % 21.6'sını oluşturmaktadır.)


Adolesan n jinekolojik muayenesi
Adolesanın Jinekolojik Muayenesi

 • Adolesana muayene sırasında ne yapılacağı ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.

 • Muayene sırasında dikkatli ve nazik olunmalıdır.

 • Hastanın daha önce muayene olup olmadığı öğrenilmelidir.


Adolesan hasta ile lk g r me
Adolesan Hasta ile İlk Görüşme

 • Bu hastalarda utanma duygusu, ağrı korkusu, pelvik muayeneyi bilmeme nedeniyle endişe vardır.

 • Adolesan ile konuşurken, rahat bir ortam sağlanmalı, arkadaş ilişkisi kurulmalı ve güven kazanılmalıdır.

 • Pelvik anatomi anlatılmalıdır. • Doktor muayeneyi, anlatılmalıdır bayan yardımcı sağlık personeli eşliğinde yapmalıdır.

 • Dış genital organlar Tannerevrelemesine göre değerlendirilmelidir.

 • Klitoris ve himen değerlendirilmelidir.

 • Huffmanspekülumu veya vajinoskop ile vajen ve serviks değerlendirilebilir.


Adolesanlarda pelvik muayene endikasyonlar
Adolesanlarda anlatılmalıdır PelvikMuayeneEndikasyonları

 • Pubertegecikmesi

 • Erkenpuberte

 • Anormalvaginal kanama

 • Cinselaktifise

 • Patolojik vaginal akıntıtarifi

 • İntraabdominalpatolojişüphesi


Ergenlerde s k k ar la lan jinekolojik sorunlar
Ergenlerde Sık anlatılmalıdır Karşılaşılan Jinekolojik Sorunlar

 • DisfonksiyonelUterus Kanaması (DUK)

 • Vajinal Akıntı

 • Dismenore

 • AdolesanGebeliği

 • CYBH/PelvikİnflamatuarHastalık (PIH)

 • PolikistikOver Sendromu


Disfonksiyonel uterus kanamas duk
Disfonksiyonel anlatılmalıdır Uterus Kanaması (DUK)

Normal Siklus: 21 – 35 günde bir görülür, kanama süresi 3 – 7 gündür. Adet boyunca ortalama 30 – 40 mlt. (80 ml. altında) kanama olur.

 • Hipermenore (Menoraji): Fazla miktarda veya uzamış adet kanaması.

 • Hipomenore: Normalden az miktarda olan adet kanaması.

 • Metroraji: Adet dışında kanama olması.

 • Polimenore: 21 günden sık aralarla adet görülmesi.

 • Oligomenore: 35 günden uzun aralarla adet görülmesi.

 • Amenore: 6 aydan uzun süre adet görülmemesi olarak sınıflandırılır.


Normal menstr el siklus d ng s nde etkili fakt rler
Normal anlatılmalıdır MenstrüelSiklus Döngüsünde Etkili Faktörler

 • İntakt, matür H-H-O aksı

 • Normal follikülerkomponentleri olan over

 • Oversteroidlerine yanıt verebilen endometrium

 • Normal fonksiyon gören bir endokrin sistem

 • Stres, kilo değişikliği, ağır egzersiz, ilaç hormon kullanımı gibi dış etkenlerin olmaması


Adolesanda vaginal kanama nedenleri
Adolesanda anlatılmalıdır Vaginal Kanama Nedenleri

1. Anovulatuar Kanama (Disfonksiyonel Uterin Kanama)

2. Gebelikle İlgili Komplikasyonlar

• Spontanabortus

• Tıbbi tahliye

• GestasyonelTrofoblastik Hastalık


3. anlatılmalıdır Genital Sistem Kaynaklı Lokal Patolojiler

• Selim ve habis tm.

• Rahim içi araç

• Pelvik İltihabi hastalık

• Vaginada yabancı cisim


4. Sistemik Nedenler anlatılmalıdır

• Koagülasyon bozuklukları

• Diabet

• Tiroid bozukluklar

• Beslenme bozuklukları

• Renal hastalıklar

• Karaciğerhastalıkları

5. KronikAnovulasyonNedenleri (PKOS)


Anormal uterin kanamaya yakla m
Anormal anlatılmalıdır Uterin Kanamaya Yaklaşım

 • İmmatür H-P-O aks

 • Ağır egzersiz

 • Diet/ Aşırı Kilo kaybı

 • Stress

 • Gebelik

 • Kanama Bozuklukları

 • Hipotiroidi

 • Hiperprolaktinemi

 • PKOS

 • Over Tümörleri

 • ANAMNEZ

 • FM

 • JİNEKOLOJİK MUAYENE

 • LAB. TESTLERİ

  • Beta HCG

  • Tam kan sayımı

  • PZ, PTZ,KZ

  • TSH / PRL

 • USG


Duk tedavi
DUK- anlatılmalıdır Tedavi

 • NSAID

 • Kombine oral kontraseptifler

 • Progestinler

 • Demirtakviyesi


Vajinal ak nt
Vajinal akıntı anlatılmalıdır

 • Asemptomatik kadınlarda ortalama vajinal akıntı miktarı 1.55 gr/8 saat olarak saptanmıştır.

 • Menstruel döngü boyunca üretilen servikal mukus;

  folliküler dönemde 2.68 ml

  midsiklusda 3.97 ml

  luteal dönemde 2.13 ml

 • Viskozite ise ters orantılı bir seyir göstermekte, midsiklusda düşerken, luteal dönemde maksimuma ulaşmaktadır.

 • Kaşıntı, irritasyon, kızarıklık ve ödem gibi bulgular normal koşullarda olmaz.


Adolesanda vajinit
Adolesanda anlatılmalıdır Vajinit

 • Spesifik vajinit, enfeksiyon nedeni ile ortaya çıkan vajinittir.

 • Nonspesifikvajinit, enfeksiyona bağlı olmayan yabancı cisim, kimyasal maddelere bağlı olarak ortaya çıkan vajinittir.

 • Hastanın cinsel aktif olup olmadığı sorgulanmalıdır.

  • Ateş, Karın ağrısı

  • Akıntının rengi-kokusu-miktarı,

  • Genital bölgede yanma, kaşıntı, kızarıklık var mı,

  • Disparoni, cinsel partner sayısı,

  • Daha önce cinsel yolla bulaşan hastalık olup olmadığı,

  • Gebelik durumu,

  • Antibiyotik kullanımı,

  • Sıkı iç çamaşırı,

  • Vajinal duş kullanımı sorgulanmalıdır.


Vulvovajinal kandidiyazis
Vulvovajinal anlatılmalıdır Kandidiyazis

 • % 75 kadın hayat boyu en az bir kere kandida enfeksiyonu olmaktadır.

 • Antibiyotik kullanımı sonrasında insidans artar

 • Vulvar kaşıntı, yanma, beyaz-kalın-kokusuz akıntı, dizürigörülür.

 • Tedavide

  • flukonazol150 mg oral tablet tek doz,

  • butokonazol vajinal krem,

  • klotrimazol vajinal krem veya tablet,

  • mikonazol, nistatin, tyokonazol, terkonazol vajinal krem veya tabletler dozlarına göre 3-7 gün topikal uygulanır.


Trikomonas vajiniti
Trikomonas anlatılmalıdır Vajiniti

 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan en sık görülenlerden biridir.

 • Vajenin ortamını değiştirir anaerobik bakterilere uygun hale getirir.

 • Sıklıkla bakteriyel vajinoz ile beraber görülür.

 • Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklarla, gonore, HIV, klamidya enfeksiyonuyla beraber sık görülür.


Trikomonas vajiniti1
Trikomonas anlatılmalıdır Vajiniti

 • Servikste noktasal intraepitelyalhemorajiler“çilek serviks” %2 hastada görülür.

 • Sarı-yeşil, kötü kokulu, köpüklü-sulu akıntı görülür. Kaşıntı şikayeti sıktır.

 • Vajinal pH5’ten yüksektir. Pozitif “whiff” testi vardır.


Trikomonas vajiniti2
Trikomonas anlatılmalıdır Vajiniti

 • Tedavide metranidazol 2 gr oral tek dozla %90-95 tedavi edilir. Partner tedavisi de önerilmektedir.

 • Adolesanlarda tedavinin bir ay izlenmesi, partnerin tedaviyi alıp almadığı, reenfeksiyon olup olmadığı bakılmalıdır.

 • Rezistan durumlarda

  • metranidazol oral 2 gr 3-5 gün boyunca

  • veya metronidazol 500 mg 2x1, 7 gün boyunca verilir.


Bakteriyel vajinoz
Bakteriyel anlatılmalıdır Vajinoz

 • Semptomatik vajinal akıntı ve kokunun en sık sebebidir.

 • Kaşıntı-ağrı olmaksızın balık kokulu akıntı olur.

 • Kalın, gri, beyaz, homojen akıntı vajinal duvarlarda izlenir.


Bakteriyel vajinoz1
Bakteriyel anlatılmalıdır Vajinoz

 • Vajinal pH baziktir.

 • Pozitif “whiff” testi mevcuttur.

 • Mikroskopta “cluecell”görülür.

 • %30-40 rekürrens mevcuttur.

 • Metranidazol oral 500 mg 2x1, 7 gün ve metranidazol veya klindamisin vajinal uygulanır.


Cybh pelvik nflamatuar hastal k pih
CYBH/ anlatılmalıdır Pelvikİnflamatuar Hastalık (PIH)

 • CYBH’nin ortaya çıkma yaşının, yıllar içinde daha genç ergenlere doğru kaydığı görülmektedir.

 • CYBH olgularının en az üçte biri 25 yaşın altındakilerde görülmektedir.

 • Yeni HIV olgularının yarıdan fazlasını 10-24 yaş arası kişilerin oluşturduğu bildirilmektedir.


Cybh adolesanlar neden daha duyarl
CYBH- anlatılmalıdır Adolesanlar neden daha duyarlı?

 • Enfeksiyonların asemptomatik seyretmesi,

 • Travmatik seks,

 • Servikalektopi,

 • Mantıklı düşünememe, umursamaz tavırlar

 • Sağlık kurumlarından yetersiz yararlanma,

 • Yaşça büyük partnerler bulma,

 • Cinsel olarak kullanılma, taciz

  gibi sebeplerle bu enfeksiyonlara daha açıktır.

  (TaranehShafiiAdolesanMedicineClinics;June 2004;15, 2)


HPV anlatılmalıdır

 • HPV 6-11 kondilomlarla ilişkili, 16-18-31-35 ise invazifserviks kanseri ile ilişkilidir.

 • İnsidans yüksek ancak 13-21 yaşları arasında gerileme, negatifleşme sıktır.


Hpv a isi
HPV AŞISI anlatılmalıdır

 • Bivalan HPV aşısı:

  Üretici firma ve ticari isim; GlaxoSmithKline, CERVARİX

  VLP genotipleri;16,18

  Substrat;

  Baculovirus ekspresyon sistemi.

  Adjuvan;patentli aluminyum hidroksit plus, 3-deasilemonofosforillipid A (ASO4 adjuvanlı)

  Aşılama programı;1. ay, 2.ay ve 6.ay

 • Quadrivalan HPV aşısı:

  Üretici firma ve ticari isim; Merck, GARDASİL

  VLP genotipleri;6,11,16,18

  Substrat; Maya(saccharomyces cerevisiae)

  Adjuvan;patentli aluminyum hidroksifosfat sülfat

  Aşılama programı;1. ay 3. ay ve 6. ay


Dismenore
Dismenore anlatılmalıdır

 • Dismenore kadınların menstrüasyon ile birlikte ağrı duymalarıdır. Bu periodik ağrı alt karında, orta hatta, şiddetli kramp tarzında olabilir, iç kasık bölgesine, bacakların üst bölümlerine yayılabilir.

 • Genç kızlar arasında %28 oranın da primerdismenore ve bunların %72‘sinde de ayda ortalama 2 gün okula devamsızlık saptanmıştır.

 • Dismenore :

  Primerdismenore:

  Sekonderdismenore


Dismenore tedavi
Dismenore anlatılmalıdır -Tedavi

 • B1, E vitaminleri, alt batın bölgesine sıcak uygulamalar, az yağlı yemek yeme, sigara içilmemesi ve kafeinin olabildiğince azaltılması, egzersiz ve akupunktur

 • 600-800 mg ibuprofen oral gün de 2-4 kez;

 • 250-500 mg naproxene, oral gün de 2 kez;

 • 50-75 mg ketoprofen oral, gün de 2 kez

 • 250 mg mefenamikasid, oral, gün de 4 kez;

  dismenorenin tedavisinde etkilidir.


Adolesan gebelikler
Adolesan anlatılmalıdır Gebelikler

 • Riskligebelikgrubunagirmektedir.

 • Ülkemizde 15-19 yaşarasındakikadınların %9,6’ sıevlidir.

 • Gebeliklerin %8-12’si adolesandönemdegerçekleşmektedir.

 • 20-24 yaşgrubundagebeliğebağlıölümoranı100.000 canlıdoğumda15.7 iken,

 • 15-19 yaşgrubundabuoran 18.7’ye çıkmaktadır.


Adolesan gebelikler riskler
Adolesan anlatılmalıdır gebelikler-Riskler

Annede

 • Anemi

 • Pulmoner hipertansiyon

 • Konjenital kalp hastalıkları

 • Ektopikgebelikler

 • İstenmeyen gebelikler

 • Baş-pelvis uyuşmazlığı

 • Zor doğum

 • Sezaryanriski

 • Genitalenfeksiyon

 • Preeklampsi

Bebekte

 • IUGR

 • Fetaldistress

 • EDT

 • Prematüre doğum

 • SGA

 • Nörolojikdefektler

 • Doğum sonrası çocuklarda kaza ve enfeksiyon riski, bakım sorunları


A.K. anlatılmalıdır

 • 03.11.1998 doğum tarihi

 • Hasta 20.11.2012 tarihinde (14 yaş) Tekirdağ X Hastanesine başvurmuş. Hasta ablasyo plasentave intrauterinfetalex tanısıyla acil C/S ye alınmış.

 • C/S sonrası hasta postpartum kanama ve DIC tablosuyla NKÜ yoğun bakıma alındı.


Labarotuvar anlatılmalıdır bulguları

 • Hgb:8,3 / htc:25

 • Plt: 72 bin

 • Crp:20

 • Fibrinojen: 60

 • INR:1,8

 • APTT:40

 • D-dimer:1,94

 • Hastaya yattığı gün ve ertesi günde toplam:1ü ES3 Ü TDP

 • 4Ü kriyopresipitat1 Ü aferezplateletverilmiş.


 • Hasta 27.11.2012 tarihinde, anlatılmalıdır postop 8. günde taburcu edilmiş.

  ....................

 • 2.12.2013 tarihinde eski C/S + makat prezentasyon tanısıyla X hastanede C/S yapılmış.


Madde anlatılmalıdır 279- (1) Kamuadınasoruşturmavekovuşturmayıgerektirenbirsuçunişlendiğinigöreviylebağlantılıolaraköğrenip de yetkilimakamlarabildirimdebulunmayıihmaledenveyabuhusustagecikmegösterenkamugörevlisi, altıaydanikiyılakadarhapiscezasıilecezalandırılır.

MADDE 280. - (1) Göreviniyaptığısıradabirsuçunişlendiğiyönündebirbelirtiilekarşılaşmasınarağmen, durumuyetkilimakamlarabildirmeyenveyabuhusustagecikmegösterensağlıkmesleğimensubu, biryılakadarhapiscezasıilecezalandırılır. (2) Sağlıkmesleğimensubudeyimindentabip, diştabibi, eczacı, ebe, hemşirevesağlıkhizmetiverendiğerkişileranlaşılır.


Polikistik over sendromu
Polikistik anlatılmalıdır Over Sendromu

 • İnsidansı:%11-26

 • Adolesanlarda PKOS tanısıkoyarkendikkatliolunmalıdır.

  • Hirsutism: Adolesanlardasıktırve PKOS tanıkriteriolarakadolesanlardagüvenilirliğisınırlıdır.

  • Oligomenore/amenore: adolesanların %40-50’si anovulatuarsikluslarasahiptir.

  • Overlerinultrasonografikbulgusu: Transabdominal USG yapmazorunluluğu! (TV-USG dahaiyi)


Adolesanlarda pkos tan kriterleri
Adolesanlarda anlatılmalıdır PKOS TanıKriterleri

 • ErişkindenfarklıolarakRoterdamkriterlerininüçü de bulunmalı

  • Progresifhirsutismdışındabiyokimyasalandrojenemiveallopesiveaknegibiklinikhiperandrojenizmbulgularıolmalı

  • Ovaryenvolüm: >10 cm3

  • Menarşyaşı en az 2 yılönceolmalı


Pkos tedavi
PKOS- anlatılmalıdır tedavi

 • Kilo verme

 • OKS (tedaviöncesivesonrası lipid profili)

 • OKS + antiandrojen

 • İnsülinrezistansıvarsa - Metformin


Amerika t p birli i adolesan koruyucu hizmet rehberi nde a a daki izlemlerin yap lmas n nermektedir
Amerika Tıp Birliği " anlatılmalıdır Adolesan Koruyucu Hizmet Rehberi”nde aşağıdaki izlemlerin yapılmasını önermektedir

1- 11-21 yaş grubundaki adolesanlar yılda bir kez koruyucu sağlık hizmeti almalıdırlar.

2- Koruyucu hizmetler kişiye, yaşa ve gelişim düzeyine özel olmalıdır.

3- Sağlık kurumlarında yapılan görüşmelerin gizliliği sağlanmalı, aile görüşmelerinde uyulması gereken kurallar belirlemelidirler.

4- Aileler erken, orta ve geç adolesan dönemlerde en az bir kez rehberlik almalıdırlar.

5- Adolesanlar fizik büyüme, psikososyal ve psikoseksüel gelişme, kendi sağlığının önemini bilme ile ilgili rehberlik almalıdırlar.

6- Adolesanlar her yıl yaralanmalardan korunma, alkol kullanmama, güvenli sürücülük, şiddetten ve silah kullanmaktan kaçınma, egzersiz öncesi fiziksel kondisyonun artırılması konularında rehberlik almalıdırlar.


Amerika t p birli i adolesan koruyucu hizmet rehberi nde a a daki izlemlerin yap lmas n nermektedir1
Amerika Tıp Birliği " anlatılmalıdır Adolesan Koruyucu Hizmet Rehberi”nde aşağıdaki izlemlerin yapılmasını önermektedir

7- Adolesanlar sağlıklı beslenmenin yararları, yolları ve güvenli kilo yönetimi ile ilgili sağlık rehberliği almalıdırlar.

8- Adolesanlar fizik egzersizin yararları hakkında rehberlik almalı ve düzenli olarak güvenli egzersiz yapmak için teşvik edilmelidir.

9- Adolesanlar cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı kondom kullanımı ve gebelikten korunma önlemlerini içeren güvenli cinsellik hakkında rehberlik almalı ve bu hizmetlere ulaşabilmelidirler.

10- Tüm adolesanlar sigara, alkol ve bağımlılık yapan diğer maddeler ve anaboliksteroidler için sağlık rehberliği almalıdır.


Amerika t p birli i adolesan koruyucu hizmet rehberi nde a a daki izlemlerin yap lmas n nermektedir2
Amerika Tıp Birliği " anlatılmalıdır Adolesan Koruyucu Hizmet Rehberi”nde aşağıdaki izlemlerin yapılmasını önermektedir

Tarama programları:

11- Yıllık hipertansiyon kontrolu,

12- Risk altındaki adolesanlardahiperlipidemi ve koroner kalp hastalığı,

13- Yeme bozuklukları ve şişmanlık; vücut imajı ve yeme davranışlarını içerecek şekilde,

14- Sigara kullanımı,

15- Alkol ve diğer maddelerin kullanımı,ilaç kullanımı, anaboliksteroid kullanımı,

16- Cinsel yaşam,

17- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,

18- HIV riski altında olanlara HIV taraması,


Amerika t p birli i adolesan koruyucu hizmet rehberi nde a a daki izlemlerinyap lmas n nermektedir
Amerika Tıp Birliği " anlatılmalıdır Adolesan Koruyucu Hizmet Rehberi”nde aşağıdaki izlemlerinyapılmasını önermektedir

19- Cinsel olarak aktif olan ya da 18 yaş üzerindeki kadınların servikal kanser açısından smear alınması

20- Depresyon ya da intihar riski açısından duyguların taranması

21- Emosyonel, fiziksel ve cinsel istismara ilişkin öykü

22- Okul ve öğrenme hakkında sorular

23- Tüberküloz yönünden risk altında ise;tüberkülin testi.


Sa likli nes ller
SAĞLIKLI NESİLLER… anlatılmalıdır


ad