Zawa ciany dolnej mi nia sercowego czas na niespodzianki
Download
1 / 27

Zawal sciany dolnej miesnia sercowego czas na niespodzianki. - PowerPoint PPT Presentation


 • 589 Views
 • Uploaded on

Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego – czas na niespodzianki. Dr med. Dorota Sobczyk Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Anatomia serca: podział na ściany i segmenty. Anatomiczny podział LK na ściany: przednią, tylną (dolno-boczną), boczną, dolną, PMK ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zawal sciany dolnej miesnia sercowego czas na niespodzianki.' - afya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zawa ciany dolnej mi nia sercowego czas na niespodzianki

Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego – czas na niespodzianki.

Dr med. Dorota Sobczyk

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II


Anatomia serca podzia na ciany i segmenty
Anatomia serca: podział na ściany i segmenty niespodzianki.

 • Anatomiczny podział LK na ściany: przednią, tylną (dolno-boczną), boczną, dolną, PMK,

 • Poszczególne ściany podzielono dodatkowo na segmenty (podstawne, środkowe i koniuszkowe),

 • We wszystkich metodach obrazowych obowiązuje obecnie taki sam, 17-segmentowy model serca (17.segmentem jest koniuszek serca).
Zawa ciany dolnej anatomia
Zawał ściany dolnej: anatomia niespodzianki.

Ściana dolna lewej komory mięśnia sercowego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przepony.


Zawa ciany dolnej kr enie wie cowe
Zawał ściany dolnej: krążenie wieńcowe niespodzianki.

 • 80%: okluzja gałęzi zstępującej tylnej prawej tętnicy wieńcowej (RCA),

 • 20%: dystalna okluzja gałęzi okalającej (Cx) lewej tętnicy wieńcowej


Zawa ciany dolnej kr enie wie cowe1
Zawał ściany dolnej: krążenie wieńcowe niespodzianki.

 • RCA oddaje: gałęzie do węzła zatokowego (proksymalny odcinek) i przedsionkowo-komorowego (dystalny odcinek),

 • Gałąź zstępująca tylna RCA zaopatruje w krew mięsień brodawkowaty tylno-przyśrodkowy.


Zawa ciany dolnej kr enie wie cowe2
Zawał ściany dolnej: krążenie wieńcowe niespodzianki.

 • RCA unaczynia w całości wolną ścianę PK oraz 1/3 PMK,

 • jedynie 2/3 PMK i wiązka pośrednia są unaczynione przez LADZawa ciany dolnej objawy kliniczne
Zawał ściany dolnej: objawy kliniczne niespodzianki.

 • Mogą wystąpić nietypowe objawy: bóle w nadbrzuszu (głównie pod prawym łukiem żebrowym), nudności, wymioty (tzw. maska brzuszna zawału),

 • Obecność objawów brzusznych tłumaczy się bezpośrednim sąsiedztwem dolnej ściany serca w stosunku do przepony,

 • Badaniem rozstrzygającym jestEKG (bez niego zróżnicowanie objawów klinicznych może być niemożliwe!)Zawa ciany dolnej ekg1
Zawał ściany dolnej: EKG niespodzianki.

 • II, III, aVF (/ ST),

 • W ok. 50% przypadków STEMI fali Pardee`go w odpr. II, III, aVF towarzyszą  ST w odpr. przedsercowych.


Zawa ciany dolnej zaburzenia przewodzenia
Zawał ściany dolnej: zaburzenia przewodzenia niespodzianki.

 • Bradykardia zatokowa

 • Blok p-k I st.

 • Blok p-k II st. typu Mobitz 1

 • Blok zaawansowany:

  - blok p-k II st. typu Mobitz 2,

  - blok p-k III st.


Zawa ciany dolnej bradykardia zatokowa
Zawał ściany dolnej: bradykardia zatokowa niespodzianki.

 • Występuje u 9-25% wszystkich pacjentów w 1. godzinie z ostrego zawału m.sercowego,

 • Szczególnie często pojawia się w przypadku zawału ściany dolnej,

 • Jest związana prawdopodobnie ze wzrostem napięcia nerwu błędnego i niedokrwieniem węzła zatokowego,

 • Nie pogarsza rokowania,

 • Nie wymaga leczenia, jeżeli częstość QRS > 40/min.


Zawa ciany dolnej blok p k i st blok p k ii st typu mobitz 1
Zawał ściany dolnej: blok p-k I st., niespodzianki.blok p-k II st. typu Mobitz 1

 • Częściej w przypadku chorych z zawałem ściany dolnej niż przedniej,

 • Jest związany najczęściej z zamknięciem RCA i spowodowany bezpośrednio niedokrwieniem węzła p-k,

 • Przemijający (ustępuje w ciągu 72 godz.), sporadycznie przechodzi w blok całkowity,

 • Nie wpływa istotnie na przeżycie,

 • Pacjenci nie wymagają specjalnego leczenia, jeżeli częstość QRS nie spada poniżej 50/min., nie występuje LBBB ani niewydolność serca


Zawa ciany dolnej blok p k zaawansowany blok p k ii st typu mobitz 2 i blok p k iii st
Zawał ściany dolnej: blok p-k zaawansowany niespodzianki.(blok p-k II st. typu Mobitz 2 i blok p-k III st.)


Zawa ciany dolnej blok p k zaawansowany blok p k ii st typu mobitz 2 i blok p k iii st1
Zawał ściany dolnej: blok p-k zaawansowany niespodzianki.(blok p-k II st. typu Mobitz 2 i blok p-k III st.)

 • Współistnieje najczęściej z zawałem ściany dolnej z zajęciem PK,

 • Etiologia: nieznana (różne hipotezy),

 • Badania post mortem: ostra martwica przedwęzłowego miokardium, przy braku zmian w samym układzie bodźco-przewodzącym serca,

 • Często niedokrwienie/zawał węzła p-k wtórnie do hipoperfuzji w obrębie tętnicy węzła p-k,

 •  śmiertelności,

 •  ryzyka innych powikłań: zapalenie osierdzia, AF, VF, niewydolność LKZawa ciany dolnej tachyarytmie nadkomorowe1
Zawał ściany dolnej: tachyarytmie nadkomorowe niespodzianki.

 • Migotanie przedsionków występuje najczęściej w zawale ściany dolnej z zajęciem PK,

 • Wystąpienie migotanie przedsionków w ostrej fazie zawału serca może prowadzić do: niewydolności lewokomorowej, powikłań zakrzepowo-zatorowych (udar mózgu),  śmiertelności wewnątrzszpitalnej.


Zawa ciany dolnej towarzysz cy zawa pk
Zawał ściany dolnej: towarzyszący zawał PK niespodzianki.

 • towarzyszący zawał PK występuje w ok. 30-50% zawałów ściany dolnej,

 • triada objawów klinicznych:niskie Ctk, czyste pola płucne i podwyższone ciśnienie w żyłach płucnych u chorych ze STEMI ściany dolnej (wysoka swoistość, niska czułość objawów),

 • częste zaburzenia przewodzenia (bradykardia zatokowa, bloki przedsionkowo-komorowe) i/lub nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu (często migotanie przedsionków)


Zawa ciany dolnej towarzysz cy zawa pk1
Zawał ściany dolnej: towarzyszący zawał PK niespodzianki.

 • Rozpoznanie zawału prawej komory jest WAŻNE, ponieważ może się on manifestować jako WSTRZĄS KARDIOGENNY, a właściwa strategia leczenia różni się diametralnie od postępowania we wstrząsie spowodowanym dysfunkcją lewej komory!


Zawa ciany dolnej towarzysz cy zawa pk2
Zawał ściany dolnej: towarzyszący zawał PK niespodzianki.

 • W każdym przypadku rozpoznania zawału ściany dolnej powinno się jak najszybciej rutynowo wykonać zapis z odpr. prawokomorowych (przynajmniej V4R)!

  (Wytyczne AHA/ACC/ESC klasy I)


Zawa ciany dolnej towarzysz cy zawa pk3
Zawał ściany dolnej: towarzyszący zawał PK niespodzianki.

Patognomoniczne jest ST o min. 0,1 mV w odpr. V4R

Uwaga! Zmiany w odpr. prawokomorowych mają charakter ulotny, w ok. 50% nie trwają dłużej niż 10 godz. od początku objawów zawału.


Zawa ciany dolnej ostra niedomykalno mitralna
Zawał ściany dolnej: niespodzianki.ostra niedomykalność mitralna

 • Etiologia: nagłe poszerzenie pierścienia zastawkowego, niedokrwienie lub pęknięcie m. brodawkowatego,

 • Najczęściej dochodzi do pęknięcia m. brodawkowatego tylno-przyśrodkowego w zawale ściany dolnej (pojedyncze unaczynienie od g. tylnej dominującej RCA),

 • Do pęknięcia głowy m. brodawkowatego dochodzi zwykle między 2. i 7. dobą zawału,

 • Objawy: szmer wczesnoskurczowy, oporny na leczenie wstrząs kardiogenny i niewydolność oddechowa,

 • B. wysoka śmiertelność,

 • Leczenie z wyboru: pilny zabieg k/chirurgiczny (wymiana zastawki mitralnej).


Czas na niespodzianki1
Czas na niespodzianki … niespodzianki.

 • Rokowanie i przebieg kliniczny zawału zależą do lokalizacji i rozległości martwicy mięśnia sercowego.

 • Łagodniejszy przebieg i mniejszą śmiertelność obserwuje się w zawale ściany dolnej niż przedniej.

 • Ale … u części chorych z zawałem ściany dolnej występują istotne hemodynamicznie powikłania, pogarszające rokowanie.


Www criticalusg pl www facebook com criticalusg

www.criticalusg.pl niespodzianki.www.facebook.com/criticalusg

Kurs „Echokardiografia w stanach zagrożenia życia”

Kurs „Ultrasonografia w intensywnej terapii i stanach zagrożenia życia”

Informacje na temat kursów i zapisy na kurs

przez stronę www.criticalusg.pl


ad