Czas pracy nauczycieli w europie
Download
1 / 16

CZAS PRACY NAUCZYCIELI W EUROPIE - PowerPoint PPT Presentation


  • 482 Views
  • Updated On :

CZAS PRACY NAUCZYCIELI W EUROPIE. CZAS PRACY NAUCZYCIELI. Czas pracy nauczycieli w Europie określa się przede wszystkim za pomocą pensum (liczby godzin dydaktycznych) . Pensum nie jest definiowane zaledwie w 3 krajach (Holandia, Szwecja, Anglia).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CZAS PRACY NAUCZYCIELI W EUROPIE' - carrington


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Czas pracy nauczycieli l.jpg
CZAS PRACY NAUCZYCIELI

Czas pracy nauczycieli w Europie określa się przede wszystkim za pomocą pensum(liczby godzin dydaktycznych). Pensum nie jest definiowane zaledwie w 3 krajach (Holandia, Szwecja, Anglia).

W większości krajów europejskich oprócz pensum określa się jeszcze inne kategorie:

Ogólny czas pracy odpowiada tygodniowej liczbie godzin pracy nauczyciela wynegocjowanej w ramach porozumień zbiorowych lub ustalonej w inny sposób. Składa się na nią liczba godzin dydaktycznych, godzin pobytu w szkole oraz ilości czasu spędzanego na przygotowywaniu się do zajęć i ocenie prac uczniowskich, które mogą być przeprowadzane poza szkołą. Koncepcja ta funkcjonuje w 22 krajach.

Godziny pobytu w szkole/dostępność nauczyciela w szkole – czas przeznaczany na dydaktykę oraz inne działania na terenie szkoły (praca opiekuńcza, zebrania, obowiązki związane z zarządzaniem, zastępstwa za nieobecnych kolegów). Kategoria ta występuje w 14 krajach.


Pensum liczba godzin dydaktycznych l.jpg
PENSUM (LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH)

Odnosi się do czasu spędzanego przez nauczycieli z grupami uczniów. Do obliczeń nie uwzględnia się czasu przerw oraz czasu spędzanego z uczniami, z którymi nie odbywa się nauka. Jest zwykle wyrażane w jednostkach lekcyjnych. Na potrzeby komparatystyki zostało przeliczone na godziny zegarowe

W roku 2006/07 większość nauczycieli w Europie zajmowała się dydaktyką przez 17-20 godzin zegarowych tygodniowo


Minimalna liczba godzin dydaktycznych zegarowych nauczycieli szk podstawowych isced 1 2006 07 l.jpg
Minimalna liczba godzin dydaktycznych (zegarowych) nauczycieli szkół podstawowych, ISCED 1, 2006/07


Minimalna liczba godzin dydaktycznych zegarowych nauczycieli szk rednich isced 3 2006 07 l.jpg
Minimalna liczba godzin dydaktycznych (zegarowych) nauczycieli szkół średnich, ISCED 3, 2006/07


Og lny czas pracy l.jpg
OGÓLNY CZAS PRACY nauczycieli szkół średnich, ISCED 3, 2006/07

W 22 krajach Europy ustala się ogólny czas pracy nauczyciela oparty z reguły na odpowiadającej mu liczbie godzin pracy innych grup zawodowych i umieszczony w umowach zbiorowych lub określony w inny sposób. W 20 krajach jest on ustalany w wymiarze tygodniowym.

W ogromnej większości państw ogólny czas pracy nauczyciela waha się od 35 do 40 godzin tygodniowoCzas pobytu w szkole dost pno nauczyciela w szkole l.jpg
CZAS POBYTU W SZKOLE / DOSTĘPNOŚĆ NAUCZYCIELA W SZKOLE podstawowych, ISCED 1, 2006/07

14 krajów określa dokładnie czas, przez jaki nauczyciele powinni być dostępni w szkołach. Wymóg ten jest często określany w systemie rocznym lub odnosi się do dni, a nie godzin. Na potrzeby porównań wyliczono średnią tygodniową wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Zasadniczo czas, przez jaki nauczyciele mają być obecni w szkole każdego tygodnia nie przekracza 30 godzin – z wyjątkiem Portugalii (35), Islandii (34), Anglii (32) oraz Szwecji (31)


Slide10 l.jpg
Tygodniowa liczba godzin wymaganej obecności nauczycieli w szkołach, szkoły podstawowe ISCED 1, 2006/07


Zale no czasu pracy nauczyciela od poziomu szko y l.jpg
Zależność czasu pracy nauczyciela od poziomu szkoły szkołach, szkoły podstawowe

Ogólny wymiar czasu pracy nauczycieli nie zmienia się w zależności od poziomu szkoły. (Dotyczy to wszystkich krajów za wyjątkiem Turcji.)

Wymagany czas dostępności nauczyciela w szkole zmienia się tylko w 5 krajach: Finlandii, Islandii, Norwegii, Turcji i Włoszech i w szkole średniej jest niższy niż w szkole podstawowej.

Wymagane pensum dydaktyczne często zmienia się w zależności od poziomu szkoły – w szkole średniej na ogół jest mniejsze.


Slide12 l.jpg

Wymagana liczba godzin dydaktycznych szkołach, szkoły podstawowe częstozmniejsza się na poziomie szkoły średniej


Slide13 l.jpg

Wymagana liczba godzin dydaktycznych szkołach, szkoły podstawowe rzadko zwiększa się na poziomie szkoły średniej


R nica pensum pomi dzy isced 3 a isced 1 w godzinach zegarowych l.jpg
Różnica pensum pomiędzy szkołach, szkoły podstawowe ISCED 3 a ISCED 1 w godzinach zegarowych


Strony internetowe eurydice l.jpg
STRONY INTERNETOWE EURYDICE szkołach, szkoły podstawowe

Strona europejska [EACEA P9]

www.eurydice.org

Strona Polskiego Biura Eurydice w FRSE

www.eurydice.org.pl


Slide16 l.jpg

Dziękuję za uwagę szkołach, szkoły podstawowe


ad