Advertisement
/ 30 []

PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS


Download Presentation

PREDKOSC, DROGA, CZAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Pr dko droga czas

PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10

W GŁOGOWIE


Droga

DROGA


Zapis km h czytamy kilometr w na godzin

Zapis km/h czytamy: „kilometrów na godzinę”

h to międzynarodowy skrót godziny


Prędkość obiektu (samochodu, roweru, pieszego lub biegnącego zwierzęcia) wyraża, jaką odległość pokonuje ten obiekt w pewnej jednostce czasu.

Gdy samochód jedzie ze stałą prędkością 60km/h, to znaczy, że pokonuje odległość 60km w ciągu 1 godziny.

Pieszy idący z prędkością 50m/min pokonuje odległość 50m w ciągu 1 minuty.

Jeśli pies biegnie z prędkością 8m/s, to w ciągu 1 sekundy pokonuje odległość 8m.


Pr dko ci mog by podawane w r nych jednostkach

Prędkości mogą być podawane w różnych jednostkach

km/h

m/min

m/s

km/s

cm/min


PRZYKŁAD 1Załóżmy, że samochód jedzie z prędkością 70 km/h. Gdy będzie się poruszać z tą prędkością przez pewien czas, to długość przebytej drogi możemy obliczać w następujący sposób:

70km/h


I SPOSÓB

5minut to 5/60godziny

5/60 x 240 = 20km

II SPOSÓB

w 1 godzinę: 240km

w 1 minutę: 240/60 = 4km

w 5 minut: 5 x 4 = 20km

PRZYKŁAD 2Samochód wyścigowy porusza się ze stałą prędkością 240km/h. Oblicz, jaką odległość pokona w ciągu 5 minut.

Odp.:Samochód wyścigowy w ciągu 5 minut pokona 20km


Spr buj samodzielnie rozwi za zadanie

Spróbuj samodzielnie rozwiązać zadanie

Oblicz, jaką odległość pokona samochód ciężarowy w czasie

  • 1h

  • 3h

  • 30min

  • 1,5h

50km/h


W ci gu 1 godziny samoch d pokona 50km

W ciągu 1 godziny samochód pokona 50km


3x50km 150km samoch d pokona odleg o 3 razy d u sz ni w godzin czyli 150km

3x50km=150kmSamochód pokona odległość 3 razy dłuższą niż w godzinę, czyli 150km.


0 5 x 50km 25km samoch d pokona odleg o 2 razy kr tsz ni w godzin czyli 25km

0,5 x 50km = 25kmSamochód pokona odległość 2 razy krótszą niż w godzinę, czyli 25km.


1 5 x 50km 75km samoch d pokona odleg o 1 5 razy d u sz ni w godzin czyli 75km

1,5 x 50km = 75kmSamochód pokona odległość 1,5 razy dłuższą niż w godzinę, czyli 75km.


Zadnia do samodzielnego wykonania

ZADNIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA

ZADANIE A

Który pojazd przebyłby dłuższą drogę: samochód ciężarowy jadący z prędkością 70km/h przez 4 godziny, czy samochód osobowy, jadący z prędkością 90km/h przez 3 godziny?

ZADANIE B

Prędkość światła wynosi około 300 000km/s. Mrugnięcie okiem trwa średnio 1/4s. Jaką drogę przebędzie w tym czasie światło?


Pr dko

PRĘDKOŚĆ

Prędkość = długość drogi / czas


Gdy wiemy, jak długą drogę przejechał pojazd, i wiemy, w jakim czasie ją pokonał, to możemy obliczyć z jaką prędkością jechał-wystarczy podzielić długość drogi przez dany czas.


PRZYKŁAD 3 Jednym z najszybszych ptaków jest jerzyk igłosterny. Potrafi przelecieć odległość 700km w ciągu 5 godzin. Z jaką średnią prędkością wtedy leci?

Prędkość = 700km/5h = 140km/h

Odp.: Średnia prędkość jerzyka to 140km/h


Pr dko wyra on w m s mo na zamienia na pr dko wyra on w km h

Prędkość wyrażoną w m/s można zamieniać na prędkość wyrażoną w km/h.

Zatem prędkość samochodu ciężarowego można wyrazić w różnych jednostkach:

20m/s = 1200m/min = 72km/h

Samochód ciężarowy jedzie

z prędkością 20m/s


Oblicz pr dko ci poni szych obiekt w

Oblicz prędkości poniższych obiektów

14km w 2h

Prędkość =..........km/h

9km w 15min

Prędkość =..........km/h


Uzupe nij

Uzupełnij:

10m/s=........m/min=.........m/h=.......km/h

120km/h=.......m/h=..........m/min=........m/s


Przyk ad 4

Przykład 4

Dom pana Kowalskiego i supermarket znajdują się na terenie zabudowanym. Dopuszczalna prędkość na tym terenie wynosi 50km/h. Pan Kowalski odległość z domu do supermarketu wynoszącą 10km pokonał w ciągu 10minut. Czy złamał przepisy ruchu drogowego?

ODPOWIEDŹ


TAK


Przyk ad 5

Przykład 5

Kierowca wyruszył z Gdańska o godzinie 6:15 i dotarł do Warszawy o 10:30. Przejechał w tym czasie 360km. Wracając z Warszawy jechał o pół godziny dłużej. W którą stronę jechał z większą średnią prędkością i o ile większą?

odpowiedź


Z wi ksz redni pr dko ci jecha w pierwsz stron o oko o 9km h

Z większą średnią prędkością jechał w pierwszą stronę, o około 9km/h


CZAS


Uzupe nij1

Uzupełnij:


Przyk ad 6 w jakim czasie samolot lec cy z pr dko ci 600km h pokonuje tras 1800km

Przykład 6W jakim czasie samolot lecący z prędkością 600km/h pokonuje trasę 1800km?

Rozwiązanie:

600km w 1 godzinę

1800=3x600, więc

1800km w 3 godziny.

Odp.: Trasę 1800km samolot pokonuje w 3 godziny


Zadnia do samodzielnego wykonania1

ZADNIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA

ZADANIE A

Rolnik jedzie z Masłowa z prędkością 12km/h, a rowerzysta do Kociełapek z prędkością 15km/h. Który z panów szybciej dojedzie do celu?

Kociełapki – 24km

Masłowo – 18km

ZADANIE B

Krasnoludki z domu do pracy muszą przejść 800m. Najmniejszy z nich chodzi z prędkością 40m/min. Największy krasnoludek chodzi dwa razy szybciej. Oblicz, o której godzinie musi wyruszyć najmniejszy, a o której największy krasnoludek, aby zdążyć do pracy na godzinę 6:00?

odpowiedź

odpowiedź


Rolnik szybciej dojedzie do celu

Rolnik szybciej dojedzie do celu.


Najmniejszy o godzinie 5 40 a najwi kszy o godzinie 5 50

Najmniejszy – o godzinie 5:40, a największy - o godzinie 5:50.


Koniec

Koniec