PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS - PowerPoint PPT Presentation

Pr dko droga czas
Download
1 / 30

  • 672 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W GŁOGOWIE. DROGA. Zapis km/h czytamy: „kilometrów na godzinę”. h to międzynarodowy skrót godziny. Prędkość obiektu (samochodu, roweru, pieszego lub biegnącego zwierzęcia) wyraża, jaką odległość pokonuje ten obiekt w pewnej jednostce czasu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pr dko droga czas

PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10

W GŁOGOWIE


Droga

DROGA


Zapis km h czytamy kilometr w na godzin

Zapis km/h czytamy: „kilometrów na godzinę”

h to międzynarodowy skrót godziny


Predkosc droga czas

Prędkość obiektu (samochodu, roweru, pieszego lub biegnącego zwierzęcia) wyraża, jaką odległość pokonuje ten obiekt w pewnej jednostce czasu.

Gdy samochód jedzie ze stałą prędkością 60km/h, to znaczy, że pokonuje odległość 60km w ciągu 1 godziny.

Pieszy idący z prędkością 50m/min pokonuje odległość 50m w ciągu 1 minuty.

Jeśli pies biegnie z prędkością 8m/s, to w ciągu 1 sekundy pokonuje odległość 8m.


Pr dko ci mog by podawane w r nych jednostkach

Prędkości mogą być podawane w różnych jednostkach

km/h

m/min

m/s

km/s

cm/min


Predkosc droga czas

PRZYKŁAD 1Załóżmy, że samochód jedzie z prędkością 70 km/h. Gdy będzie się poruszać z tą prędkością przez pewien czas, to długość przebytej drogi możemy obliczać w następujący sposób:

70km/h


Predkosc droga czas

I SPOSÓB

5minut to 5/60godziny

5/60 x 240 = 20km

II SPOSÓB

w 1 godzinę: 240km

w 1 minutę: 240/60 = 4km

w 5 minut: 5 x 4 = 20km

PRZYKŁAD 2Samochód wyścigowy porusza się ze stałą prędkością 240km/h. Oblicz, jaką odległość pokona w ciągu 5 minut.

Odp.:Samochód wyścigowy w ciągu 5 minut pokona 20km


Spr buj samodzielnie rozwi za zadanie

Spróbuj samodzielnie rozwiązać zadanie

Oblicz, jaką odległość pokona samochód ciężarowy w czasie

  • 1h

  • 3h

  • 30min

  • 1,5h

50km/h


W ci gu 1 godziny samoch d pokona 50km

W ciągu 1 godziny samochód pokona 50km


3x50km 150km samoch d pokona odleg o 3 razy d u sz ni w godzin czyli 150km

3x50km=150kmSamochód pokona odległość 3 razy dłuższą niż w godzinę, czyli 150km.


0 5 x 50km 25km samoch d pokona odleg o 2 razy kr tsz ni w godzin czyli 25km

0,5 x 50km = 25kmSamochód pokona odległość 2 razy krótszą niż w godzinę, czyli 25km.


1 5 x 50km 75km samoch d pokona odleg o 1 5 razy d u sz ni w godzin czyli 75km

1,5 x 50km = 75kmSamochód pokona odległość 1,5 razy dłuższą niż w godzinę, czyli 75km.


Zadnia do samodzielnego wykonania

ZADNIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA

ZADANIE A

Który pojazd przebyłby dłuższą drogę: samochód ciężarowy jadący z prędkością 70km/h przez 4 godziny, czy samochód osobowy, jadący z prędkością 90km/h przez 3 godziny?

ZADANIE B

Prędkość światła wynosi około 300 000km/s. Mrugnięcie okiem trwa średnio 1/4s. Jaką drogę przebędzie w tym czasie światło?


Pr dko

PRĘDKOŚĆ

Prędkość = długość drogi / czas


Predkosc droga czas

Gdy wiemy, jak długą drogę przejechał pojazd, i wiemy, w jakim czasie ją pokonał, to możemy obliczyć z jaką prędkością jechał-wystarczy podzielić długość drogi przez dany czas.


Predkosc droga czas

PRZYKŁAD 3 Jednym z najszybszych ptaków jest jerzyk igłosterny. Potrafi przelecieć odległość 700km w ciągu 5 godzin. Z jaką średnią prędkością wtedy leci?

Prędkość = 700km/5h = 140km/h

Odp.: Średnia prędkość jerzyka to 140km/h


Pr dko wyra on w m s mo na zamienia na pr dko wyra on w km h

Prędkość wyrażoną w m/s można zamieniać na prędkość wyrażoną w km/h.

Zatem prędkość samochodu ciężarowego można wyrazić w różnych jednostkach:

20m/s = 1200m/min = 72km/h

Samochód ciężarowy jedzie

z prędkością 20m/s


Oblicz pr dko ci poni szych obiekt w

Oblicz prędkości poniższych obiektów

14km w 2h

Prędkość =..........km/h

9km w 15min

Prędkość =..........km/h


Uzupe nij

Uzupełnij:

10m/s=........m/min=.........m/h=.......km/h

120km/h=.......m/h=..........m/min=........m/s


Przyk ad 4

Przykład 4

Dom pana Kowalskiego i supermarket znajdują się na terenie zabudowanym. Dopuszczalna prędkość na tym terenie wynosi 50km/h. Pan Kowalski odległość z domu do supermarketu wynoszącą 10km pokonał w ciągu 10minut. Czy złamał przepisy ruchu drogowego?

ODPOWIEDŹ


Predkosc droga czas

TAK


Przyk ad 5

Przykład 5

Kierowca wyruszył z Gdańska o godzinie 6:15 i dotarł do Warszawy o 10:30. Przejechał w tym czasie 360km. Wracając z Warszawy jechał o pół godziny dłużej. W którą stronę jechał z większą średnią prędkością i o ile większą?

odpowiedź


Z wi ksz redni pr dko ci jecha w pierwsz stron o oko o 9km h

Z większą średnią prędkością jechał w pierwszą stronę, o około 9km/h


Predkosc droga czas

CZAS


Uzupe nij1

Uzupełnij:


Przyk ad 6 w jakim czasie samolot lec cy z pr dko ci 600km h pokonuje tras 1800km

Przykład 6W jakim czasie samolot lecący z prędkością 600km/h pokonuje trasę 1800km?

Rozwiązanie:

600km w 1 godzinę

1800=3x600, więc

1800km w 3 godziny.

Odp.: Trasę 1800km samolot pokonuje w 3 godziny


Zadnia do samodzielnego wykonania1

ZADNIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA

ZADANIE A

Rolnik jedzie z Masłowa z prędkością 12km/h, a rowerzysta do Kociełapek z prędkością 15km/h. Który z panów szybciej dojedzie do celu?

Kociełapki – 24km

Masłowo – 18km

ZADANIE B

Krasnoludki z domu do pracy muszą przejść 800m. Najmniejszy z nich chodzi z prędkością 40m/min. Największy krasnoludek chodzi dwa razy szybciej. Oblicz, o której godzinie musi wyruszyć najmniejszy, a o której największy krasnoludek, aby zdążyć do pracy na godzinę 6:00?

odpowiedź

odpowiedź


Rolnik szybciej dojedzie do celu

Rolnik szybciej dojedzie do celu.


Najmniejszy o godzinie 5 40 a najwi kszy o godzinie 5 50

Najmniejszy – o godzinie 5:40, a największy - o godzinie 5:50.


Koniec

Koniec


  • Login