Wat is palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg PowerPoint PPT Presentation


  • 600 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

. Wat is palliatieve zorg? - definitie - voorkomen - aanbod - problemen . . IKN. . Palliatieve zorg is actieve zorg voor pati

Download Presentation

Wat is palliatieve zorg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Wat is palliatieve zorg? Een verkenning voor verzorgenden in opleiding Integraal Kankercentrum Noord-Nederland (IKN)

3. Palliatieve zorg is actieve zorg voor patinten van wie de ziekte niet meer reageert op een curatieve behandeling. Pijnbestrijding, behandeling en bege-leiding van andere symptomen en problemen van psychologische, sociale en spirituele aard zijn van groot belang. WHO, 2002

4. Het doel van palliatieve zorg is het bereiken van de beste kwaliteit van leven voor de patint en diens naasten. WHO, 2002

5. Incidentie Jaarlijks 135 000 Niet-acute aandoeningen 55 000 Prevalentie 2/3 Nederlanders niet onverwacht

6. Sterfte in Nederland als gevolg van niet-acute aandoeningen in 1997; >20 jr Kanker 37.003 67% COPD 6.347 11% Hartfalen 5.465 10% Diabetes 3.196 6% Nierziekten 1.420 3% Parkinson 853 2% Leverziekten 798 1% AIDS 176 ? 1% Francke en ALS 70 ?0,1% Willems, 2000 MS 37 ?0,1%

11. Models of palliative care, Ilona Finlay, 2001

12. Palliatieve zorg en mantelzorg Models of palliative care, Ilona Finlay, 2001

13. Problemen in de palliatieve zorg

14. Palliatieve zorg: welke problemen?

15.

16.

17. - pijn - angst - verlies - verdriet - boosheid - ontkenning

18.

19.

20. Behoefte in de palliatieve zorg Pijn en symptoombestrijding Communicatie over pijn- en sympt.bestrijding Informatie over ziekteproces Emotionele steun bij verwerking ziekte Steun bij problemen tussen patient en naasten Spirituele begeleiding en rituelen Begeleiding bij beslissingen rondom levenseinde Ondersteuning oa bij afscheid nemen Steun bij verliesverwerking Francke en Willems, 2000

21. Belangrijk in de palliatieve zorg Snelheid Beschikbaarheid Continuiteit Flexibiliteit Aandacht voor comfort Persoonlijke benadering Respect voor autonomie en waardigheid Francke en Willems, 2000

22. Belangrijk in de palliatieve zorg Snelheid Beschikbaarheid Continuiteit Flexibiliteit Aandacht voor comfort Persoonlijke benadering Respect voor autonomie en waardigheid Francke en Willems, 2000

23. Belangrijk in de palliatieve zorg Snelheid Beschikbaarheid Continuiteit Flexibiliteit Aandacht voor comfort Persoonlijke benadering Respect voor autonomie en waardigheid Francke en Willems, 2000

24. Aanbod in de palliatieve zorg (1) Thuiszorg Huisartsenzorg Vrijwilligerswerk Mantelzorg Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg Zorg in Hospices Zorg in bijna-thuishuizen Francke en Willems, 2000

25. Aanbod in de palliatieve zorg (2) Kwaliteitsondersteuning: consulentfunctie richtlijnen netwerkvorming deskundigheidbevordering onderzoek

26. Probleem in de palliatieve zorg De grote verscheidenheid van zorgaanbod en zorginstellingen, alsmede de diversiteit van doelgroepen vereist goede samenwerking en communicatie.

  • Login