Innowacyjno przedsi biorstw mazowsza
Download
1 / 14

Innowacyjno?? przedsi?biorstw Mazowsza - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Innowacyjność przedsiębiorstw Mazowsza. Marzenna A. Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa e-mail: mweres@sgh.waw.pl Tezy do dyskusji przygotowane na konferencję “Regionalna strategia innowacji dla Mazowsza” Warszawa, 23 marca 2006 r. DEFINICJA INNOWACJI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innowacyjno?? przedsi?biorstw Mazowsza' - zuzela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Innowacyjno przedsi biorstw mazowsza
Innowacyjność przedsiębiorstw Mazowsza

Marzenna A. Weresa

Instytut Gospodarki Światowej

Szkoła Główna Handlowa

e-mail: mweres@sgh.waw.pl

Tezy do dyskusji przygotowane na konferencję “Regionalna strategia innowacji dla Mazowsza”

Warszawa, 23 marca 2006 r.


Definicja innowacji
DEFINICJA INNOWACJI

 • Innowacje polegają na wprowadzaniu nowości, czyli zmian jakościowych, nowych na skalę świata, rynku lub przedsiębiorstwa

 • Innowacje mogą dotyczyć, produktu lub techniki produkcji, a także sposobu organizacji produkcji, marketingu, zarządzania


Innowacja sprowadza si do j schumpeter 1950
Innowacja sprowadza się do:(J. Schumpeter, 1950)

 • wprowadzenia nowych produktów na rynek,

 • kreacji nowych strumieni popytu i rynków,

 • odkrycia nowych zasobów lub zastosowania nowych metod rozszerzania podaży zasobów już istniejących,

 • rozwijania i wdrożenia nowych technologii produkcji,

 • zastosowania nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, zarządzania, marketingu.
Nak ady na dzia alno innowacyjn w przedsi biorstwach przemys owych w latach 2002 2004
Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w latach 2002-2004


Nak ady na dzia alno innowacyjn w przedsi biorstwach przemys owych w 2004 r
Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2004 r.

Śląskie

Mazowieckie


Mazowsze silna pozycja w sferze innowacyjno ci
Mazowsze – silna pozycja w sferze innowacyjności 2004 r.

 • Udział firm innowacyjnych - 44,7% (2 miejsce w Polsce po woj. Śląskim- 47,8%)

 • Najwyższe w Polsce i rosnące nakłady na innowacje

 • 4,2 mld zł w 2004 r.( 27 ogółu nakładów w PL i 1 miejsce w PL; 2 miejsce- Śląskie (2,6 mld zł , ale spadek nakładów od 2002 r.)

 • Najwyższe w PL nakłady na 1 przedsięb.(9,7 mln zł; średnio w PL -4,9 mln zł; Śląskie-5,2 mln)


Istnieje silne zaplecze dla innowacji na mazowszu
Istnieje silne zaplecze dla innowacji: na Mazowszu 2004 r.

Nakłady na B+R poniesione w województwie mazowieckim to:

 • 2,3 mld zł, czyli 43% ogółu nakładów w PL

 • (Maz.-1 miejsce w PL; 2 miejsce-Małopolskie-12%; 3 miejsce – Śląskie=0,4 mld zł)

  Zatrudnieni w B+R w województwie mazowieckim to:

 • 34,7 tys. osób, czyli 27% ogółu kadr PL

  (Maz.-1 miejsce w PL; 2 miejsce-Małopolskie-13%; 3 miejsce-Śląskie=10%)


Podstawowe wska niki
Podstawowe wskaźniki 2004 r.

Relacja nakładów na B+R do dochodu narodowego jest stosunkowo wysoka:

 • Mazowsze - 1,25%

 • Polska – 0,56%

  Znaczne nakłady na B+R na 1 mieszkańca:

 • Mazowsze - 389 zł

 • Polska - 119 zł.