et eksempel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Et eksempel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Et eksempel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Et eksempel - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Et eksempel. Fra Kristiansand Katedralskole-Gimle Matematikk Fra virkelighet til modell: Lag en modell av klasserommet vårt! Krav til modellen: Målestokk 1:25 Modellen skal ha gulv og fire vegger

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Et eksempel' - zuzela


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
et eksempel
Et eksempel

Fra Kristiansand Katedralskole-Gimle

Matematikk

Fra virkelighet til modell:

Lag en modell av klasserommet vårt!

Krav til modellen:

 • Målestokk 1:25
 • Modellen skal ha gulv og fire vegger
 • Tavle, dør, vinduer og minst tre pulter skal markeres og lages i rett målestokk.
 • Får dere tid lager dere mer

Kari Repstad, UiA, 2012

med inspirasjon fra katta gimle
Med inspirasjon fra «Katta-Gimle»
 • Service og transport: Lag en modell av hotellresepsjonen, butikken, kontoret

Kari Repstad, UiA, 2012

daglig undervisning
Daglig undervisning

Relatere fagstoffet til yrkesfaget gjennom å bruke eksempler, oppgaver og tekster, både sakprosa og skjønnlitterære – det ligger for eksempel en sangbok for byggfagarbeidere på nett.

Kari Repstad, UiA, 2012

tip prosjekt
TIP - prosjekt

«Det går ikke på yrkesfag!»

På verkstedet stod to ting på planen: Mopedjekk og å skifte låser i elevskapene

Dette ville vi bruke som utgangspunkt for fellesfagene: Norsk, samfunnsfag og engelsk. Fellesfaglærerne skulle samtidig lære noe om mopedjekk og låser.

Mål:

 • Gjennomføre og dokumentere arbeidet
 • Lage en tilstelning for lærere og rektorer der prosjektet skulle presenteres muntlig og på plakater både på engelsk og norsk.
 • Invitasjon skulle skrives på norsk og engelsk

Kari Repstad, UiA, 2012

et eksempel spr k i byggfag
Et eksempel: Språk i byggfag

Yrkesretting av allmenne fag og allmennretting av yrkesfag

Kari Repstad, UiA, 2012

bruk av mappe norsk yrkesfag
Bruk av mappe: Norsk / yrkesfag

Vurdering av en fellesfaglig tekst

Eleven kjenner vurderingskriteriene (Velg ut kriterier)

 • Svarer eleven på oppgaven?
 • Er metodene godt nok beskrevet? ( formler / utregninger etc.)
 • Holder besvarelsen mål, yrkesfaglig?
 • Er teksten bygd systematisk opp?
 • Gir teksten god nok informasjon til leseren?
 • Har teksten flytende og god språkføring?
 • Brukes fagspråket rett?
 • Inneholder teksten feil i ortografi og setningsbygning?
 • Hva annet teller positivt eller negativt?
 • Helhetsvurdering av teksten

Kari Repstad, UiA, 2012

elevene
Elevene
 • Lærer oftere ved å gjøre enn ved å høre
 • Tenker konkret – har nytte av modeller og skjemaer
 • Bruker språket på « yrkesfaglig måte»: Kortere setninger, mindre fremmedord, konkrete eksempler
 • Bruk av læreboka
 • Ønsker å se sammenhengen med det de skal utdanne seg til
 • Ser ikke alltid sluttmålet for utdanninga
 • Tror på lærere som har yrkeserfaring
 • Vil ikke ha yrkesretting hele tida

Kari Repstad, UiA, 2012

praksis og erfaringsbasert kunnskapssyn
Praksis- og erfaringsbasert kunnskapssyn

Kjennetegn:

 • Kunnskap er viktig for andre formål
 • Mindre opptatt av å gi kunnskapen en teoretisert form
 • Lære gjennom praksis
 • Teorien må forankres i praksis
 • Går fra det konkrete til det teoretiske

Kari Repstad, UiA, 2012

yrkesretting av fellesfagene

Yrkesretting av fellesfagene

Opplæringsloven, kap.1, andre ledd § 1-3 Vidaregåande opplæring:

«Opplæringa i fellesfaga skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma»

Kari Repstad, UiA, 2012

fagoppl ring for framtida nou 2008 18 karlsen utvalget
Fagopplæring for framtida (NOU 2008:18 (Karlsen-utvalget)

« Med yrkesretting av fellesfagene menes at fagstoff, læringsmetoder og vokabular som brukes i undervisning i fellesfaget, i størst mulig grad skal ha relevansfor den enkeltes yrkesutøvelse. Yrkesrettingen innebærer også å forklare hvordan kompetansen fra fellesfaget blir brukt og kommer til nytte i opplæringen i programfagene og i yrkesutøvelsen innenfor relevante yrker.»

Kari Repstad, UiA, 2012

konsekvenser for fellesfagene p ppu
Konsekvenser for fellesfagene på PPU?
 • Lærere på PPU må skaffe seg kunnskap om yrkesfagene
 • Studentene må bevisstgjøres om hvilke elever de skal ut og undervise
 • Læreplaner i fellesfag må sees i relasjon til planer i yrkesfag
 • Studentene må trenes i planlegge emner parallelt / sammen med yrkesfagene
 • Lærebøker sees i relasjon til lærebøker i yrkesfag

Kari Repstad, UiA, 2012

slide12
PPU
 • Studentene må øve seg i å konkretisere
 • Studentene må trenes i å lage undervisningsopplegg med ulike yrkesfagelever som målgruppe
 • Studentene bør dra på besøk til elever i yrkesfag for å se hvor og hvordan de undervises
 • Alle studentene bør undervise fellesfag på yrkesfaglige programmer i praksisperioden

Kari Repstad, UiA, 2012

samordning av et fags tidsakser
Samordning av et fags tidsakser

UKE

Kari Repstad, UiA, 2012

temaarbeid
Temaarbeid

Finn fram til fagemner hører sammen:

Engelsk

Naturfag

n

Drift og oppfølging

Tema

Planlegging

Norsk

Kroppsøving

Kommunikasjon og service

Kari Repstad, UiA, 2012

yrkesfagl rernes bidrag til yrkesretting
Yrkesfaglærernes bidrag til yrkesretting
 • Yrkesfag

Delta aktivt i prosjekter etc.

Legge til rette for samarbeid

Jobbe for praksis

Yrkesfag-lærernes bidrag

Vise positiv innstilling til fellesfagene

Invitere inn i

verk-stedene

Bidra med lærestoff

Bidra med ideer til yrkesretting

Motvirke fordommer mot fellesfagene

Kari Repstad, UiA, 2012

hva kan en fellesfagl rer gj re
Hva kan en fellesfaglærer gjøre
 • Fellesfagene

Delta i ungdoms-bedrift

Få kunnskap om yrkesfagene – interne kurs

Tema-undervisning

Komponenter som inngår når vi skal yrkesrette fellesfagene

Samarbeide med yrkesfag-lærerne

Ta med stoff som ikke er i læreplanen

Motvirke fordommer mot yrkesfagene

Besøke elever i verkstedene

Bruke eksempler fra yrkesfaget

Samordne tidsakser

Læreplanarbeid

Legge vekt på stoff som har relevans for yrkesfaget

Kari Repstad, UiA, 2012