Nettverkssamarbeid under skiftende markedsbetingelser et forsvarsindustrielt eksempel
Download
1 / 10

Nettverkssamarbeid under skiftende markedsbetingelser – et forsvarsindustrielt eksempel - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Nettverkssamarbeid under skiftende markedsbetingelser – et forsvarsindustrielt eksempel. THOMAS BRANDT IHK – NTNU ”FABRIKKEN”/BiN – P2005. Bedrifter: Telenor Alcatel (STK) KDA Simrad FFI Sjøforsvaret (SFK) Innovasjon Norge (SND). Forskere: Anne Kristine Børresen (historiker)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nettverkssamarbeid under skiftende markedsbetingelser – et forsvarsindustrielt eksempel' - chika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nettverkssamarbeid under skiftende markedsbetingelser et forsvarsindustrielt eksempel

Nettverkssamarbeid under skiftende markedsbetingelser – et forsvarsindustrielt eksempel

THOMAS BRANDT

IHK – NTNU

”FABRIKKEN”/BiN – P2005


Strategiske nettverksvalg

Bedrifter: forsvarsindustrielt eksempel

Telenor

Alcatel (STK)

KDA

Simrad

FFI

Sjøforsvaret (SFK)

Innovasjon Norge (SND)

Forskere:

Anne Kristine Børresen (historiker)

Anne Lise Bjørnstad (psykolog)

Berit Stenersen (geograf)

Sigrid Damman (antropolog)

Thomas Brandt (historiker)

Strategiske nettverksvalg

Se Dale/Karlsdottir/Strandhagen (red.): Bedrifter i Nettverk, Tapir, 2004, del 5.


Alma centrex og telemonopolets opph r
Alma Centrex og telemonopolets opphør forsvarsindustrielt eksempel

 • Alcatel STK og Telenors samarbeid om utvikling av Alma Centrex – et verktøy for konfigurering av VPN, i perioden 1993–2000.

 • To partnere som kjente hverandre godt: God felles forståelse av produktet og målet med samarbeidet.

 • Likevel tapsprosjekt. Internt: Vage og dårlige avtaler. Eksternt: Lite tilpasningsevne til endringene i telemarkedet. Monopolet som forsvant.


Unison omfang og finansiering
UNISON – omfang og finansiering forsvarsindustrielt eksempel

 • Totalt budsjett: Ramme på 69 millioner over 3 år.

 • Antall deltakere: Ca 35 forskere.

 • 2 faser. (Kun fase 1 studert her)

 • Fase 1: Fra høsten 1998 – januar 2000.

 • Vår metode: Intervjuer, skriftlig dokumentasjon, deltakende observasjon.

 • Arbeidsdeling: Brandt – prosjektets kontekst; Damman – prosjektet som kulturell praksis.


Unison prosjektets kontekst
UNISON-prosjektets kontekst forsvarsindustrielt eksempel

 • Et nytt regime innen FoU i norsk forsvarsindustri

 • Identifisering av satsingsområder for FoU

 • Totalprosjekt, Smart Procurement, sivile spin-offs

 • En rekke nye anskaffelsesprosjektet for Forsvaret sto for døren: Fregatter, minerydding, undervannsbåter.

 • FFI: Undervanns- og sonarteknologi: ”God, men spredt kompetanse”


Unison prosjektets form og funksjon
UNISON- prosjektets form og funksjon forsvarsindustrielt eksempel

 • Partnerne: FFI, KDA, Sjøforsvaret, SND og Simrad.

 • ”Gamle venner, nye omgangsformer”: Fra lineær innovasjonsmodell til nettverksmodell

 • UNISON=UNdervanns Informasjons- og SONarteknologi

 • Prosjektets ”janusansikt”: Monofunksjonelt nettverk for utvikling av en konkret demonstrator – multifunksjonelt nettverk for utvikling av kompetanse og samarbeidsformer

 • 3 målsettinger:

  • Utvikle demonstrator for Anti Submarine Warfare (ASW)

  • Utvikle kompetanse

  • Utvikle samarbeidsformer og nettverksrelasjoner


Unison i praksis
UNISON i praksis forsvarsindustrielt eksempel

 • FFI: Både ”kunde” og ”underleverandør”.

 • Horisontal integrering på tvers av bedriftsgrensene

 • Et nettverk med korte og lange tråder


Unisone forskjeller
UNISONe forskjeller forsvarsindustrielt eksempel

 • Deltakernes ulike ”selvbilder”: Systemorientert vs. Komponentorientert + grunnforskningsorientert vs. Anvendelsesorientert

Grunnforskningsorientert

FFI Kjeller

KDA Asker

FFI Horten

Systemorientert

Komponentorientert

KDA Stjørdal

Simrad

KDA

Kongsberg

Anvendelsesorientert


Unisone forskjeller forts
UNISONe forskjeller forts. forsvarsindustrielt eksempel

 • Opplevelsen av ”kulturforskjeller”

 • Språkproblemer

 • Plattformproblemer

 • Avstandsproblemer

 • Kultur som ”idiom” for forskjeller


Utfordringene for unison
Utfordringene for UNISON forsvarsindustrielt eksempel

 • Skinnenighet om målet med prosjektet

 • Ulike identiteter og lojaliteter i konflikt

 • Hvordan bygge fellesskap når ”serveren er nede”?

 • Asymmetrisk måloppnåelse i de ulike delprosjektene

 • Fregattsaken og endringen i prosjektets ”markedsbetingelser”

 • UNISON nådde ikke målsettingene sine i fase 1


ad