slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé - PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály. Bevezetés.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé' - zurina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

országos földhivatali hálózat Úton a digitális földhivatal felé

Zalaba Piroska

főtanácsos

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Földügyi és Térinformatikai Főosztály

slide2

Bevezetés

Elmúlt 10-15 évben jelentős beruházások az ingatlan-nyilvántartási szektor infrastruktúrájában.

 • földhivatalok működésének korszerűsítése
 • ügyintézési idő csökkentése
 • tulajdoni biztonság, hatékonyság növelése
 • földügyek komplex irányítása
 • földügyi információs szolgáltató rendszer

SZOLGÁLTATÓ HIVATAL

slide3

A korszerűsítés főbb lépései

1990: EU PHARE támogatás

“Földhivatalok számítógépesítése”

 • Komplex decentrális: adatbázisok létrehozása a vidéki körzeti földhivatalokban
 • Körzeti TAKAROS: eljárások számítógépen
 • BIIR: főváros ingatlan-nyilvántartási rendszere
 • FKFH térképi rendszere (svájci projekt)
 • TAKARNET: országos hozzáférés
 • META: értéknövelt termékek előállítása
 • Twinning: fenntarthatóság biztosítása, új stratégia
slide4

TAKAROS információtechnológiai koncepció

TAKAROS: Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítése

 • BIIR és a TAKAROS - FKFH és a körzeti földhivatalok rendszerei
 • TAKARNET földhivatalokat összekötő hálózat, infrastruktúra
 • META megyei földhivatalok informatikai rendszere

Cél:

 • Ingatlan-nyilvántartás hatékony vezetése, anomáliák felszámolása
 • Biztonságos és egyszerűbb ingatlanforgalom, tulajdonbiztonság
 • Információ biztosítása kormányzati, gazdaságpolitikai döntésekhez
slide5

E-kormányzás, e-közigazgatás

Ügyviteli és intézményi terv

Intézményi és szervezeti felépítés

Humán erőforrás irányítás

Pénzügyi,

kereskedelmi irányítás

Marketing és értékesítés

Jogi keretek

Eljárások

IT, inf.rendszerek

Információ-kezelés

Belső és külső kommunikáció

Ingatlan-gazdálkodás

Auditálás és minőség-biztosítás

Kutatás és fejlesztés

Változásokat irányító program

TAKAROS koncepción túlmutató stratégia kialakítására tett lépések

 Az egységes magyar ingatlan-nyilvántartási rendszer új intézményi stratégiája, PHARE „Sógorok” projekt (az ábrán a stratégia alkotó elemei)

Kül-

detés

Jövőkép

StratégiaStratégiai célok

Operatív célok

Megvalósítási terv

 • Ügyfél-orientált szervezet
 • Megfelelő minőségű termékek és szolgáltatások szabadon választott csatornán
 • Fenntartható finanszírozás, reális ár
 • E-kormányzás és EU elveinek megfelelően

 Digitális Földhivatal program kidolgozása

elektronikus gyint z s
Elektronikus ügyintézés
 • A Ket. az online ügyintézést egyenrangúvá tette a hagyományos ügyintézéssel, elkészültek a végrehajtási rendeletek
 • A Ket. a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszert határozza meg az e-ügyintézés központi alapinfrastruktúrájaként
 • Az e-aláírás szabályozása kiegészült a közigazgatásban való használat szabályaival
 • 2008: elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat

- keretrendszer, feltételek, követelmények

- egyetemes elérhetőség biztosítása a kormányzati közszolgáltatási

központ útján

- ügyintézést támogató lehetőségek biztosítása

- kötelező csatlakozás az ügynethez (elektronikus közszolgáltatások

infrastruktúrája) a közigazgatási szervek számára

- e-Magyarország, e-ügynetpontok kialakítása

- az alapszolgáltatások alanyi jogként díjmentesek

slide7

DigitálisFöldhivatal program távlati célkitűzései

E-kormányzat, e-ügyintézés elveinek megvalósítása

 • Teljeson-line ügyintézési folyamatot biztosító földhivatali szolgáltatás
 • Földhivatali szolgáltatások az ügyfélkapun keresztül állampolgárok számára is
 • 0-24 órás elektronikus szolgáltatás
 • A földügyi szolgáltatások színvonalának növelése, az elektronikusan elérhető szolgáltatások bővítése és széles körben való hozzáférésének biztosítása
 • Környezetkímélő,hatékony technológia és architektúra alkalmazása
 • Üzemeltetés erőforrás igényének racionalizálása
 • Logikai adatkapcsolatok más adatbázisokkal
digit lis f ldhivatal koncepci strat giai c lok
Digitális Földhivatal koncepció Stratégiai célok
 • Kettős:
 • az elektronikus földhivatali nyilvántartás továbbfejlesztésével
 • az ingatlan-nyilvántartás hatékonyságának növelése
 • - ügyfél-orientáltabb ügyintézés biztosítása,
 • - a szolgáltatások minőségének javítása
 • másrészt a digitális földhivatal megépítésével a
 • nemzeti téradat-infrastruktúra felügyelt alapjainak kidolgozásaés
 • biztosítása egyéb célra történő felhasználáshoz
 • (EU Kataszteri Bizottság alapelveivel összhangban)
digit lis f ldhivatal terv f elemei
Digitális Földhivatal terv fő elemei

EKOP-1.1.3

 • Földhivatali ügyvitel teljes folyamatának korszerűsítése
 • e-szolgáltatás, e-ügyintézés
 • Technikai megközelítés Jogi szabályozás!!!
slide14

Tulajdoni lap lekérdezések változása

A TAKARNET működésének megkezdése óta a tulajdoni lap lekérdezések éves alakulása és összetétele:

 • földhivatalok által kiadott tul. lapok 31%-a díjmentes
 • TAKARNET-en kiadott tul. lapok 70%-a díjmentes
f ldhivatali kihelyezett gyf lszolg latok bev s rl k zpontokban
Földhivatali kihelyezett ügyfélszolgálatok bevásárló központokban

Speciális TAKARNET alkalmazás – jobb ügyfél-elégedettség:

 • Budapest: Lurdy-Ház
 • Székesfehérvár: Auchan
slide16

Digitális Földhivatal program első lépése

Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere Ügyfélkapun keresztülEKOP-1.1.3.

 • Központi adattárház kialakítása az elektronikus adatszolgáltatásokhoz
 • Földhivatali szolgáltatások az ügyfélkapun keresztül állampolgárok számára is
 • 0-24 órás elektronikus szolgáltatás
 • Esélyegyenlőség biztosítása a földhivatali szolgáltatásokhoz való hozzáférésben
 • Statisztikai adatok szolgáltatása központilag
 • Egységes kódállomány kialakítása, adattisztítás a körzeti földhivatali adatbázisok szintjén
 • Elektronikus fizetési rendszer bevezetése
slide17

Regisztrált TAKARNET felhasználók

Azonosítási módszer:

Engedélyezési eljárás,

szolgáltatási szerződés

Hozzáféréshez digitális aláírás

Fizetési módszer:

Hónap végén számla postán kiküldve

Rendelkezésre állás:

Munkaidőben

Hivatalok, ügyvédek, közjegyzők,

bankok, ingatlan forgalmazók, bíróságok, önkormányzatok stb.

Az állampolgárok saját ügyeiket nem intézhetik közvetlenül.

slide18

Otthoni felhasználók interneten

Azonosítási módszer:

Központi ügyfélkapu

Fizetési módszer:

A szolgáltatás nyújtása előtti e-fizetés

Rendelkezésre állás:

24 órában

e-hiteles tulajdoni lap, tulajdoni lap

változás figyelése, alapszolgáltatások

Állampolgárok

Az állampolgárok saját ügyeiket otthonról, és közvetlenül intézhetik,

illetve ellenőrizhetik az ügyeiket intéző ügyvédeket, bankokat, hivatalokat.

slide19

TakarNet24 projekt szerkezete

A projekteredmény cél/funkció struktúrája

slide20

Megvalósítás ütemezése

 • 2008. április: Egyeztető tárgyalások az EKOP projektek lebonyolításáért felelős szervezetekkel (NFÜ, VÁTI)
 • 2008. július 15: Pályázat benyújtása, aug. 11: Pályázat befogadása, okt. 9. Döntés a projekt támogatásáról
 • 2008. november 28. Szerződéskötés
 • 2009. március 5: Projekt nyitórendezvénye
 • 2010. szeptember 30: Projekt megvalósítás befejezése
a szolg ltat llam koncepci rv nyes l se
A szolgáltató állam koncepció érvényesülése

Információ szabad áramlásának biztosítása

Hatékonyabb, átláthatóbb és olcsóbb közigazgatás

Idő és költségigényt befolyásoló tényezők:

- Szolgáltatás iránti igény felismerését befolyásoló információk rendelkezésre állása

- Lakóhely és intézmény elhelyezkedése

- Közlekedési lehetőségek

- Intézmény nyitva tartása

tervezett e szolg ltat sok
Tervezett e-szolgáltatások
 • Elektronikusan aláírt térképmásolat
 • Földhasználati lapok
 • E-űrlapok bevezetése
 • EKOP-1.1.3 kiemelt projekt:

- non-stop üzemeltetés a teljes TAKARNET rendszerben

- szolgáltatások állampolgároknak is Ügyfélkapun keresztül

 • E-ügyintézés lehetőségeinek feltárása
 • E-archiválás, újabb szolgáltatások, belső ügymenet továbbfejlesztése