kolaps versaillesk ho syst mu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kolaps versailleského systému PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kolaps versailleského systému

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Kolaps versailleského systému - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Kolaps versailleského systému. Na cestě k nové válce. Bouřlivá 30. léta. Japonská okupace Mandžuska Italská anexe Etiopie Španělská občanská válka Anšlus Rakouska Mnichovská dohoda britská politika appeasementu (usmiřování; N. Chamberlein) Francie bez Británie neudělá nic

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kolaps versailleského systému


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Kolaps versailleského systému Na cestě k nové válce

  2. Bouřlivá 30. léta • Japonská okupace Mandžuska • Italská anexe Etiopie • Španělská občanská válka • Anšlus Rakouska • Mnichovská dohoda • britská politika appeasementu (usmiřování; N. Chamberlein) • Francie bez Británie neudělá nic • Výsledkem totální kolaps versailleského systému → svět se řítí nezadržitelně k další válce

  3. Japonská okupace Mandžuska(1931-1945) od reformy Meidži hledání objektu pro expanzi (nejvyspělejší stát Dálného Východu!) napadení Mandžuska (SV Číny) Japonskem r. 1931 zřízení loutkového státu Mandžukuo regulérní válka proti Číně od r. 1937 spojení čínských rivalů proti Japonsku nacionalisté – Čankajšek komunisté – Mao Ce-Tung

  4. Nankingský masakr(prosinec 1937 – leden 1938) • v prosinci 1937 dobyt Nanking (tehdy hl. město Číny) • japonská zvěrstva po následujících 6 týdnů • už při vstupu do města střílení lidí na ulici • znásilňování (80 000) a masové popravy (až 340 000) • popravy vedeny nejhoršími možnými způsoby (střílení, probodávání a rozřezávání břicha bylo to nejmilosrdnější) • město následně lehlo popelem • Japonsko se nikdy neomluvilo • dokonce ještě v r. 1990 někteří existenci masakru popírali!

  5. Japonská brutalita • extrémně brutálně vedená válka vůči civilistům (Japonci jako nadřazená rasa) • jen v Číně během celé války až 20 mil. obyv.

  6. Italská anexe Etiopie(1935-1936/1941) • italská snaha získat nové državy v Africe • cílem expanze svobodná Habeš (dnešní Etiopie) • brutální útok moderní armády • použití bojových plynů a další nejmodernější techniky • během roku země dobyta • OSN uvalí sankce ekonomické na Itálii, ovšem ne na ropu => bez významu

  7. Španělská občanská válka(1936-1939) od poč. 30 let politická nestabilita (střídání pravice a levice u moci bez silného mandátu; dopady hospodářské krize) posilování extrémistických stran (komunisté a Falanga = fašisté) volby r. 1936 – vítězství Lidové fronty (koalice socialistů, komunistů a republikánů) povstání armády v červenci 1936 (v čele generál Franco) vzpoura zpočátku téměř potlačena Franco naléhavě žádá Hitlera a Mussoliniho o pomoc

  8. Španělská občanská válka(1936-1939) příchod italských a německých jednotek nechvalně proslulá Legie Condor → Guernica příchod interbrigadistů (k socialistům; např. Hemmingway → Komu zvoní hrana, Pátá kolona, či Orwell → 1984, Farma zvířat) postupná převaha frankistů → 1939 dobyt Madrid po vítězství zlikvidována levice tvrdé represe, procesy, ...

  9. německá Legie Condor

  10. Anšlus Rakouska(1938) • Hitler hlásá „zachování jednoty národa a jeho rozšíření“ => Rakousko a ČSR • nadstandardní hospodářské vztahy s Rakouskem • narůstající provokace rakouských nacistů (kvůli destabilizaci situace)→ odhaleni a potlačeni • rak. kancléř u Hitlera „na koberečku“ • po tvrdém nátlaku 11. března 1938 Němci požádáni o pomoc při „obnovení pořádku a udržení klidu a míru“ • 12. března Hitlerův triumfální příjezd do Vídně • VB a Francie nečinně přihlíží

  11. perzekuce Židů záhy po Anšlusu ve Vídni

  12. Hitler přijímá ovace v Reichstagu po Anšlusu Rakouska

  13. Mnichovská dohoda září 1938

  14. Situace v ČSR problém německého etnika v ČSR (23,5 %, které je hospodářsky i kulturně vyspělejší) roztříštění českých parlamentních stran vůdčí postavení německé SdP Konrada Henleina (zal. 1935, brzké navázání styků s NSDAP) volby v r. 1935 – zisk 15,2 % => nejsilnější strana v ČSR (!) na podzim 1935 Beneš střídá Masaryka

  15. setkání v Sudetech – Konrad Henlein po Hitlerově levici

  16. Stupňování nátlaku únor 1938 – Hitler prohlašuje, že „osvobodí 10 milionů Němců“ žijících v zahraničí anšlusem Rakouska uzavřen kruh okolo ČSR (hranice s Německem z 1539 km na 2117 km) vypracován tzv. Fall Grün (válečný úder proti ČSR) VB a Francie zůstávají pasivní (nehodlají riskovat válku kvůli střední Evropě) politika appeasementu

  17. Smrtelné nebezpečí SdP stupňuje nátlak na čs. vládu (chystání podmínek pro realizaci Fall Grün) 24. dubna 1938 tzv. Karlovarské požadavky (požadavek autonomie Sudet) současně přesuny něm. vojsk k hranicím s ČSR rychlá reakce čs. vlády → 20. května vyhlášena částečná mobilizace wehrmacht se stahuje (perfektní organizace a mezinárodní ohlas)

  18. Runcimanova mise • snaha Británie uklidnit situaci – příjezd lorda Runcimana do Prahy (srpen 1938) • SdP odmítá Benešovy návrhy na autonomii • 13.-14. září organizuje SdP ozbrojený puč (reakce na Hitlerův projev v Norimberku), ihned zlikvidován • čs. vláda zakazuje SdP • Runcimanův závěr: soužití Čechů a Němců je nemožné, nutno vyhovět Hitlerovi

  19. Na cestě k Mnichovu 15. 9. Chamberlain s Hitlerem v Berchtesgadenu VB a Fr. vypracují plán na odstoupení pohraničí předložen ultimativně čs. vládě ta po tvrdém nátlaku 21. září souhlasí a záhy odstupuje do čela ČSR generál Syrový – „republika se bude bránit“? Arthur Neville Chamberlain

  20. demonstrace proti nátlaku spojenců 22. září

  21. Obrana republiky • 22. září Chamberlain v Bad Godesbergu s Hitlerem → Hitlera nespokojen (ač mu bylo vyhověno) • požadavek na uspokojení i Maďarů a Poláků a vojenské obsazení pohraničí • VB a Fr. doporučuje ČSR ukončit vojenskou pasivitu • 23. září všeobecná mobilizace a odmítnutí Bad Godesberských požadavků

  22. pohraniční opevnění ČSR

  23. Mnichovská dohoda • do hry vstupuje Mussolini (zprostředkuje jednání) • 29. září setkání čtyř velmocí v Mnichově (čs. velvyslanec pouze v předsálí) • jednání o rozsahu a způsobu odstoupení • 30. září dohoda, jež byla ČSR vnucena • uspokojeny také požadavky Polska a Maďarů • o tzv. 2. čs. republice (říjen 1938 – březen 1939) se již nedá mluvit jako o ostrovu demokracie uprostřed Evropy

  24. Chamberlain po příjezdu do Anglie: „Přinesl jsem vám mír“ uprchlíci z Břeclavska