HUKUK - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUKUK PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 8
HUKUK
256 Views
Download Presentation
zurina
Download Presentation

HUKUK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HUKUK Hukuk Okuryazarlığı - Ceza Mahkemeleri -

  2. Ceza Mahkemeleri Ceza yargılamasında görevlidir. Davalarda suç ve suçlu vardır. Savcının iddianamesi veya hafif suçlar için şikâyetçinin şikâyeti ile harekete geçer. Adam öldürme, hırsızlık vs. gibi sebeplerle açılan davalara bakar. Hukuk Okuryazarlığı – Ceza Mahkemeleri

  3. Çeşitleri • Sulh Ceza Mahkemesi • Asliye Ceza Mahkemesi • Ağır Ceza Mahkemesi • Çocuk Mahkemesi • İcra Ceza Mahkemesi Hukuk Okuryazarlığı – Ceza Mahkemeleri

  4. Sulh Ceza Mahkemesi • İki yıl ya da daha az hapis ve buna bağlı adli para cezasını gerektiren davalara bakar. • Sulh ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde bu görevleri asliye ceza mahkemeleri yapar. Hukuk Okuryazarlığı – Ceza Mahkemeleri

  5. Asliye Ceza Mahkemesi • İki yıldan on yıla kadar hapis cezasını gerek-tiren kamu davalarına bakar. • Sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görev-leri dışında kalan davalar da burada görülür. Hukuk Okuryazarlığı – Ceza Mahkemeleri

  6. Ağır Ceza Mahkemesi • On yıldan daha fazla hapis cezasını gerektiren davalara bakar. • Biri mahkeme başkanı, ikisi üye olmak üzere toplam üç hâkim bulunur. Hukuk Okuryazarlığı – Ceza Mahkemeleri

  7. Çocuk Mahkemesi • 18 yaşını bitirmemiş kimseler tarafından işlenen suçlara ilişkin davalara bakar. • Bu mahkemelerdeki yargıç ve savcılar özel eğitimden geçirilir. Hukuk Okuryazarlığı – Ceza Mahkemeleri

  8. İcra Ceza Mahkemesi • İcra-iflas hukukuna dayanan cezalandırma taleplerine bakar. • Savcının iddianamesi ile değil zarar görenin dilekçesi ile dava açılır. Hukuk Okuryazarlığı – Ceza Mahkemeleri