TEMEL HUKUK - PowerPoint PPT Presentation

temel hukuk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMEL HUKUK PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMEL HUKUK

play fullscreen
1 / 6
TEMEL HUKUK
352 Views
Download Presentation
byron-buckner
Download Presentation

TEMEL HUKUK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TEMEL HUKUK Doç. Dr. Mustafa ÇEKER

  2. HUKUK KAVRAMI • Tanımı :Belirli bir toplumda yaşayan kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması zorunlu olan kurallar bütünüdür. • Özellikleri: • Toplumsal düzeni sağlaması • Kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemesi • Bağlayıcı kurallardan oluşması

  3. TOPLUMU DÜZENLEYEN KURALLAR • HUKUK KURALLARI • GELENEK KURALLARI (ÖRF VE ADETLER) • AHLAK KURALLARI • DİN KURALLARI

  4. KURALLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  5. HUKUKUN AMAÇLARI • Özgürlük • Barış • Adalet • Eşitlik

  6. HUKUK SİSTEMLERİ • ANGLO-SAKSON HUKUK SİSTEMİ (COMMON LAW-Müşterek Hukuk) (GELENEKLER VE MAHKEME KARARLARI) • KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ (ROMA HUKUKU) • İSLAM HUKUK SİSTEMİ (KURAN VE HADİSLER)