preferencijalni tretman prof dr aleksandar fati
Download
Skip this Video
Download Presentation
Preferencijalni tretman prof . dr Aleksandar Fati ć

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Preferencijalni tretman prof . dr Aleksandar Fati ć - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Preferencijalni tretman prof . dr Aleksandar Fati ć. I II Modul Konkretni aspekti integriteta javnih službi Beograd , 2012. Preferencijani tretman. Ideja o ravnopravnosti kao osnova pravednosti Apstrahovanje “kontingentnih” (slučajnih) karakteristika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Preferencijalni tretman prof . dr Aleksandar Fati ć' - zulema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
preferencijalni tretman prof dr aleksandar fati

Preferencijalnitretmanprof. drAleksandar Fatić

III Modul

Konkretni aspekti integriteta javnih službi

Beograd, 2012.

preferencijani tretman
Preferencijani tretman
 • Ideja o ravnopravnosti kao osnova pravednosti
 • Apstrahovanje “kontingentnih” (slučajnih) karakteristika
 • “Esencijalne” ili “nužne” karakteristike pojedinaca pred institucijama
 • Šta su nužne, a šta slučajne karakteristike?
 • Formulisanje socijalne politike zavisno od ovog razlikovanja
preferencijani tretman1
Preferencijani tretman
 • Ravnopravnost zasnovana na “esencijalnim” karakteristikama
 • Pojam članstva u zajednici: šta on znači?
 • Etičko shvatanje zajednice
 • Građansko shvatanje (liberalna teorija)
 • Republikansko shvatanje (država)
 • “Ravnopravne stvari treba tretirati ravnopravno, a neravnopravne neravnopravno.” (Aristotel)
preferencijalni tretman
Preferencijalni tretman
 • Osnove za izuzimanje iz načela ravnopravnosti?
 • Korektiv za specijalne potrebe?
 • Korektiv za deficit sposobnosti?
 • Element humanosti?
 • Ideja o meritokratiji zasnovana na pretpostavci o “trci”
preferencijalni tretman1
Preferencijalni tretman
 • Podrazumevaju se ravnopravne startne pozicije
 • Da li se ljudi “rađaju u” ravnopravne pozicije?
 • Kakav je odnos pozicije “u kojoj se rađaju” i resursa kojima raspolažu?
 • “Neke životinje su malo više ravnopravne od drugih.” (Orvel)
 • Preferencijalni tretman u oporezivanju (Brian Barry)
preferencijalni tretman2
Preferencijalni tretman
 • Preferencijalni tretman u ime pravde?

(korektiv meritokratskog sistema)

 • Preferencijalni tretman u ime potrebe institucije

(konkursi u javnoj službi)

 • Preferencijalni tretman na osnovu stava o kvalitetu

(strane diplome)

preferencijalni tretman3
Preferencijalni tretman
 • Odnos shvatanja korporativne vrline i preferencijalnog tretmana
 • Kako ugraditi shvatanje korporativne vrline u odnos prema zaposlenima (zapošljavanje, naređivanje, menadžment)
 • Da li nametanje vrline preferencijalnim tretmanom narušava autonomiju?
 • Da li je takvo narušavanje, ako ga ima, prihvatljivo?
 • U kakvom je ono odnosu sa integritetom javne službe?
preferencijalni tretman4
Preferencijalni tretman
 • Da li “vežbanje korporativne vrline” (David Hume) zadovoljava konsekvencijalističke etičke kriterijume?
 • Da li zadovoljava deontološke kriterijume?
preferencijalni tretman5
Preferencijalni tretman
 • Šta su društveni uslovi za vežbanje korporativne vrline?
 • Kakva treba da bude organizacija javnog sektora u odnosu na politiku?
ad